LEWICA POPIERA PARTIĘ PRACY W WYBORACH POWSZECHNYCH W WIELKIEJ BRYTANII W 2019 R

LEWICA POPIERA PARTIĘ PRACY W WYBORACH POWSZECHNYCH W WIELKIEJ BRYTANII W 2019 ROKU

Lewica, koalicyjny klub lewicy parlamentarnej, popiera brytyjską Partię Pracy w nadchodzących wyborach powszechnych w Wielkiej Brytanii, 12 grudnia 2019.

Partia Pracy pod przewodnictwem Jeremy’ego Corbyna przedstawiła ambitny i odważny program wyborczy, opierający się na wartościach przyświecających wszystkim progresywnym siłom oraz wszystkim tym, którym szczególnie leży na sercu dobro marginalizowanych grup społecznych. Nasz klub także podziela te wartości.

Propozycje programowe Partii Pracy składają się na jasną, rozsądną i możliwą do zrealizowania wizję przyszłości Wielkiej Brytanii. Ponadto, ten śmiały, porywający i przekonujący dokument wskazuje drogę wszystkim lewicowym partiom politycznym w całej Europie. Program laburzystów jest dowodem na to, że tylko progresywna lewica ma obecnie zdolności i ambicje, aby podejmować najbardziej palące współczesne wyzwania, zaczynając od zmiany klimatu, a kończąc na problemie stagnacji płac. Labour pokazuje, że inna polityka jest możliwa — i że jest w zasięgu ręki.

Dla nas, koalicji lewicowych partii politycznych, szczególną inspiracją i motywacją są zwłaszcza następujące pomysły zawarte w programie Partii Pracy:

Jaki Brexit i jak chronić praw migrantów?

Lewica stoi na straży praw obywateli Polski za granicą, wliczając w to milionową polską społeczność w Wielkiej Brytanii. Wynik głosowania w sprawie Brexitu spowodował olbrzymią niepewność wśród obywateli UE mieszkających na Wyspach, dotyczącą ich życia i praw. Opowiedzenie się Labour za ochroną praw imigrantów pozwala na przywrócenie utraconego poczucia bezpieczeństwa. To samo należy powiedzieć o deklaracji laburzystów, że Partia Pracy poprze kolejne, prawnie wiążące referendum nad umową wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z radością przyjmujemy otwartość Labour na pozostanie we Wspólnocie, jeśli byłoby to zgodne z wolą brytyjskiego społeczeństwa.

Z entuzjazmem witamy także deklarację, że rząd laburzystów zamierza przyznać pełnię praw wyborczych wszystkim osobom na stałe mieszkającym w Wielkiej Brytanii. Uważamy to za radykalną zmianę modelu praw obywatelskich i krok prawdziwie demokratyczny, który udzieliłby głosu grupom obecnie pozbawionym reprezentacji politycznej – w tym Polkom, Polakom i innym obywatelom i obywatelkom krajów Europy Środkowo-Wschodniej mieszkających w Wielkiej Brytanii. Żadna decyzja dotycząca życia i przyszłości jednostek nie może być podejmowana z wykluczeniem tych, których dotyczy. W świecie, w którym migracja jest częściej normą niż wyjątkiem, polityczna emancypacja jest jedyną drogą naprzód, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i globalnie.

Jak zatrzymać postępującą katastrofę klimatyczną i jednocześnie dać impet zielonej transformacji?

Zielona Rewolucja Przemysłowa zaproponowana przez Labour to wizja realistyczna, sprawiedliwa społecznie i jednocześnie radykalna. To wizja gospodarki patrzącej w przyszłość, wolnej od zależności od paliw kopalnych i jednocześnie ukierunkowanej na tworzenie nowych miejsc pracy. Jeśli brytyjscy wyborcy dadzą szansę na wdrożenie tej wizji, Partia Pracy stałaby się wzorem dla Europy — i nie tylko — jak należy dbać o równowagę ekologiczną. Obecnie Polska jest nadal prawie całkowicie zależna od węgla. Widzimy niewielki postęp w kierunku zielonej transformacji energetycznej. Wielka Brytania pod rządami laburzystów doprowadziłaby do zmian, które również inne kraje, w tym Polska, powinny wdrożyć aby wspólnie uratować naszą planetę.

Jak odbudować usługi publiczne i skończyć z polityką cięć?

Wszyscy Brytyjczycy i Brytyjki potrzebują dziś pilnie przerwania brutalnych, niepotrzebnych i umotywowanych politycznie cięć w polityce społecznej, wprowadzonych i utrzymywanych w ostatnich dziewięciu latach przez rządy torysów i ich koalicjantów. Szeroko zakrojone plany inwestycyjne laburzystów zdecydowanie poprawią jakość i dostępność usług publicznych w Zjednoczonym Królestwie. Pogłębiający się kryzys usług publicznych w Polsce, dotykający szczególnie ochrony zdrowia, szkolnictwa i transportu publicznego, przypomina sytuację w Wielkiej Brytanii i wymaga podobnych rozwiązań.

Program Labour składa obietnicę renacjonalizacji niewydajnej i drogiej brytyjskiej kolei i usług pocztowych. Partia Pracy jako jedyna rozumie, że własność publiczna nad naturalnymi monopolami leży w żywym interesie demokratycznych społeczeństw. Należy chronić – lub przywrócić, wszędzie tam, gdzie to konieczne — społeczną kontrolę nad wodą, energią i dostępem do szerokopasmowego, szybkiego internetu, tam gdzie jest to konieczne. Z zadowoleniem odnotowujemy determinację Labour w tej kwestii.

Jak nadać priorytet prawom pracowniczym?

Program Partii Pracy uznaje, że w dzisiejszej Wielkiej Brytanii zatrudnienie nie gwarantuje ani bezpieczeństwa, ani stabilności i dobrego życia. Niskie płace, śmieciowe zatrudnienie i coraz mniejszy udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami to skutki systemu, który faworyzuje prywatny biznes i korporacje kosztem pracujących. Labour zobowiązuje się to zmienić. Nasz klub reprezentuje polskie pracownice i pracowników, także te, które wyemigrowały żeby żyć i pracować w Zjednoczonym Królestwie. Dlatego pochwalamy propozycje Partii Pracy, które poprawią sytuację pracowników: wprowadzenie płacy minimalnej opartej na rzeczywistych kosztach życia i systemu akcjonariatu pracowniczego.

Polscy pracownicy należą do najbardziej przepracowanych w Europie. Inicjatywa skrócenia tygodniowego czasu pracy proponowana przez Labour jest nam szczególnie bliska. To sygnał, że nadszedł czas abyśmy pracowali mniej, a żyli więcej.

W tym kontekście wierzymy, że zwycięstwo Partii Pracy w Wielkiej Brytanii wpłynie na wzmocnienie pracowników na całym świecie.

W świetle powyższych argumentów, wzywamy wszystkie Polki i Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz wszystkich naszych wyborców do oddania głosu na Partię Pracy.


Źródło
Opublikowano: 2019-12-11 19:48:40

– Wielkie międzynarodowe firmy powinny płacić uczciwe podatki w Polsce. Skoro ro

– Wielkie międzynarodowe firmy powinny płacić uczciwe podatki w Polsce. Skoro robią to nauczycielki i pielęgniarki, osoby słabo lub średnio zarabiające czy małe sklepiki, to czemu nie miałyby tego robić globalne korporacje? To też kwestia sprawiedliwej konkurencji – firmy taksówkarskie przestrzegają regulacji, płacą podatki i zapewniają elementarne bezpieczeństwo pracownikom. Muszą rywalizować z globalnymi korporacjami, które tej odpowiedzialności próbują się wyzbyć.

Z Jakubem Bodzionym z Kultura Liberalna porozmawialiśmy o podatkach, polityce zagranicznej i energetyce.

Całą rozmowę możecie przeczytać tutaj:

https://kulturaliberalna.pl/…/uber-w-polsce-konieczny-raze…/


Źródło
Opublikowano: 2019-12-03 16:52:02

Dziś we WPROST:

Dziś we WPROST:
"Zgadzamy się na nakłady wynikające ze zobowiązań międzynarodowych, czyli na 2 proc. PKB na obronność. Natomiast planom podniesienia wydatków na zbrojenia do 2.5 proc. czy jak mówi Antoni Macierewicz do 3 czy nawet 4 proc. jesteśmy zdecydowanie przeciwni. Mamy pilniejsze zadania. Musimy naprawić usługi publiczne, w szczególności służbę zdrowia."

Link w komentarzu


Źródło
Opublikowano: 2019-12-02 11:06:40

Zdrowie psychiczne. Tak ważne dla ludzi, tak mało ważne dla rządzących. Stan pol

Zdrowie psychiczne. Tak ważne dla ludzi, tak mało ważne dla rządzących. Stan polskiej psychiatrii to depresja. W Polsce brakuje wszystkiego: personelu, dobrze wyposażonych placówek oraz świadomości społeczeństwa, jak poważnym problemem są zaburzenia psychiczne. Aby uzmysłowić sobie, w jak beznadziejnej sytuacji jesteśmy, należy przytoczyć trochę danych. Według standardów Światowej Organizacji Zdrowia zalecane minimum liczby psychiatrów na 100 000 pacjentów to 10, tymczasem w Polsce mamy ich zaledwie 5,5 z czego ponad połowa zbliża się do wieku emerytalnego. Kolejnym przykładem jest liczba miejsc w dziennych placówkach psychiatrii dziecięcej (zaznaczyć trzeba, że w 5 województwach nie ma takich wcale). W województwie Wielkopolskim jest 50 łóżek na ponad 705 tysięcy dzieci, a na przykład w województwie małopolskim 50 łóżek na 680 tysięcy dzieci. Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia od lat zaniedbują polską psychiatrię, kolejne rządy w Polsce nie podejmują w tym temacie żadnych systemowych działań, aby poprawić tę tragiczną sytuację. Aby uzdrowić polską psychiatrię, ale także całą służbę zdrowia, należy działać szybko. Przede wszystkim trzeba zwiększyć wydatki na służbę zdrowia do 7,2% PKB i zatrzymać emigrację zarobkową polskich lekarzy. Nasz kraj jest w czołówce państw z największą liczbą samobójstw nastolatków w Europie. Najwyższy czas położyć temu kres i zadbać o psychikę Polek i Polaków!

[Na zdjęciu członkowie i członkinie Młodzi Razem Pomorze na Marsz dla zdrowia psychicznego]

——————————————-

Pisz z nami historię 📧
mlodzi.partiarazem@gmail.com

Obserwuj nasze działania

🔵 Twitter https://twitter.com/Mlodzi_Razem?s=09
🔴 Instagram https://www.instagram.com/mlodzirazem/


Źródło
Opublikowano: 2019-12-01 14:27:14

Wczoraj w ponad trzydziestu miastach w Polsce odbył się Strajk Klimatyczny

Wczoraj w ponad trzydziestu miastach w Polsce odbył się Strajk Klimatyczny. Jeśli chodzi o Polskę, to od dłuższego czasu nie mam wątpliwości, że właśnie pokolenie uczestniczek i uczestników marszów całkowicie zmieni przyszłość naszego kraju. W ich rękach jest siła i podziwiam ich całym sercem.

Byłbym też szczęśliwy, gdyby wspólnie udało nam się inaczej rozłożyć akcenty, jeśli chodzi o tę przyszłość.

To nie nasza konsumpcja zabija planetę, to nie nasze użycie plastikowych kubków i słomek zagraża Ziemi. To nie my jesteśmy winni, że w sklepach podają nam plastik i zatruwają rzeki produkując naszą odzież.

Winne są korporacje, które produkują te śmieci i wmawiają nam, że ich potrzebujemy. One bardzo nie chcą ponosić odpowiedzialności za to, co się dzieje. I bardzo im zależy, byśmy myśleli i myślały, że jesteśmy winni, bo śmiemy konsumować.

Wskazać winnego – oto następny krok. Przemysł, korporacje i masowi truciciele. Nie my. Im szybciej to sobie uświadomimy, tym szanse w walce o przyszłość większe.

Źródło
Opublikowano: 2019-11-30 13:57:38

Kryzys klimatyczny jest niezaprzeczalnym faktem i tematem, który politycy muszą

Kryzys klimatyczny jest niezaprzeczalnym faktem i tematem, który politycy muszą wziąć na poważnie już teraz! Nie mamy zapasowej planety. Musimy działać od razu. Dziś jest czarny piątek czyli międzynarodowe święto konsumpcji. Kupujemy mnóstwo niepotrzebnych rzeczy. Zamiast tego możemy dać starym przedmiotom nowe życie. Możemy sami się trochę ograniczyć i wybierać lokalne produkty zamiast tych, które muszą do nas przyjechać z drugiego końca świata. Jednak to wszyatko to za mało. Potrzebujemy też działań na poziomie politycznym. Ograniczenia użycia paliw kopalnych, lepszej ochrony zieleni w miastach, walki ze smogiem i porzucenia myślenia o pkb jako o najważniejszym wskaźniku, który definiuje naszą jakość życia.
Wspieramy całym sercem Młodzieżowy Strajk Klimatyczny – Poznań i dziękujemy za wspaniałą i ważną demonstrację!

Najpierw ziemia
Potem zyski!

Źródło
Opublikowano: 2019-11-29 13:27:34

Wczoraj została pogrzebana (chwilowo) możliwość uzyskania wglądu w podatkowe kombinacje międzynarodowych korporacji.

Wczoraj została pogrzebana (chwilowo) możliwość uzyskania wglądu w podatkowe kombinacje międzynarodowych korporacji.

Taką możliwość miała dawać nowa dyrektywa Unii Europejskiej, która nakazywałaby firmom o obrotach powyżej 750 mln euro rocznie ujawnienie zysków, które osiągnęła w każdym z unijnych krajów, i opłaconych w każdym z nich podatków. Kluczowe w proponowanej dyrektywie było zobowiązanie do ujawniania takich danych również tych firm, których główne siedziby znajdują się poza UE. Takie prawo pozwalałoby zobaczyć czarno na białym, jak zabiegi w stylu słynnej irlandzkiej kanapki pozbawiają budżety poszczególnych krajów należnych dochodów.

Nie zaskakuje, że wśród 12 państw, które były przeciwko, znalazła się właśnie Irlandia, której budżet jest w tej chwili mocno uzależniony od wpływów z podatków międzynarodowych korporacji. Podobne stanowisko zajęły też m.in Luksemburg czy Cypr. A także Szwecja, która swój głos przeciwko uzasadnia obawą przed obniżeniem swoich wysokich standardów w zakresie transparencji. Dyrektywę poparła natomiast Holandia. Również Polska była za.

Oznacza to, że przez kolejne miesiące czy lata wielkie korporacje będą mogły płacić mniejsze podatki niż inne firmy działające na rynkach unijnych.

Ale czas stania wielkich korporacji ponad prawem przemija. Jako Razem będziemy dążyć do tego, żeby płaciły Polsce należne podatki. I nie ugniemy się przed telefonami z amerykańskiej ambasady.

Źródło
Opublikowano: 2019-11-29 07:53:00

Rafał Woś: Emerytury? Tylko solidarnie!

"Uratować nas może tylko powrót do myślenia w kategoriach solidarności między pokoleniami. Ci, co pracują, muszą utrzymywać tych, którzy już pracować nie mogą. Oczekując tego samego od kolejnych pokoleń. Bogaci emeryci muszą zaś finansować emerytury biedniejszych. Zaś rozmowa na ten temat powinna się rozpocząć tu i teraz."

Rafal Wos dobrze gada!

Rafał Woś: Emerytury? Tylko solidarnie!

Kłopot z emeryturami polega na tym, że od lat wszyscy próbują nam zamącić w głowach. I rządzący i pretendenci do rządzenia. Trzeba się temu przeciwstawić. Trzeb…

Źródło
Opublikowano: 2019-11-26 09:59:17

Nierówności w Polsce największe w Europie? Jesteśmy bliżej Rosji niż UE

Jak powszechnie wiadomo w Polsce łupi się bogatych na potęgę, żyć się już tu nie da, takie mamy wysokie podatki dla zdolnych i zaradnych, a wciąż dokłada się im nowe balasty, niczym temu nurkowi, co schodzi na niebagatelne głębokości.
A więc tak.
Nierówności dochodowe w Polsce miały być od zawsze średnie, a Gini wynosić około 0,3.
Analiza Michała Brzezińskiego z UW i Michała Mycka oraz Michała Najsztuba z CAE pokazuje jednak, że prawdopodobniej bliżej nam do 0,4. A to oznacza, że możemy być jednym z krajów o najwyższych nierównościach w Europie.
Zgodnie z szacunkiem panów między 1999 a 2015 rokiem – w wyniku kolejnych reform podatkowych – progresywność systemu podatkowego i zabezpieczeń społecznych spadła o 40 proc. – w efekcie należy do najmniej progresywnych w Europie.

Nierówności w Polsce największe w Europie? Jesteśmy bliżej Rosji niż UE

Nierówności dochodowe w Polsce miały być przeciętne. Tymczasem pojawiają się kolejne badania, które mówią coś innego: Polska – obok Rosji – może należeć do najbardziej nierównych krajów w Europie. Jednym z powodów jest podatek liniowy.

Źródło
Opublikowano: 2019-11-21 13:36:37

Oto tekst wprowadzający do dyskusji na naszej sobotniej konferencji programowej:

Oto tekst wprowadzający do dyskusji na naszej sobotniej konferencji programowej:

Lewica a lewicująca prawica

Mateusz Morawiecki twierdzi, że w PiS obecna jest „robotnicza myśl socjalistyczna". Odwołuje się też do dziedzictwa przedwojennej PPS. Można się na taka uzurpację oburzać, ale nie sposób nie zadać sobie pytania, co się za nią kryje. Dlaczego partia z definicji prawicowa podszywa się pod lewicę i sięga po najczystsze i najświętsze tradycje polskiego socjalizmu?
Po pierwsze dlatego, że od początku transformacji ustrojowej nie zaistniała w Polsce silna lewica ideowa, społeczna, która szukałaby zaplecza wśród „wyklętych ludu ziemi”. Jednocześnie Jarosław Kaczyński ma skłonność do sięgania po tradycję II Rzeczpospolitej. A tam poza Polska Partią Socjalistyczna nie było antenatów, którzy by w jakikolwiek sposób identyfikowali się z ludem. A do ludu właśnie Kaczyński kieruje swoje ideowe przesłanie.
Przeciwnie, jak twierdzi Marcin Piątkowski, doktor nauk ekonomicznych, starszy ekonomista Banku Światowego w Pekinie głównym hamulcem rozwoju w okresie międzywojennym był oligarchiczny system społeczno-gospodarczy, który służył tylko wąskim elitom i blokował rozwój większości społeczeństwa. Poza PPS pozostałe partie w II RP tej oligarchii służyły.
PiS mógł sięgnąć po socjalistyczną tradycje dopiero w momencie, gdy zakwestionował sposób w jaki dokonano u nas transformacji ustrojowej. Poprzednia, niedokończona kadencja rządów Prawa i Sprawiedliwości całkowicie wpisywała się w logikę balcerowiczowskiej t5ransformacji, czego dowodem były rządy Zyty Gilowskiej w Ministerstwie Finansów, zniesienie najwyższej stawki podatkowej czy obniżenie składki zdrowotnej.
Jednak po kilkunastu przegranych wyborach Kaczyński zrozumiał, że nie ma sensu bić się z liberałami o głosy klasy średniej tej rzeczywistej i tej urojonej z innymi stronnictwami, skoro największa część polskiego społeczeństwa to nie byli beneficjenci transformacji tylko raczej osoby, które niewiele na niej zyskały, a nawet straciły. To była Polska „B”, prowincjusze, a często parweniusze, ludzie ledwo wiążący koniec z końcem, którzy sceptyczn8ie i z niedowierzaniem słuchali o polskich sukcesach gospodarczych.
Do wielkiego przełomu, który nastąpił w 2015 roku, elektorat PiS stanowili ludzie o konserwatywnych poglądach, religijni, zachowawczy, prowincjusze znani pod prześmiewczym mianem „moherowych beretów”. Jednak a każdym razem, gdy dochodziło do testu wyborczego okazywało się, że tych moherów jest po prostu za mało, żeby PiS mógł wygrywać. To zmusiło Kaczyńskiego do zwrócenia się ze swym przesłaniem do ludzi niezamożnych, rodzin wielodzietnych, do tej części Polski, która płaciła olbrzymią cenę transformacji, niewiele otrzymując w zamian.
Na początku partia, która objęła władze po 2015 roku nie przyznawała się do tego, że program zasiłków dla dzieci 500+ to element nowej polityki społecznej. Ten element redystrybucji budżetowej uparcie uzasadniano wyłącznie względami pronatalistycznymi. Jednak dzieci nie zaczęło się rodzić nagle znacząco więcej, a mimo to program został dobrze przyjęty w większości społeczeństwa. Zwracano jednak uwagę na fakt, że dostają ten zasiłek również osoby zamożne, które świetnie by sobie bez niego poradziły.
Taka konstrukcja zasiłku wynikała ze stanu świadomości społecznej przez dziesięciolecia kształtowanej prze neoliberalne elity. Dość powszechny był pogląd, że korzystanie z jakiejkolwiek materialnej pomocy państwa świadczy o byciu gorszym, niezaradnym, leniwym. Toteż po wprowadzeniu tego zasiłku pełno było w przestrzeni publicznej komentarzy o pasożytach żyjących z tego programu. Zapobieżeniu takiej stygmatyzacji zasiłkobiorców miało służyć przyznanie ich wszystkim, a nie tylko tym uboższym. Podobne wątpliwości wzbudza dyskutowana i próbowana jak na razie w Finlandii koncepcja bezwarunkowego dochodu podstawowego. Jednak za przyznaniem go każdemu niezależnie od dochodu i bogactwa przemawia to, że powszechność świadczenia istotnie wpłynęłaby na ograniczenie biurokracji, gdyż dochód podstawowy zastąpiłby część zasiłków. Ponadto zniknąłby problem stygmatyzacji osób pobierających świadczenie. Zwolennicy tego rozwiązania jednocześnie tłumaczą, że w przypadku, gdy nie groziłaby utrata świadczenia, zniknęłoby ryzyko kalkulowania, co się bardziej opłaca – pracować za minimum czy nie pracować i otrzymywać zasiłek.

Ostatecznie o socjalnym, a nie wyłącznie pronatalistycznym charakterze programu świadczy przyznaniem zasiłku również na pierwsze dziecko.
Dziś żadna licząca się partia w Polsce nie kwestionuje już programu 500+. Są tylko głosy jak ten program doskonalić, nie jednak prawie zwolenników jego likwidacji. Przyznanie zasiłku również 500 złotych na pierwsze dziecko to był postulat opozycji, który władza spełniła. A trzeba przypomnieć, że przed uruchomieniem programu 500+ polskie dzieci, były według unijnych agend badawczych, najbardziej zaniedbanymi dziećmi w Unii Europejskiej.
Opozycja, zarówno ta liberalna jak i ta nominalnie lewicowa (SLD) podnosiła argument, że lepsza jest pomoc w postaci rozbudowy infrastruktury pomocy rodzinie, takiej jak bardziej rozbudowana sieć żłobków, przedszkoli niż wręczanie pieniędzy, gotówki do ręki. Ten pogląd opiera się na przekonaniu, że ludzi, którym się pomaga ze środków publicznych należy traktować z ograniczonym zaufaniem, gdyż skłonni są oni marnotrawić środki pieniężne zamiast ich optymalnie używać. Taki protekcjonalny stosunek do beneficjentów pomocy jest charakterystyczny dla neoliberalnej prawicy, gdyż odbiera osobom ubogim część ich podmiotowości. Natomiast stawianie na organizowanie opieki nad dziećmi to wynik oczekiwań pracodawców, aby tania, kobieca siła robocza była wciąż łatwo dostępna na rynku pracy. Tak zresztą argumentowano przeciw programowi. Mówiono, że kobiety za sprawą zasiłku na dzieci „zostaną wypchnięte z rynku pracy”. Na uwagę zasługuje język tej argumentacji. One nie podejmą suwerennej decyzji o pozostaniu w domu i poświęceniu się opiece nad dziećmi, tylko „zostaną wypchnięte”. Oczywiście zwykli ludzie musieli zadać sobie pytanie, jak słabo musiały te kobiety zarabiać, jeżeli taka skromna suma jak 500 zł. Na dziecko pozwalała im zostać w domu?

Przez wiele lat przed 2015 rokiem dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazywały, że 20% gospodarstw domowych było zmuszone korzystać z lichwiarskich pożyczek, aby przetrwać. Aby im wystarczało na życie. Dlatego popytowy efekt zasiłku wystąpił z pewnym opóźnieniem, bo rodziny wykorzystały go w pierwszym rzędzie do wyzbycia się zobowiązań w instytucjach para bankowych.
O ile program 500+ jest oryginalnym pomysłem Jarosława Kaczyńskiego i jego ekipy, o tyle wiele więcej prospołecznych posunięć to wynik bacznej obserwacji postulatów wychodzących z różnych środowisk. Do nich należy minimalna stawka płacy za godzinę pracy, która sprawiła, że nawet na umowy doraźne, nie objęte kodeksem pracy nie można zatrudniać za płace niższe niż płaca minimalna. Jeszcze w roku 2013 i 2014 można było natknąć się na ogłoszenia o prace za 2-3 zł. na godzinę. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej uczyniło zatrudnianie na tak niewolniczych warunkach nielegalnym.
Analizując postepowanie obozu rządowego, który najprawdopodobniej utrzyma władzę po najbliższych wyborach pokazuje, że władza nieustannie skręca w lewo. Sprawia to, że lewica ma coraz mniej miejsca do zagospodarowania. Zwłaszcza, że partia Kaczyńskiego zdołała zrealizować swe wyborcze obietnice, które zaowocowały wzrostem poziomu życia milionów rodzin. Takie zjawisko nie miało miejsca przez poprzedzający drugi rząd PiS cały okres transformacji.
To, dlatego zapowiedzi i obietnice PiS są traktowane z o wiele większa powagą niż obietnice formułowane przez opozycję. Lewica dwukrotnie miała szanse na prowadzenie lewicowej, prospołecznej polityki gospodarczej i społecznej i z tej szansy nie skorzystała. Za jej rządów nie dał się odczuć żaden znaczący transfer socjalny. Wiele osób pamięta tez, że to pod rządami SLD/PSL wprowadzono prawo do eksmitowania ludzi na bruk.
Stąd analiza lewicującej polityki PiS ma dla nas tak wielkie znaczenie.
Jednym z kapitalnych reform PiS-u było ponowne obniżenie wieku emerytalnego. Postulat skracania czasu pracy to powszechne credo współczesnej lewicy. Skoro za sprawą gwałtownego wzrostu wydajności wynikającego z rewolucji naukowo-technicznej pracy jest coraz mniej, ludzie musza pracować coraz krócej. Wymaga to obniżenia ustawowego wieku przechodzenia na emeryturę jak i obniżania tygodniowego a w perspektywie i dziennego czasu pracy. Warto tez przypomnieć, że jednym z 21 postulatów gdańskich było obniżenie wieku emerytalnego do 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Przeciw wydłużeniu wieku emerytalnego do 67 lat dla obu płci protestował poprzednio zarówno OPZZ jak i Solidarność. Była temu przeciwna zdecydowana większość społeczeństwa. A zamiast referendum w tej sprawie miliony podpisów obywateli domagających się referendum wyrzucono do kosza.
Bezwarunkowy dochód podstawowy, podobnie jak obniżenie wieku emerytalnego to reakcja na kryzys związany z tym, że pracy będzie z czasem coraz mniej. Potrzebne jest więc dzielenie się praca (franc. Partage de travail i związany z tym 35-godzinny tydzień pracy) a także wypłacanie ludziom pieniędzy na życie, w związku z coraz trudniejszym osiąganiem dochodów z pracy. Przypomnieć tu należ, że znów „Solidarność z lat 198-0-81 była tu w awangardzie domagając się wolnych sobót. Na razie, przy wielkim oporze międzynarodowych korporacji i opinii publicznej udało się obozowi rządowemu wprowadzić wolne niedziele w handlu.
Wkrótce po uruchomieniu transferów socjalnych, z których ostatnim było wypłacenie trzynastej emerytury, pojawiły się głosy, że ludzie nie otrzymujący tych świadczeń są poszkodowani, bo w ciężkim trudzie wypracowują dochody niewiele wyższe, niż te osiągane bez pracy z kasy państwa. Reakcją PiS była zapowiedź przyspieszenia podwyższania płacy minimalnej, tak aby dochody z pracy znacząco przewyższały dochody z zasiłków i innych transferów społecznych.
Krytycy trzynastej emerytury twierdzą, że to mydlenie oczu, skoro miesięcznie jest to suma rzędu 70 zł. Jednak takie kwotowe podniesienie emerytury w grupie emerytur niskich daje odczuwalna poprawę. Tymczasem, kwotowe podnoszenie niskich emerytur zablokował Trybunał Konstytucyjny twierdząc, że waloryzacja emerytur powinna dotyczyć wszystkich emerytów, a nie tylko tych uboższych i to proporcjonalnie, a nie kwotowo. To stanowisko Trybunału uniemożliwia praktycznie spłaszczenie emerytur, czyli relatywną poprawę sytuacji najbiedniejszych weteranów pracy. Trzynasta emerytura to obok swego wyborczego znaczenia była udolna próba obejścia wyroku trybunału, który blokował zastosowanie zasady sprawiedliwości społecznej do systemu emerytalnego.
Wielka debata jaka rozpętała się po zapowiedzi drastycznego podnoszenia płacy minimalnej pozwoliła ocenić która siła polityczna jest po stronie pracy, a która po stronie kapitału. Małym przedsiębiorcom argumentującym, że w sytuacji znacznego podniesienia płacy minimalnej wypadną oni z rynku Jarosław Kaczyński odpowiada, że w takim razie powinni oni porzucić marzenie o biznesie i podjąć zatrudnienie jako pracownicy., Tego typu stwierdzenia padały wielokrotnie z ust radykalnych lewicowców, ale nigdy dotąd przedstawiciel politycznego głównego nurtu nie śmiał tak otwarcie przeciwstawić się woli biznesu, czy jak w tym wypadku tzw. Small businessu. W tym sporze nie tylko liberałowie, ale i przedstawiciele nominalnej lewicy (SLD, Wiosna) stanęli po stronie utyskujących na swój los małych i średnich przedsiębiorców przeciwko szybkiemu podnoszeniu płacy minimalnej. Oto co powiedział na ten temat Marek Belka były premier z ramienia SLD, a dziś eurodeputowany wybrany z list Koalicji Obywatelskiej (neoliberalnej): Jego zdaniem, propozycja zwiększenia płacy minimalnej do 4 tysięcy złotych "oznacza najprawdopodobniej znacznie większą inflację, masowe bankructwa drobnych przedsiębiorstw i zmniejszenie skłonności wszystkich przedsiębiorstw do podejmowania inwestycji". Belka twierdzi, że takie szybkie podnoszenie płacy minimalnej będzie kosztowało Polskę utratę 1 miliona miejsc pracy. Obóz liberalny, ale też wiele osób z tzw. Lewicy wciąż mentalnie tkwi w koncepcji budowy wzrostu w oparciu o niską cenę pracy. Umysłowi więźniowie koncepcji Leszka Balcerowicza, który głosi, że dla dobra gospodarki ludzie powinni coraz więcej pracować i mało zarabiać, zdaja się nie dostrzegać, że już teraz mamy deficyt rąk do pracy, bo ludzie wyjeżdżają tam, gdzie się lepiej płaci. Bark pracowników wynika zresztą nie tylko z emigracji zarobkowej, ale i niżu demograficznego. Zatem straszenie, że znikną najniżej płatne miejsca pracy w sektorze, jak to się kiedyś mówiło, drobnotowarowym, na mało kim robi dziś wrażenie.
Jarosław Kaczyński i jego środowisko polityczne odważyli się wreszcie podnieść świętokradczą” rękę na guru polskiego kapitalizmu, Leszka Balcerowicza. Zadali kłam nie tylko doktrynie wzrostu poprzez niskie płace, polityce trudnego pieniądza, stosując doktrynę wzrostu poprzez generowanie popytu Johna Maynarda Keynesa, ale podważyli tezę o tym, że im mniej państwa tym lepiej. Silne państwo, prowadzące politykę przemysłowa, fiskalną i społeczną ma teraz być siła budująca państwo dobrobytu. Znów koncepcja odwołująca się do złotego wieku europejskiej socjaldemokracji. Interwencjonistyczne państwo dobrobytu przeciwstawia Kaczyński stosowanemu do niedawna modelowi „państwa nocnego stróża”.
Aby państwo było silne, musi konsekwentnie ściągać podatki. Uszczelnienie systemu podatkowego było pierwszym źródłem finansowania transferów społecznych, zanim dał o sobie znać element generowanego przez te transfery popytu. C o ciekawe mimo dziesięcioleci antypodatkowej propagandy i to idącej z ośrodków władzy państwowej, w myśl, której pobieranie od obywateli i firm podatków jest działalnością porównywalną do rozboju i rabunku, społeczeństwo polskie zaczęło coraz życzliwiej postrzegać działania fiskusa. Dziś już zdecydowana większość ankietowanych (92%) Polaków uważa, że należy płacić podatki, bo z nich finansowane jest m.in. bezpieczeństwo i zdrowie – wynika z sondażu CBOS. Z badań wynika też, że bogaci powinni płacić o wiele więcej do wspólnej kasy niż obecnie płacą.
U źródeł tej propodatkowej i państwowotwórczej postawy społeczeństwa leży, fakt, że państwo zaczęło coś z tych podatków świadczyć. Transfer socjalny.
Podczas toczącej się obecnie kampanii wyborczej do Parlamentu opozycja, w tym lewica, ogranicza się do dość chaotycznej krytyki pomysłów Prawa i Sprawiedliwości. Tak więc ok. 90% debaty przed wyborczej ma za temat nie różne ścierające się programy i propozycje, lecz propozycje obozu rządowego. Tak oto opozycja uczestniczy w kampanii PiS, nie prowadząc prawie własnej kampanii.
Powodów tej dziwnej sytuacji jest kilka. Po pierwsze, propozycje rządowe są wsparte faktem, że to PiS jako pierwsza partia od 1989 roku nie tylko obiecała coś, ale i dotrzymał Po drugie, siły ancien regime ‘u kojarzą się z chęcią powrotu do sytuacji sprzed 2015 roku. A wtedy większości społeczeństwa wiodło się po prostu gorzej. I to nie tylko za sprawą redystrybucji budżetowej, której wtedy nie było, ale i z powodu ciągłego wzrostu gospodarczego, mniejszego bezrobocia oraz większego poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, są zasiłki i łatwiej o pracę. Wreszcie, Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kompleksowa koncepcje ideowo-programową, która jest wielu płaszczyznach o zasadniczym znaczeniu zaprzeczeniem linii Leszka Balcerowicza i jego zwolenników, wcielanej przez prawie 30 lat transformacji.
Mamy więc sytuację, w której stają słowa przeciw czynom, fragmentaryczne propozycje przeciw jednolitej koncepcji ustrojowej, silnego państwa dobrobytu, interweniującego w działanie rynku, generującego wzrost i prowadzącego coraz bardziej aktywną politykę społeczną.

W Polsce jest 16 milionów ludzi pracy najemnej i jakiś jeden milion przedsiębiorców. Płace minimalna pobiera jakieś 14% zatrudnionych, czyli ok. półtora miliona ludzi. Ta prosta arytmetyka wyjaśnia, dlaczego zwolennicy szybkiego podnoszenia płacy minimalnej są na wygranej pozycji. Z punktu widzenia lewicy kontestowanie podnoszenie najniższej płacy jest ideowy a w konsekwencji politycznym samobójstwem. Jednak popieranie wyborczo nic nie daje. Trudno tez PiS przelicytować. Bo to raczej partia rządząca a nie lewica obejmie władze po wyborach i dlatego, że oni spełniali o bietnb9ice po wyborach lewica jeszcze nigdy choć rządziła już dwukrotnie po 1982 roku.
Aż 82% ankietowanych uważa, że wybory wygra PiS. Uważają tak zatem nie tylko zwolennicy Kaczyńskiego, ale i bardzo wielu jego przeciwników. Może dlatego, że w opozycji, a także na lewicy nie ma żadnej spójnej wizji przyszłości, która dałaby choć porównać i przedstawić jako alternatywę dla 200stronicowegbo programu PiS-u.

Dotychczas tzw. Obóz demokratyczny nie musiał się wysilać programowo, bo wszyscy realizowali mniej więcej ten sam program słabego i taniego państwa, prywatyzacji zysków i nacjonalizacji strat. Reszta to były tylko popisy retoryczne takie jak kuriozalna zapowiedź Donalda Tuska, że podniesie wydatki i zmniejszy podatki.
Zapowiedź budowy państwa dobrobytu, jeżeli traktować ją poważnie musi się wiązać ze zwiększeniem opodatkowania kapitału i wysokich dochodów. To pierwsze w jakiejś mierze rozpoczyna podatek obrotowy od sklepów wielkopowierzchniowych. Został on wprawdzie zaskarżony do europejskiego trybunału, ale w tej kwestii trybunał przyznał rację polskiemu rządowi. Pierwsze podejście do wprowadzenia rozbu8dowanej skali podatkowej od dochodów osobistych Mateusz Morawiecki podjąć, gdy jeszcze był wicepremierem i ministrem finansów. Jednak zdecydowana reakcja środowisk biznesowych sprawiła, że zrejterował. O sięgnięciu do „głębokich kieszeni” mówił już Kaczyński przy wielu okazjach. Jednak, jeżeli nie ośmieli się w końcu do nich sięgnąć, jego najważniejsza propozycja, propozycja budowy państwa dobrobytu pozostanie bez pokrycia.
W Polsce są jeszcze wielkie obszary biedy i wykluczenia. Niedoinwestowana i nieefektywna pozostaje służba zdrowia. Zasiłki z pomocy społecznej przypominają aspirynę podawana na śmiertelnej choroby, co nagminnie praktykuje si9e wobec osób osadzonych w więzieniach. Wciąż tysiące a może i dziesiątki tysięcy chorych umiera w kolejce, zanim ich się choćby zdiagnozuje, że o leczeniu nie wspomnę. O skali nędzy świadczy choćby rosnąca grupa osób trwale niezdolnych do pracy, które otrzymują 645 zł. zasiłku stałego. Kryterium uprawniające do pomocy społecznej pozostaje nie waloryzowane na żenująco niskim poziomie. A 500+ na dziecko, gdyby miało być jedynym dochodem, pozostaje suma poniżej kryterium przetrwania biologicznego. Kompletnym fiaskiem zakończył się program mieszkanie+ i wciąż w Polsce brakuje owych legendarnych 3 milionów mieszkań. Chodzi jednak nie o drogie mieszkania po cenie wolnorynkowej, lecz o mieszkania budowane za pieniądze publiczne z niskim regulowanym, czynszem.
Wielkie, gwałtowne przemiany ustrojowe, podczas których nie liczono się z ludźmi i ich cierpieniem, sprawiły, że chorobą społeczną jest depresja, że miliony Polaków i Polek potrzebują pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. A dostępu do takiej pomocy praktycznie nie ma. i mają ja tylko ci, których stać na zapłacenie słonej ceny.
Zadaniem lewicy nie jest jednak wyłącznie wymienianie listy problemów społecznych, ekonomicznych, ekologicznych do rozwiązania, ale i wizja ustroju, systemu prawnego i politycznego, który pozwoli je rozwiązywać. Inaczej będziemy wyłącznie odpowiadać na chaotyczne rozwiązania stosowane przez prawicową władzę, która nawet w warstwie retorycznej zajęła miejsce lewicy. To Jarosław Kaczyński odpowiada liberałom, że „człowiek, którego kieszenie są puste, nie jest wolny”. To on w swych przemówieniach najpierw wymienia równość a potem wolność.
Jest oczywiście ta druga warstwa konfrontacji debaty. To dziedzina demokracji i praw człowieka. To sprawa niezawisłości sędziowskiej, prawa do nie dyskryminowania niezależnie od wiary, jej braku czy płci lub orientacji seksualnej. Tylko, że w tym obszarze jak bardzo lewica nie miałaby racji, to przecież będzie zmuszona mówić mniej lub bardziej to samo co obóz neoliberalny, ten sam, który pomysł podnoszenia płacy minimalnej zbywa określeniem „populizm”.

Piotr Ikonowicz

Źródło
Opublikowano: 2019-11-21 08:12:23

W swoim wczorajszym expose premier Morawiecki opowiadając o osiągnięciach swojego rządu przypominał, że pełnomocnikiem d

W swoim wczorajszym expose premier Morawiecki opowiadając o osiągnięciach swojego rządu przypominał, że pełnomocnikiem ds. reformy psychiatrii jest w nim Marek Balicki. Wygląda na to, że na powołaniu pełnomocnika się na razie skończyło.

Kolejny oddział psychiatrii dziecięcej w kraju ma być zamknięty – bo przeciążony personel złożył wypowiedzenia. Tym razem rzecz dzieje się w gdańskim szpitalu im. Bilikiewicza. Całość opisuje m.in. OKO.press, sprawą zainteresował się też RPO.

Nie da się przeprowadzić reformy psychiatrii bez użycia jednego środka, którego PiS zastosować nie chce – zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia w ogóle i powiększenia części tej puli, która przeznaczana jest na ochronę zdrowia psychicznego. Jeżeli chodzi o to pierwsze, to PiS przy pomocy kreatywnej księgowości próbuje nam wmówić, że nakłady są zwiększane, ale takie przypadki, jak ten w Gdańsku, jasno pokazują, że zamierzanych efektów nie ma.

Adrian Zandberg mówił wczoraj w imieniu klubu Lewicy, że złoży projekt ustawy zwiększającej poziom finansowania ochrony zdrowia do 7,5% PKB. To pozwoli m.in. na zrealizowanie naszych postulatów w zakresie dostępu do ochrony zdrowia psychicznego czyli deinstytucjonalizacji opieki i zwiększenia liczby lekarzy psychiatrów. Będziemy ponadto dążyć do obniżenia cen leków (maks. 5 zł), uchwalenia w końcu dobrej ustawy o wykonywaniu zawodu psychologa oraz zagwarantowania każdemu dziecku dostępu do psychologa w szkole.

Nie wiem, czy to się mieści w tak wczoraj przez Morawieckiego celebrowanej "normalnoności". Wiem za to, że bez zmian w dziecięcej psychiatrii będzie nam coraz trudniej.

Źródło
Opublikowano: 2019-11-20 14:17:15

W bodaj 2010 roku Fundacja Republikańska wydała raport, w którym prognozowała, że ZUS zbankrutuje w 2020 roku, czyli za

W bodaj 2010 roku Fundacja Republikańska wydała raport, w którym prognozowała, że ZUS zbankrutuje w 2020 roku, czyli za 43 dni. No zobaczymy.
10 lat później FUS jest w najlepszym stanie od dawna, ZUS wciąż nie może zbankrutować, bo nie ma takiej technicznej możliwości, a w TVN Justyna Pochanke przed momentem z uporem pyta Adriana Zandberga, dlaczego bogaci mieliby wpłacać do ZUS-u składki, skoro ten i tak upadnie. Aaaaa.
ZUS ściga fikcyjne umowy o dzieło, bardzo mi się marzy, żeby powstała też taka zusowska policja, która będzie wystawiać mandat w wysokości jednej emerytury minimalnej każdemu politykowi, polityczce lub dziennikarzowi, dziennikarce, którzy – zamiast rozmawiać o wieku emerytalnym, emeryturach obywatelskich i innych rozwiązaniach problemu demograficznego – zestawią "bankructwo" i "ZUS" w jednym zdaniu, szerząc tym samym antyzusowską paranoję i działając na szkodę systemu emerytalnego, o który tak się ponoć troskają.
PS. Tak, Fundacja Republikańska wciąż bez wstydu wydaje raporty o ZUS-ie.

Źródło
Opublikowano: 2019-11-19 20:23:04

Szanowni Państwo, drodzy wyborcy, przyjaciele moi i moje przyjaciółki!

Szanowni Państwo, drodzy wyborcy, przyjaciele moi i moje przyjaciółki!

Dzisiaj, 12 listopada rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji. Dzisiaj zostaliśmy zaprzysiężeni jako posłanki i posłowie. Dzisiaj wreszcie, po czterech latach smuty, do Sejmu wróciła Lewica.

Łatwo się człowiek przyzwyczaja, prawda? Łatwo się przyzwyczailiśmy, że Sejm to miejsce trochę z telewizora, a trochę z kosmosu, w którym jaśnie panowie w garniturach za kilka średnich krajowych załatwiają kosztem zwykłego człowieka swoje deale z banksterami i fundamentalistami religijnymi. Ale ten Wersal na tej sali – kończy się dziś.

Razem z Lewicą wraca do Sejmu to, co miało w nim być od początku: głos zwykłego człowieka, człowieka, który pracuje na magazynie od rana do wieczora, głos emeryta, chorego, głos samotnej matki, głos rodziców dzieci niepełnosprawnych, czy osób szykanowanych za to kogo kochają, albo jaki mają kolor skóry. To głosem ich właśnie będzie Lewica w Sejmie. Będziemy Waszym głosem, będziemy głosem nas wszystkich.

Nie będzie już tak, że sejmowa mównica jest tubą propagandową tylko dla najbogatszych i dla Kościoła. My, posłanki i posłowie Lewicy, nie będziemy się ich bali, nie będziemy się wstydzili powiedzieć, że jesteśmy tu w imieniu zwykłych ludzi. Nie będziemy się modlili o deszcz, nie będziemy przysypiać w czasie obrad. My nie wyjmiemy kart do głosowania, kiedy będą się decydować sprawy ważne dla milionów ludzi. Nie będą naszym udziałem te wszystkie żenujące sceny: nie będziemy udawać, że nas nie ma na sali, że zatrzasnęliśmy się w toalecie, że nie umiemy nacisnąć guzika do głosowania. Tego już na tej sali nie będzie. Przynajmniej po jej lewej stronie.

To, że jesteśmy dzisiaj w Sejmie, to jest Wasza zasługa i Wasza decyzja. Dziękuję raz jeszcze: za wszystkie głosy oddane na Lewicę i za wszystkie głosy oddane bezpośrednio na mnie w okręgu opolskim. Nie zawiedziemy Was – i ja Was nie zawiodę. Mam też nadzieję, że ci z Was, którzy na nas nie głosowali, których nie udało nam się przekonać, przekonają się z czasem, że bijemy się o wszystkich i za wszystkich. I że to jest z korzyścią dla każdego, że głos nowej, młodej lewicy jest trzecim głosem w nowym Sejmie.

Zapewniam też Was, że będziemy rozmawiać i pracować z każdym (niezależnie od tego jak drogi garnitur nosi), kto ma rozum i godność człowieka i kto będzie chciał wesprzeć sprawy dla nas ważne. Jeśli przyjdą do nas posłowie Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości czy PSL-u i powiedzą, że chcą forsować ustawę, która poprawi bezpieczeństwo pieszych, opodatkuje korporacje, albo da emerytom leki po 5 złotych – pierwsza usiądę z nimi do stołu. Nie liczę na to, że przyjdą. Ale chętnie dam się zaskoczyć.

A my sami będziemy pracować ciężko, żeby zaskoczyć Was. Zaskoczyć dobrą robotą, którą tu wykonamy. A którą zaczynamy dzisiaj. Dzięki Wam – i dziękuję Wam! Ślubuję!


Źródło
Opublikowano: 2019-11-12 15:25:01

Volkswagen, roboty i walka klas

Volkswagen, roboty i walka klas

W Poznańskim Volkswagenie chcą zwalniać ludzi. Aż 750 osób. Dzięki automatyzacji można wyprodukować tyle samo mniejszym nakładem sił. Zamiast ludzi pracować będą roboty. Związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza domaga się, żeby zamiast zwalniać pracowników, skrócić im czas pracy. Przy zachowaniu oczywiście tych samych pensji. I bardzo dobrze!

Dzięki postępowi produkujemy dziś dużo więcej dużo mniejszym wysiłkiem. Można pomyśleć, że powinniśmy mieć od tego lżej. Nic z tych rzeczy. Wcale nie pracujemy dużo krócej niż dziesięć, dwadzieścia czy pięćdziesiąt lat temu. Niestety, nowe technologie stają się okazją do zwolnienia ludzi, a nie tempa pracy. Lata temu, wielu ekonomistów i pisarzy science-fiction optymistycznie przewidywało, że postęp technologiczny doprowadzi do istotnego skrócenia czasu naszej pracy. Tak się nie stało. Pytanie dlaczego?

Doskonałej odpowiedzi udzielił tutaj potężny i obrzydliwie bogaty spekulant giełdowy Warren Buffett mówiąc „walka klas trwa, ale to moja klasa prowadzi tę wojnę i to ona ją wygrywa”. Nowe technologie służą tym, którzy mają nad nimi władzę. Armia robotów służy swoim korporacyjnym panom. Zyski z automatyzacji wpadają wprost do kieszeni kapitalistów, którzy nie mają najmniejszej ochoty się nimi dzielić. O żadnej “teorii skapywania” nie może być mowy. Skoro można zarobić więcej, mniej wydając na pensje, to czemu mieliby tego nie zrobić? Kto bogatemu zabroni?

No właśnie, kto? Są dwie strony tego konfliktu. Po jednej zwalniani pracownicy, a po drugiej firma Volkswagen. Po jednej ludzie, po drugiej wielkie korporacje. Stawką jest to, jak dzielone będą zyski z nowych technologii. Żaden pracownik nie ma szans sam w tym starciu. Dlatego tak ważne jest jest wsparcie dla związków zawodowych walczących przeciwko zwolnieniom i o skrócenie czasu pracy. To jest walka prowadzona w interesie nas wszystkich. Dlatego gorąco zachęcam do kupowania wydanych przez Inicjatywę Pracowniczą koszulek-cegiełek, z których dochód w całości pójdzie na wsparcie poznańskich pracowników. [LINK W KOMENTARZU]

Walkę, którą związki zawodowe prowadzą w miejscu pracy, lewica powinna toczyć w Sejmie. I będzie! Partia Razem od dawna ma w swoim programie skrócenie czasu pracy do 35 godzin tygodniowo przy zachowaniu tych samych pensji. Mamy gotową ustawę, którą zamierzamy zgłosić w nowej kadencji. To naprawdę da się zrobić! Kiedy japoński Microsoft na próbę wprowadził czterodniowy tydzień pracy, produktywność natychmiast wzrosła o 40 proc. I nie ma w tym nic dziwnego, bo w końcu wszyscy przemęczeni pracujemy gorzej. Krótszy czas pracy to szansa dla polskiej gospodarki.

Dość konkurowania wyzyskiem. Pracujemy za długo i zbyt ciężko. Czas z tym skończyć.

Źródło
Opublikowano: 2019-11-07 15:15:36

Rodzi Pani? Przepraszamy, porodówka zamknięta. Najbliższa 60 kilometrów dalej

Rodzi Pani? Przepraszamy, porodówka zamknięta. Najbliższa 60 kilometrów dalej 🤰

Niż demograficzny? Nie. To po prostu zapaść w ochronie zdrowia.

Można to podpisać pod kolejne „sukcesy” rządów PiS, ale również ich poprzedników. Średni wiek osób zatrudnionych w położnictwie wynosi… 60 lat. Osoby z wykształceniem anestezjologicznym i ginekologicznym najczęściej wyjeżdżają z kraju, aby móc pracować na zachodzie w normalnych warunkach.

Razem i Lewica od dawna mówią – należy zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia. Obecnie przeznaczamy śmieszne 4 proc. PKB, a powinniśmy ponad 7 proc. Wtedy wystarczy na normalne pensje dla pielęgniarek, położnych, ratowniczek, salowych, fizjoterapeutów i innych pracowników ochrony zdrowia. Starczy na refundacje leków, żeby rodzice nie musieli żebrać w internetowych zbiórkach, aby ratować życie swojego maleństwa.

Tylko lewica o tym mówi głośno. Bez neoliberalnego gadania, że trzeba któryś raz trzeba wydać kolejne miliardy na „przeorganizowanie” sektora zdrowia.

7 proc. na zdrowie!


Źródło
Opublikowano: 2019-11-05 10:56:19

Jesteśmy na rozprawie w procesie, który Amica Wronki wytoczyła kilku pracownicom, Anna Wilk Baran, dziennikarce, oraz Pi

Jesteśmy na rozprawie w procesie, który Amica Wronki wytoczyła kilku pracownicom, Anna Wilk Baran, dziennikarce, oraz Piotr Ikonowiczowi, działaczowi. Wszyscy oni mieli zniesławić firmę, mówiąc po samobójstwie jednej z pracownic, Ilony Pujanek, że Amica jest współodpowiedzialna za jej śmierć i ma krew na rękach. Amica pozwała także córkę, Joannę Pujanek, która mówiła o mobbingu wobec swojej matki w Amice.

W trakcie sprawy dotyczącej śmierci Pujanek z tekstu Duży Format możemy się dowiedzieć, że inne pracownice opowiadały o wycieńczających warunkach pracy, przymusowych nadgodzinach, braku klimatyzacji czy dostępu do wody i molestowaniu ze strony przełożonego. Gdy pracownice odmawiały napastującemu, były celowo poniżane. Mówiły, że na wyższych pozycjach są sami mężczyźni – a najgorszą pracę wykonują kobiety, przerzucane ze stanowiska na stanowisko.

Amica pozwała wszystkie kobiety, które o tym publicznie mówiły, a także dziennikarkę, Annę Wilk-Baran, która o tym napisała. Pozwane zostały również wszystkie lokalne czasopisma, które o tym napisały (ogólnopolskie już nie). I Piotr Ikonowicz, który protestował przed siedzibą Amiki.

Sprawa dotycząca samobójstwa Pujanek została umorzona, mimo zeznań pracownic. W "Dużym Formacie" mogliśmy przeczytać, że dano wiarę zeznaniom przełożonych, odebrano ją – pracownicom. Zastanawiające jest także, że dużych ogólnopolskich mediów, które o tym pisały, Amica nie pozwała – tylko te lokalne.

Pracownice opowiedziały o wyzysku – ale zamiast zajmować się tym tematem i z nim walczyć, my przyglądamy się pracownicom, dziennikarce i działaczowi, lustrujemy każde ich słowo, czy na pewno powiedzieli o wyzysku dobrze, czy źle (oczywiście, źle – nie ma dobrego sposobu opowiedzenia o wyzysku). Winna okazuje się nie Amica – winne okazują się pracownice, bo powiedziały o wyzysku w Amice. A Amica to ofiara.

Zupełnie jakby problemem nie był wyzysk, tylko opowiedzenie o nim.

Ten proces trwa już 2 lata. Ile Amica wydała pieniędzy, żeby ścigać każdą osobę, która odważyła się wypowiedzieć na temat korporacji w mediach? O ile wyższe byłyby wynagrodzenia pracowników, gdyby poświęciła je na nich?

Wyobrażacie sobie, że jesteście w żałobie po śmierci matki, próbujecie wyjaśnić jej motywacje, po czym dostajecie oskarżenie przez korporację, która przyczyniła się do zniszczenia stanu zdrowia matki? Co to za chory świat, w którym tak poprzestawiały się wartości? Jak można tak torturować cierpiących ludzi?

W ten sposób duże korporacje zamykają usta ludziom, którzy chcą opowiedzieć o swoim doświadczeniu w pracy. Boicie się cenzury? Że nie będzie można mówić, co się myśli? Polityczna poprawność? Cenzura istnieje, tu i teraz. Pracownicy, dziennikarze i działacze codziennie są cenzurowani. Korporacje zamykają usta pracownikom, dziennikarzom i działaczom.

Skoro nie możemy mówić o przemocy, która nas spotyka, to jak możemy ją zmienić?

I tak, brak dostępu do wody, przymusowe nadgodziny, praca ponad siły, wynagrodzenia w żadnej mierze nieoddające wkładu w zyski firmy, dyskryminacja kobiet, molestowanie – to wyzysk. Amica ma krew na rękach – krew pracownic, które codziennie zdzierają sobie dłonie, żeby mieć za co jeść i nakarmić rodzinę.

I niech mnie za to pozywają, nie mam zamiaru milczeć.

Teraz zeznaje Piotr Ikonowicz, wszystko notuję i dam znać.


Źródło
Opublikowano: 2019-10-30 14:09:00

Natomiast cała afera o feminatywy jest po to, byście się po raz kolejny przekonali, jak bardzo możecie nie liczyć na sal

Natomiast cała afera o feminatywy jest po to, byście się po raz kolejny przekonali, jak bardzo możecie nie liczyć na salonowy antypis, mainstreamowych dziennikarzy i medialne warszawskie liberałki udające nie-liberałki w kwestiach ciut bardziej progresywnych niż międlenie "końca demokracji" tudzież banały o konstytucji. Skoro "gościni" jest nie do przeskoczenia i zaakceptowania, wyobraźcie sobie drgawki tego nowoczesnego, jakże tolerancyjnego i oświeconego towarzystwa, gdyby oto właśnie miano przegłosować liberalizację ustawy aborcyjnej bądź wyższe podatki dla najbogatszych.

Źródło
Opublikowano: 2019-10-30 10:52:07

W ostatnich dniach w Chile z rąk policji giną ludzie, którzy masowo wyszli na ulice. Dlaczego protestują? Bo nierównośc

🇨🇱 W ostatnich dniach w Chile z rąk policji giną ludzie, którzy masowo wyszli na ulice. Dlaczego protestują? Bo nierówności zarobkowe są tam jednymi z największych na świecie, a emerytury głodowe.

▶️ Tak kończy się chilijskie OFE i prywatyzacja emerytur oraz ekstremistyczna „polityka wolnorynkowa”. Kończy się biedą, zamieszkami i śmiercią.

Różni pseudoeksperci kochają biadolić o tym, jak lewica doprowadza nas do Wenezueli. A kiedy w pobliskim kraju ich ulubiony wolny rynek, niskie podatki i prywatyzacja doprowadzają do skrajnego ubóstwa i zabijają ludzi siłą i przemocą, to nagle siedzą cicho. 😕

No więc tak właśnie kończy się „niewidzialna ręka rynku” i liberalna ekonomia. Im szybciej wzmocnimy państwo biorące na siebie odpowiedzialność, tym lepiej.

Źródło
Opublikowano: 2019-10-30 08:51:47

Kaprysy polskiego pracodawcy. Intel zapłacił za nie 5 mln dol. i przestał dyskryminować

Równość i jawność płac to jest ostatnie, co w tym kraju uda się przepchnąć kolanem. I kto wie, czy w ogóle zdążymy przed zmianą klimatu, która strawi problem wielkimi jęzorami płomieni.
Polski kodeks pracy 1974 roku to jednak dość wyjątkowa pozycja. Wszystko się starzeje i przestaje przystawać do naszych czasów, a kodeks pracy jak świeży i aktualny, tak świeży i aktualny. Na dodatek jest napisany przystępnym językiem. Niewiele to jednak pomaga co poniektórym. Bo tak:
– piszesz, że umowy zlecenia nie służą do zatrudniania ludzi – momentalnie pojawia się osoba, która pomstuje "A jak mam zatrudniać na próbę?!" Otóż, droga osobo, od tego jest umowa na okres próbny. Jej wypowiedzenie nie różni się wiele od wypowiedzenia zlecenia.
– nudzisz, że płace za tę samą pracę powinny być równe, w ciągu minuty wyskakuje ktoś z odkrywczą uwagą, że praca bywa różnej jakości. Tak. Kodeks przewiduje nagrody. Wzorcowemu pracownikowi przyznać także można premię regulaminową.
– ścibolisz wreszcie – w tekście, który łączę – że nie wolno różnicować płac ze względu na płeć – w komentarzach desantuje się pani, której pracownica od 5 lat jest na urlopach związanych z narodzinami kolejnych dzieci.
"I ja mam jej wyrównać płacę do poziomu chłopaka, który cały czas pracował? Absurd!" – gorączkuje się.
Droga pani!
Zasiłki matkom i ojcom wypłaca ZUS. Nie pracodawca. A kodeks pracy przewiduje etat zastępczy. Nie jest pani stratna na ciążach pracownicy, choćby było ich dziewięć. Zaś utrzymywanie jej wynagrodzenia na niższym poziomie tylko ze względu na ciążę, jest karaniem za ciążę. No więc właśnie na tym polega dyskryminacja.
Wszystko to jest w kodeksie pracy.

Kaprysy polskiego pracodawcy. Intel zapłacił za nie 5 mln dol. i przestał dyskryminować

Znowu to usłyszałam: że pracodawca ma prawo arbitralnie wyznaczać płace swoich pracowników, wynagradzając każdego podług swojego uznania. A jeśli zwrócisz uwagę na nierówności płacowe, jesteś zawistną socjalistką. Za podobne rozumowanie Intel zapłacił właśnie 5 mln dolarów.

Źródło
Opublikowano: 2019-10-27 12:39:40

Rok 2014. Artur Domosławski, naświetniejszy reportażysta zajmujący się Ameryką Łacińską, pisze do "Polityki" t

Rok 2014. Artur Domosławski, naświetniejszy reportażysta zajmujący się Ameryką Łacińską, pisze do "Polityki" tekst o dramacie emerytów w Chile. Po reformie z lat 80. ich składki przeniesiono do ichniego OFE. Prywatne fundusze zarobiły, emerytom zostało na życie np. tyle, ile Yolandzie: jedna piąta ostatniego wynagrodzenia. Trinidad Lirze – 200 dolarów. A życie w Chile jest droższe niż w Polsce.
Rok 2016, Chile. Tysiące ludzi protestują przeciwko głodowym emeryturom. Media całego świata piszą o reformie, która poskutkowała katastrofą społeczną. Podają przykłady jej ofiar: emerytów pobierających świadczenia dwukrotnie niższe niż niewysoki czynsz.
Rok 2018, Polska. Leszek Balcerowicz pisze o chilijskiej reformie: "(…) Była jedną z największych innowacji w sferze państwa socjalnego i gospodarki, zyskała szerokie uznanie w fachowych kryzysach i stała się wzorem dla wielu krajów. (…) podlegała ona, zwłaszcza w ostatnich latach, nierzetelnej, często kłamliwej krytyce". To wstęp do analizy chilijskiego systemu emerytalnego. Analiza mówi zaś, że reforma to wzór cnót, bo – między innymi – ustabilizowała dług publiczny czy rozwinęła lokalny rynek finansowy. A w efekcie wzrosło PKB.
Rok 2019, Chile. Wojsko na ulicach, 18 ofiar, 535 postrzelonych. Ludzie protestują m.in. przeciwko niskim płacom, emeryturom i nierównościom – które to Leszek Balcerowicz określa niezmiennie od lat mianem "emocjonalnych bredni" i bagatelizuje ich znaczenie (btw w ostatniej książce LB zamieścił rozdział o nierównościach; pochodzi on z… 1995 roku, i, zdaniem autora, wciąż jest aktualny!).
Profesor Balcerowicz napisał kiedyś, że pisząc "śmieciówki" używam agresywnego języka – jak PiS. Rafał Trzeciakowski z FOR-u zarzucił kilka dni temu "ekonomiczny analfabetyzm".
Być może liczę wolniej niż panowie. Możliwe, że popełniam błędy. Z całą pewnością mniej wprawnie składam dłonie w ekspercki koszyczek.
Ale: nie jestem ślepa na ludzką biedę zawinioną przez rynki finansowe, na konsekwencje antyhumanistycznych ideologii, na barbarzyńskie abstrahowanie od faktu istnienia żywych ludzi w modelach ekonomicznych, na łamiący ludziom życia upór.
Bo po cholerę nam (ludziom, halo, hop hop, tu jesteśmy!) taka ekonomia?

Źródło
Opublikowano: 2019-10-25 18:51:17

Polskie szpitale są jak lazarety.

Polskie szpitale są jak lazarety.

I to nie jest wina pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, salowych, położnych, ratowników, fizjoterapeutów i wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Każdy chce pracować w dobrych warunkach. Każdy chce nieść pomoc. Każdy chce pracować na dobrym, niepsującym się sprzęcie.

Ale takie warunki to nie w Polsce. Kolejne ekipy rządzące przekazują skandaliczne niskie nakłady i mamią nas, że wystarczy „przearanżować” ochronę zdrowia i pieniądze nagle znajdą się. Bo jakiś skrzat ukrył je w garnku.

Na ochronę zdrowia rząd Prawo i Sprawiedliwość przekazuje ledwo ponad 4 proc. PKB. To za mało. Musimy przekazywać co najmniej 7 proc.!


Źródło
Opublikowano: 2019-10-22 12:58:43

Nocne ustawy przepychane kolanem. Ekspresowe procedowanie zakazu edukacji seksualnej. Wybór sędziów-dublerów. Łamanie pr

Nocne ustawy przepychane kolanem. Ekspresowe procedowanie zakazu edukacji seksualnej. Wybór sędziów-dublerów. Łamanie praw kobiet. To PiS potrafi zrobić koncertowo. Bez dyskusji, bez konsultacji, szybko, sprawnie.

Szkoda, że tak ekspresowo Prawo i Sprawiedliwość nie potrafi uzdrowić polskiej ochrony zdrowia. Może zamknięcie sal operacyjnych w warszawskim szpitalu Banacha otworzy oczy prominentom z Nowogrodzkiej? Od wielu miesięcy byli ślepi na widok zamykanych oddziałów i całych szpitali na mapie Polski.

Razem mówi jedno – ochrona zdrowia jest skrajnie niedofinansowana. Przeznaczamy na zdrowie ledwo 4 proc. PKB, a według WHO powinniśmy 7 proc. Wtedy wystarczy na podwyżki dla lekarzy, pielęgniarek, salowych, ratowników, fizjoterapeutów i wszystkich osób, które tyrają na nasze zdrowie za śmieszne pieniądze.


Źródło
Opublikowano: 2019-10-21 11:14:43

ZUS oby jak najniższy, ale emerytura oby jak najwyższa. Dzielmy się tym co mamy, ale bogaci i biedni niech płacą tyle s

▶️ ZUS oby jak najniższy, ale emerytura oby jak najwyższa.▶️ Dzielmy się tym co mamy, ale bogaci i biedni niech płacą tyle samo.▶️ Tu jest puste krzesło dla zbłąkanego przybysza w święta, tylko nie wpuszczaj tu żadnych uchodźców.▶️ Weźcie mi tych bezdomnych z ulicy, tylko niech państwo nie buduje żadnych tanich mieszkań.▶️ Chrońmy nasze dzieci przed seksualizacją, ale żadnego karania księży pedofilów.▶️ Kochaj bliźniego swego, ale homoseksualiści niech się leczą.
Polko, Polaku – gdzie tkwi błąd? 🤔

Źródło
Opublikowano: 2019-10-21 09:45:46

Wszystko co państwo robi jest finansowane z podatków od ogółu społeczeństwa. Wiele z tych działań jest adresowanych tylk

Wszystko co państwo robi jest finansowane z podatków od ogółu społeczeństwa. Wiele z tych działań jest adresowanych tylko do części z nas. To się nazywa redystrybucja. Wydatki na drogi są dla posiadaczy samochodów, na ścieżki rowerowe, dla rowerzystów, zasiłki 500+ dla rodziców, itp. Protestowanie, że "z moich podatków" łoży się między innymi na "nie moje" potrzeby to idiotyzm wynikający z niezrozumienia na czym ta powszechna w świecie demokratycznym redystrybucja polega. Tak myślą ludzie zarażeni przez Korwina i Balcerowicza podejściem skrajnie egoistycznym, w którym nie ma miejsca ani na podatki, ani na państwo opiekuńcze, ani na redystrybucję, ani na zwykłą ludzką solidarność. A przecież wiadomo, że nie każdy z każdą sprawą poradzi sobie sam. Po to jest społeczeństwo, po to stworzyliśmy państwo, żeby nie musiał. Zwolenników dżungli rynkowej proszę o nie komentowanie.

Źródło
Opublikowano: 2019-10-20 08:03:02

Byliśmy wczoraj z Razem Pomorze na Demo przeciwko zakazaniu edukacji seksualnej


Byliśmy wczoraj z Razem Pomorze na Demo przeciwko zakazaniu edukacji seksualnej w Gdańsku. Jestem poruszony tym, co mówili młodzi ludzie o lęku w jakim każe im żyć Polska, o marzeniach o emigracji. Jak niewiele się zmienia!

O edukacji w szkole mówiłem w kampanii, potrzebujemy jeszcze czegoś.
Potrzebujemy edukacji seksualnej dla dorosłych! Edukacji seksualnej dla rodziców! Edukacji seksualnej dla księży! Tych w seminariach, ale i dla hierarchów. Dla polityków, urzędników, rolników, w ogóle większości grup dorosłych ludzi w Polsce. To się da zrobić, korporacje próbują edukować społecznie, państwo może edukować dorosłych. Nie zmienimy polskiej szkoły jeśli nie wyedukujemy dorosłych. To dorośli ludzie, ba, dorośli ludzie mający władzę, decydenci i wpływowi przedstawiciele kościoła formalizują swoje lęki, swoje uprzedzenia, swój brak wiedzy, swoje nie przepracowane urazy w zapisy prawa potencjalnie niszczące możliwość lepszego życia kolejnych pokoleń. Niewiedza dorosłych rodzi ruchy anty-edukacyjne i emocje, lęk który każe im utożsamiać edukację, której nie mieli, której nie znają, której się boją z czymś złym. Tak, boimy się zawsze nieznanego. Dorośli – edukujcie się! Nie decydujcie o przyszłości swoich dzieci na podstawie wiedzy swoich rodziców czy dziadków. Przypomnijcie sobie, że nie chcieliście być jak oni, jak poprzednie pokolenia.

Dużo rozmawialiśmy po wydarzeniu z Joanna Szkudlarek, która zwróciła mi uwagę jak bardzo druga strona jest przekonana, że ma rację. Ten konflikt wynika z uwarunkowań społecznych. Tak jak konflikty związane z tolerancją i akceptacją są trudne przy braku codziennego kontaktu z odmiennością, tak jak walka z uprzywilejowaniem jest ciężka bo przywileje są przezroczyste dla tych, co je mają. Tak samo niewiedza jest przezroczysta, niewidoczna. Nie rozwiąże się konfliktu tylko walką. Konserwatywna konserwacja musi się spotkać z oświeceniową pracą przezwyciężenia strachu przed wiedzą.

I to nie ważne, czy ten projekt jest próbą odwrócenia uwagi od jakichś działań PiS i zostanie odrzucony tak czy inaczej. Kiedy w Radiu Gdańsk mówiłem o edukacji psychologicznej jako odpowiedzi na problemy wynikające z braku dostępu do rzetelnej wiedzy i wsparcia przedstawiciel PiS od razu krzyczał o "seksualizacji". PiS wykorzystuje zapóźnienie jednego pokolenia do niszczenia rozwoju kolejnego pokolenia. Tak działa konserwatyzm – konserwuje.

Zdjęcia z artykułu:
https://www.trojmiasto.pl/…/Protest-w-Gdansku-przeciwko-pro…#

Źródło
Opublikowano: 2019-10-18 07:37:00

Mocny głos europosłanki Sylwii Spurek w sprawie progresji podatkowej.

Mocny głos europosłanki Sylwii Spurek w sprawie progresji podatkowej.

Europosłanka Spurek została wczoraj postawiona w kłopotliwej sytuacji. Otóż internauci wytknęli znanej z walki o prawa zwierząt polityczce, że po Brukseli paraduje w pasku Louis Vuitton wykonanym w 100% ze skóry. Można się domyślać, że najpierw jakieś zwierzę musiało tę skórę oddać i zapewne nie obyło się bez rozlewu krwi.

Europosłanka Spurek pospieszyła z wyjaśnieniami. Otóż weganką jest dopiero od 4 lat (wegetarianką od 7), a więc od 2015 roku nie kupuje ubrań pochodzenia zwierzęcego. Pasek jest sprzed 2015 r., więc go przecież nie wyrzuci. Oczywiście łatwo można znaleźć dziury w tym tłumaczeniu – przecież wegetarianie też nie jedzą mięsa. Owszem, jedzą jajka, sery i piją mleko, jednak można założyć, że dla przeciętnej krowy wydojenie to mniejszy problem niż obdarcie ze skóry. Więc przez jakieś 3 lata posłanka Spurek była nieco niekonsekwentna. Jestem jednak ostatnią osobą, która powinna rozliczać kogokolwiek z weganizmu, ponieważ sam mięso jem (staram się nie jeść ssaków – to pewnie dlatego, że moja pierwszą przyjaciółką z dzieciństwa była krowa Krasula).

Zastanowiło mnie jednak co innego. Otóż pasek p. Spurek kosztuje 3,5 tys. zł. Moja pierwsza myśl była prosta – kto kupuje pasek za 3,5 koła? Gdybym koniecznie musiał wydać 3,5 tysiąca i potrzebował paska, to kupiłbym parciany za stówę, dzięki czemu wciąż miałbym do wydania 3,4 tysiąca. W gruncie rzeczy nie wiem, ile musiałbym mieć pieniędzy na koncie, by kupić jakikolwiek ciuch za kilka tysięcy złotych, a co dopiero pasek. Przecież ubrania z Freda Perry i Le Coq Sportif są dużo tańsze, a chyba każdy rozsądny człowiek wie, że lepiej wyskoczyć na miasto w polówce z Freda niż koszuli z Dolce&Gabbany. Kupowanie pojedynczych ubrań za kilka tysięcy lub więcej jest zwyczajnie nierozsądne.

No i wreszcie dotarło do mnie, że pani poseł po prostu chce w ten sposób zasygnalizować potrzebę wprowadzenia porządnej progresji podatkowej. Skoro prawniczka pracująca większość kariery dla sektora publicznego może spokojnie wydać na pasek średnią krajową netto, to wyobraźmy sobie, na jakie głupoty wydają pieniądze naprawdę bogaci, np. prezesi banków. Jeśli więc zabierzemy im część ich pieniędzy, to my będziemy mieli więcej środków na edukację i służbę zdrowia, a oni mniej rozwalą na głupoty. Sytuacja win-win. Wszak pasek za tysiąc złotych nie jest w niczym gorszy, od takiego za 3,5 tysiąca. Zapina się mniej więcej tak samo.

Dziękuję pani poseł za ten ważny głos i liczę, że w przyszłości będzie jeszcze podejmowała ten problem.
Szóstce z Razem, która weszła do Sejmu, życzę natomiast, by jednak zostali przy swojej stylówie – dla większości elektoratu człowiek w dżinsach i trampkach jest bliższy, niż taki noszący na sobie kilka miesięcznych wypłat przeciętnego wyborcy.

Źródło
Opublikowano: 2019-10-17 19:40:56

Zadeptywanie społeczników

Zadeptywanie społeczników

Piotr Moniuszko jest związkowcem na poczcie we Wrocławiu. Został zwolniony dyscyplinarnie, bo za bardzo fikał. Zwolniono go mimo, że przed zwolnieniem chroni go prawo. Ale Poczta Polska ma to prawo w n osie. Wiedzą, że za rok dwa przegrają w sądzie, a mimo to zwalniają działaczy, którzy upominają się o lepsze warunki pracy i płacy. Takie zwolnienia mają przekonać innych, że „nie warto podskakiwać”. Bo wprawdzie prawo chroni liderów związkowych przed zwolnieniem, ale szefowie spółek skarbu państwa mają to prawo za nic i nie ma na nich rady. Są górą, robią co chcą. Podobnie było w PLL LOT, tylko tam w wyniku strajku pracodawca musiał cofnąć wypowiedzenia wobec kilkudziesięciu stewardes.
Działacze Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej byli na pikiecie w obronie zwolnionego związkowca. Byliśmy też wspierać strajkujące stewardesy, które w końcu wywalczyły po 1000 zł podwyżki. Prawo do godnej pracy i płacy jest ściśle powiązane z prawem do dachu nad głową. To są prawa człowieka, o które na co dzień walczymy. Z tego samego powodu byliśmy pod siedzibą Amiki we Weronkach by protestować przeciw mobbingowi. Mobbingowi, który według koleżanek i córki Ilony Pujanek doprowadził do jej samobójstwa. Za wypowiedzi na wiecu pod fabryką Amica Wronki pozwała mnie do sądu. Czują się obrażeni, chcą żebym zapłacił 60 000 zł jako karę za moje słowa. Nie mam takich pieniędzy, bo większość czasu poświęcam na pomaganie ludziom. Bez jakiejkolwiek zapłaty. A na życie zarabiam takimi felietonami jak ten. 30 października ludzie, którym pomagamy pojadą z nami do Poznania na mój proces. Janek Śpiewak też płaci za swą działalność. Reprywatyzacyjni złoczyńcy poczuli się obrażeni i wytoczyli mu aż 22 procesy.
Kiedy związek pocztowców z Wrocławia przystąpił do Związkowej Alternatywy, nowej, radykalnej centrali związkowej, prowadzonej przez Piotra Szumlewicza i Monikę Żelazik, którzy maja za sobą kierowanie zwycięskim strajkiem w PLL LOT, jej lidera Piotra Moniuszkę nie tylko zwolniono dyscyplinarnie pod śmiesznym pozorem, że pisał na blogu, że Poczta Polska ma kłopoty, ale także wszczęto przeciw niemu sprawę karną o to, że rzekomo pobrał niesłusznie jakiś zasiłek. Gdyby tego było mało podjęto próbę pozbawienia go służbowego mieszkania.
Przypominają się w takich chwilach słowa premiera Józefa Cyrankiewicza, o tym, że „rękę podniesioną na władzę odetniemy”. Formalnie mamy demokrację, ale jeśli ktoś śmie upomnieć się o prawa innych, wówczas ci możni i bogaci podejmą próbę jego zadeptania.
Pewien bandyta wniósł do sądu akt oskarżenia przeciwko mnie za to, że nazwałem go na antenie jednej z prywatnych stacji telewizyjnych bandytą. Oddalając powództwo sąd napisał w uzasadnieniu: „Jeżeli ktoś wywozi drugą osobę do lasu i każe jej kopać grób, to jest bandytą”. W spółkach skarbu państwa, które powinny świecić przykładem, jeśli idzie o przestrzeganie prawa, w tym prawa pracy, źle się dzieje. Tak było w Locie, tak jest Portach Lotniczych, tak wreszcie dzieje się na poczcie. Zwalczanie mobbingu to jedno z naszych zadań. A mobbowani pracownicy coraz częściej zgłaszają się po pomoc do Kancelarii.

Piotr Ikonowicz

Źródło
Opublikowano: 2019-10-17 10:55:08

8391 głosów na kandydatki i kandydatów Razem Podkarpackie Podkarpackie]! Najwięc

8391 głosów na kandydatki i kandydatów Razem Podkarpackie Podkarpackie]! Najwięcej głosów dostali Agnieszka Itner (drugi wynik w okręgu 23), Kamila Mackiewicz oraz Krzysiek Jasiński. DZIĘKUJEMY za Wasze poparcie!

Gratulujemy Wiesław Buż Poseł na Sejm RP, który z listy #Lewica dostał się do Parlamentu! 👏

W ostatnich dniach zgłosiło się do nas kilka osób. Razem to lewica społeczna, która czeka także na Ciebie! Działaj z nami!

Zawalczymy w Sejmie i poza nim m.in. o:
🏘️ – państwowy program budowy mieszkań na wynajem
🚑 – 8% PKB na ochronę zdrowia
👩🏻‍💼 – godną pracę dla każdego
💡 – odpowiedzialną transformację polskiej energetyki
💰 – sprawiedliwy system podatkowy
– rozdział kościoła od polityków

Chcesz walczyć razem z nami?
↔️ – zaproś znajomych do polubienia naszej strony
💸 – wpłać darowiznę na nasze działania
💪 – zostań sympatykiem/sympatyczką albo dołącz do RazemLewica

Źródło
Opublikowano: 2019-10-16 09:42:53

172017 głosów na kandydatki i kandydatów Razem w Warszawie w Warszawie]! Magdale

172017 głosów na kandydatki i kandydatów Razem w Warszawie w Warszawie]! Magdalena Biejat i Adrian Zandberg w Sejmie! DZIĘKUJEMY za Wasze poparcie!
Razem to #lewica społeczna, która czeka na Ciebie!
Działaj z nami!
Walczymy w Sejmie i poza nim o:
🏘️ – państwowy program budowy mieszkań na wynajem
🚑 – 8% PKB na ochronę zdrowia
👩🏻‍💼 – godną pracę dla każdego
💡 – odpowiedzialną transformację polskiej energetyki
💰 – sprawiedliwy system podatkowy
– rozdział kościoła od polityków

Chcesz walczyć razem z nami?
↔️ – zaproś znajomych do polubienia Razem w Warszawie
💸 – wpłać darowiznę na nasze działania [link w komentarzu]
💪 – zostań sympatykiem/sympatyczką albo dołącz do Razem [link w komentarzu]lewica

Źródło
Opublikowano: 2019-10-15 09:00:00

Teraz już wiadomo, że neoliberalizm jest skończony. Jedyną alternatywą dla PiS-u z jego polityką szczucia na wszelkie mn

Teraz już wiadomo, że neoliberalizm jest skończony. Jedyną alternatywą dla PiS-u z jego polityką szczucia na wszelkie mniejszości, może być lewica. Ale to wymaga prowadzenia autonomicznej, niezależnej od PO polityki.

Dobra koniunktura nie trwa wiecznie. PiS rozbudził olbrzymie oczekiwania w społeczeństwie. Aby dalej je spełniać musi w końcu sięgnąć do głębokich kieszeni, zwiększyć podatki bogatym i kapitałowi, a na to się raczej nie poważy.
I tu jest miejsce dla lewicy. Ludzie głosując na PiS i na Lewicę wykazali poglądy lewicowe bo popierali lewicową politykę redystrybucji budżetowej. Gdy się rozczarują partią rządzącą, gdy się zagotuje, ludzie pójdą za lewicą jeżeli będzie konsekwentna.

Jeżeli jednak nie będziemy gotowi na fali buntu społecznego popłyną faszyści. Zwraca uwagę, że mimo wycinania ze wszystkich mediów wygląda na to, że osiągnęli historycznie wysoki wynik i weszli do Sejmu.

Komunikat lewicy musi być prosty i klasowy. Tylko tak można skutecznie zwalczać nacjonalizm. Pokazując, że wrogiem jest wyzyskiwacz a nie jakaś mniejszość. Na taki zwrot nie jest gotowy Włodzimierz Czarzasty, ale może się to uda niektórym Razemitom. Mają oni w Sejmie do spełnienia ważne zadanie. Wytłumaczyć opinii publicznej, ze lewica to jedyny szczery orędownik świata pracy. Trzymam kciuki za Was koledzy i koleżanki.

Źródło
Opublikowano: 2019-10-14 10:09:02

"Nie ma na scenie politycznej bardziej ekstremalnych ugrupowań niż Konfederacja i Lewica" – powiedział właśnie

"Nie ma na scenie politycznej bardziej ekstremalnych ugrupowań niż Konfederacja i Lewica" – powiedział właśnie w TVN-ie Konrad Piasecki, "niechcący" plasując PiS w wyważonym, nieekstremistycznym centrum.
Faktycznie: praworządność, prawa pracownicze, troska o gorzej sytuowanych i ekologia są dalece bardziej niebezpieczne niż demolka państwa prawa przez PiS oraz całkowicie porównywalne z planami zniesienia przez Korwina PIT-u i składek do ZUS, zaglądającą w cudze macice Kają Godek, antyszczepionkowcami i antysemitą Braunem.
Niektórzy nigdy nie zrozumieją, w jaki to sposób znaleźliśmy się w tym smutnym punkcie, w którym na skrajną prawicę zagłosowało łącznie 50 proc. wyborców i wyborczyń.

Źródło
Opublikowano: 2019-10-13 23:31:41

Kochani! Ostatni dzień przed ciszą wyborczą – głosujmy w niedzielę na Lewicę!

Kochani! Ostatni dzień przed ciszą wyborczą – głosujmy w niedzielę na Lewicę!

Przez ostatnią kadencję widzieliśmy jak wygląda Sejm bez lewicy. Wygląda źle. Pojutrze jest historyczny moment – możemy to zmienić. Sondaże wyraźnie pokazują, że tego właśnie chcą Polki i Polacy. Mamy mocną trzecią pozycję, mamy niemal pewność, że będziemy parlamencie.

I wiemy, co w tym parlamencie chcemy robić. Wiemy, co będzie należało do nas. Będziemy sprzeciwiać się przepychaniu ustaw po nocach i deptaniu Konstytucji. Będziemy walczyć o sprawiedliwe państwo dobrobytu. Będziemy walczyć o to, żeby kobiety były wreszcie pełnoprawnymi obywatelkami – żeby płace i obciążenia były równe i żeby żaden facet nie decydował z Warszawy czy i z kim wolno nam mieć dzieci. Będziemy walczyć o żłobki i przedszkola – żeby miejsce czekało na każde dziecko w Polsce. Słowem, o europejską normalność. O przestrzeganie prawa i praw dla wszystkich.

Ale to tylko od Was zależy ile będziemy mieli siły, żeby to robić. To tylko od Was zależy, czy lewicowych posłów i posłanek zasiądzie na Wiejskiej dziesięcioro, czy sześćdziesięcioro.

Dlatego prosimy o Wasze głosy. Dlatego ja o nie proszę. Każdy się liczy. Są okręgi, w których kilkadziesiąt głosów będzie rozstrzygało o mandacie. Proszę, głosujcie na Lewicę. Porozmawiajcie ze znajomymi, z rodziną. Napiszcie na Twitterze, na Telegramie, Tinderze, Instagramie, Facebooku.

Chcę zwrócić się do tych z Was, którzy się wahacie, albo nie wiecie jak głosować. Jeśli choć część lewicowych idei jest Wam bliska – proszę, dajcie nam szansę. Nie musimy się przecież we wszystkim zgadzać. Przeciwnie, chcielibyśmy walczyć o Wasze prawa – o nasze wspólne prawa – nawet mimo różnic. Lewica nie jest przecież rycerzem na białym koniu. Ja nie twierdzę, że głos na nas sprawi, że za 48 godzin obudzimy się w raju na ziemi. Ale obiecuję, że jeśli zostanę posłanką, to przez cztery lata będę niestrudzenie popychać sprawy w dobrą stronę.

W maju skończyłam 30 lat. Mnie nie było na świecie, kiedy panowie pili sobie wódkę w Magdalence. Byłam w podstawówce, kiedy wchodziliśmy do NATO. W gimnazjum kiedy do Unii. Ja naprawdę nie będę toczyć w Sejmie przeterminowanych wojen z minionych sezonów.

A powiedzmy to sobie szczerze: polski parlament jest jednym z najstarszych w Europie. Większość mają w nim mężczyźni urodzeni za Gomułki i za Bieruta. I naprawdę nastał już czas, żeby przekazać pałeczkę nowemu pokoleniu – ludziom urodzonym już w III Rzeczypospolitej i wychowanym w trzecim tysiącleciu. To my, młodzi, lepiej rozumiemy wyzwania współczesnego świata. To nie jest przecież przypadek, że do protestów klimatycznych pierwsza stanęła młodzież. Zmiana klimatu, nierówności społeczne, kolejne fale cyfrowej rewolucji – to są nasze problemy, bo to o naszą przyszłość tu chodzi.

Nie możemy dłużej tkwić w mentalnym przedszkolu, w którym prawica zawłaszcza państwo w imię swoich dawnych sporów. Potrzebujemy posłów i posłanek lewicy, bo potrzebujemy nowego pokolenia przywódców i przywódczyń. Potrzebujemy ich już teraz – bo przyszłość już tu jest. Polski parlament musi ją dogonić. Dogonić XXI wiek.

Lewica to właśnie chce zrobić. To ja chcę zrobić. Zrobię to z Waszą pomocą i dzięki Wam.

Dziękuję Wam!

#Lewica #ZawiszaDoSejmu #Zawisza2019 #MożecieNaMniePolegać #PolegaćJakNaZawiszy


Lewica,ZawiszaDoSejmu,Zawisza2019,MożecieNaMniePolegać,PolegaćJakNaZawiszy

Źródło
Opublikowano: 2019-10-11 07:10:39

Kim jest smok05? Odkrywamy tożsamość aktywnego na Twitterze hejtera

słodki Janie w bitej śmietanie, jak się spłakałem 🚀

"Dużo częściej pogardliwie pisuje o Niemczech i Niemcach. “Nienawidzi Szwabów”. Innym razem poucza: “Pamiętajcie – wszystko, co złe w Cywilizacji Białego Człowieka, ma korzenie albo w Niemczech, albo Kacapii”. “Współpracuję z Niemcami i ostrzegam – te skurwysyny marzą o odwecie na nas – gardzą nami”. I dodaje: “Znam niemiecki, ale się tego wstydzę”. Sili się na ironię: “Dziś wieczorem przekręciłem skalę Pomiarometru Nienawiści Do Niemców. A miałem wyśrubowany, robiony specjalnie na zamówienie Cyferblat.”

=

"Firma w której pracuje Janiak, nie jest jego własnością. To spółka córka niemieckiej firmy spod Hamburga".

oraz

"Janiak przedstawia się jako przedsiębiorca, wręcz “self-made man”, który od kilkunastu lat prowadzi firmę. Wcześniej przez siedem lat pracował w kopalniach: Sośnica, Bielszowice i Knurów. W 2013 r. chwali się: “zbudowałem fabrykę bez kredytów i 10 lat płacę sute podatki”.

=

"W jednym z tweetów wspomina, że “zatrudnia 180 osób”, a kilka miesięcy później liczba zatrudnionych rośnie do 240. Sprawozdanie z działalności złożone w Krajowym za miniony rok pokazuje, że w rzeczywistości firma zatrudnia łącznie 34 osoby".

Kim jest smok05? Odkrywamy tożsamość aktywnego na Twitterze hejtera

Jego wrogami są Donald Tusk, Platforma Obywatelska, partie lewicowe i ich politycy. Nienawidzi Rosjan i Niemców, ale pracuje w niemieckiej firmie. Nie przebiera w słowach: obraża, przeklina, wyszydza. Jest ideowcem, autentycznym wielbicielem Prawa i Sprawiedliwości. Obserwują go czołowi polit…

Źródło
Opublikowano: 2019-10-10 21:32:01

Wiecie, jakie są efekty niedofinansowania ochrony zdrowia? To nie tylko kolejki,

Wiecie, jakie są efekty niedofinansowania ochrony zdrowia? To nie tylko kolejki, ludzie umierający na SOR-ach i zamykane porodówki w miastach Opolszczyzny.

Urodzisz się w biedniejszej rodzinie? Będziesz żyć nawet 12 lat krócej, bo nie będzie pieniędzy na Twoje leczenie. Będziesz żyć tyle, co tam, gdzie występuje dziś malaria! 😱

👉 Takie są efekty zaniedbań wszystkich rządów do tej pory. Lewica to zmieni. Dofinansujemy ochronę zdrowia do 7,2% PKB, byśmy wszyscy mogli żyć dłużejNasze zdrowie nie będzie zależeć od stanu portfela, bo zdrowie nie jest jakimś towarem, tylko najważniejszym dobrem, jakie mamy na co dzień.

Z Lewicą będziesz żyć dłużej! 💪

#OchronaZdrowia #Lewica #ZawiszaDoSejmu #Zawisza2019 #MożecieNaMniePolegać #PolegaćJakNaZawiszy

—————————————————-
Odbiorca: Fundusz Wyborczy SLD
Nr konta: 32 1020 1026 3174 2000 0000 0601
Tytuł: Darowizna na kandydatkę: Marcelina Zawisza, okręg nr 21, OpoleOchronaZdrowia,Lewica,ZawiszaDoSejmu,Zawisza2019,MożecieNaMniePolegać,PolegaćJakNaZawiszy

Źródło
Opublikowano: 2019-10-10 19:55:57

Obejrzyj Adrian Zandberg w debacie TVN24 o zdrowiu


Jak na pytanie o zdrowie odpowiedział wczoraj Adrian Zandberg? Posłuchacie!

Prowadzący: Jak wiemy, polska służba zdrowia jest w zapaści. Są kolejki na SOR-ach, kolejki do specjalistów. Co według państwa należy zrobić, żeby zmniejszyły się kolejki, żebyśmy mieli więcej specjalistów, żeby lekarze wracali do Polski?

Adrian Zandberg: Tutaj padały takie stwierdzenia, że można zmienić organizacyjnie polską ochronę zdrowia i to wystarczy. To taka opowieść, która krążyła po Polsce od kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Prawda jest taka, że to nie wystarczy. Były kasy chorych, narodowe fundusze, sieci szpitali – nic nie uleczyło ochrony zdrowia. Wydajemy zdecydowanie za mało na publiczną ochronę zdrowia.

Jeżeli chcemy leczyć się jak europejczycy, to musimy wydawac wiecej – w proporcji do PKB
tyle co inne kraje europejskie. Te pieniądze pozwolą na to, żeby skrócić kolejki, żeby zwiększyć dostępność do lekarzy, ale żeby wykształcić nowych lekarzy.

Cieszę się z tego, co mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, w ochronie zdrowia powinniśmy, w sprawie zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, podpisać ponadpartyjny pakt. Te zmiany są nie na jedną kadencję. Są na dziesięć, piętnaście lat i tylko wtedy mają prawo działać.


Źródło
Opublikowano: 2019-10-09 19:15:04

Nareszcie ktoś zorganizował osobną debatę o ochronie zdrowia! Dziękuję polsatne

Nareszcie ktoś zorganizował osobną debatę o ochronie zdrowia! 👍 Dziękuję polsatnews.pl za to, że będziemy mogli porozmawiać o tym, co najważniejsze – o naszym zdrowiu.

To dla mnie arcyważny temat także z powodów osobistych: po tym, jak dwa razy wygrałam z nowotworem złośliwym doskonale wiem, że nie ma nic ważniejszego niż dobra opieka medyczna.

👉 Lewica zapewni znaczący wzrost finansowania ochrony zdrowia do 7,2% PKB. Dzięki temu przywrócimy oddziały szpitalne mieszkankom i mieszkańcom Opolszczyzny i wprowadzimy europejskie standardy do naszych klinik i szpitali. Obiecuję Wam to. Możecie na mnie polegać

Oglądajcie mnie dziś w Polsat News o 1⃣9⃣:2⃣5⃣!

#Debata #Zdrowie #OchronaZdrowia #ZawiszaDoSejmu #Zawisza2019 #MożecieNaMniePolegać #PolegaćJakNaZawiszy #Lewica

———————————————-
Odbiorca: Fundusz Wyborczy SLD
Nr konta: 32 1020 1026 3174 2000 0000 0601
Tytuł: Darowizna na kandydatkę: Marcelina Zawisza, okręg nr 21, OpoleDebata,Zdrowie,OchronaZdrowia,ZawiszaDoSejmu,Zawisza2019,MożecieNaMniePolegać,PolegaćJakNaZawiszy,Lewica

Źródło
Opublikowano: 2019-10-09 17:18:28

Można już odsłuchać wczorajszej dyskusji w Radiu Gdańsk. Mówiłem m.in. o tym jak

Można już odsłuchać wczorajszej dyskusji w Radiu Gdańsk. Mówiłem m.in. o tym jak ważnym narzędziem kreowania sprawiedliwości społecznej (uczciwego udziału wynagrodzeń w PKB, podziału zysków z efektywności) i innowacyjności jest płaca minimalna. Dlatego chcemy ją podnosić w porozumieniu ze związkami zawodowymi i innymi grupami. Wysokość płacy nie jest łaską Jarosława Kaczyńskiego, powinniśmy wypracować stałe standardy które zabezpieczają interesy pracowników i Polskiej gospodarki. Była też mowa o emeryturach i smogu oraz edukacji.

https://m.radiogdansk.pl/…/100553-jak-panstwo-powinno-walcz…


Źródło
Opublikowano: 2019-10-09 08:10:24

Należy zwiększyć wydatki na służbę zdrowia do 7,2 proc. PKB. Musimy skrócić kole

Należy zwiększyć wydatki na służbę zdrowia do 7,2 proc. PKB. Musimy skrócić kolejki i zatrzymać zamykanie oddziałów szpitalnych! 💊💊💊Dziękuję, że byliście i byłyście z nami podczas konwencji w Katowicach!
Na konwencji mówiłam, że to co nam serwuje Prawo i Sprawiedliwość to twór państwopodobny.
Znowu odłożyli podniesienie nakładów na ochronę zdrowia na później. Tymczasem znikają kolejne oddziały szpitalne. Porodówki w Kluczborku,… Więcej

Źródło
Opublikowano: 2019-10-07 10:38:58

Obejrzyj Świetna animacja od New York Times


Na pewno słyszeliście, że przedsiębiorstwom z roku na rok jest coraz trudniej, CIT jest zdecydowanie za wysoki, a każda próba uprogresjowania PIT-u będzie końcem świata, bo już teraz udźwignąć tych danin nie sposób.
Po pierwsze: na początku lat 80. w Niemczech podatek dochodowy od osób prawnych…

Więcej


Źródło
Opublikowano: 2019-10-07 09:55:35

Dziękuję, że byliście i byłyście z nami podczas konwencji w Katowicach!

Dziękuję, że byliście i byłyście z nami podczas konwencji w Katowicach!

Na konwencji mówiłam, że to co nam serwuje Prawo i Sprawiedliwość to twór państwopodobny.

Znowu odłożyli podniesienie nakładów na ochronę zdrowia na później. Tymczasem znikają kolejne oddziały szpitalne. Porodówki w Kluczborku, Prudniku, Głubczycach, Zakopanem. Pod Grodkowem lepiej nie chorować w nocy, bo nocna i świąteczna opieka lekarska też niedługo zniknie. Znikają Szpitalne Oddziały Ratunkowe. Żadna poważna inwestycja, żaden duży program wymagający od PiSu organizacyjnej sprawności i szerokiej współpracy nie wyszedł. Nic nie wskazuje na to żeby to miało się zmienić. Bo PiS zwyczajnie tego nie potrafi.

Lewica nie boi się podejmować odważnych decyzji. Przeznaczymy 7 proc. PKB na ochronę zdrowia! Bo pora skończyć z wiecznym czekaniem na później! Tutaj chodzi o nasze życie i zdrowie, życie i zdrowie naszych bliskich

#Lewica to państwo dobrobytu, które zapewnia ochronę zdrowia na najwyższym poziomie!


Lewica

Źródło
Opublikowano: 2019-10-05 15:43:43

PiS obiecał krótsze kolejki do lekarzy, a my wciąż czekamy kilka lat na operację

PiS obiecał krótsze kolejki do lekarzy, a my wciąż czekamy kilka lat na operację. Miały być darmowe posiłki dla dzieci w szkołach, a trzeba płacić i to niemało. Miał być zerowy VAT na ubranka dziecięce, a nie jest…

🗓 Ta lista jest bardzo długa. Obietnice PiS należy wyrzucić do kosza. Razem z Jerzy Przystajko wyrzuciliśmy je dziś na śmietnik, bo tam jest ich miejsce. Są nic niewarte. 👎

Pytanie do Janusz Kowalski: miała być ustawa reprywatyzacyjna przywracająca sprawiedliwość. I gdzie ona jest? Jak może Pan podpierać swoją kampanię tak całkowicie niewiarygodną osobą? Jak Patryk Jaki może dzisiaj spojrzeć w lustro?

#ZawiszaDoSejmu #Zawisza2019 #Lewica #Opolszczyzna #PiS

Radio Opole Radio Doxa Wyborcza.pl Opole Nowa Trybuna Opolska NTO 24opole TVP3 Opole
—————————————————–
Odbiorca: Fundusz Wyborczy SLD
Nr konta: 32 1020 1026 3174 2000 0000 0601
Tytuł: Darowizna na kandydatkę: Marcelina Zawisza, okręg nr 21, OpoleZawiszaDoSejmu,Zawisza2019,Lewica,Opolszczyzna,PiS

Źródło
Opublikowano: 2019-10-04 12:36:10

Bogaci i biedni


Bogaci i biedni

Kiedy słyszę, że biedacy to motłoch, który sam jest sobie winien, bo się leni, coś mi się robi. Czuję gniew, nieprzepartą chęć wepchnięcia im tych krzywdzących słów z powrotem do gardła. Takie słowa padają zwykle z ust ludzi korzystających z decyzji politycznych, które pozwoliły im się bez większego wysiłku wzbogacić. A mówią o ludziach, którzy zwykle tyrają od świtu do nocy, żeby w ogóle przetrwać.

Źródło
Opublikowano: 2019-10-02 16:14:13

Obejrzyj Prosta droga w przyszłość – Julia Zimmermann


Jesteśmy dumni, że Maria Skłodowska-Curie była Polką. Ale żeby studiować i pracować naukowo wyjechała do Francji.
Minęło ponad sto lat a w polskiej nauce niewiele się zmieniło. Aby się rozwijać – młodzi naukowcy wyjeżdżają pracować na zagranicznych uczelniach.

Są wśród nich osoby wybitne. Zmienią świat, ale jeśli polskie państwo nie zacznie inwestować w innowacje, badania i rozwój, zrobią to na cudzy rachunek.

Nazywam się Julia Zimmermann i wiem, co zrobić, by to się zmieniło. Idę do Sejmu, bo 2% polskiego PKB musi trafić w ręce naukowców i innowatorów. To jest nasza prosta droga w przyszłość.

#JuliaDoSejmu #Sejm2019 #Lewica #ŁączyNasPrzyszłość #ProstaDrogaWPrzyszłośćJuliaDoSejmu,Sejm2019,Lewica,ŁączyNasPrzyszłość,ProstaDrogaWPrzyszłość

Źródło
Opublikowano: 2019-10-02 15:51:26

Prawo i Sprawiedliwość totalnie odkleiło się od rzeczywistości. Serio!? Jedną z

Prawo i Sprawiedliwość totalnie odkleiło się od rzeczywistości. Serio!? Jedną z najlepszych w Europie!? To dlatego czekamy w kolejkach do lekarzy lata!? Brakuje nam lekarzy i lekarek, pielęgniarek i pielęgniarzy, fizjoterapeutów i fizjoterapeutek. Na samej Opolszczyźnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy zawieszono lub zamknięrto porodowki i oddziały neonatologii w Prudniku, Głubczycach, Kluczborku, pediatrię w Głubczycach, zapowiedziano zamknięcie psychiatrii, nocnej i świątecznej pomocy oraz laboratorium diagnostycznego w Grodkowie. To co mówi Pan Terlecki to kpina z Polek i Polaków!

Lewica ogłosiła swój #PaktDlaZdrowia:

➡️ 7,2% PKB na ochronę zdrowia
➡️ Leki na receptę po 5 zł
➡️ Lekarz specjalista w 30 dni
➡️ 50 tysięcy nowych lekarzy
➡️ Podwyżki dla zawodów medycznych
➡️ Program walki z rakiem
➡️ Cyfrowa dokumentacja medyczna
➡️ Edukacja o zdrowiu w każdej szkole
➡️ Nowoczesna opieka okołoporodowa
➡️ Likwidacja klauzuli sumienia

Ochrona zdrowia jest w zapaści. Wiemy co zrobić, żeby postawić ją na nogi! I na pewno nie pomoże udawanie, że problemu nie ma!

#OchronaZdrowia #MożecieNaMniePolegać #PolegaćJakNaZawiszy #ZawiszaDoSejmu #Zawisza2019 #Lewica #Opolszczyzna
————————————————————————-
Odbiorca: Fundusz Wyborczy SLD
Nr konta: 32 1020 1026 3174 2000 0000 0601
Tytuł: Darowizna na kandydatkę: Marcelina Zawisza, okręg nr 21, OpolePaktDlaZdrowia,OchronaZdrowia,MożecieNaMniePolegać,PolegaćJakNaZawiszy,ZawiszaDoSejmu,Zawisza2019,Lewica,Opolszczyzna

Źródło
Opublikowano: 2019-10-02 15:22:43

Zwiększymy nakłady na ochronę zdrowia!

Zwiększymy nakłady na ochronę zdrowia!

Do 2022: 6,8 proc. PKB,
Do 2023: 7 proc. PKB,
Do 2024: 7,2 proc. PKB.

To najważniejszy punkt całego paktu. Uzdrawianie ochrony zdrowia nie jest procesem bezkosztowym, nie wystarczy też jednorazowy zastrzyk pieniędzy.

Polska wydaje prawie najmniej na ochronę zdrowia w całej Europie. To niecałe 5 proc. PKB. Ile wydają inne kraje? Czesi na publiczną ochronę zdrowia wydają 6,0 proc. PKB, Francuzi 8,7 proc. PKB, a Niemcy 9,5 proc. PKB.

Na co te pieniądze trzeba przeznaczyć?

➡️ Na podwyżki dla personelu medycznego – pielęgniarek i pielęgniarzy, fizjoterapeutów i fizjoterapeutek, ratowników medycznych;
➡️ na wyposażenie szpitali;
➡️ na zwiększenie liczby lekarzy i lekarek;
➡️ na wsparcie wojewódzkich centrów onkologicznych;
➡️ na inwestycje w opiekę ambulatoryjną, POZ i placówki opieki długoterminowej;
➡️ na badania profilaktyczne dla wszystkich,
➡️ na tanie i dostępne leki;
i wiele, wiele innych.

Dlatego zwiększymy publiczne finansowanie w opiece zdrowotnej do 6,8% PKB do 2022 roku i do 7,2% PKB do 2024 roku. Od tego zależy nasze życie i zdrowie, życie i zdrowie naszych bliskich – rodziców, dzieci, babć i dziadków, przyjaciół.

Dla mnie ochrona zdrowia to nie jakiś kolejny temat. Dla mnie to priorytetowy temat. Możecie na mnie polegać!

#OchronaZdrowia #MożecieNaMniePolegać #PolegaćJakNaZawiszy #ZawiszaDoSejmu #Zawisza2019 #Lewica #Opolszczyzna
————————————————————————-
Odbiorca: Fundusz Wyborczy SLD
Nr konta: 32 1020 1026 3174 2000 0000 0601
Tytuł: Darowizna na kandydatkę: Marcelina Zawisza, okręg nr 21, OpoleOchronaZdrowia,MożecieNaMniePolegać,PolegaćJakNaZawiszy,ZawiszaDoSejmu,Zawisza2019,Lewica,Opolszczyzna

Źródło
Opublikowano: 2019-10-02 11:38:25

Dwa lata temu, 2 października 2017, rozpoczął się protest głodowy rezydentów. Jego podstawowym postulatem był wzrost nak

Dwa lata temu, 2 października 2017, rozpoczął się protest głodowy rezydentów. Jego podstawowym postulatem był wzrost nakładów publicznych na ochronę zdrowia do 6,8% PKB. Takiej wysokości nakładów nie udało się do dzisiaj wynegocjować z rządem.

Mamy 2 października 2019. Trwa akcja protestacyjna…Źródło
Opublikowano: 2019-10-02 08:48:45

Leki po 5 zł i lekarz specjalista w 30 dni. Lewica przedstawiła pakt dla zdrowia

Lewica nigdy nie zgodzi się na prywatyzację publicznych szpitali. Ochrona zdrowia w Polsce będzie dobrze dofinansowana i będzie publiczna.

https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Polityka/Wybory-parlamentarne-2019/Lewica-przedstawila-pakt-dla-zdrowia.-Leki-po-5-zl-i-lekarz-specjalista-w-30-dni

Leki po 5 zł i lekarz specjalista w 30 dni. Lewica przedstawiła pakt dla zdrowia

– Lewica nigdy nie zgodzi się na prywatyzacje publicznych szpitali. Ochrona zdrowia w Polsce będzie dobrze dofinansowana i będzie publiczna – przekonywał dziś jeden z liderów Lewicy Adrian Zandberg. 7,2 proc PKB na ochronę zdrowia, leki na receptę po 5 zł, dostęp do lekarza specjalisty w 3…

Źródło
Opublikowano: 2019-10-01 22:21:04

Likwidacja prudnickiej porodówki a kampania wyborcza | Teraz Prudnik!

Lewica w Sejmie zajmie się najważniejszymi sprawami. A co jest ważniejsze niż nasze zdrowie

Jak słusznie zauważa redakcja portalu Teraz Prudnik, „Prudnik bez porodówki to stan nienormalny” i należy ją reaktywować

Dla opozycji temat nie istnieje. Dla Violetta Porowska sprawa jest zamknięta. Dla mnie nie. Zwiększymy nakłady na ochronę zdrowia do 7% PKB i przywrócimy zamykane porodówki. 💪

Dziś o 1⃣3⃣:3⃣0⃣ zaprezentuję kompletny Pakt dla Zdrowia. Wreszcie postawimy ochronę zdrowia w Polsce na nogi!

#OchronaZdrowia #Prudnik #ZawiszaDoSejmu #Zawisza2019 #Lewica #Opolszczyzna

————————————————————————-
Odbiorca: Fundusz Wyborczy SLD
Nr konta: 32 1020 1026 3174 2000 0000 0601
Tytuł: Darowizna na kandydatkę: Marcelina Zawisza, okręg nr 21, Opole

Likwidacja prudnickiej porodówki a kampania wyborcza | Teraz Prudnik!

TematyPolitykaGminyPowiatPrudnikWyróżnioneZdrowie Likwidacja prudnickiej porodówki a kampania wyborcza Przez Andrzej Dereń – 30 września 2019 0 Podziel się na Facebooku Tweet (Ćwierkaj) na Twitterze O dramacie w lokalnej służbie zdrowia nie trzeba nikogo przekonywać. Jednym z bardziej jask…

OchronaZdrowia,Prudnik,ZawiszaDoSejmu,Zawisza2019,Lewica,Opolszczyzna

Źródło
Opublikowano: 2019-10-01 11:27:50

Świat wokół nas ciągle się zmienia. Śląsk może na nadchodzących zmianach zyskać.

Świat wokół nas ciągle się zmienia. Śląsk może na nadchodzących zmianach zyskać. Nowe technologie i zielony przemysł to szansa na rozwój i dobre miejsca pracy. Mamy na Śląsku doskonałych pracowników, inżynierów, naukowców. Potrzebujemy dobrego planu i odważnych polityków, którzy odważnie patrzą w przyszłość. Potrzebujemy Lewicy w parlamencie.

Lewica to:
Nowy zielony przemysł i dobrze płatne miejsca pracy
14 miliardów złotych na nowe technologie w przemyśle i 2% PKB na naukę.
Mieszkania dostępne na każdą kieszeń
Państwo wybuduje milion mieszkań w ciągu 10 lat. Bez marży dla banków i deweloperów.
Państwo, które dba o nasze zdrowie
Zwiększymy nakłady na zdrowie do 7,2%. Leki na receptę za nie więcej jak 5 złotych.
Podwyżki dla pracowników budżetówki
Żaden pracownik państwowy nie będzie zarabiał mniej niż 3 500 brutto. Koniec z oszczędzaniem na pensjach.
Świeckie, nowoczesne państwo
Wprowadzimy prawdziwy rozdział państwa od Kościoła. Państwo nie będzie finansować działalności religijnej.

#KoniecznieLewica #ŁączyNasPrzyszłość #Katowice #Chorzów #PiekaryŚląskie #SiemianowiceŚląskie #Świętochłowice #RudaŚląska #Tychy #Mysłowice #Bieruń #Imielin #Lędziny #ChełmŚląski #Bojszowy #okręg31KoniecznieLewica,ŁączyNasPrzyszłość,Katowice,Chorzów,PiekaryŚląskie,SiemianowiceŚląskie,Świętochłowice,RudaŚląska,Tychy,Mysłowice,Bieruń,Imielin,Lędziny,ChełmŚląski,Bojszowy,okręg31

Źródło
Opublikowano: 2019-10-01 10:10:17

Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło mistrzostwo w lawirowaniu i kreatywności w przekręcaniu cyferek w budżecie. Pisze o tym

Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło mistrzostwo w lawirowaniu i kreatywności w przekręcaniu cyferek w budżecie. Pisze o tym Marcelina Zawisza: Policzyliśmy co tak naprawdę PiS obiecał dla zdrowia na wczorajszej konwencji w Opolu! Zgodnie z ich zapowiedziami w 2024 roku przeznaczą na ochronę zdrowia 160 mld zł. Wiecie co to oznacza? Że PiS obiecał ZŁAMAĆ swoją własną „ustawę 6 proc.”. Dlaczego? Wg prognoz w 2024 roku to będzie zaledwie 5,3 proc. PKB. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby wydatki na ochronę zdrowia wynosiły minimum 6,8 proc.

Dość tego! Dość mydlenia oczu obietnicami z cyklu „a mógł zabić”.

Potrzebujemy zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia! Teraz!


Źródło
Opublikowano: 2019-09-30 16:05:34

PiS dopiero co ogłosił w Opolu swój program zdrowotny. Piękne hasła, szumne zapo

PiS dopiero co ogłosił w Opolu swój program zdrowotny. Piękne hasła, szumne zapowiedzi. A jak jest w rzeczywistości?

Gdy PiS ogłasza piękne hasła, w Kluczborku znika neonatologia, w Brzegu psychiatria, w Grodkowie nocna opieka lekarska. A dziś SOR w Opolu.

Tak to jest, gdy zapowiada się wielkie rzeczy bez zwiększenia nakładów. Lewica nie bawi się w ściemy, tylko gwarantuje: znacząco podniesiemy nakłady na ochronę zdrowia do 7% PKB.

Violetta Porowska, czy jako przedstawicielka rządu na Opolszczyźnie mogłaby Pani wyjaśnić, dlaczego nie ruszyła Pani palcem, gdy dyrekcja szpitala alarmowała rząd przed kilkoma miesiącami? Czekam na odpowiedź wykraczającą poza wskazywanie palcem na zarząd województwa z PO i Mniejszości Niemieckiej. Odpowiada Pani za ochronę zdrowia w regionie głową dokładnie tak samo jak samorząd. Doczekamy się reakcji?

DW: Radio Opole, Radio Doxa, TVP3 Opole, Wyborcza.pl Opole, Nowa Trybuna Opolska NTO, 24opole

#OchronaZdrowia #Opole #Lewica #ZawiszaDoSejmu #Zawisza2019 #MożecieNaMniePolegać #PolegaćJakNaZawiszy

——————————————-
Odbiorca: Fundusz Wyborczy SLD
Nr konta: 32 1020 1026 3174 2000 0000 0601
Tytuł: Darowizna na kandydatkę: Marcelina Zawisza, okręg nr 21, Opole


OchronaZdrowia,Opole,Lewica,ZawiszaDoSejmu,Zawisza2019,MożecieNaMniePolegać,PolegaćJakNaZawiszy

Źródło
Opublikowano: 2019-09-30 13:27:04

Dzień dobry. Ja już w trasie do Namysłowa! Policzyliśmy co tak naprawdę Prawo i

Dzień dobry. Ja już w trasie do Namysłowa! Policzyliśmy co tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość obiecał dla zdrowia na wczorajszej konwencji w Opolu! Zgodnie z ich zapowiedziami w 2024 roku przeznaczą na ochronę zdrowia 160 mld zł.

Wiecie co to oznacza? Że PiS obiecał ZŁAMAĆ swoją własną „ustawę 6"%”. Dlaczego? Wg prognoz w 2024 roku to będzie zaledwie 5,3% PKB. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby wydatki na ochronę zdrowia wynosiły minimum 6,8%

Lewica – KW Sojusz Lewicy Demokratycznej zrealizuje ten standard! Dla mnie ochrona zdrowia to priorytetowy temat! Możecie na mnie polegać!

#piątkadlazdrowia #ZawiszaDoSejmu #ZawiszaDoSejmu #Zawisza2019 #Lewica #MożecieNaMniePolegać #PolegaćJakNaZawiszy

—————————————–
Odbiorca: Fundusz Wyborczy SLD
Nr konta: 32 1020 1026 3174 2000 0000 0601
Tytuł: Darowizna na kandydatkę: Marcelina Zawisza, okręg nr 21, Opole
piątkadlazdrowia,ZawiszaDoSejmu,Zawisza2019,Lewica,MożecieNaMniePolegać,PolegaćJakNaZawiszy

Źródło
Opublikowano: 2019-09-29 08:43:48

Obejrzyj Marcelina Zawisza w rozmowie radia ONY.


🔊 Na zaproszenie nyskiego Radio ONY 93,1 FM mówiłam dziś w szczegółach o przywróceniu autobusów i pociągów do wszystkich miejscowości na Opolszczyźnie. 🚊🚌
Tłumaczyłam również, dlaczego należy zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia do 7% PKB. 💉
Jeszcze nie wiecie? Jesteście ciekawi? No to włączcie! 🙂
… WięcejMarcelina Zawisza, nr 1 na liście SLD w wyborach do Sejmu gościem Tomasza Perfikowskiego w porannej rozmowie rada ONY 93,1 FM


Źródło
Opublikowano: 2019-09-27 20:40:28

Młodzi lekarze po studiach i praktykach wyjeżdżają do Niemiec, Szwecji i Norwegii? Średni wiek pielęgniarki to 51 lat, a

Młodzi lekarze po studiach i praktykach wyjeżdżają do Niemiec, Szwecji i Norwegii? Średni wiek pielęgniarki to 51 lat, a niedługo nie będzie miał kto zastąpić ich, gdy odejdą na emeryturę? W aptece zostawiasz kilkaset złotych?

To krótki opis polskiej służby zdrowia. Obecnie 4 proc. PKB Polski idzie…


Źródło
Opublikowano: 2019-09-27 15:25:49

Młodzi lekarze po studiach i praktykach wyjeżdżają do Niemiec, Szwecji i Norwegi

Młodzi lekarze po studiach i praktykach wyjeżdżają do Niemiec, Szwecji i Norwegii? Średni wiek pielęgniarki to 51 lat, a niedługo nie będzie miał kto zastąpić ich, gdy odejdą na emeryturę? W aptece zostawiasz kilkaset złotych?

To krótki opis polskiej służby zdrowia. Obecnie 4 proc. PKB Polski idzie „na zdrowie”. Powinno iść co najmniej 7 proc. Te 4 proc. to 85 miliardów złotych. 7 proc to 140 miliardów.

Przy takich nakładach starczy na podwyżki dla młodych lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników i salowych.

O tym więcej mówi Kaja Filaczyńska, członkini Razem, lekarka.


Źródło
Opublikowano: 2019-09-27 14:52:15

Na przyszłości nie można oszczędzać. Musimy wypracować nowe sposoby rozwoju, żeb

Na przyszłości nie można oszczędzać. Musimy wypracować nowe sposoby rozwoju, żeby ochronić naszą przyszłość przed katastrofą i konfliktami. Do tego niezbędne są inwestycje w naukę. Lewica w Sejmie oznacza: ⭐️Więcej środków dla nauki⭐️ Przeznaczymy na badania i rozwój ponad 2% PKB (średnia UE)….


Źródło
Opublikowano: 2019-09-27 08:01:32

Frekwencja dopisała – temat jakości opieki zdrowotnej w powiecie piaseczyńskim elektryzuje wszystkich.

Frekwencja dopisała – temat jakości opieki zdrowotnej w powiecie piaseczyńskim elektryzuje wszystkich.
Niegodne traktowanie rodzących kobiet w lokalnym szpitalu musi się skończyć.
Nasz program to:
1. Standaryzacja leczenia i wdrożenie standardów opieki okołoporodowej w całej Polsce;
2. Leki za 5 zlotych;
3. Państwowy producent leków genetycznych;
4. Podniesienie płac personelu medycznego;
5. 50 tys. lekarzy dzięki powrotom z emigracji i ułatwieniu nostryfikacji dyplomów lekarzom z zagranicy;
6. Dodatkowe miejsca na kierunkach lekarskich;
A przede wszystkim podniesienie nakładów na opiekę zdrowotną do 6,8% a następnie 7,2% PKB.

#Lewica #Lewica2019 #LewicaRazem #ŁączyNasPrzyszłość #ProstaDrogaWPrzyszłośćLewica,Lewica2019,LewicaRazem,ŁączyNasPrzyszłość,ProstaDrogaWPrzyszłość

Źródło
Opublikowano: 2019-09-26 19:37:11

Wczoraj w związku z niedoborem personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego Szpit

Wczoraj w związku z niedoborem personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego Szpital Powiatowy w Świętochłowicach na Piaśnikach ogłosił, że zmuszony jest zaplanować przerwę w hospitalizacji dzieci na oddziale pediatrycznym do końca roku. To nie pierwsza taka sytuacjach w ostatnich miesiącach na Śląsku i obawiam się, że nie ostatnia.

Lewica głośno mówi, że trzeba podnieść publiczne finansowanie służby zdrowia do 7.2 % PKB do połowy następnej dekady. Potrzebujemy więcej personelu medycznego w kraju. Chcemy rozszerzyć pulę usług, która każdemu przysługuje za darmo. Chcemy godnych pensji dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze i ratownicy medyczni muszą być dobrze opłacani, bo inaczej szybko ich zabraknie- tak, jak stało się to w Świętochłowicach.

Dlatego chcę iść do Sejmu ze Śląska, żeby to zmienić. Podstawowa sprawa, której politycy prawicy nie rozumieją jest taka, że pieniądze na ochronę zdrowia muszą pochodzić wprost z budżetu i że nie można na niej oszczędzać. To nie jest tak, że ma pieniędzy na nasze zdrowie. Jakoś są pieniądze na stadiony, pomniki i helikoptery. Na opiekę zdrowotną po prostu muszą się znaleźć.

#Lewica #ochronaZdrowia #Świętochłowice #Piaśniki #KoniecznieLewicaLewica,ochronaZdrowia,Świętochłowice,Piaśniki,KoniecznieLewica

Źródło
Opublikowano: 2019-09-26 13:09:54

Tej jesieni #Lewica idzie do Sejmu. Tej jesieni do Sejmu chcę wejść również ja jako kandydatka nr 2 z listy Lewicy – KW

Tej jesieni #Lewica idzie do Sejmu. Tej jesieni do Sejmu chcę wejść również ja jako kandydatka nr 2 z listy Lewicy – KW Sojusz Lewicy Demokratycznej w okręgu podwarszawskim.

W Sejmie zamierzam walczyć o praworządność, rozwój sieci transportu publicznego, o przeznaczenie 2% PKB na innowacje, badania i rozwój, o godną opiekę zdrowotną dla nas wszystkich z finansowaniem na poziomie min. 6,8% PKB oraz o świeckość państwa.

Aby ten cel zrealizować muszę z informacją o naszym programie dotrzeć do jeszcze bardzo wielu osób. Z częścią z nich na pewno w najbliższych tygodniach uda mi się spotkać osobiście, ale z wieloma – niestety nie. Żeby dowiedziały się o mojej kandydaturze, muszę posłużyć się różnymi środkami reklamowymi, np. ulotkami czy banerami. To niestety kosztuje.

Możecie mi w tym pomóc dokonując wpłaty na to konto:

Fundusz Wyborczy SLD
Złota 9 lok.4
00-019 Warszawa
69 1020 1026 3174 2000 0000 1390
Tytuł przelewu: darowizna, Julia Zimmermann

Bardzo Wam dziękuję za każdą, nawet najmniejszą wpłatę!

#JuliaDoSejmu #ŁączyNasPrzyszłość #ProstaDrogaWPrzyszłość #Lewica2019 #LewicaLewica,JuliaDoSejmu,ŁączyNasPrzyszłość,ProstaDrogaWPrzyszłość,Lewica2019

Źródło
Opublikowano: 2019-09-25 20:12:09

Obejrzyj Inwestujemy w przyszłość – nowe technologie dla Śląska


Nowe technologie i nowy zielony przemysł to ogromna szansa dla Śląska. Mamy doświadczenie wielu pokoleń pracowników kopalń i wielkich zakładów przemysłowych. Mamy wiedzę inżynierów i naukowców. Mamy śląską kulturę pracy. Potrzebujemy jeszcze polityków, którzy rozumieją dzisiejszy świat, którzy z odwagą patrzą w przyszłość. Taka jest właśnie Lewica.

Świat się zmienia. Kryzys klimatyczny i nowe technologie zmienią gospodarkę nieodwracalnie. Od nas zależy czy znajdziemy się na czele tych zmian czy będziemy ciągnąć się w ich ogonie. Lewica nie ma wątpliwości. Chcemy inwestować w badania, rozwój i innowacje. Chcemy nagradzać nowatorskie rozwiązania. Dość konkurowania tanią siłą roboczą.

Przeznaczymy 2% PKB na badania i rozwój. Tak, żebyśmy nie byli skazani na kopiowanie od innych albo rolę podwykonawcy. Niech inni kopiują od nas. Przeznaczymy co roku 3,5 miliarda złotych na innowacyjne rozwiązania w gospodarce. Znaczna część tych pieniędzy trafi tutaj na Śląsk. Bo tutaj są idealne warunki dla rozwoju nowoczesnego przemysłu.


Źródło
Opublikowano: 2019-09-25 10:09:53

Na świecie trwa cicha rewolucja przemysłowa — robotyzacja gospodarki. Ubiegły ro

Na świecie trwa cicha rewolucja przemysłowa — robotyzacja gospodarki. Ubiegły rok przyniósł kolejne rekordowe inwestycje na tym polu. Nasi sąsiedzi, Czesi są jednym z liderów. My wleczemy się nie tylko za nimi, ale za Słowacją i Węgrami (nasz wskaźnik za rok 2017 to 36/10000). To jest niezwykle ważny, kluczowy aspekt rozmowy o podnoszeniu płacy minimalnej. Czytałem dzisiaj wywiad Sroczyńskiego z prof. Mączyńską, która mówi tak:

"Jeśli się śledzi literaturę i badania na temat płacy minimalnej, to są tam rozważane nie tylko kwestie nierówności, wyzysku i rozmaitych bolączek społecznych, które płaca minimalna może łagodzić, ale też kwestia czysto ekonomiczna, że praca jest zasobem. Można w różny sposób zasoby wykorzystywać i można je również marnotrawić, np. wysyłać pięciu ludzi do wykopania rowu, chociaż zrobi to w godzinę koparka i jeden człowiek wyszkolony w jej obsłudze. Jeśli jakiś pracodawca wykorzystuje zasoby pracy źle i je marnotrawi, w związku z czym nie może ludziom przyzwoicie płacić, to powinien zająć się czymś innym. Jego zlecenia przejmie ten pracodawca, który radzi sobie lepiej. Obecny lament organizacji biznesowych na "dojenie przedsiębiorców, którzy dają ludziom pracę" absolutnie rozumiem, bo przecież są to organizacje lobbystyczne i mają prawo walczyć o interesy swoich członków. Ale byłoby dobrze, gdyby jednocześnie propagowały wśród biznesu zainteresowanie nowoczesnymi technologiami, w tym robotyzacją i usprawnieniami organizacyjnymi. Firmy doradcze twierdzą zresztą, że zainteresowanie polskich firm robotyzacją ostatnio wyraźnie wzrosło, między innymi z powodu wyższych płac i trudniejszej rekrutacji pracowników. Można to nazwać wymuszoną automatyzacją."

Wg mnie w Polsce mamy największy problem nie z brakiem funduszy, nie z zapóźnieniem materialnym ale z mentalnymi barierami w rozumieniu procesów społecznych. Tego, że konkurencja małych firm nie jest efektywna. Że w naszym wspólnym interesie jest większa współpraca. Nie możemy zadowolić się Złotą Wolnością Biznesu, państwo musi kreować progres i rozwój poprzez poprawianie warunków pracy i płacy. Lepsze warunki życia dla wszystkich to też zwrotnie większa presja na innowacyjność. Tak jak kiedyś wpadliśmy w pułapkę peryferyjnej pańszczyzny tak teraz nie możemy sobie pozwolić na tkwienie w pułapce niskich płac.Źródło
Opublikowano: 2019-09-24 13:45:00

W latach minionych dziewięćdziesiatych raz do roku szkoły podstawowe obchodziły Dzień Ziemi. W dzień ten udawaliśmy się

W latach minionych dziewięćdziesiatych raz do roku szkoły podstawowe obchodziły Dzień Ziemi. W dzień ten udawaliśmy się z workami – co bardziej przezorni mieli też na wyposażeniu profesjonalne szpikulce – zbierać śmieci na terenie poniemieckich bunkrów.
Po naszej wizycie bunkry – przez okrągły rok zawalone butelkami, foliówkami i powyrywanymi stronami z przedinternetowych magazynów pornograficznych – wyglądały schludnie, a ja w naiwności dziecięcej rozmyślałam, dlaczego właściwie każdy od czasu do czasu nie wyjdzie sobie z workiem i szpikulcem. Przy nieprzesadnym wkładzie własnym każdego sąsiada dałoby się bowiem utrzymać naszą przedunijną okolicę w iście unijnym stanie. Zaproponowałam nawet w jakimś nagłym przypływie prostolinijności i infantylizmu koleżankom, cobyśmy czasami posprzątały teren ogródków działkowych. Najpierw zapadła cisza, następnie odpowiedzi udzieliła Madzia:
– Wiesz Ada, ty to jesteś naprawdę.
Zamknęło to temat, choć moja chęć do babrania się w cudzych odpadkach była jeszcze przez jakiś czas przedmiotem wesołości.
A potem zostałam dużą dziennikarką i szlag zaczął mnie trafiać, kiedy tak ogarniałam to wszystko umysłem: umowy śmieciowe, głodowe emerytury kobiet, agonię ochrony zdrowia, bandycką reprywatyzację, globalne ocieplenie.
W każdym z tych tematów prędzej czy później pojawia się jakiś lider_ka: niech to będzie Jan Śpiewak, Greta Thunberg czy Piotr Ikonowicz.
Lider_ka owa najpierw napomina, w końcu zaczyna popadać w patetyczne tony – trudno bowiem na dłuższą metę trochę nie zwariować, kiedy zawodowo zajmujesz się krzywdą i niesprawiedliwościami tego świata.
I wtedy zjawiają się oni: Poważni Panowie Pod Krawatem, którzy stanowczo za długo pracowali na swoją pozycję, żeby im tu jakiś aktywista histeryzował.
Przyznają więc liderowi rację – częściowo i warunkowo – ale Forma jest dla nich nie do zaakceptowania, do poważnych problemów podchodzić należy na poważnie i ze stoickim spokojem, zamykamy posiedzenie, pan przewodniczący wyznaczy termin na po wakacjach, a tak w ogóle Śpiewak zrobił błąd, o, tu, Ikonowicz ma ponoć problem z alkoholem, a Thunberg jest egzaltowaną pannicą na usługach Sorosa, za kłaki ją do szkoły.
Kiedy więc czytam sobie dzisiaj komentarze do przemówienia Thunberg: Marek Tatała, Witold Jurasz i zastępów komentujących, myślę sobie, że już wiem, dlaczego emerytur nie będzie, będzie za to syf, dziadostwo, mortus i klimatyczna pożoga. No przecież: bo nie zdążymy uwspólnić stanowisk co do adekwatnej Formy walki o klimat!
Wracając do szkoły: katecheci katowali nas w nich zakładem Pascala. Może by więc – zamiast mitrężyć swój czas na samopocieszanie się, że Thunberg jest tylko dramatyzującym dzieciakiem bez krawata i magistra – szanowni komentujący podjęli taki zakład, zakasali rękawy i – silnymi, męskimi gardłami – zaintonowali histerię klimatyczną?
Żyjąc rozsądniej i bardziej ekologicznie, zmuszając korporacje i państwa do ograniczania emisji nic nie stracimy. A może zyskamy? W każdym razie z pewnością więcej, niż na deprecjonowaniu dzieciaka, który ma nad nami wszystkimi tę przewagę, że coś robi.

Źródło
Opublikowano: 2019-09-24 13:35:32

W Głubczycach znowu zawiesili oddział w szpitalu. Tym razem pediatria…

W Głubczycach znowu zawiesili oddział w szpitalu. 🙄 Tym razem pediatria…

Powód? Brak lekarzy.
Skutek? Kolejni ludzie narażeni na stres i niedogodności.

🔴 Będę to powtarzać do znudzenia: znaczący wzrost na ochronę zdrowia to mój priorytet Wszystkie badania pokazują, że nasza ochrona zdrowia kuleje, bo jest niedofinansowana.

🔴 Zbyt dużo już dramatów w polskich szpitalach. Dlatego jako posłanka nie odpuszczę. Lewica zwiększy nakłady do 7% PKB. Wszyscy mamy prawo do normalnego leczenia.

#OchronaZdrowia #Głubczyce #Zdrowie #ZawiszaDoSejmu #Zawisza2019 #MożecieNaMniePolegać #PolegaćJakNaZawiszy #Lewica #Opolszczyzna

—————————————–
Odbiorca: Fundusz Wyborczy SLD
Nr konta: 32 1020 1026 3174 2000 0000 0601
Tytuł: Darowizna na kandydatkę: Marcelina Zawisza, okręg nr 21, Opole


OchronaZdrowia,Głubczyce,Zdrowie,ZawiszaDoSejmu,Zawisza2019,MożecieNaMniePolegać,PolegaćJakNaZawiszy,Lewica,Opolszczyzna

Źródło
Opublikowano: 2019-09-23 17:11:08

Uczciwie płacisz podatki, a każda danina to spora wyrwa w domowym budżecie. Wiesz, że wiele korporacji działających na t

Uczciwie płacisz podatki, a każda danina to spora wyrwa w domowym budżecie. Wiesz, że wiele korporacji działających na terenie Polski korzysta z „optymalizacji podatkowej”? Nazwijmy rzeczy po imieniu – kiedy Ty tyrasz, bogate korporacje uciekają do rajów podatkowych.

A potem nie ma na żłobki, służbę zdrowia, reformę energetyki.

O tym mówiła Marcelina Zawisza dla Duży Format.


Źródło
Opublikowano: 2019-09-23 16:37:23