Od 1 do 7 grudnia trwa Europejski Tydzień Autyzmu.

Marcelina Zawisza:

Od 1 do 7 grudnia trwa Europejski Tydzień Autyzmu.

Szacuje się, że w Polsce żyje około 30 tysięcy osób ze spektrum autyzmu. “Autyzm” to bardzo szeroka kategoria, do której należy cała grupa różnych rodzajów tej przypadłości.
Osoby autystyczne żyją wśród nas, a świadomość ich potrzeb i problemów z jakimi zmagają się one i ich rodziny wymagają naszego zrozumienia i aktywnego działania byśmy jako społeczeństwo wreszcie wyszli im naprzeciw.

Problemy są różnorodne – od tych, dotyczących osób autystycznych w wieku szkolnym – odpowiedniego wsparcia i integracji, przez wsparcie na studiach czy w dorosłym życiu.

Wsparcia wymagają też rodziny osób z autyzmem, bo tak samo jak rodziny innych osób z niepełnosprawnościami są traktowane przez polskie państwo per noga. A przecież często opiekują się osobą autystyczną przez całe swoje dorosłe życie!

Wciąż czekają choćby na rozwiązania pozwalające na umożliwienie tworzenie odpowiednich do potrzeb osób z autyzmem małych środowiskowych domów samopomocy, zmagają się też z różnym jak Polska długa i szeroka podejściem samorządów do ich potrzeb. Najczęściej mają tylko tyle ile uda im się wyszarpać nadludzkim wysiłkiem z nieprzyjaznego i skrajnie niedofinansowanego systemu. Zajęć terapeutycznych jest mało, w dodatku dostęp do nich kończy się wraz z osiągnięciem pełnoletności.

Same osoby autystyczne zaś – spotykają się z wykluczeniem społecznym. Bo nie pasują do “normy”, bo inaczej podchodzą do interakcji społecznych, czy reagują na bodźce. Nasz kraj bardzo źle traktuje ich “inność”.

Dlatego tak ważna jest widoczność osób ze spektrum i ich problemów – bo w końcu chcemy żyć w państwie, które je wreszcie rozwiąże zamiast spychać je na wieczne “potem”, prawda?

#AutismPride

Marcelina Zawisza, profile picture

AutismPride

Źródło
Opublikowano: 2020-12-04 21:38:20

Wszystkim górnikom tyle wyjazdów ile zjazdów!

Marcelina Zawisza:

Wszystkim górnikom tyle wyjazdów ile zjazdów!

W ogóle górnicy to niesamowita siła. Zorganizowani, walczący o swoje prawa i SOLIDARNI. To jedna z nielicznych grup zawodowych, która swoją siłą wspierała innych, jak choćby pielęgniarki czy nauczycieli. Teraz wspierają pracowników Amazona 💪.

Muszę przyznać, że bardzo lubię to zdjęcie. Z ojcem na grubie. KWK Wieczorek. Nie pamiętam już który rok, ale daaawnoo.


Źródło
Opublikowano: 2020-12-04 19:21:25

Kolejna próba zamknięcia ust aktywistkom walczącym o prawo do decydowania! O p

Marcelina Zawisza:

Kolejna próba zamknięcia ust aktywistkom walczącym o prawo do decydowania! O prawo do wolności od tortur!

Tak się zastrasza aktywistki w tym kraju.

Dostałyśmy z Laura Kwoczała wezwanie na policję. Oczywiście artykuł 165, punkt pierwszy, zagrożenie epidemiologiczne. Czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Za co? Za to, że wyszłam na ulicę krzyczeć o niesprawiedliwości, która nas dotknęła: nas, kobiety, ale i nas, wszystkie osoby zdolne zajść w ciąże. Trybunał (Nie)Konstytucyjny Julii Przyłębskiej wydał na nas wyrok, zabrał nam legalność aborcji z powodu ciężkich i nieodwracalnych uszkodzeń płodu, czyli – jak to już wielokrotnie powtarzałam – de facto zakazał aborcji w ogóle. Dwa pozostałe przypadki są już marginalne.

Prokuratura Krajowa wezwała do pokazowego karania… More


Źródło
Opublikowano: 2020-12-04 01:39:47

Dziś międzynarodowy dzień osób z niepełnosprawnościami.

Marcelina Zawisza:

Dziś międzynarodowy dzień osób z niepełnosprawnościami.

Ich problemów w naszym kraju jest tyle, że trudno je zmieścić w krótkim tekscie. Niepełnosprawność w Polsce to bieg z przeszkodami od początku życia do samego jego końca. Bariery są właściwie wszędzie – w dostępie do rehabilitacji, leczenia, godnej pracy i mieszkania. W dysfunkcyjnym systemie orzecznictwa, w którym dowcipy z serii “Panie doktorze orzeczniku, urwało mu nogi i już mu nie odrosną” nie są żadnym straszno-śmiesznym wyjątkiem, a codziennością. Wiecie, że na przykład rodzice osób z autyzmem dziecięcym muszą co kilka lat przekonywać, że im niepełnosprawność nie przeszła!?

Interweniuję w problemach osób z niepełnosprawnościami – ostatnio w sprawie fundacji DOM rehabilitującej dzieci z wszelkimi rodzajami niepełnosprawności czy w sprawie więźnia z Grodkowa, któremu brakuje elementarnej pomocy, mimo, że jest osobą z niepełnosprawnością.

I powiem Wam jedno – w Polsce trzeba wreszcie skończyć z systemem, gdzie takie interwencje są w ogóle potrzebne! Nie może być tak, że w NFZ brakuje pieniędzy na rehabilitację! Trzeba skończyć z chorym systemem orzecznictwa, nastawionym na “uzdrawianie” osób, które potrzebują pomocy państwa! Czas wreszcie osobom z niepełnosprawnością zapewnić pełnowartościowe życie, na które zasługują!

To wielkie zadanie, ale wierzę, że wraz z Lewicą uda nam się doprowadzić do sytuacji, gdzie dysfunkcyjny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami stanie się przeszłością, znaną już tylko z nieaktualnego czarnego humoru.

Marcelina Zawisza, profile picture

Źródło
Opublikowano: 2020-12-03 20:37:49

Co za dzień! Kolejna dobra wiadomość!

Marcelina Zawisza:

Co za dzień! Kolejna dobra wiadomość!

Senat przyjął uchwałę upamiętniającą wydarzenia rewolucji 1905 oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą oraz wyzyskowi ze strony kapitalistów i obszarników autorstwa senatorki i senatora Lewica Gabriela Morawska-Stanecka oraz Wojciecha Koniecznego!

Treść uchwały załączam poniżej, jednocześnie zachęcam do lektury książki Wiktora Marca – „Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne” oraz "Rewolucja 1905", przewodnika Krytyki Politycznej.

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu rewolucji 1905 roku i poprzedzających ją wydarzeń rozgrywających się na ziemiach polskich objętych zaborem carskiej Rosji, składa hołd bohaterom, bojownikom o odrodzenie państwa polskiego, niepodległość i suwerenność Polaków.

Rewolucja 1905 roku była zrywem społeczeństwa w obronie wartości narodowych i praw społecznych, zwróciła się przeciwko carskiemu absolutyzmowi oraz wyzyskowi ze strony kapitalistów i obszarników. Wydarzenie to wymusiło zmiany ustrojowe w Rosji, było zarzewiem rewolucji lutowej, a następnie październikowej 1917 roku. Na terenach Królestwa Polskiego rewolucja przybrała formę uwspółcześniającą świadomość narodową społeczeństwa, a jedną z jej długofalowych konsekwencji stało się odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Bezpośrednią przyczyną tego społecznego sprzeciwu był wybuch wojny rosyjsko-japońskiej. Konflikt ten, będący efektem imperialistycznych dążeń obydwu zaangażowanych państw, skutkował nasileniem przez rosyjski carat terroru i znacznym pogorszeniem warunków życia, co szczególnie dotknęło ludność rosyjskiego imperium.

Wydarzeniem, które bezpośrednio poprzedziło rewolucję 1905 roku na ziemiach Królestwa Polskiego, była zainicjowana przez PPS manifestacja warszawskich robotników na placu Grzybowskim w Warszawie 13 listopada 1904 roku, będąca sprzeciwem wobec branki do carskiej armii. Manifestację osłaniała Organizacja Bojowa PPS. W jej szeregach znajdował się Stefan Okrzeja, który niósł sztandar z napisem „PPS. Precz z wojną i caratem! Niech żyje Wolny Polski Lud!”. Rok później, z wyroku carskich władz, stracił on życie na stokach Cytadeli Warszawskiej.

Manifestacja robotników rozpoczęła się po południowej mszy odprawionej w kościele Wszystkich Świętych przy placu Grzybowskim. Mimo energicznej akcji carskiej policji na placu gromadzili się robotnicy, nieśli czerwony sztandar, śpiewali „Warszawiankę”. Demonstracja zmieniła się w regularną bitwę z policją z użyciem broni, pojawiły się oddziały kozaków. Część demonstrujących robotników znalazła schronienie w kościele, ale policja aresztowała kilkaset osób i rozpoczęła się obława na uczestników. Mimo to nastroje rewolucyjne ogarnęły całe miasto, do zamieszek i starć z policją dochodziło do późnych godzin wieczornych. Wydarzenia te miały także wymiar tragiczny: jak podają niektóre źródła, zginęło 10 demonstrantów, a 43 zostało rannych. Jednak w środowisku robotników obudził się duch rewolucyjny i rozprzestrzenił się na wszystkie ziemie polskie okupowane przez zaborcę. Sama zaś manifestacja przeszła do historii jako pierwsze od upadku powstania styczniowego wystąpienie Polaków z bronią w ręku przeciwko okupantowi.

Rewolucja 1905 roku na ziemiach Królestwa Polskiego wywołała liczne protesty, ale też akty czynu rewolucyjnego inicjowane przez środowiska lewicowe. W Warszawie w styczniowych starciach demonstrantów z wojskiem śmierć poniosło 100 osób. Warszawska demonstracja pierwszomajowa pociągnęła za sobą 32 ofiary carskiego aparatu przemocy. W proteście łódzkich włókniarzy w dniach 22–24 czerwca, który przerodził się w regularne starcia z policją, liczba ofiar śmiertelnych i rannych sięgnęła 2 tysięcy. Kulminacją ruchów rewolucyjnych na ziemiach Królestwa Polskiego było ogłoszenie strajku powszechnego i proklamowanie w Ostrowcu Republiki Ostrowieckiej. Wydarzenia na ziemiach polskich, zainicjowane przez klasę robotniczą i lewicę, miały charakter niepodległościowy i społeczny, a zwalczały je środowiska endeckie, obszarników i kapitalistów.

Mimo tragedii ofiar i poświęcenia życia bojowników rewolucja 1905 roku przyniosła pozytywne zmiany na ziemiach polskich będących pod rosyjskim zaborem. Pojawiły się polskie instytucje – m.in. Polska Macierz Szkolna, ruch spółdzielczy – a język polski powrócił do urzędów gminnych. Wydarzenia 1905 roku pokazały, że świadome swych dążeń społeczeństwo, pomimo represji i wynikających z nich strat, jest w stanie wymusić na władzy daleko idące zmiany bieżącej polityki, a w perspektywie czasowej – doprowadzić do zwycięstwa głoszonych przez siebie idei.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa do przypomnienia i uczczenia wydarzeń związanych z rewolucją 1905 roku w Warszawie i w całym kraju. Wzywamy także do wsparcia obywatelskich inicjatyw mających na celu ich upamiętnienie.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.


Źródło
Opublikowano: 2020-12-03 12:32:37

Wspaniała wiadomość o poranku!

Marcelina Zawisza:

Wspaniała wiadomość o poranku!

Fundacja "Dom" Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym wspiera ok. 1500 rodzin, codziennie rehabilituje ok. setki dzieci. Niestety, ze względu na wyliczenia Narodowego Funduszu Zdrowia, który nie doszacował potrzeb w regionie, fundacja poszukiwała 250 tys. zł, by sfinansować świadczenia, powstałe w wyniku nadwykonań.

Jak poinformował portal nto.pl NFZ zmienił zdanie i opłaci niemal 182 tys. zł za tzw. nadwykonania, czyli dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne, opolskiej Fundacji “Dom”! Presja ma sens!


Źródło
Opublikowano: 2020-12-03 11:32:33

Spacer w Krapkowicach

Marcelina Zawisza:


Spacer w Krapkowicach


Źródło
Opublikowano: 2020-12-03 02:15:19

Spacerujemy w Krapkowicach

Marcelina Zawisza:


Spacerujemy w Krapkowicach


Źródło
Opublikowano: 2020-12-02 23:22:18

Byliśmy dzisiaj z Krzysztof Śmiszek i Jerzy Przystajko w Krapkowicach okazać sol

Marcelina Zawisza:

Byliśmy dzisiaj z Krzysztof Śmiszek i Jerzy Przystajko w Krapkowicach okazać solidarność z Maciejem Ruhutem, 14-latkiem którego policja naszła za udostępnienie na Facebooku wydarzenia Strajku Kobiet. Policja poinformowała jego mamę, że synowi grozi 8 lat więzienia, po czym poszła naskarżyć na niego do wychowawczyni. Państwo, które ściga 14-latków za aktywność obywatelską, a które jest bezbronne wobec alimenciarzy, gwałcicieli czy neonazistów to państwo słabe.

Maciej Rauhut jest naprawdę niesamowity, jest w nim tyle energii, mądrości i spokoju, że naprawdę mógłby oddzielić kilku polityków partii rządzącej . Cieszę się, że mogliśmy wspólnie przejść ulicami Krapkowic! Dziękuję Ci za wszystko Maćku!
Źródło
Opublikowano: 2020-12-02 21:38:34

UWAGA! JEST SPRAWA! Przeczytajcie proszę do końca!

Marcelina Zawisza:

UWAGA! JEST SPRAWA! Przeczytajcie proszę do końca!

W ostatnich kilku latach samobójstwa były w naszym kraju drugą, po urazach i wypadkach drogowych, przyczyna zgonów w grupie wiekowej 10-19 lat.

Brakuje psychologów i psychiatrów. Młodzi ludzie nie otrzymują należytej pomocy.

Według raportu UNICEF w kategorii "Zdrowie psychiczne oraz dobre samopoczucie" Polska zajęła 30. miejsce na 38 badanych krajów UE i OECD (ogólnie w badaniu 31. miejsce na 38 badanych krajów).

Sytuację pogarsza pandemia – brak kontaktu z rówieśnikami, przemoc domowa, strach o bliskich, presja większej samodzielności w nauczaniu zdalnym, samo nauczanie zdalne, znikające dzieci to tylko niektóre rzeczy, które wpłyną na dobrostan psychiczny najmłodszych mieszkańców i mieszkanek naszego kraju.

Do tego dochodzi przemoc wobec osób LGBT+, nie tylko ze strony rówieśników, ale także urzędników państwowych. Słyszą, że nie są ludźmi, że Polska bez nich byłaby lepsza, że są ideologią.

W związku z tragiczną sytuacją młodzi ludzie z Fundacji na Rzecz Praw Ucznia przygotowali ustawę, która ma na celu zagwarantowanie, że w każdej szkole znajdzie się psycholog. Ktoś, kto fachowo będzie mógł pomóc wszystkim tym, którzy tego potrzebują.

Podczas konferencji z pełnomocnikami komitetu Mikołajem Wolaninem o Oliwią Wyrzykowską, partia Razem, wspólnie z PSLem, poparła projekt.

Istnieje ogromne ryzyko, że ze względu na pandemię uczniowie i uczennice nie zabiorą podpisów!

Dlatego apeluję do Was o pomoc i wsparcie!

1. Pobierzcie i wydrukujcie kartę do podpisów!

Znajdziecie ją tutaj: http://ustawa.prawaucznia.pl/wykaz-podpisow.pdf

2. Podpiszcie, poproście o podpis waszych bliskich (jest pandemia więc zbiórka tylko po najbliższych osobach)

3. Wyślijcie na adres komitetu:
KIU Fundacji na rzecz Praw Ucznia
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań

Pokażmy im, że nie są sami!


Źródło
Opublikowano: 2020-12-02 12:35:51

W cieniu pandemii SARS-CoV-2 nie powinniśmy zapominać o innej epidemii, z którą

Marcelina Zawisza:

W cieniu pandemii SARS-CoV-2 nie powinniśmy zapominać o innej epidemii, z którą walczymy już bardzo długo. Dziś 1 grudnia – światowy dzień walki z AIDS!

Nikomu dziś nie trzeba tłumaczyć jak ważne jest testowanie na koronawirusa, prawda?

A jednak jeżeli chodzi o testowanie w kierunku zakażenia wirusem HIV w Polsce daleko jesteśmy od celów wyznaczonych przez strategię UNAIDS 90-90-90 dla tego zakażenia.

O co chodzi z tą całą strategią? O to, by do 2020 90% osób mających HIV – wiedziało o tym, 90% osób zakażonych było objętych leczeniem antyretrowirusowym i 90% otrzymujących te terapie znajdowało się w stanie remisji. Dziś już wiemy, że nie osiągniemy tych celów.

Mimo, że nasz kraj oferuje dostęp do nowoczesnego leczenia antyretrowirusowego – dużym problemem jest bardzo niska świadomość konieczności testowania się w kierunku HIV/AIDS – szacuje się, że kiedykolwiek ten test wykonało około 10% naszego społeczeństwa, co na tle innych krajów, gdzie ten test wykonała większość populacji jest wynikiem dalece niezadowalającym. Skutek jest prosty – około 20% osób żyjących w Polsce z HIV może w ogóle nie wiedzieć o zakażeniu!

Tylko około 30 proc. kobiet w ciąży robi test na obecność wirusa HIV. Dlatego wspólnie z Daria Gosek-Popiołek zapytałyśmy ministra zdrowia czy ma dokładne dane ile ciężarnych nie decyduje się na badanie i czy planuje wprowadzenie obowiązku testowania.

Niestety, epidemia koronawirusa wpłynęła negatywnie na wykrywanie zakażeń HIV – ich liczba spadła rok do roku aż o 50%!

Dlatego z okazji światowego dnia walki z AIDS pamiętajcie – warto się przetestować. Całkowicie anonimowy test zrobicie bezpłatnie w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych, których listę znajdziecie na stronie Krajowego Centrum ds AIDS (link w komentarzu).

Marcelina Zawisza, profile picture

Źródło
Opublikowano: 2020-12-02 03:31:02

Podpisałam deklarację w sprawie pryncypiów rozwiązywania problemu bezdomności w

Marcelina Zawisza:

Podpisałam deklarację w sprawie pryncypiów rozwiązywania problemu bezdomności w Polsce, przygotowaną w ramach konferencji Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności "Pokonać bezdomność".

Uznając, że
Prawa osób będących w kryzysie bezdomności są często łamane, a ich dostęp do pomocy często jest ograniczany;
obecny kształt polskiego systemu wspierania osób w kryzysie bezdomności pozwala świadczyć pomoc w postaci schronienia, ale rzadko prowadzi do pełnej i trwałej reintegracji, a obecna długość epizodów bezdomności jest nieakceptowalna;
dla trwałego rozwiązania problemu bezdomności i zapobiegania jej powstawaniu niezbędne jest zapewnienie osobom doświadczającym tego problemu odpowiednich warunków mieszkaniowych;
rozwiązywanie problemu bezdomności wymaga aktywnego zaangażowania aktorów spoza sektora pomocy społecznej;
stygmatyzacja bezdomności oraz osób doświadczających tego problemu stanowi jedną z najważniejszych przeszkód w rozwijaniu skutecznych usług wsparcia i reintegracji;

Deklaruje, iż poniższe zasady uznaję za kluczowe dla skutecznego zmniejszenia skali i docelowo zakończenia problemu bezdomności w Polsce:

1️⃣ Poszanowanie praw osób w kryzysie bezdomności;
2️⃣ Inkluzywna definicja bezdomności;
3️⃣ Deinstytucjonalizacja usług;
4️⃣ Derejonizacja pomocy;
5️⃣ Rozwój streetworkingu;
6️⃣ Wiedza oparta na dowodach;
7️⃣ Koordynacja działań;
8️⃣ Destygmatyzacja bezdomności.

Pałna treść deklaracji: https://bit.ly/deklaracjaOFRPB


Źródło
Opublikowano: 2020-12-01 13:58:45

Wy to pewnie myślicie, że w czasie epidemii koronawirusa ważna jest dobrze dział

Marcelina Zawisza:

Wy to pewnie myślicie, że w czasie epidemii koronawirusa ważna jest dobrze działająca ochrona zdrowia, wsparcie dzieci z niepełnosprawną (szczególnie polecam waszej uwadze: zrzutka.pl/fundacjadom), zadbanie o dobrą edukację, wsparcie pracowników i pracownic… dla Prezydenta Andrzeja Dudy najważniejsze jest, żeby sobie mógł na nartach pośmigać. Wiadomo. Priorytety.


Źródło
Opublikowano: 2020-12-01 04:53:27

Posłowie i posłanki na Sejm RP

Marcelina Zawisza:

Posłowie i posłanki na Sejm RP

Kamil Bortniczuk
Katarzyna Czochara
Janusz Kowalski
Marcin Ociepa
Violetta Porowska

LIST OTWARTY DO POSŁÓW I POSŁANEK ZJEDNOCZONEJ PRAWICY W WOJ. OPOLSKIM W SPRAWIE SYTUACJI FUNDACJI “DOM”

Zwracam się z apelem do posłów i posłanek, wybranych do Sejmu z list Zjednoczonej Prawicy z województwa opolskiego, o pilne rozwiązanie problemów Fundacji “Dom” Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.

Misją Fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w diagnozowaniu, leczeniu i wszechstronnej rehabilitacji. Fundacja realizuje je od 1991 roku. Obecnie otacza opieką ok. 1500 rodzin. Dziennie setka dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności korzysta z oferowanej przez “Dom” rehabilitacji. Niestety, ze względu na zaniżone wyliczenia Narodowego Funduszu Zdrowia co do potrzeb występujących w regionie, fundacja znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Musi pilnie znaleźć 250 tys. zł by sfinansować świadczenia, powstałe w wyniku tzw. “nadwykonań”. “Nadwykonania” oznaczają, że mimo braku gwarancji odzyskania środków z NFZ “Dom” nie odmawiał pomocy potrzebującym dzieciom, którym ze względu na niepełnosprawność przysługuje rehabilitacja.

Przyczyną problemów finansowych fundacji jest także sposób rozdzielania środków z programu “Za życiem”. Przypominam, że celem ustawy miało być m.in. udzielanie wsparcia rodzinom i zapewnienie im dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Dokładnie tacy pacjenci stanowią sporą część podopiecznych Fundacji “Dom”, która specjalizuje się w rehabilitacji dzieci z wszelkimi rodzajami niepełnosprawności, w tym w rehabilitacji dzieci z wadami genetycznymi i rozwojowymi: mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi (w tym z Zespołem Downa), autyzmem, upośledzeniem umysłowym, chorobami psychicznymi, przepukliną oponowo-rdzeniową i innymi wadami rozwojowymi.

Niestety, według zarządzenia prezesa NFZ, pieniądze na usługi w rodzaju rehabilitacji na oddziałach dziennych przysługują wyłącznie tym poradniom i ośrodkom, które stale współpracują z poradnią neonatologiczną realizującą program DOK. W województwie opolskim jest 1 poradnia neonatologiczna, która prowadzi DOK ale nie ma „mocy przerobowych” do przyjęcia większej ilości dzieci. Konsekwencją jest odcięcie nie tylko podopiecznych tej konkretnej instytucji, ale wszystkich dzieci na Opolszczyźnie od środków na rehabilitację pochodzących z programu “Za życiem”.

W swoich wypowiedziach wielokrotnie deklarowali Państwo, że szczególnie leży Wam na sercu dobro dzieci z niepełnosprawnością. Zwykle ten temat poruszany jest przez posłów i posłanki Zjednoczonej Prawicy w debacie o możliwości przerywaniu ciąży. Żeby uzasadnić swoje budzące powszechne oburzenie i opór społeczny stanowisko w tej sprawie, czyli poparcie dla niemal całkowitego zakazu aborcji, deklarują Państwo troskę o dzieci.

Mam głęboką nadzieję, że w obecnej sytuacji okażą Państwo podobną troskę rodzinom, które wychowują dzieci z niepełnosprawnością. Jako przedstawiciele i przedstawicielki Opolszczyzny w Sejmie oraz w partii rządzącej, z pewnością mają Państwo narzędzia, żeby wpłynąć na ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego, oraz podlegającego mu prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i nakłonić ich do zmiany praktyki opolskiego oddziału NFZ w sprawie nadwykonań oraz do zmiany szkodliwego zarządzenia, odcinającego dzieci z niepełnosprawnością z regionu woj. opolskiego od niezbędnej rehabilitacji.

Z poważaniem

Posłanka na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Marcelina Zawisza
/-/

Marcelina Zawisza, profile picture

Źródło
Opublikowano: 2020-11-30 21:44:51

Politycy prawicy przy okazji wyroku pseudo Trybunału Konstytucyjnego zarzekali s

Marcelina Zawisza:

Politycy prawicy przy okazji wyroku pseudo Trybunału Konstytucyjnego zarzekali się, że ich rząd tyyyyleeee robi żeby pomóc dzieciom z niepełnosprawnościami. Była nawet w Sejmie informacja minister Maląg na temat programu "Za życiem". Och, jaki rząd PiSu jest wspaniały, jaki cudowny, ile robi, och, och, ach, ach, nachwalić się pani minister nie mogła. W programach publicystycznych politycy Zjednoczonej Prawicy tak samo. No taki cudowny rząd, rehabilitacja dla każdego dziecka, urlopy wytchnieniowe, mieszkania wspomagane, wsparcie, Pani droga, na każdym etapie. Co tylko sobie kto zażyczy.

Jak wyglądają prawda pokazała między innymi posłanka Katarzyna Kotula posłanka na Sejm RP podczas debaty sejmowej.

Wyliczyła, że z programu sfinansowano czterdzieści osiem mieszkań chronionych w całej polsce. Siedemdziesiąt siedem miejsc w instytucjach opiekuńczych dla dzieci poniżej 3 roku życia. Stu dwudziestu pięciu rodzinom osób z niepełnosprawnościami udzieliły wsparcia urzędy pracy.

"To nie są dane dla jednej gminy, miasta czy powiatu. To są dane na całą Polskę. Faktycznie imponujące!" – kpiła z minister Maląg. – "Z ilu urlopów wytchnieniowych skorzystano? Okrągłe zero! Dlaczego? Ponieważ przez 4 lata swoich rządów PiS nie był w stanie napisać przepisów, które pozwalałyby ich udzielać."

O tym, że PiS bajki pisze w sprawie pomocy osobom z niepełnosprawnościami wie każdy, kto choćby przez chwilę porozmawiał z osobą z niepełnosprawnością lub jej opiekunem.

Niedawno dowiedziałam się o sytuacji fundacji "Dom", Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, która pod swoimi skrzydłami ma około 1500 podopiecznych. Muszę przyznać, że krew mnie zalała.

Ze względu na zaniżone wyliczenia Narodowego Funduszu Zdrowia, fundacja znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Musi pilnie znaleźć 250 tys. zł by sfinansować świadczenia, powstałe w wyniku tzw. “nadwykonań”. “Nadwykonania” oznaczają, że mimo braku gwarancji odzyskania środków z NFZ “Dom” nie odmawiał pomocy potrzebującym dzieciom, którym ze względu na niepełnosprawność przysługuje rehabilitacja.

Fundacja nie ma możliwości skorzystać z programu Za Życiem, ponieważ według zarządzenia prezesa NFZ, pieniądze na usługi w rodzaju rehabilitacji na oddziałach dziennych przysługują wyłącznie tym poradniom i ośrodkom, które stale współpracują z poradnią neonatologiczną realizującą program DOK. W województwie opolskim jest 1 poradnia neonatologiczna, która prowadzi DOK ale nie ma „mocy przerobowych” do przyjęcia większej ilości dzieci. Konsekwencją jest odcięcie nie tylko podopiecznych tej konkretnej fundacji, ale wszystkich dzieci na Opolszczyźnie od środków na rehabilitację pochodzących z programu “Za życiem”.

Teraz Fudnacja prosi o wsparcie finansowe. W komentarzu znajdziecie link do zrzutki. Każde pieniądze się przydadzą. Nie zostawmy podopiecznych fundacji bez wsparcia!

Dla polityków prawicy dziecko ważne jest "od momentu poczęcia" do momentu narodzin. Potem już niech się dzieje co chce.

Wiem, że niektórzy wpłacali na fundacje duże środki (pozdrawiam panie Januszu). Ale panie i panowie – od 6 lat jesteście u władzy. Od 6 lat macie prezydenta, premiera i większość parlamentarną. Pora na systemowe działania, a nie filantropię.

Napisałam do posłów Zjednoczonej Prawicy list otwarty z prośbą o pomoc. Czy pomogą? Wątpię. Ale warto w sprawie pomocy dzieciom z niepełnosprawnością odezwać się do każdego.


Źródło
Opublikowano: 2020-11-30 19:51:35

Poprawka Adrian Zandberg o maksymalnej marży dla platform pośredniczących w do

Marcelina Zawisza:

Poprawka Adrian Zandberg o maksymalnej marży dla platform pośredniczących w dostarczaniu jedzenia upadła w senacie głosami PO-PiSu. Małe lokale gastronomiczne nadal będą musiały płacić horrendalne, sięgające nawet 50 proc. opłaty.

Wszystkie te historie, że PO stoi po stronie polskich przedsiębiorców naprawdę można włożyć między bajki. W sporze mały polski biznes kontra duże korporacje stoją po stronie silniejszego.

Marcelina Zawisza, profile picture

Źródło
Opublikowano: 2020-11-28 13:05:29

Razem z posłanką Daria Gosek-Popiołek przedstawiłyśmy dzisiaj postulaty dotycząc

Marcelina Zawisza:


Razem z posłanką Daria Gosek-Popiołek przedstawiłyśmy dzisiaj postulaty dotyczące rzetelnego informowania na temat skali pandemii.

Ministerstwo Zdrowia gubiące ponad 20 tys. testów sprawia, że zaufanie Polek i Polaków do ministerstwa spada. A przed nami rysuje się już wizja konieczności zaszczepienia 30 milionów obywatelek i obywateli.

W tym kluczowym momencie jako Lewica proponujemy poprawkę zapewniającą transparentność danych o skali pandemii.

Proponujemy, żeby Ministerstwo Zdrowia publikowało otrzymane dane z kraju dzień po otrzymaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – tak, żeby wszyscy obywatele i obywatelki mieli do nich dostęp.

To nie wszystko. Domagamy się przeprowadzania większej ilości testów, zarówno wśród pacjentów objawowych, jak również wśród tych osób, które nie mają objawów, ponieważ te osoby dokładnie tak samo zarażają!


Źródło
Opublikowano: 2020-11-28 02:50:01

Zmuszanie do pracy na SORach bez wypłacania nadgodzin (udało się ten zapis popra

Marcelina Zawisza:


Zmuszanie do pracy na SORach bez wypłacania nadgodzin (udało się ten zapis poprawić w komisji, nadal będzie można zmuszać, ale teraz trzeba będzie godziwie zapłacić), niepublikowanie ustawy o dodatkach dla pracowników ochrony zdrowia, przekazanie kolejnych 2 mld zł na TVP kiedy ochrona zdrowia jest tak potwornie niedofinansowana. Tak PiS traktuje tych, którzy ratują życie i zdrowie nam i naszym bliskim.

Teraz funduje im kolejny bubel.

Agencje pracy.

To pomysł groźny dla praw i bezpieczeństwa pacjentów. Są grube wątpliwości jak wprowadzenie agencji pracy tymczasowej do zatrudnienia medyków wpłynie na sprawy odpowiedzialności zawodowej, cywilnej oraz odpowiedzialności podmiotów leczniczych za błędy.
Pytanie, czy to nie jest tak, że znowu jakiś instruktor narciarstwa albo inny kolega ministra założył taką agencję i po prostu potrzebuje tego żeby dostać zielone światło?

Między innymi o tym mówiłam dzisiaj w Sejmie.


Źródło
Opublikowano: 2020-11-27 18:52:08

Na komisji zdrowia ustawa, która między innymi ma umożliwić zmuszanie personelu

Marcelina Zawisza:

Na komisji zdrowia ustawa, która między innymi ma umożliwić zmuszanie personelu medycznego do dyżurowania na SORach. Co więcej – miałyby to być dyżury za podstawową stawkę godzinową, wyłączone z zapisów kodeksu pracy, czyli bez opłacanych dodatkowo nadgodzin. I tak głębokie i krzywdzące dla pracowników i pracownic przepisy procedujemy projektem poselskim w trybie “szybko, szybko, może nikt się nie zorientuje”.

Ale oczywiście poseł sprawozdawca, poseł Rychlik, zaczął od tego jak bardzo szanuje się pracowników ochrony zdrowia. Jak ważni są. Zabrakło tylko oklasków.

W tym samym czasie chce się ich zmusić do pracy bez dodatkowego wynagrodzenia, bez opłacanych nadgodzin. Niech harują, narażają życie, umierają. Rząd ich przecież tak pięknie wynagradza.

O! Prawie bym zapomniała! Rząd również nie publikuje ustawy, która daje dodatki za pracę w warunkach pandemii.


Źródło
Opublikowano: 2020-11-26 20:05:09

Pamiętacie sprawę Macieja Rauhuta, 14-latka z Krapkowic, który w związku z udo

Marcelina Zawisza:

Pamiętacie sprawę Macieja Rauhuta, 14-latka z Krapkowic, który w związku z udostępnieniem na Facebooku wydarzenia Strajku Kobiet miał wizytę policji i usłyszał, że grozi mu 8 lat więzienia? Jest już szczęśliwie postanowienie sądu o niewszczynaniu postępowania!

Dla Macieja i jego mamy szacunek za trwanie przy wartościach i ogromną siłę, którą okazali w związku z tą absurdalną sprawą.

Marcelina Zawisza, profile picture

Źródło
Opublikowano: 2020-11-26 11:03:02

Pozbawienie wolności nie może wiązać się z pozbawieniem godności. Proste? Nieste

Marcelina Zawisza:

Pozbawienie wolności nie może wiązać się z pozbawieniem godności. Proste? Niestety, nie w Polsce.

"- Nie kontroluję zwieraczy, więc wypadki zdarzają mi się często. Za każdym razem powinienem się umyć, ale do łaźni mogę zejść tylko raz dziennie – opowiada osadzony. – Pampersy dostaję z zakładu, ale nie mam opiekuna, który mógłby mi pomóc się przebrać i zmienić pieluchę. To upokarzające, ale muszę o to prosić współosadzonych. Płacę im za to papierosami, kartą telefoniczną albo kawą. Wszystkie towary kupuję z własnych pieniędzy w kantynie. Koledzy z celi pomagają mi też w praniu, sprzątaniu, przynoszą posiłki i wynoszą śmieci, ale nikt tego nie robi za darmo. Jak nie mam czym zapłacić, to siedzę w brudach cały dzień – dodaje Dariusz."

Z przerażeniem przeczytałam tekst "Pampersy zmienia mi kolega z celi, ale nie za darmo. Więzień na wózku prosi o szacunek" Kacpra Sulowskiego (link w komentarzu).

Tekst opowiada o panu Dariuszu, skazanym za kradzież złomu więźniu z niepełnosprawnością, który w czasie pandemii koronawirusa trafił do nieprzystosowanego do jego potrzeb zakładu. W związku z tym, że pan Dariusz jest sparaliżowany od pasa w dół, na co dzień porusza się na wózku. Potrzebuje pomocy w codziennych czynnościach: zmianie pieluch, skorzystaniu z łaźni, wyjściu na spacer. Jak wygląda jego codzienność mogliście przeczytać. Nie mogłam zostawić tej sprawy bez reakcji.

Interweniowałam w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Opolu, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz złożyłam wniosek do Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o wszczęcie kontroli. Pytałam nie tylko o sytuację Pana Dariusza, ale również o wszystkich osadzonych z niepełnosprawnościami w Polsce, o dostosowanie infrastruktury więziennej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Powtórzę: Pozbawienie wolności nie może wiązać się z pozbawieniem godności.

Marcelina Zawisza, profile picture

Źródło
Opublikowano: 2020-11-26 11:01:57

/trigger warning: przemoc/

Marcelina Zawisza:


/trigger warning: przemoc/

Nawet 500 kobiet rocznie ginie w Polsce w związku z przemocą domową.

To kobiety, które są zabijane, bite ze skutkiem śmiertelnym, popełniają samobójstwa. �To nie są odosobnione przypadki. Takie zabójstwa często poprzedzone są latami przemocy – poniżania, szantażowania, bicia, gwałtów – ale i obojętności instytucji.

Gdyby prawo działało, te kobiety miałyby szansę wciąż żyć.
Podpisz petycję „STOP kobietobójstwu” i wesprzyj Centrum Praw Kobiet.

https://cpk.org.pl/stopkobietobojstwu/

Źródło danych: "Stereotyp ponad prawem. Wymiar sprawiedliwości w sprawach o zabójstwa na tle przemocy w rodzinie", raport Centrum Praw Kobiet.

Włącz dźwięk!


Źródło
Opublikowano: 2020-11-26 00:55:25

Joanna Wicha, pielęgniarka i członkini Zarządu Krajowego Razem! Joanna

Marcelina Zawisza:


Joanna Wicha, pielęgniarka i członkini Zarządu Krajowego Razem!

Joanna Wicha opowiada o tym, jak zmieniła się praca pielęgniarek w ciągu ostatnich 30 lat


Źródło
Opublikowano: 2020-11-25 21:20:23