Za nami bardzo aktywny weekend – pełen wydarzeń i spotkań! Co robiłyśmy/robiliś

Razem Warmińsko-Mazurskie:

Za nami bardzo aktywny weekend – pełen wydarzeń i spotkań! 💜 Co robiłyśmy/robiliśmy? Dowiedz się czytając ten post! Chciałabyś/chciałbyś tworzyć Lewicę Razem? Dołącz do nas i działaj z nami! 💜 Zgłoś się przez stronę internetową – link w komentarzu!

Piątek rozpoczęłyśmy/rozpoczęliśmy wizytą poselską Adrian Zandberg i członkinią/członkami naszego Okręgu: Małgorzata Matuszewska-Boruc, Bartosz Grucela i Grzegorza we wsi Bukwałd. Spotkali się tam oni z jej mieszkańcami i mieszkankami w związku z planami utworzenia na jej terenie 11 hektarowej kopalni odkrywkowej – żwirowni. Popieramy ich protest przeciwko tej ”inwestycji”! Przyczyni się ona do obniżenia poziomu wód, dewastacji przyrody, a także zniszczenie lokalnych dróg i zabytków historycznych. W ramach wizyty obejrzałyśmy/obejrzeliśmy również Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Ptaków prowadzony przez Fundacja Albatros. Rocznie przebywa tam prawie 1000 ptaków i innych zwierząt. Duża część z nich po leczeniu wypuszczana jest na wolność. Budowa kopalni żwiru oznacza zagładę dla Ośrodka i likwidację tej cennej ostoi, do której zwożone są ptaki (w tym Orły Bieliki, Sowy, Bociany i Jastrzębie) z całego regionu. Będziemy interweniować u Wójta Gminy i wspierać mieszkanki i mieszkańców w ich planach utworzenia Parku Krajobrazowego obejmującego Azyl dla ptaków, jak i piękne przyrodnicze tereny. Następnie również w piątek zorganizowałyśmy/zorganizowaliśmy spotkanie z Adrian Zandberg dla osób z Okręgu oraz organizacji Młodzi Razem Warmińsko-Mazurskie (masz 13-25 lat i chciałabyś/chciałbyś mieć wpływ na otaczającą Cię rzeczywistość? Działaj! Napisz do nich!).

W sobotę o godzinie 11:00 rozpoczął się Kongres Lewicy, który odbywa się w każdym z województw w naszym kraju. Wydarzenie organizowane jest przez Sojusz Lewica Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia, Lewicę Razem i Polska Partia Socjalistyczna, czyli wszystkie ugrupowania współpracujące w Koalicyjnym Klubie Parlamentarnym Lewicy. Kongres otworzyły/otworzyli osoby stojące na czele Lewicy, a następnie odbyły się dwa panele ”Jakiej Polski chcemy?” i "Edukacja przyszłości". Naszą partię reprezentowały i reprezentował: posłanka Paulina Matysiak, członkini z Iławy – Dominika Kasprowicz, poseł Adrian Zandberg, członkinie/członkowie naszego Okręgu i koordynatorka oraz wicekoordynatorka Młodzi Razem Warmińsko-Mazurskie. Zapis wideo z wydarzenia można obejrzeć na Warmińsko-Mazurski Kongres Lewicy. W ten sam dzień o 16:00 zorganizowaliśmy/zorganizowaliśmy także spotkanie między innymi osób z naszego Okręgu i z Młodzi Razem Warmińsko-Mazurskie z posłanką Paulina Matysiak.

W niedzielę o 10:00 rozpoczęłyśmy/rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych spotkań naszego Okręgu – Walne Zebranie. W jego trakcie członkinie/członkowie i zaproszone osoby, rozmawiały i rozmawiali między innymi o:
– działaniach i organizacji prac Okręgu od stycznia tego roku;
– łączeniu mandatów w organach statutowych;
– wyborach Samorządowych, Parlamentarnych i Europarlamentarnych, które odbędą się już w 2023 i 2024 roku!

Nie mamy zdjęć ze wszystkich wymienionych wydarzeń. Jednak chciałybyśmy i chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom z partii Lewica Razem i z Młodzi Razem Warmińsko-Mazurskie, które wzięły w nich udział:

Grzegorz, Daria Chętnik, Michalina Chraplewska, Michał Dziarski, Bartosz Grucela, Marcin Gulczyński, Dominika Kasprowicz, Robert Koliński, Kamila Kwiecińska, Tymek, Małgorzata Matuszewska-Boruc, Paulina Matysiak, Julka Matysiuk, Damian Ochramowicz, Stanisław, Ryszard Prątkowski, Jacek Roman, Mateusz Rostkowski, Bartek Rutkowski, Gosia Sobania, Agata Szerszeniewicz, Adrian Zandberg.

Jest moc! 💪💜

[Grafika dołączona do wpisu: Przedstawia dwa z 5 wydarzeń, które zostały wymienione w treści posta – spotkanie w Bukwałdzie i Warmińsko-Mazurski Kongres Lewicy. Na środku napis ”ZA NAMI WEEKEND PEŁEN WYDARZEŃ I SPOTKAŃ / Chciałabyś/chciałbyś tworzyć Lewicę Razem? Dołącz do nas!”. Na dole po lewej stopka z napisem ”LEWICA razem / WARMIŃSKO-MAZURSKIE”.]


Źródło
Opublikowano: 2020-09-28 18:53:57

APEL DO RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

Razem Pomorze:

APEL DO RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

W związku ze zgłoszeniem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia „Samorządowej Karty Praw Rodzin” apelujemy o przeanalizowanie czy tego typu uchwała formalnie może zostać podjęta przez Radę. Natomiast w przypadku nieuznania wątpliwości formalnych apelujemy do radnych Rady Miejskiej w Słupsku o odrzucenie powyższego dokumentu ze względu na jego szkodliwość dla społeczności Słupska oraz wszystkich innych samorządów, w których dokument ten uchwalono lub próbowano uchwalić na podstawie materiałów rozpowszechnianych przez Instytut Ordo Iuris.

„Samorządowa Karta Praw Rodzin” tylko pozornie może wydawać się szczytnym dokumentem, gdyż deklaratywnie za jego cel wskazane zostało wzmocnienie rodziny jako podstawy społeczeństwa. Jednak wiele czynników wpływa na to, że jest to dokument potencjalnie bardzo groźny, gdyż wpisuje się w procesy szerzenia nienawiści do grup wchodzących w skład naszego społeczeństwa.

Przede wszystkim dokument ten wywodzi się z dokumentu mającego za cel wprowadzenie „stref wolnych od ideologii LGBT”. Co prawda z powyższego dokumentu uśnięto wprost odniesienie do mniejszości seksualnych, ale język strachu przed wyimaginowanymi zagrożeniami pozostał wraz z mechanizmami, których celem jest utrudnienie prowadzenia opartej na dowodach naukowych edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej. Natomiast w samym uzasadnieniu do projektu uchwały autorzy wyjaśniają, że rodzinę należy chronić „przed wpływami ideologii podważających jej autonomię i tożsamość”. Jak łatwo się domyślić za tym lakonicznym stwierdzeniem kryje się wizja m.in. mniejszości seksualnych jako zagrożenia, a przez to odmawiania im równych praw do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Takie budowanie poczucia zagrożenia, w sytuacji bycia grupą dominującą, i doszukiwanie się wroga własnej tożsamości i autonomii w odmienności współobywatelek i współobywateli prowadzi do budzenia nienawiści.

Takie działania prowadzą do realnego zagrożenia dzieci, młodzieży i dorosłych np. piętnowanie mniejszości seksualnych przyczynia się do depresji i samobójstw wśród młodzieży, która pozostawiona sama sobie bez odpowiedniej edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej nie wytrzymuje takiej nagonki.

Ponadto problem powyższej karty stanowi brak konkretnych definicji, który skutkuje tym, że samo pojęcie rodziny jest niejasne i zdaje się mocno zawężone. Autorzy, wywodząc pojęcie rodziny ze zobowiązania konstytucyjnego do ochrony rodziny, zdają się sugerować, że ochronie powinna podlegać jedynie rodzina w modelu małżeństwo i dzieci. Autorzy posuwają się nawet do sugestii, aby utrudniać funkcjonowanie samotnych rodziców (upatrując „dyskryminacji małżeństw” tam,gdzie wsparcia udziela się osobom szczególnie potrzebującym), podczas gdy samotne matki wprost wpisane są w konstytucji jako grupa szczególnie wymagająca wsparcia.

Co więcej, Karta nie przystaje do krajobrazu obrazu rodzin w Polsce np. rodzin rekonstruowanych, rozszerzonych, np. takich, w których samodzielna matka wychowuje dzieci przy wsparciu marki lub babci (a jest takich wiele). Dokument sugeruje, że takie formy rodziny są gorsze oraz zapewnia ścieżkę do piętnowania ich w imię źle pojętej obrony jedynego akceptowalnego modelu rodziny bazującego na małżeństwie kobiety i mężczyzny. Jak oderwany od rzeczywistości jest to obraz,świadczy choćby ogromna skala długu alimentacyjnego w Polsce. Warto podkreślić,że takie podejście do definicji rodziny nie współgra z definicją z ustawy o pomocy społecznej, gdzie rodzina to „osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”. Karta bezpodstawnie podkopuje także zaufanie do lokalnych instytucji m.in. do pracowników socjalnych, insynuując złą wolę i odbieranie rodzicom dzieci bez jakiekolwiek istotnej przyczyny.

Podobnie fragment dotyczący przemocy w rodzinie. Natomiast skala przemocy domowej sugeruje raczej problem z niewystarczającym wsparciem m.in. separowanie sprawców przemocy od rodzin. Wbrew zasadzie pomocniczości Karta wzbudza podejrzliwość i niechęć do działań organizacji pozarządowych, które realizują wiele ważnych zadań w lokalnych społecznościach. Dokument ten może przyczynić się do zaprzepaszczenia potencjału organizacji pozarządowych, gdyż zawiera zapisy, które mogą znacząco utrudnić ich funkcjonowanie (np. w przestrzeni szkolnej), a nawet zniechęcić instytucje edukacyjne do takiej współpracy, jeżeli będzie ona obwarowana dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczo-informacyjnymi (ponad już istniejące procedury i obowiązki np. wobec kuratoriów).

Samorząd zobowiązany jest działać na rzecz wszystkich mieszkanek i mieszkańców. Fundamentalnym elementem jest dbanie o przestrzeganie praw człowieka. Drogą do tego jest zagwarantowanie edukacji antydyskryminacyjnej. Przekonania rodziców nie mogą powodować rezygnacji z nauczania opartej na dowodach naukowych edukacji seksualnej czy równościowej, gdyż Konstytucja zapewnia dziecku prawa niezależnie od przekonań rodziców. Proponowana Karta zagraża realizacji powyższych zadań, dlatego apelujemy o jej odrzucenie.

Rodziny wymagają ochrony przed przemocą, uzależnieniami i biedą, a nie przed wyimaginowanymi zagrożeniami.


Źródło
Opublikowano: 2020-09-28 18:32:16

Co sądzicie o podwyżkach cen biletów u jednego z największych przewoźników na Po

Razem Podkarpackie:

Co sądzicie o podwyżkach cen biletów u jednego z największych przewoźników na Podkarpaciu?

"Firma Marcel zaskoczyła nas ostatnio niespodziewanymi podwyżkami na większości tras na Podkarpaciu. Firma ta posiada na większości tras monopol przez co może ustalać sobie ceny jakie chce na większości swoich tras. Brak konkurencji sprawił, że dochodzimy do takich absurdów jak to, że trasa Krosno – Rzeszów kosztuje tylko złotówkę taniej niż Kraków – Rzeszów".

Likwidacja transportu zbiorowego, PKS-ów, połączeń kolejowych, doprowadziła do tego, że woj. Podkarpackie stało się jednym z najbardziej wykluczonych transportowo regionów nie tylko w Polsce, ale i Europie. Jako Lewica będziemy działać na rzecz rozwoju transportu i likwidacji wykluczenia transportowego w naszym województwie, choć wiemy, że będzie to bardzo trudne wyzwanie.


Źródło
Opublikowano: 2020-09-28 18:01:22

40 proc. z nas mieszka w za ciasnych mieszkaniach

Razem:

40 proc. z nas mieszka w za ciasnych mieszkaniach
2 mln – tyle brakuje mieszkań.

W tym samym czasie deweloperzy i banki napychają sobie kieszenie naszym kosztem. Nawet 1/4 ceny nowego mieszkania to zysk dewelopera. Banki żeby nas złupić jeszcze bardziej stosowały kruczki prawne wobec frankowiczów.

Prawica Cię zawiodła. Skazała Cię na niewolnictwo kredytowe do emerytury, oddawanie większości ciężko zarobionej pensji na wynajem lub kiszenie się z rodzicami w za ciasnym mieszkaniu.

Tak nie musi być. Polska może czerpać z rozwiązań sprawdzonych w innych państwach Europy i postawić wreszcie na publiczne budownictwo. Mieszkania, do cholery!


Źródło
Opublikowano: 2020-09-28 15:47:20

Skandal w Kraśniku. Biegacz z tęczową flagą strollował radnych na ich własnym półmaratonie

Razem Pomorze:

Nasz ci on, nasz! Poznajcie Kacpra z gdyńskiego okręgu Partii Razem.

"- Jako sportowiec, lekarz, opiekun osoby niepełnosprawnej, członek partii Razem i w końcu po prostu jako człowiek nie mogę przyzwalać na brak tolerancji i wykluczenia – podkreślił.

Biegacz zaznaczył, że spotkał się tylko i wyłącznie z ciepłym odbiorem zarówno przed biegiem, jak również w trakcie i po.

Podobno fotki z półmaratonu wrzucał na Fejsa korzystając z 5G, a mimo to jest cały i zdrowy".

🇵🇱🏳️‍🌈

Skandal w Kraśniku. Biegacz z tęczową flagą strollował radnych na ich własnym półmaratonie

– Trafił się bieg, a że ostatnie działania tutejszych radnych kłócą się z moimi życiowymi poglądami, które wpaja mi od dzieciaka Tata pochodzący z tych rejonów, to postanowiłem zrobić mały manifest – napisał biegacz, który w weekend pokonał półmaraton w Kraśniku, a nagrodę ode…

Źródło
Opublikowano: 2020-09-28 11:32:12

Wczoraj Inga Domańska i Mateusz Pigoń z warszawskiego Razem rozmawiali z załogą

Razem Warszawa:

Wczoraj Inga Domańska i Mateusz Pigoń z warszawskiego Razem rozmawiali z załogą Serce Miasta. Czas lockdownu był dla nich szczególnym wyzwaniem, gdy osoby żyjące na ulicach znalazły się w strasznej sytuacji: zamknięto łaźnie, noclegownie, punkty wydające posiłki. Ludzie z projektu Najpierw Mieszkanie i inicjatywy Serce Miasta działali jak nigdy, wydając każdego dnia ponad 200 posiłków. Pomagali też mieszkańcy Warszawy i prywatni przedsiębiorcy, w tym z zagrożonej branży gastro.
Teraz narasta konflikt punktu pomocy z sąsiadującym hostelem. Urzędnicy nie mediują, nie pomagają – zamiast tego straszą. Jak widać przeszkadza im, że wolontariusze i fundacje załatwiają to, co powinno być zrobione przez Ratusz.
Władze Warszawy kompletnie ignorują problemy ludzi w kryzysie bezdomności. Brakuje:

– noclegowni dla par (by osoby w kryzysie bezdomności mogły być razem),
– publicznych pralni i łaźni,
– miejsca, gdzie można nocować ze zwierzętami (gdy to jedyne, co w życiu zostało),
– specjalnych noclegowni tylko dla kobiet (zagrożonych wyjątkowo przemocą seksualną),
– programu wyjścia z bezdomności,
– opieki lekarskiej.

Uważamy, że nowoczesną stolicę stać na opiekę nad najsłabszymi i wykluczonymi. Warszawiacy już ten egzamin zdali. Teraz czas na urzędników. Przygotowujemy projekt i będziemy się upominać o odpowiednie działania w Ratuszu Miasta.


Źródło
Opublikowano: 2020-09-25 16:01:47

Warmińsko-Mazurski Kongres Lewicy już jutro (sobota 26.09)! Dołącz do wydarzeni

Razem Warmińsko-Mazurskie:


🎉 Warmińsko-Mazurski Kongres Lewicy już jutro (sobota 26.09)! Dołącz do wydarzenia! Oglądaj transmisje wideo na żywo – zaczynamy o 11:00!

Rok temu lewica wróciła do Sejmu! 💪 Pierwszy raz mamy również posłanki i posłów Lewicy Razem w parlamencie! Jesteśmy siłą, która od początku chce reprezentować i reprezentuje osoby społecznie wykluczone. Które przez nierówności ekonomiczne muszą zastanawiać się, czy wystarczy im pieniędzy na czynsz, ubrania, czy leki. Walczymy o wyższe i równe płace. O godne życie obywatelek i obywateli Polski! Bez wyjątku.

Co osiągnęłyśmy i osiągnęliśmy przez ten rok, a czego zabrakło? Jaką mamy wizję przyszłości? Dowiedz się, biorąc udział online w Kongresach Lewicy – już jutro, odbędzie się taki w Olsztynie.

Wśród wielu gościń i gości dyskusji, które będą podczas niego prowadzone, Lewicę Razem reprezentować będą: Adrian Zandberg, Paulina Matysiak i Dominika Kasprowicz. Pełny plan i informacje w wydarzeniu załączonym w komentarzu.

Kongresy Lewicy odbywają się przy udziale Sojuszu Lewica Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia, Lewicy Razem i Polska Partia Socjalistyczna, czyli wszystkich ugrupowań współpracujących w Koalicyjnym Klubie Parlamentarnym Lewicy.

[Grafika dołączona do wpisu: Na górze napis ”WARMIŃSKO-MAZURSKI KONGRES LEWICY / 26.09.2020 r., start o godzinie 11:00 – oglądaj online!”, poniżej ”PRZEMAWIAJĄCY I PANELISTKI Z NASZEJ PARTII LEWICA RAZEM:”. Niżej od lewej zdjęcie Dominiki Kasprowicz; na środku Pauliny Matysiak; po lewej Adriana Zandberga. Na dole po lewej stopka z napisem ”LEWICA razem / WARMIŃSKO-MAZURSKIE”.]

Źródło
Opublikowano: 2020-09-25 09:20:23

Igrzyska w Krakowie i jednoczesna dyskryminacja osób LGBT w Małopolsce? Jesteśmy na NIE. Dlatego Kamil Maczuga z Razem K

Razem:

Igrzyska w Krakowie i jednoczesna dyskryminacja osób LGBT w Małopolsce? Jesteśmy na NIE. Dlatego Kamil Maczuga z Razem Kraków założył petycję, w której domagają się od Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich wyrażenia sprzeciwu wobec homofobii w Polsce i województwie małopolskim. Samorządowcy z małopolskiego sejmiku podpisali tzw. uchwałę anty-LGBT. Petycję podpisać możesz również i Ty! Znajdziesz ją w komentarzu.

Warto jeszcze dodać, że Kamil wraz z Pauliną Pająk, Kubą Gawronem i Pawłem Prenetą z inicjatywy Atlas Nienawiści zostali nominowani do prestiżowej Nagrody Sacharowa! Gratulujemy i trzymamy kciuki!


Źródło
Opublikowano: 2020-09-24 10:10:22

Od 1999 roku 23 września obchodzimy Dzień Widoczności Osób Biseksualnych (Celebr

Razem Pomorze:

Od 1999 roku 23 września obchodzimy Dzień Widoczności Osób Biseksualnych (Celebrate Bisexuality Day).
Biseksualizm to romantyczny lub seksualny pociąg lub zachowania seksualne wobec zarówno mężczyzn, jak i kobiet, bądź też wobec więcej niż jednej płci biologicznej lub kulturowej [Wikipedia].

Efektem braku rzetelnej edukacji seksualnej oraz negatywnej reprezentacji w kulturze popularnej stereotypy na temat osób biseksualnych są bardzo powszechne. Do najpopularniejszych należą przekonania, że osoby te są niezdecydowane, przechodzą pewnego rodzaju fazę czy są bardziej rozwiązłe seksualnie.

Ze względu na negatywne przedstawianie osób biseksualnych w mediach oraz powszechną dyskryminację wiele osób biseksualnych nie ujawnia się w strachu przed reakcją otoczenia.

Jeśli doświadczyliście dyskryminacji ze względu na swoją orientację seksualną lub czujecie potrzebę porozmawiania na temat swojej seksualności, możecie skorzystać z darmowej pomocy psychologicznej, którą zapewniają organizacje pozarządowe. Gdańskie Centrum Równego traktowania oferuje pomoc psychologiczną zarówno w formie indywidualnych konsultacji, jak i grup wsparcia. Więcej szczegółów na stronie Tolerado:
http://tolerado.org/dyzury-specjalistow-ds-wsparcia-gcrt/

🏳️‍🌈Celebrate Bisexuality!🏳️‍🌈


Źródło
Opublikowano: 2020-09-23 17:20:13

Równo miesiąc. Tyle zostało nam, kobietom, do "cieszenia się" szczątka

Razem Warmińsko-Mazurskie:

Równo miesiąc. Tyle zostało nam, kobietom, do "cieszenia się" szczątkami praw. Tyle zostało do wyrwania nam z rąk tego strzępu, tzw. "kompromisu aborcyjnego" przez prawicowych fundamentalistów religijnych. 22 października ma zapaść wyrok Trybunału Konstytucyjnego, mówiący o zakazie aborcji w przypadku nieuleczalnych wad płodu.

My nie spoczniemy. Chcecie wojny, to znowu będziecie ją mieli. Czarny Protest trwa!


Źródło
Opublikowano: 2020-09-22 16:26:49

Równo miesiąc. Tyle zostało nam, kobietom, do "cieszenia się" szczątkami praw. Tyle zostało do wyrwania nam z

Razem:

Równo miesiąc. Tyle zostało nam, kobietom, do "cieszenia się" szczątkami praw. Tyle zostało do wyrwania nam z rąk tego strzępu, tzw. "kompromisu aborcyjnego" przez prawicowych fundamentalistów religijnych. 22 października ma zapaść wyrok Trybunału Konstytucyjnego, mówiący o zakazie aborcji w przypadku nieuleczalnych wad płodu.

My nie spoczniemy. Chcecie wojny, to znowu będziecie ją mieli. Czarny Protest trwa!


Źródło
Opublikowano: 2020-09-22 12:36:44

O czym myślałyście dzisiaj, stojąc w porannym korku do pracy?

Razem Poznań:

O czym myślałyście dzisiaj, stojąc w porannym korku do pracy?

O tym, że Poznań jest trzecim najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce [1]? A może o tym, że nie będzie gdzie zaparkować [2]? Czy przeszła Wam przez myśl jazda tramwajem, ale okazało się, że się to nie opłaca [3]? Pociąg też nie dojedzie [4]? Ani PKS [5]?

Czas pomyśleć, jak to zmienić! Od 1994 w miastach na całym świecie organizowany jest Dzień bez Samochodu, którego celem jest zwrócenie uwagi rządzących na problemy transportu publicznego oraz ciągłe próby jego ograniczania przez władze samorządowe i centralne. Tego dnia osoby posiadające samochód mogą – za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego – podróżować komunikacją zbiorową bezpłatnie.

Prawo do pociągu, autobusu, czy nawet szerokiego chodnika jest Twoim prawem jako mieszkanki i mieszkańca. Jeśli chcesz o nim przypomnieć władzy, weź udział w Dniu bez Samochodu – choć raz.

A jeśli chcesz zmiany czyniącej naszą aglomerację bardziej przyjazną, działaj przez cały rok:
* skontaktuj się ze swoją Radą Osiedla (lub Gminy, jeśli mieszkasz pod Poznaniem) w sprawie transportu w Twojej okolicy,
* działaj w stowarzyszeniach i grupach lobbujących na rzecz transportu publicznego,
* skontaktuj się z nami!
No i chodź na spacer, jest piękna pogoda!

[1] https://moto.pl/…/7,88389,25648861,najbardziej
[2] https://www.poznan.pl/…/poziom-motoryzacji-w-poznaniu
[3] https://poznan.wyborcza.pl/…/7,36001,26087823,od-dzis
[4] https://miedzychod.naszemiasto.pl/koniec…/ar/c1-7344099
[5] http://infobus.pl/co-dalej-z-pks-poznan-_more_125247.html


Źródło
Opublikowano: 2020-09-22 11:11:58

NIE dla Deca jako Honorowego Dolnoślązaka


NIE dla Deca jako Honorowego Dolnoślązaka ❗️❗️❗️
Wraz zMałgorzata Traczz,Krzysztof Mieszkowskii,Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiett iKultura Równościi wsparliśmy apelKOD Dolnośląskie Wrocławw iStrajk Kobiet Wrocławw, by nie nadawać tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska biskupowi Ignacemu Decowi.

Pod apelem podpis złożyły tysiące osób zamieszkujących Dolny Śląsk. Na zdjęciu widać tylko początek rulonu z podpisami 📜
Tytuł Decowi radni dolnośląskiego sejmiku zamierzają przyznać 24 września, więc zostało mało czasu, żeby przekonać ich, że to zły pomysł.

Wojciech Browarny, profesor UWr i historyk literatury, radny dolnośląskiej Rady WojewódzkiejRazemm powiedział dlaczego uważamy, że Dec nie powinien otrzymać tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska:

"Radni sejmiku województwa dolnośląskiego postanowili w tym roku nadać tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska pisarce Oldze Tokarczuk i emerytowanemu biskupowi diecezji świdnickiej Ignacemu Decowi. Tokarczuk jest ważną pisarką i laureatką nagrody Nobla, a jako Dolnoślązaczka wspaniałą wizytówką kultury regionu. Jej nominacja jest więc oczywistością. Nominacja biskupa Deca – przeciwnie. Ten hierarcha słynie z mowy nienawiści, wymierzonej w osoby LGBT i uchodźców, a także z niechętnego stosunku do ochrony praw kobiet i edukacji seksualnej w szkołach.

Ignacy Dec jest przedstawicielem konserwatywnego „betonu” polskim kościele katolickim. Tacy ludzie, jak arcybiskup Marek Jędraszewski, dyrektor Radio Maryja ksiądz Tadeusz Rydzyk i właśnie biskup Dec rozpaczliwie usiłują powstrzymać cywilizacyjne i obyczajowe przemiany naszych czasów, prowadzące do powstania bardziej otwartego i równościowego społeczeństwa. Bezwzględnie zwalczają takie wartości, jak prawa człowieka, wolność osobista, tolerancja oraz równość i prawo do bezpieczeństwa każdego i każdej z nas bez względu na tożsamość, płeć czy pochodzenie.

Tych zmian oczywiście nie powstrzymają. Tych praw nam nie odbiorą. Ale ich demagogia przynosi zatrute owoce: akty przemocy ze strony prawicowych polityków i zwykłych chuliganów, poczucie zagrożenia wśród osób innej orientacji, uzasadnienie dla prób ograniczania praw obywatelskich i praw kobiet. Ten kto chce nadać biskupowi Decowi honorowe obywatelstwo Dolnego Śląska, popiera jego kampanię nienawiści i podpisuje się pod nią w imieniu mieszkańców i mieszkanek regionu. A my nie zgadzamy się na przyklejanie nam gęby homofobów, ksenofobów i szowinistów. Apelujemy do radnych sejmiku o wycofanie tej kandydatury!"

Źródło
Opublikowano: 2020-09-21 15:25:57

Jedna z naszych partyjnych koleżanek, Anna Bąk, została wczoraj zatrzymana przez policję podczas legalnej pikiety solida

Razem:

Jedna z naszych partyjnych koleżanek, Anna Bąk, została wczoraj zatrzymana przez policję podczas legalnej pikiety solidarnościowej pod szpitalem w Poznaniu, zakłóconej przez nielegalną demonstrację przeciwników prawa do aborcji.

Nasi działacze nie chcieli dopuścić do tego, żeby pod oknami porodówki…

More
Źródło
Opublikowano: 2020-09-20 07:29:07

Jedna z naszych partyjnych koleżanek, Anna Bąk, została dziś zatrzymana przez po

Razem Poznań:

Jedna z naszych partyjnych koleżanek, Anna Bąk, została dziś zatrzymana przez policję podczas legalnej pikiety solidarnościowej pod szpitalem na Polnej, zakłóconej przez nielegalną demonstrację przeciwników prawa do aborcji.

Funkcjonariusze z komisariatu na ul. Kochanowskiego nie dopuszczają do kontaktu Ani z jej prawnym pełnomocnikiem, mimo że przybył on na miejsce niedługo po zatrzymaniu. M.in. doszło do sytuacji, w której Ania została poinformowana, że powinna "skontaktować się z prawnikiem", podczas gdy prawnik znajdował się w pomieszczeniu obok, o czym jej nie powiedziano.

Będziemy na bieżąco relacjonować rozwój wydarzeń.Źródło
Opublikowano: 2020-09-19 19:19:15