Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o depopulacji Opolszczyzny i działan

Marcelina Zawisza:

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o depopulacji Opolszczyzny i działaniach podejmowanych by odwrócić to zjawisko w regionie.

Wynika z niego, że mimo realizacji przez opolskie samorządy mnóstwa programów nakierowanych na poprawę sytuacji mieszkanek i mieszkańców Opolszczyzny – depopulacja postępuje w najlepsze. Nic dziwnego – nawet najlepsze programy samorządowe nie zastąpią dobrego transportu publicznego, dostępnych cenowo mieszkań i porządnych miejsc pracy – a tych niestety Opolszczyźnie brakuje tak samo jak reszcie kraju.

Na Opolszczyźnie mieszkanki i mieszkańcy zostają głównie z powodu więzi rodzinnych i towarzyskich. Atrakcyjne warunki życia, perspektywy zawodowe i dynamika rozwoju regionu wymieniane są więcej niż dwa razy rzadziej. Jeszcze ciekawiej wygląda ocena działań mających na celu walkę z depopulacją regionu – widzi je tylko 17,8% ankietowanych!

Boleśnie widać braki polityki rządu Morawieckiego w tym zakresie. Bo klęska “Mieszkania Plus”, programu dofinansowania komunikacji autobusowej czy brak żłobków widoczna jest w regionie takim jak nasz wyjątkowo wyraźnie. I zauważa to też Najwyższa Izba Kontroli we wniosku ze swojego raportu. Samorządy bez działania rządu zdołają poprawić sytuację socjalną mieszkańców (I bardzo dobrze, że to robią!). Ale gdy PiS znów odpuści cywilizacyjne wyzwania – budowę mieszkań, rozwój porządnej komunikacji i inwestycje w poprawę sytuacji pracownic i pracowników to na Opolsczyźnie pozostaniemy w sytuacji, gdzie z Kluczborka, Prudnika i Praszki łatwiej i korzystniej dojechać do pracy do Berlina niż do Opola.

A skoro łatwiej tam dojechać i łatwiej tam żyć – nie dziwmy się, że ludzie głosują nogami.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-18 22:04:46

W nocy przegłosowaliśmy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, w której znalazł

Marcelina Zawisza:

W nocy przegłosowaliśmy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, w której znalazły się między innymi:
– zakaz hodowli zwierząt na futra,
– zakaz uboju rytualnego na eksport,
– zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych i usunięcie cyrków z listy podmiotów, które mogą sprowadzać zwierzęta z zagranicy,
– obowiązek kontroli schronisk dla zwierząt raz na kwartał

I wiele innych.

Nie jest to idealna ustawa, pomija wiele kwestii, o które Marcin Kulasek i Beata Maciejewska – Posłanka Lewicy, Gdańsk walczyli na komisji. Będziemy zabiegać, żeby w Senacie nabrała pełniejszego kształtu. Ale już teraz to duża zmiana!


Źródło
Opublikowano: 2020-09-18 08:01:10

Dziś międzynarodowy dzień bezpieczeństwa pacjenta!

Marcelina Zawisza:

Dziś międzynarodowy dzień bezpieczeństwa pacjenta!

WHO ustanowiła ten dzień w zeszłym roku podczas 72 Światowego Zgromadzenia Zdrowia, aby promować świadomość dotyczącą wyzwań związanych z bezpieczeństwem pacjentów i personelu medycznego.

W Polsce mamy w tym temacie, zwłaszcza w obliczu pandemii COVID-19 wiele do zrobienia:

– zadbanie o bezpieczeństwo personelu i pacjentów
– systemowe śledzenie niepożądanych zdarzeń i działań niepożądanych leków
– wprowadzenie systemu “no fault” zapewniającego sprawniejszą wypłatę odszkodowań i większą współpracę medyków przy naprawie błędów medycznych i zapobieganiu im
– ochronę antybiotyków
– przejrzysty system prowadzący pacjentów w leczeniu

Każdy i każda z nas będzie kiedyś pacjentką.

Z okazji dzisiejszego dnia życzę nam by wysiłki na rzecz bezpieczeństwa pacjentów i personelu były priorytetem polityki zdrowotnej w naszym kraju.

W pracy parlamentarnej będę o nim zawsze pamiętać!

#patientsafety #bezpieczeństwopacjentapatientsafety,bezpieczeństwopacjenta

Źródło
Opublikowano: 2020-09-17 19:49:42

22.10.2020 r. Zarezerwujcie sobie tę datę w kalendarzu. Tego dnia odbędzie się r

Marcelina Zawisza:

22.10.2020 r. Zarezerwujcie sobie tę datę w kalendarzu. Tego dnia odbędzie się rozprawa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji w przypadku choroby płodu.

Fundamentaliści religijni chcą zmusić kobiety do rodzenia dzieci z bezmózgowiem, mózgiem czy sercem poza ciałem, z zespołem Edwardsa czy zespołem Pataua które po porodzie umrą w niewyobrażalnych męczarniach.

Chcą zmusić kobiety do noszenia przez 9 miesięcy ciąży, która zakończy się wyłącznie cierpieniem i śmiercią. Nie ma takiej matki, która chce rodzić i patrzeć, jak jej dziecko umiera w męczarniach.

Komitet Praw Człowieka ONZ w przypadku kobiety z Peru, która była zmuszona do urodzenia dziecka z bezmózgowiem i opiekowania się nim do jego śmierci cztery dni po porodzie stwierdził naruszenie praw człowieka w tym prawa do wolności od tortur.

Czy takie tortury zafunduje Polkom Trybunał Konstytucyjny?

#CzarnyProtestTrwa


CzarnyProtestTrwa

Źródło
Opublikowano: 2020-09-17 17:27:16

Moi rodzice zabrali syna na spacer, a ja na posiedzeniu podkomisji ds ustawy o z

Marcelina Zawisza:

Moi rodzice zabrali syna na spacer, a ja na posiedzeniu podkomisji ds ustawy o zawodzie farmaceuty! Z Jerzy Przystajko przygotowaliśmy 30 poprawek, które mają na celu przyznanie farmaceutom większych uprawnień.

Po 5 latach naprawdę trudnych studiów rola farmaceuty nie może być sprowadzona do roli sprzedawcy. Co chcemy zmienić? Chcemy aby farmaceuci i farmaceutki mieli możliwość zaszczepić pacjentów w aptece, zlecać podstawowe badania diagnostyczne oraz lepiej kontrolować farmakoterapię poprzez kontrolę przyjmowanych suplementów diety.

Trzymajcie za nas kciuki!


Źródło
Opublikowano: 2020-09-14 15:55:23

Urodziny Justyny Budzińskiej-Tylickiej

Marcelina Zawisza:

🔴 Urodziny Justyny Budzińskiej-Tylickiej 🔴

Justyna Budzińska-Tylicka (1867-1936) – działaczka feministyczna, społeczna, polityczka, lekarka. Należała do Polskiej Partii Socjalistycznej.

Łączyła w swojej działalności praktykę lekarską, feminizm i doświadczenia społeczniczki z działalnością polityczną. Jej działania mocno skupiały się wokół propagowania zdrowia, szczególnie zdrowia kobiet, medycznej ochrony macierzyństwa, walki z alkoholizmem i ubóstwem. Studia medyczne ukończyła w Paryżu, a swoją postępową wiedzą chętnie dzieliła się już w Polsce wygłaszając referaty o higienie intymnej i świadomym macierzyństwie.

W 1931 r. wraz z Tadeuszem Boyem-Żeleńskim założyła Poradnię Świadomego Macierzyństwa. Walczyła o możliwość przerywania ciąży, mając na szczególnym względzie kobiety ubogie, których nie stać było na zabieg.

W listopadzie 1918 r. jako przedstawicielka organizacji kobiecych spotkała się z Józefem Piłsudskim tłumacząc konieczność przyznania praw wyborczych kobietom. Również w listopadzie przedłożyła Piłsudskiemu do podpisania dekret o przyznaniu praw wyborczych wszystkim obywatelom, bez względu na płeć. Dekret został podpisany kilkanaście dni później.

Zmarła niespodziewanie 8 kwietnia 1936 r. W orszaku pogrzebowym niesiono 32 czerwone sztandary. Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.


Źródło
Opublikowano: 2020-09-12 20:11:27

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie – zaginęło 200 tysięcy (słownie: dwieście tys

Marcelina Zawisza:

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie – zaginęło 200 tysięcy (słownie: dwieście tysięcy) pacjentek. O tyle zmniejszyła się w miesiącach marzec – maj 2020 liczba wykonanych mammografii!

Zazwyczaj Ministerstwo Zdrowia wykręca się, jak może, z odpowiedzi na trudne pytania. Zdarza się jednak, że w odpowiedziach na interpelację uda się uzyskać okruch prawdy o polskim systemie ochrony zdrowia.

Liczba mammografii w pierwszym kwartale pandemii spadła ogółem ponad czterokrotnie, w tym w trybie stacjonarnym o
"(…)uprzejmie informuję, że zgodnie z danymi Centrali NFZ, w okresie marzec – maj 2019 liczba kobiet, które wzięły udział w etapie podstawowym ww. programu wyniosła 263 468, przy czym 118 251 kobiet wykonało badanie mammograficzne w trybie stacjonarnym, a 145 217 kobiet w pracowniach mobilnych. 3 Natomiast w analogicznym okresie marzec – maj 2020 liczba ta wyniosła 60 063, w tym 35 374 badań wykonanych zostało w trybie stacjonarnym oraz 24 689 w pracowniach mobilnych."

Oznacza to, że z profilaktyki wtórnej raka piersi “wypadło” przez epidemię COVID-19 ponad 200 tysięcy kobiet!

Przerażająca jest też skala nierówności w dostępie do mammografii – na obszarach, gdzie jedynym sposobem wykonania tego badania jest wizyta w mammobusie, w stosunku do roku poprzedniego ich liczba spadła prawie sześciokrotnie!

W kolejnej interpelacji pytam Ministra Zdrowia o ilość mammografii wykonanych w drugim kwartale epidemii oraz o to, co Minister Zdrowia zamierza zrobić z 200 tysiącami “zaginionych” kobiet, które ze względu na pandemię nie mogły wykonać mammografii! Mam nadzieję, że po doświadczeniach pandemicznej wiosny MZ zaczęło nadrabiać braki w profilaktyce.

Bo rak piersi nie będzie czekał aż ministerstwo się zainteresuje lub pandemia się skończy. Kto jak kto, ale minister zdrowia powinien jednak ogarniać takie oczywistości. Bo chodzi o zdrowie kobiet i ich życie.


Źródło
Opublikowano: 2020-09-11 19:32:56

Kheda w Polsce

Marcelina Zawisza:

🔴 Kheda w Polsce 🔴

#witajKheda

Historię deportacji Czeczenki Khedy relacjonowałam Wam na żywo pół roku temu. W trakcie interwencji nie potrafiłam ukryć rozgoryczenia, oburzenia i w końcu smutku i bezradności z powodu decyzji Straży Granicznej. Byłam wtedy z Fundacja Ocalenie, posłem Adrian Zandberg, zdalnie z posłanką Daria Gosek-Popiołek oraz prawnikiem i prawniczką Fundacji. Nikt nie został dopuszczony do Khedy. Jej telefon zabrano. Przedstawiciel SG przyszedł do nas dopiero wtedy, gdy Kheda została zaprowadzona do samolotu lecącego do Moskwy.

Przez ostatnie pół roku, dzięki pomocy Fundacji Ocalenie i darowiznom dobrych ludzi, Kheda nie musiała wracać do Czeczenii. Dzisiaj FO poinformowała, że Khedzie minął zakaz wjazdu do Polski, więc po legalnym przekroczeniu granicy złożyła wniosek o ochronę międzynarodową. Na miejscu była na szczęście załoga Fundacji i poseł Maciej Konieczny, którzy zadbali o szczęśliwe zakończenie, a nie było łatwo. Bardzo Wam za to dziękuję!witajKheda

Źródło
Opublikowano: 2020-09-09 14:43:43

Rocznica śmierci Marii Rogowskiej-Falskiej

Marcelina Zawisza:

🔴 Rocznica śmierci Marii Rogowskiej-Falskiej 🔴

Maria Rogowska-Falska (1877-1944) – pedagożka, socjalistka, działaczka społeczna i niepodległościowa. Należała do Polskiej Partii Socjalistycznej i Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Pod pseudonimem „Hilda” prowadziła nielegalną drukarnię PPS, za co parokrotnie była aresztowana. W 1905 aresztowana, uwięziona i zesłana w głąb Rosji.

W 1919 r. wspólnie z Januszem Korczakiem i Marią Podwysocką otworzyła w Pruszkowie dom dziecka „Nasz Dom”, do którego trafiały dzieci działaczy i działaczek robotniczych, którzy zginęli w pierwszej wojnie światowej. Dom oparty był na nowoczesnych, wolnościowych metodach wychowawczych. Falska, korzystając z zaplecza Domu i w myśl ruchu spółdzielczego, zaczęła pomagać również dzieciom z okolicznych dzielnic, organizując półkolonię i stołówkę dla dzieci z mniej zamożnych, żoliborskich rodzin. Falska skutecznie organizowała pracę i finanse Domu, funkcjonując według wypracowanych zasad. W podejściu Korczaka i Falskiej zaczęły pojawiać się znaczące różnice, z czasem Korczak odszedł z Naszego Domu. O Falskiej często mówiło się jako o kobiecie “z kręgu Korczaka”, co jest niezwykle krzywdzące dla jej osiągnięć wpisujących się w nurty pedagogiki i psychologii początku XX w. Była niezwykle uważną obserwatorką swoich wychowanków, szanującą ich granice i prawa.

W czasie wojny Falska ratowała też dzieci żydowskie.

Zmarła nagle na zawał serca 7 września 1944, gdy dowiedziała się, że Niemcy nakazali ewakuację sierocińca. Według wychowanka „Naszego Domu” i powstańca warszawskiego Antoniego Chojdyńskiego Falska zażyła cyjanek.

Po wojnie została wyróżniona tytułem Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata.

W uznaniu działalności konspiracyjnej Maryna Falska została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

🔴 Do pełniejszego zapoznania się z tym, jak ważną pracę, przyćmioną na prawie sto lat przez patriarchalną narrację, wykonała Maria Rogowska-Falska polecamy przeczytać artykuł Wojciecha Siegienia z Uniwersytetu Gdańskiego https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/…/pwe/article/view/3984/3319

_________________
🔴 Wpis jest częścią feministycznej serii edukacyjnej, którą tworzę z Iwona Gałązka. Pojawiać się tutaj będą kobiety rewolucjonistki oraz ważne daty, przypominające o tym, że „Praw się nie dostaje. Prawa się zdobywa w walce”. To słynne hasło Zofii Daszyńskiej-Golińskiej z 1911 r., kiedy kobiety nie miały jeszcze praw wyborczych.


Źródło
Opublikowano: 2020-09-07 18:33:17

Rocznica śmierci Marii Kelles-Krauz

Marcelina Zawisza:

🔴 Rocznica śmierci Marii Kelles-Krauz 🔴

Maria Kelles-Krauz (1882-1969) – socjalistka, działaczka społeczna, tłumaczka. Należała do Polskiej Partii Socjalistycznej – Frakcja Rewolucyjna.

W czasie I wojny światowej przewodniczyła Lidze Kobiet Polskich Pogotowia Wojennego w Radomiu, organizacji zajmującej się niesieniem pomocy moralnej i materialnej w walce zbrojnej o niepodległość Polski.

Po wojnie zajęła się działalnością samorządową. W 1919 roku została radną miasta Radomia, była pierwszą kobietą w Polsce, która objęła stanowisko przewodniczącej Rady Miasta. Zajmowała się przede wszystkim oświatą, edukacją i dostępnością nauki – to za jej inicjatywą w Radomiu wprowadzono obowiązek szkolny, opiekę dentystyczną dla dzieci, rozdawano im także darmowe podręczniki, buty i odzież.

Była założycielką pierwszej miejskiej biblioteki publicznej.

W 1927 otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

W trakcie II wojny światowej prowadziła tajne komplety edukacyjne.

Jak swój sukces skomentowała Maria?
/“Zaczęła się Wolna Polska! Wkrótce przeprowadzono wybory do Rady Miejskiej. Polacy i Żydzi socjaliści uzyskali większość i ku zdumieniu, a nawet zgorszeniu niektórych Radomiaków, mnie wybrano na Prezesa Rady Miejskiej. Coś niesłychanego! Pierwsza kobieta w Polsce na tym stanowisku!”/

_________________
🔴 Wpisem o Marii Kelles-Krauz rozpoczynamy serię edukacyjną, w której pojawiać się będą kobiety rewolucjonistki oraz ważne daty, przypominające o tym, że „Praw się nie dostaje. Prawa się zdobywa w walce”. To słynne hasło Zofii Daszyńskiej-Golińskiej z 1911 r., kiedy kobiety nie miały jeszcze praw wyborczych.


Źródło
Opublikowano: 2020-09-04 11:23:41

"Epidemia koronawirusa spowodowała znaczące zmiany w sposobie korzystania z

Marcelina Zawisza:

"Epidemia koronawirusa spowodowała znaczące zmiany w sposobie korzystania z opieki medycznej. W porównaniu z rokiem 2018 wyraźnie przybyło w ogóle nieleczących się i niebadających się (z 12% do 30%)" – możemy przeczytać w najnowszym komunikacie CBOS "Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych".

To dramat. Osoby mieszkające w Polsce statystycznie żyją krócej i w gorszym zdrowiu niż przeciętni Europejczycy i Europejki. Dzieje się tak między innymi dlatego, że profilaktyka i szybka diagnoza nie są priorytetami. Często choroby, które mogły zostać wyleczone szybko i sprawnie, ciągną się latami. Nierzadko zabijają. Tak jest na przykład z nowotworami.

Jak wygląda sytuacja chorych na nowotwory?

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna zapytała o liczbę wydanych Kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) w czasie epidemii SARS-CoV-19. Z odpowiedzi uzyskanej z NFZ wynika, że w okresie marzec – maj około 18 tysięcy osób zostało bez diagnozy.

Nie lepiej wygląda sytuacja osób, które są już w trakcie leczenia.

34 proc. personelu medycznego potwierdza, że z powodu epidemii w szpitalu były odwoływane lub przekładane procedury u tych pacjentów, którzy ze względów medycznych powinni zostać obsłużeni bez opóźnień – wynika z raportu fundacji Alivia “Rzeczywistości Równoległe. Polska onkologia w czasach epidemii COVID-19”. W grupie pacjentów leczonych w placówkach włączonych do pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej odwołano 42 proc. wizyt.

Właśnie dlatego od maja pytałam Ministra Zdrowia o przygotowanie na drugą falę koronawirusa. Dlatego w lipcu na mój wniosek odbyła się komisja zdrowia poświęcona sytuacji szpitali jednoimiennych oraz przygotowaniu na jesienną drugą falę. Bo mówimy o życiu i zdrowiu ludzi! Tymczasem planu jak nie było tak nie ma.

Notujemy rekordowe wskaźniki zachorowań (z widocznymi spadkami w niedziele i poniedziałki). Za chwilę dzieci wrócą do szkół, lato przejdzie w jesień i zacznie się sezon grypowy. Będzie gorzej. Dużo gorzej.

Szumowski zrzucił z siebie odpowiedzialność ZANIM przygotował system ochrony zdrowia na jesień.

Kto na własnej skórze odczuje to nieprzygotowanie ministerstwa? Chorzy i ich rodziny. Ludzie, którzy boją się iść do lekarza albo nie mogą się do niego dostać. A przecież system ochrony zdrowia musi nauczyć się walczyć z koronawirusem przy jednoczesnym zadbaniu o pacjentów i pacjentki, którzy naprawdę nie mogą poczekać na leczenie. Nie można odkładać diagnozowania na wieczne nigdy.

Ale Ministerstwo Zdrowia ewidentnie nie przejmuje się takimi sprawami, bo jest zbyt zajęte wewnętrznym przetasowaniem.

Konsekwencje braku diagnostyki i przekładanego leczenia zobaczymy już za chwilę nie tylko w statystykach. Będą widoczne w setkach tysięcy ludzkich tragedii. Tragedii, którym można było zapobiec.

Źródło
Opublikowano: 2020-08-24 12:18:34

Cieszę się, że mój klub, Lewica, będzie miał szansę naprawić swoje stanowisko w

Marcelina Zawisza:


Cieszę się, że mój klub, Lewica, będzie miał szansę naprawić swoje stanowisko w kwestii fatalnego projektu o podwyżkach dla posłów. Bardzo bardzo dobrze, że senator Konieczny i senatorka Morawska-Stanecka w imieniu całego Klubu Lewicy złożą wniosek o odrzucenie tej ustawy w Senacie. Cieszę się, że udało się wypracować wspólne stanowisko.

Od początku głosowałam przeciwko podwyżkom uposażeń poselskich.

Od marca wiele Polek i Polaków pracuje za 80 proc. swojej normalnej pensji. Rośnie liczba…

Więcej

Źródło
Opublikowano: 2020-08-17 15:13:51

“Mam wrażenie, że część uczniów zlekceważyła ten egzamin” – powiedział minister

Marcelina Zawisza:

“Mam wrażenie, że część uczniów zlekceważyła ten egzamin” – powiedział minister edukacji narodowej o tegorocznych maturzystach. O maturzystach, którzy do swojego egzaminu przygotowywali się w warunkach niepewności i strachu o siebie i swoich bliskich. Przez długi czas nie wiedząc, kiedy i w jakich warunkach będą pisać egzamin, którego wynik zadecyduje przecież o ich przyszłości. Mówienie o maturzystach i maturzystkach w sposób tak pogardliwy przez człowieka, który nie potrafi zorganizować pracy…

Więcej

Źródło
Opublikowano: 2020-08-13 12:26:39

Wczoraj w Opolu odbyła się demonstracja “Opole Solidarne z Margot”.

Marcelina Zawisza:

Wczoraj w Opolu odbyła się demonstracja “Opole Solidarne z Margot”.

Pamiętam jak rok temu w Płocku maszerowaliśmy w pierwszym marszu równości w tym mieście, To było niedługo po wydarzeniach z Białegostoku, gdzie brutalnie atakowano tamtejszy marsz. Minął rok od tego wydarzenia – i dzisiaj tym bardziej musimy stawać solidarnie ze społecznością osób LGBT+. Bo rok od płockiego marszu obóz władzy coraz agresywniej walczy z tęczowymi flagami na (ponoć obrażonych) pomnikach, sadza do aresztu aktywistki i urządza policyjne łapanki na ulicach Warszawy. W ciągu tego roku usłyszeliśmy z obozu władzy, że osoby LGBT+ to nie ludzie, że Polska bez nich byłaby piękniejsza. To co się dzieje jest naprawdę przerażające.

Nie ma na to naszej zgody. Dlatego będziemy stawać solidarnie na ulicach miast i miasteczek, aż uzyskamy pełnię praw człowieka w Polsce.

Dziękuję Federacja Młodych Socjaldemokratów Opolskie i Tęczowe Opole za to wydarzenie i Waszą odwagę! Dziękuję Młodzi Razem i Wiosna Biedronia!

Nie mogłam ze względu na stan zdrowia być z Wami na placu Wolności – ale sercem jestem zawsze z Wami.

Fot. Amadeusz Hoffman


Źródło
Opublikowano: 2020-08-11 14:24:42

Jak informuje senator Wojciech Konieczny senacka Komisja Zdrowia odrzuciła właśn

Marcelina Zawisza:

Jak informuje senator Wojciech Konieczny senacka Komisja Zdrowia odrzuciła właśnie głosami PO i PiS poprawkę Lewicy usuwającą przepis Kodeksu karnego, który nakazuje karać pielęgniarki, ratowników medycznych i lekarzy karą więzienia za nieumyślny błąd medyczny.

W sobotę odbyła się demonstracja pracowników i pracownic ochrony zdrowia. Domagali się zwiększenia nakładów na służbę zdrowia i sprzeciwiali się właśnie temu, wprowadzonemu w Tarczy 4.0, przepisowi, który obciąża ich odpowiedzialnością karną za niezawinione błędy medyczne.

Ostatnio, dzięki poprawce Lewicy, udało się usunąć listy intencyjne z ustawy o zawodzie lekarza.

Teraz na zagłosowanie za naszą poprawką się nie zdecydowali. Czy to znaczy, że PO zmiany popiera? Fatalnie.

Źródło
Opublikowano: 2020-08-10 19:06:41

Po pierwsze, może się okazać że młodzi ludzie znieważyli pomnik smoka wawelskieg

Marcelina Zawisza:

Po pierwsze, może się okazać że młodzi ludzie znieważyli pomnik smoka wawelskiego. Co jest o tyle skandaliczne, że smok wawelski znany jest ze swojej praworządności i na pewno byłby głęboko oburzony zachowaniem młodzieży. O ile by oczywiście istniał. To będzie bardzo ciekawa sprawa sądowa. Najstarszy zapis legendy o smoku wawelskim pochodzi z przełomu XII i XIII wieku. Już widzę tych świadków na sali sądowej, którzy udowadniają, że smoka znali i że w związku z tym mogą się w jego imieniu wypowiadać.

Po drugie, młodzi ludzie mogą mieć postawione zarzuty „umieszczenia przedmiotów w niewłaściwym miejscu”. To ja od razu, droga Polska Policjo, chciałabym złożyć samodonos, gdyż ciągle kładę rzeczy w miejscach niewłaściwych. Na przykład często ubrania zostawiam na krześle, zamiast włożyć do szafy albo do kosza na brudne ubrania. Co to w ogóle jest za podstawa zarzutów. Widać, że szyjecie i to szyjecie grubo.

Pośmialiśmy się, to teraz na poważnie.

Wieszanie tęczowych flag nie obraża. Zamiast biegać za młodymi ludźmi, którzy wieszają flagi, bo walczą o tolerancję i bezpieczeństwo dla siebie i swoich bliskich, zajmijcie się proszę pedofilami w sutannach, którzy nadal pozostają bezkarni. Zajmijcie się mafią VAT-owską i lekową. Przemocą domową się zajmijcie, bo znowu zakatowane zostanie dziecko albo kobieta i będzie kolejna fala wymówek, że nikt nie wiedział, nikt nie widział. A ta niebieska karta to tak tylko założona.

Wiecie, poważnymi przestępstwami się zajmijcie.


Źródło
Opublikowano: 2020-08-09 20:28:12

KMPT wizytuje policyjne miejsca detencji po nocnych zatrzymaniach w Warszawie

Marcelina Zawisza:

Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur rozmawiali z 33 osobami zatrzymanymi w związku z wydarzeniami, do których doszło 7 sierpnia 2020 r. w Warszawie po aresztowaniu aktywistki grupy „Stop Bzdurom”. Przeprowadzili wizytacje ad hoc w sześciu pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (PdOZ) w Warszawie i Piasecznie. Celem wizytacji było zbadanie sytuacji osób zatrzymanych przez policję, warunków ich osadzenia w kontekście realizacji tzw. minimalnych gwarancji antytorturowych.

Przedstawiciele KMPT rozmawiali z 33 spośród 48 zatrzymanych w sprawie protestów po aresztowaniu aktywistki grupy „Stop Bzdurom”
Zatrzymani wskazywali na nieadekwatne działania podejmowane przez policję i chaos, jaki panował na komisariatach
Gdyby nie zaangażowanie adwokatów, wiele osób nie miałoby możliwości skorzystania z pomocy prawnej
Niektórzy byli przesłuchiwani w nocy, nie mieli dostępu do jedzenia i picia
Wśród zatrzymanych były też m.in. osoby wracające z zakupów

KMPT wizytuje policyjne miejsca detencji po nocnych zatrzymaniach w Warszawie

Przedstawiciele KMPT rozmawiali z 33 spośród 48 zatrzymanych w sprawie protestów po aresztowaniu aktywistki grupy „Stop Bzdurom”Zatrzymani wskazywali na nieadekwatne działania podejmowane przez policję i chaos, jaki panował na komisariatachGdyby nie zaangażowanie adwokatów, wiele osób n…

Źródło
Opublikowano: 2020-08-09 09:03:20

Klub Lewicy bierze właśnie udział w zaprzysiężeniu na II kadencję Prezydenta And

Marcelina Zawisza:

Klub Lewicy bierze właśnie udział w zaprzysiężeniu na II kadencję Prezydenta Andrzeja Dudy. Mnie z przyczyn zdrowotnych nie ma.

Ale dziękuję Wam, koleżanki i koledzy, że pokazujecie, że nie ma zgody na sianie nienawiści w naszym kraju. Nie ma zgody na represjonowanie aktywistów i aktywistek. Że nie ma zgody, by obdzierać z człowieczeństwa miliony Polek i Polaków. Z żadnego powodu. Wszyscy parlamentarzyści Lewicy mają dzisiaj tęczowe maseczki. W geście solidarności z tymi, którzy w ciągu ostatnich lat przestali czuć się w Polsce bezpiecznie. W geście solidarności z tymi, którzy usłyszeli ostatnio, że nie są ludźmi. W geście solidarności z tymi, którzy mogli przeczytać, że Polska bez nich byłaby piękniejsza.

Nie jesteście sami. Jesteśmy z Wami. Jesteśmy Razem.


Źródło
Opublikowano: 2020-08-06 10:21:22

Poradnia Prawna Partii Razem została uruchomiona w czasie kryzysu związanego z

Marcelina Zawisza:

Poradnia Prawna Partii Razem została uruchomiona w czasie kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Dzięki wsparciu naszych prawników pomogliśmy wielu osobom, których sytuacja drastycznie pogorszyła się lub stała się zupełnie niestabilna w ostatnim czasie.

W ramach pomocy posłowie i posłanki Lewicy apelowały, interweniowały, wysyłały interpelacje. W ich imieniu i swoim – dziękuję Wam za zaufanie.

W związku z zawieszeniem razemowej działalności Poradni Prawnej zachęcam Was do skorzystania z darmowej pomocy prawnej dostępnej w każdym powiecie. Tutaj znajdziecie listę placówek i dane kontaktowe: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow/

Polecam również swoje Biuro Poselskie do pomocy. Jestem tu dla Was! Kontakt drogą mailową:
📧 marcelina.zawisza@sejm.pl


Źródło
Opublikowano: 2020-07-31 10:00:15

Wakacje to dobry moment na zwolnienie i podsumowanie aktywności. To też dobry cz

Marcelina Zawisza:

Wakacje to dobry moment na zwolnienie i podsumowanie aktywności. To też dobry czas na zastanowienie się, co można robić lepiej.

Dlatego postanowiłam podsumować moje działania od początku kadencji.

– 16 wystąpień podczas posiedzeń Sejmu (najwięcej wśród opolskich posłów i posłanek!)
145 interpelacji poselskich
4 zapytania
5 pytań

Podejmowałam również interwencje poselskie, m.in. w związku z deportacją Khedy do Rosji, czy opóźnień w wypłatach świadczeń macierzyńskich.

Intensywnie pracuję w Komisji Zdrowia, ostatnio na mój wniosek zostało zwołane posiedzenie w sprawie szpitali jednoimiennych.

W trakcie dyżurów poselskich pomagałam osobom i organizacjom, które zgłaszały się z prośbą o pomoc.

Współpracuję również z opolskimi młodzieżówkami (FMS, Młodzi Razem, Przedwiośnie) i organizacjami senioralnymi.

Mój zespół powiększył o pięć świetnych, pracowitych osób, które chętnie przedstawię Wam po wakacjach.

Jeśli jest coś, w czym mogę Wam pomóc – zachęcam do kontaktu 📩 mailowego na moją skrzynkę: marcelina.zawisza@sejm.pl


Źródło
Opublikowano: 2020-07-29 10:00:00

Na początku czerwca wystosowałam pismo do MRPiPS i ZUS w sprawie opóźnień w wypł

Marcelina Zawisza:

Na początku czerwca wystosowałam pismo do MRPiPS i ZUS w sprawie opóźnień w wypłatach zasiłku macierzyńskiego, o czym otrzymywałam sygnały od zaniepokojonych matek. Niektóre z nich czekały na wypłatę świadczeń nawet przez dwa miesiące.

Zdając sobie sprawę z tego, że ze względu na pojawienie się wniosków wynikających z zapisów Tarczy Antykryzysowej ogólna ilość wniosków kierowanych do ZUS znacznie wzrosła zapytałam o to, w jaki sposób ZUS i MRPiPS zaplanowało pracę w celu sprawniejszego zajmowania się procedowaniem wniosków (np. poprzez zwiększenie zatrudnienia). Założyłam, że skoro uruchomiono Tarczę to należy jak najszybciej uczynić procedowanie wszystkich wniosków sprawniejszym, żeby osoby nie musiały czekać. W końcu opłaty za życie nie poczekają.

W odpowiedzi otrzymałam informację o wdrożonych rozwiązaniach. Są to m.in:
nowe instrumenty informatyczne w postaci robota informatycznego
wsparcie pracowników innych komórek

Mam nadzieję, że te pomysły wystarczają do tego, żeby nikt nie musiał czekać na pieniądze.

Jeśli jednak czekacie na wypłatę świadczeń dłużej niż ustalone 30 dni – 📩 zgłoście się w wiadomości mailowej na moją skrzynkę: marcelina.zawisza@sejm.pl Pomożemy Wam dochodzić swoich praw.


Źródło
Opublikowano: 2020-07-27 10:00:27

Przedwczoraj w Opolu młoda Lewica: Młodzi Razem, Przedwiośnie w Opolskim i Feder

Marcelina Zawisza:

Przedwczoraj w Opolu młoda Lewica: Młodzi Razem, Przedwiośnie w Opolskim i Federacja Młodych Socjaldemokratów Opolskie zorganizowała w formie konferencji protest przeciwko nienawiści.

To właśnie ci wspaniali, młodzi ludzie złożyli uchwałę obywatelską o ustanowienie terenu miasta Opole "Strefą Wolną od Nienawiści" oraz zobowiązanie władz Opola do potępiania przemocy i aktów nienawiści. Poruszono również zapowiedziane wypowiedzenie Konwencji Antyprzemocowej oraz skalę przemocy rówieśniczej w polskich szkołach.

Zachęcam do podpisywania się pod projektem uchwały – podpisy można przynosić do mojego Biura Poselskiego na ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 2A/1 po uprzednim kontakcie telefonicznym 570177410.

W tych trudnych czasach to młodzież dba o język, nawyki i szacunek do każdej osoby. To oni walczą o klimat i upominają się o świat bezpieczny dla każdej osoby. Dzięki nim zmiana jest możliwa. Wspólnie dokonamy zmiany. Ja w to wierzę.

Fot. Michal Kalinowski


Źródło
Opublikowano: 2020-07-24 16:16:29

Minister rodziny Marlena Maląg: Przygotowujemy się do wypowiedzenia konwencji stambulskiej

Marcelina Zawisza:

Polska przygotowuje się do wypowiedzenia konwencji stambulskiej – zapowiedziała Marlena Maląg, minister rodziny pracy i polityki społecznej.

Tak, tak, chodzi o konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Tak, tak, chodzi o minister Maląg, minister RODZINY, pracy i POLITYKI SPOŁECZNEJ. O tą, która powinna robić wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo ofiarom przemocy domowej.

Zjednoczona Prawica znowu pokazuje, że stoi po stronie sprawców a nie ofiar. Przerażające.

Minister rodziny Marlena Maląg: Przygotowujemy się do wypowiedzenia konwencji stambulskiej

Polska przygotowuje się do wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej – zapowiedziała Marlena Maląg, minister rodziny pracy i polityki społecznej.

Źródło
Opublikowano: 2020-07-17 18:40:04