Dopóki ton debacie publicznej nadawać będą osoby, które uważają, że ludzie, kt

Piotr Ikonowicz:

Dopóki ton debacie publicznej nadawać będą osoby, które uważają, że ludzie, którzy popadli w kłopoty finansowe są sami sobie winni, nie będzie szans na realizację konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej. Prawda jest taka, że prawie wszyscy (wyjąwszy garstkę bogaczy) chodzimy po cienkim lodzie i każdy w każdej chwili może się znaleźć pod lodem.

Źródło
Opublikowano: 2021-03-31 14:53:39

Elity są jak głowy smoka, odrastają Wyborcy, którzy poparli PiS, głosowali pr

Piotr Ikonowicz:

Elity są jak głowy smoka, odrastają

Wyborcy, którzy poparli PiS, głosowali przeciwko elitom, które kojarzyły im się z PO. Problem jednak w tym, że na listach PiS próżno by szukać listonoszy, sprzedawczyń czy mechaników samochodowych. Ci kandydaci i obecni posłowie wywodzą się z lokalnych, prowincjonalnych elit zawodowych i finansowych. Dlatego mimo szumnych deklaracji ci na dole (większość społeczeństwa) wciąż cierpią, a ci na górze bogacą się ich kosztem. Doszło do zastąpienia jednych elit drugimi, a nie do pozbycia się pasożytniczych elit. Przy czym słowo „elita” oznacza ludzi uprzywilejowanych, a niekoniecznie lepszych.

Źródło
Opublikowano: 2021-03-31 14:52:18

Znów się udało

Piotr Ikonowicz:


Znów się udało

Zwycięski finał kampanii o przywrócenie umowy najmu pani Iwonie Sztybel z Łodzi. Przypomnę, że po tym jak spłaciliśmy dług czynszowy (tzn. Wy spłaciliście swoimi wpłatami na konto KSS) w wysokości 7300 zł. miasto zwlekało z przywróceniem umowy. To było o tyle trudne dla pani Iwony, że bez dodatku mieszkaniowego (a osoba bez umowy nie ma prawa do datku) nie była w stanie regularnie płacić czynszu co z kolei było warunkiem przywrócenia umowy. Dlatego od kilku miesięcy Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej przelewała na konto Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi kwotę będącą ekwiwalentem dodatku mieszkaniowego (240 zł). Ten wysiłek się w końcu opłacił. pani Iwona została wezwana do ponownego zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony. hura!!!

Źródło
Opublikowano: 2021-03-30 12:22:23

Zanim wyrzucicie kolejne 1800 rodzin

Piotr Ikonowicz:


Zanim wyrzucicie kolejne 1800 rodzin

W Warszawie toczą się postępowania eksmisyjne wobec 1800 rodzin. To potwierdza tezę, że głównym podmiotem eksmitującym jest władza publiczna, choć zgodnie art. 75 Konstytucji RP powinna ona „przeciwdziałać bezdomności”, a nie ją wywoływać. Eksmisja nie rozwiązuje właściwie żadnych problemów, tworząc wiele nowych. Łatwiej jest wesprzeć rodzinę zalegającą z czynszem, póki jeszcze ma gdzie mieszkać. Lęk przed eksmisją nie sprawia, że rodzina staje się bardziej wydolna finansowo. Długi czynszowe ciągną się latami. Duża ich część to odsetki od odsetek a także naliczane tzw. karne czynsze w wysokości dwu- a nawet trzykrotnego czynszu. Teraz już odszkodowanie za bezumowne zajmowanie mieszkania nalicza się w wysokości dotychczasowego czynszu, bo uznano, przynajmniej w stolicy, że jeżeli ktoś nie ma złotówki o tym bardziej nie będzie miał 2 zł. Ruch lokatorski wielokrotnie proponował, aby dokonać powszechnej amnestii czynszowej, przynajmniej w tej części, która pochodzi z owych drakońskich karnych naliczeń oraz odsetek od nich. Jednak miasto woli mnożyć te liczby na papierze i upierać się przy eksmisjach.
Powodem niedostatecznego wspierania rodzin zagrożonych eksmisją jest przekonanie, że należy tych ludzi ukarać. Jednak wśród tych, którzy zgłaszają się do Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej po pomoc nie sposób znaleźć takich, którzy „zasłużyli” na wyrzucenie z mieszkania. Najlepszy dowód, że wśród tych, którzy docierają na rozprawy sądowe w sprawie eksmisji, zdecydowana większość uzyskuje w wyroku uprawnienie do lokalu socjalnego. Cała operacja, więc sprowadza się do przeniesienia do mniejszych mieszkań o niższym standardzie. Ludzie trafiają do zatęchłych, zagrzybionych nor, bez łazienek z toaletą w korytarzu i z ogrzewaniem na prąd i wciąż mają do spłacenia długi powstałe w poprzednich mieszkaniach. Dorastająca młodzież często wchodzi w życie z długami, które powstały zanim osiągnęli pełnoletniość. Przypomina to mit o Syzyfie. Bo do długów czynszowych dochodzą chwilówki i astronomiczne rachunki za prąd, którym teraz przyjdzie się grzać, żeby nie zamarznąć. Zdarza się też, że w wyroku zaocznym orzeka się eksmisję bez lokalu socjalnego. I raptem powstaje problem dzieci, które przecież nie mogą być bezdomne, więc trafiają do rodzin zastępczych, takich które mają gdzie mieszkać. A przecież gdyby te tysiące złotych wydawane lekką ręką na pobyt dzieci u obcych dostała rodzina biologiczna to nie byłoby wielu eksmisji i dramatów.

Piotr Ikonowicz


Źródło
Opublikowano: 2021-03-29 10:50:12

Duża część inteligencji nie może darować zwykłym ludziom, „ludowi”, że poparł

Piotr Ikonowicz:

Duża część inteligencji nie może darować zwykłym ludziom, „ludowi”, że poparł PiS. W związku z tym w przestrzeni publicznej jest wiele pogardliwych wypowiedzi, które poniżają „człowieka prostego”. Dajcie spokój, przypomnijcie sobie wiersz Miłosza z Krzyży Gdańskich i nie róbcie tego. Chyba, że chcecie, żeby PiS rządził wiecznie…


Źródło
Opublikowano: 2021-03-25 12:48:21

Duża część inteligencji nie może darować zwykłym ludziom, „ludowi”, że poparł

Piotr Ikonowicz:

Duża część inteligencji nie może darować zwykłym ludziom, „ludowi”, że poparł PiS. W związku z tym w przestrzeni publicznej jest wiele pogardliwych wypowiedzi, które poniżają „człowieka prostego”. Dajcie spokój, przypomnijcie sobie wiersz Miłosza z Krzyży Gdańskich i nie róbcie tego. Chyba, że chcecie, żeby PiS rządził wiecznie…

Źródło
Opublikowano: 2021-03-25 12:41:52

Starsza pani niedawno straciła męża. Teraz czuje się bardzo samotna i pomyślał

Piotr Ikonowicz:

Starsza pani niedawno straciła męża. Teraz czuje się bardzo samotna i pomyślała, że to było pięknie, gdyby ktoś, najlepiej inna samotna kobieta, która nie ma dachu nad głową, z nią zamieszkała (jest drugi pusty pokój). Gdyby wszyscy tak myśleli. problem bezdomności rozwiązałby się sam.

Źródło
Opublikowano: 2021-03-25 07:56:02

Miasto st. Warszawa prowadzi postępowania eksmisyjne przeciw kolejnym 1800 rod

Piotr Ikonowicz:

Miasto st. Warszawa prowadzi postępowania eksmisyjne przeciw kolejnym 1800 rodzinom. Bardzo nam zależy na spotkaniu z prezydentem Rafałem Trzaskowskim i wspólnym zastanowieniu się nad alternatywą dla wyrzucania ludzi z mieszkań. Na takie spotkanie Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej czeka od początku kadencji urzędującego prezydenta.

Źródło
Opublikowano: 2021-03-24 11:28:44

Miasto st. Warszawa prowadzi postępowania eksmisyjne przeciw kolejnym 1800 rod

Piotr Ikonowicz:

Miasto st. Warszawa prowadzi postępowania eksmisyjne przeciw kolejnym 1800 rodzinom. Bardzo nam zależy na spotkaniu z prezydentem Rafałem Trzaskowskim i wspólnym zastanowieniu się nad alternatywą dla wyrzucania ludzi z mieszkań. Na takie spotkanie Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej czeka od początku kadencji urzędującego prezydenta.


Źródło
Opublikowano: 2021-03-24 11:28:03

Pan Rachoń (TVP Info) namawiał mnie żebym napadł na marszałka Grodzkiego. Pan

Piotr Ikonowicz:

Pan Rachoń (TVP Info) namawiał mnie żebym napadł na marszałka Grodzkiego. Pan Żakowski (TOK FM) kazał mi bronić sędziego Tulei. Ale jak ja się zajmę Grodzkim i Tuleją, to kto obroni zwykłego Kowalskiego, który nie płaci czynszu bo mu pracodawca od trzech miesięcy pensji nie wypłaca?

Źródło
Opublikowano: 2021-03-23 20:02:35

Pan Rachoń (TVP Info) namawiał mnie żebym napadł na marszałka Grodzkiego. Pan

Piotr Ikonowicz:

Pan Rachoń (TVP Info) namawiał mnie żebym napadł na marszałka Grodzkiego. Pan Żakowski (TOK FM) kazał mi bronić sędziego Tulei. Ale jak ja się zajmę Grodzkim i Tuleją, to kto obroni zwykłego Kowalskiego, który nie płaci czynszu bo mu pracodawca od trzech miesięcy pensji nie wypłaca?


Źródło
Opublikowano: 2021-03-23 20:02:20