Zrzeszeni w naszym związku warszawscy pracownicy ochrony coraz bliżej odzyskania

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Zrzeszeni w naszym związku warszawscy pracownicy ochrony coraz bliżej odzyskania zaległych wypłat.
Wczoraj (29.09.2020) przedstawiciele City Security Holding podpisali porozumienie z Inicjatywą Pracowniczą o pilnej wypłacie zaległych pensji w całości wraz z ustawowymi odsetkami, w dwóch ratach. Będziemy informować o dalszym rozwoju sprawy.

Tymczasem kolejni poszkodowani pracownicy grupy City Security zgłaszają się do naszego związku. Apelujemy: jeśli po bezskutecznych, indywidualnych próbach odzyskania wypłat poprzez sądy i inspekcję pracy, szukasz wsparcia w Inicjatywie Pracowniczej, możliwie rzetelnie skompletuj dokumenty świadczące o wykonywaniu pracy w tym okresie. W załączonym piśmie – porozumieniu precyzujemy, które dane są niezbędne. Kontakt do związku: 729 302 698, kontakt@ozzip.pl.
W załączeniu spółki według naszej wiedzy powiązane z grupą kapitałową City Security, których dotyczy porozumienie.

Ava Security A1
Ava Security A2
Ava Security A3
Ava Security A4
Ava Security A5
Centrum Monitoringu i Ochrony 1
Centrum Monitoringu i Ochrony 10
Centrum Monitoringu i Ochrony 2
Centrum Monitoringu i Ochrony 3
Centrum Monitoringu i Ochrony 4
Centrum Monitoringu i Ochrony 5
Centrum Monitoringu i Ochrony 6
Centrum Monitoringu i Ochrony 7
Centrum Monitoringu i Ochrony 8
Centrum Monitoringu i Ochrony 9
Centrum Monitoringu i Ochrony
City Advanced Technologies 1
City Advanced Technologies 10
City Advanced Technologies 11
City Advanced Technologies 12
City Advanced Technologies 2
City Advanced Technologies 3
City Advanced Technologies 4
City Advanced Technologies 5
City Advanced Technologies 6
City Advanced Technologies 7
City Advanced Technologies 8
City Advanced Technologies 9
City Best Protect 1
City Best Protect 2
City Best Protect 3
City Best Protect 4
City Best Protect 5
City Best Protect 6
City Best Solution 1
City Best Standard 1
City Best Standard 2
City Best Standard 3
City Best Standard 4
City Best Standard 5
City Guard 1
City Guard 2
City Guard 3
City Guard 4
City Guard 5
City Guard
City Best Solution 2
City Best Solution 4
City Best Solution 5
City Best Solution 6
City Kontrakt 1
City Kontrakt 2
City Kontrakt 3
City Ochrona
City Patrol
City Perfect Service 1
City Perfect Service 2
City Perfect Service 3
City Perfect Service 4
City Perfect Service 5
City Perfect Service 6
City Projekt 1
City Projekt 2
City Projekt 3
City Projekt 4
City Projekt 5
City Projekt 6
City Security Corporation Group
City Security Direct
City Security Holding S.A.
City Security Polska
City Security Południe
City Security Smart Group
City Security Smart
City Security West
City System 1
City System 2
City System 3
City System 4
City System 5
City System 6
City Vision 5
City Work Service 1
City Work Service 2
City Work Service 3
City Work Service 4Źródło
Opublikowano: 2020-09-30 14:39:32

Zielone bojkoty – gdy budowlańcy walczyli o środowisko naturalne

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

W latach 1971-1975 lokalny oddział australijskiej Federacji Robotników Budowlanych uratował przed zniszczeniem ponad 40 parków, zabytkowych budynków i osiedli robotniczych w Sydney obejmując je tzw. „zielonymi bojkotami”. W tym samym czasie, dzięki aktywnym działaniom związku nastąpił wzrost płac w branży budowlanej, poprawiły się warunki socjalne, a pracownicy zyskali kontrolę nad przestrzeganiem zasad BHP. Historia ta pokazuje, że nie ma automatycznej sprzeczności między walką o prawa pracownicze i troską o środowisko naturalne. Jest także lekcją skutecznego organizowania się i budowania związkowej siły w skrajnie trudnych warunkach jakie panują w takich branżach jak budowlanka.

– na naszej stronie Jakub Grzegorczyk opisuje jedną z piękniejszych kart w historii ruchu związkowego.

Between 1971-1975 and 1971-1975, the local branch of the Australian Construction Worker s' Federation saved from destroying over 40 parks, historic buildings and working settlements in Sydney, including them called. ′′ green boycottes ". At the same time, the active relationship activities increased wage in the construction industry, social conditions improved and the employees gained control over compliance with the safety rules. This story shows that there is no automatic contradiction between the fight for employee rights and care for the environment. It is also a lesson in effective organizing and building union strength in extremely difficult conditions such as a builder.

– on our website Jakub Grzegorczyk describes one of the most beautiful cards in the history of union traffic.

Translated

Zielone bojkoty – gdy budowlańcy walczyli o środowisko naturalne

W latach 1971-1975 lokalny oddział australijskiej Federacji Robotników Budowlanych uratował przed zniszczeniem ponad 40 parków, zabytkowych budynków i osiedli robotniczych w Sydney obejmując je tzw. „zielonymi bojkotami”. W tym samym czasie, dzięki aktywnym działaniom związku nastąpił…

Źródło
Opublikowano: 2020-09-28 15:00:33

Apel przeciwko cięciom płac i etatów w administracji publicznej

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

‼️ Apel przeciwko cięciom płac i etatów w administracji publicznej

Zwracamy się z apelem do wszystkich organizacji związkowych działających w administracji publicznej oraz sferze budżetowej o podjęcie wspólnych działań przeciwko planowanej przez rząd polityce cięć. Zapowiedzi redukcji etatów i pensji oraz zamrożenia płac i zawieszenia funduszu nagród w służbie cywilnej, w naszej opinii powinny spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem ruchu związkowego – niezależnie od afiliacji organizacyjnej. Dlatego też apelujemy o rozpoczęcie wspólnej, międzyzwiązkowej dyskusji na temat koordynacji protestów we wszystkich instytucjach, które mogą zostać dotknięte polityką cięć.

Struktury związkowe zainteresowane współpracą prosimy o kontakt: kontakt@ozzip.pl

Pełna treść apelu: https://bit.ly/2Hsyg6v

!!️ Appeal against wage cuts and jobs in the public administration

We appeal to all union organizations operating in the public administration and the budget sphere to take joint action against the government's planned cut policy. Announcements of the reduction of jobs and salaries, as well as the freezing of wages and suspension of the Civil Service Prize fund, in our opinion they should meet a strong opposition to union movement – regardless of organizational affiliation. That is why we call for a joint interrelated discussion on coordination of protests in all institutions that may be affected by cutting policy.

Relationship structures interested in cooperation please contact us: kontakt@ozzip.pl

Full content of the appeal: https://bit.ly/2Hsyg6v

Translated


Źródło
Opublikowano: 2020-09-28 09:05:06

Posłuchaj podcastu: Miliarderzy zarabiają nawet na pandemii, a my pracownicy tracimy – TOK FM

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Polecamy podcast audycji "Świat się chwieje" prowadzonej przez Grzegorza Sroczyńskiego w Radio TOK FM!

👉 Marek Duniec z OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Volkswagen Poznań i Jarosław Niemiec z Związek Zawodowy "Przeróbka" opowiadali o losie świata pracy za rządów prawicy i w sytuacji pandemii.

👂 https://audycje.tokfm.pl/…/96014,Miliarderzy-zarabiaja-nawe…

We recommend the podcast of the broadcast ′′ The world is wobbling ′′ led by Grzegorz Sroczyński in @[76134197129:274:Radio TOK FM]!

👉 Marek Duniec from @[647670025595952:274:OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Volkswagen Poznań] and Jarosław Niemiec from @[543802502323622:274:Związek Zawodowy "Przeróbka"] talked about the fate of the world of work under the rule of the right and in the situation of a pandemic.

👂 https://audycje.tokfm.pl/podcast/96014,Miliarderzy-zarabiaja-nawet-na-pandemii-a-my-pracownicy-tracimy

Translated

Posłuchaj podcastu: Miliarderzy zarabiają nawet na pandemii, a my pracownicy tracimy – TOK FM

Podcast z audycji Świat się chwieje. Grzegorz Sroczyński. Gośćmi audycji byli: Jarosław Niemiec, Marek Duniec. Dostępna transkrypcja. Temat: Miliarderzy zarabiają nawet na pandemii, a my pracownicy tracimy

Źródło
Opublikowano: 2020-09-27 12:37:59

Amazon Polska dokonał przeglądu wynagrodzeń. Pracownicy są „oburzeni” jego wynikami

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

W Amazonie co roku w trzecim kwartale dokonywany jest tzw. przegląd wynagrodzeń. Zwykle rezultatem tej procedury są podwyżki wynagrodzeń. Jak dowiedział się portal wiadomoscihandlowe.pl, tegoroczny przegląd został zakończony i dziś ogłoszono jego wynik. Jest w opinii związków zawodowych „rozczarowujący” i „oburzający”.

– Jesteśmy oburzeni. Z jednej strony, szybko rosną koszty życia, ceny żywności, prądu, utrzymania mieszkań. Rosną też płace minimalne – kolejna podwyżka nastąpi od stycznia 2021 r. – tymczasem pracodawca poinformował nas, że przez najbliższy rok zdecydowana większość z nas nie dostanie żadnej podwyżki. Nasze płace zaczną się zbliżać do minimalnych. Z drugiej strony Amazon w skali globalnej zarobił grube miliardy na pandemii, bo ludzie coraz częściej przenoszą zakupy do sieci. Te gigantyczne zyski to efekt m.in. naszej ciężkiej pracy, poświęceń, ryzyka zdrowotnego. Firma sama to przyznała, oferując kilkumiesięczny „bonus pandemiczny”, który jednak przestała już wypłacać, chociaż restrykcje sanitarne wciąż w Polsce obowiązują. Oczekiwaliśmy, że te bonusy zostaną przynajmniej częściowo przełożone na regularne podwyżki. W praktyce większość nie dostała nic – przekonuje Agnieszka Mróz i zapowiada, że organizacje związkowe będą rozważać podjęcie protestów.

In Amazon every year in the third quarter, the so-called is carried out. salary review. Usually this procedure result in salary increases. How the commercial news portal found out. pl, this year's review has been completed and its result was announced today. It is in the opinion of trade unions ′′ disappointing ′′ and ′′ outrageous ".

– We are outraged. On one hand, living costs, food prices, electricity, housing prices are rapidly rising. Minimum wages are also growing – the next increase will take place from January 2021 – meanwhile, the employer informed us that the vast majority of us will not get any raise for the next year. Our wages will start approaching minimal. On the other hand, Amazon earned billions from a pandemic on a global scale, because people are increasingly moving shopping online. These giant profits are the effect of m. in our hard work, dedication, health risk. The company admitted it itself, offering a few months ′′ pandemic bonus ", which has already stopped paying, although sanitary restrictions still apply in Poland. We expected these bonuses to be partially translated into regular increases. In practice, most of them got nothing – Agnieszka Mróz convinces and promises that union organizations will consider protesting.

Translated

Amazon Polska dokonał przeglądu wynagrodzeń. Pracownicy są „oburzeni” jego wynikami

W Amazonie co roku w trzecim kwartale dokonywany jest tzw. przegląd wynagrodzeń. Zwykle rezultatem tej procedury są podwyżki wynagrodzeń. Jak dowiedział się portal wiadomoscihandlowe.pl, tegoroczny przegląd został zakończony i dziś ogłoszono jego wynik. Jest w opinii związków zaw…

Źródło
Opublikowano: 2020-09-23 15:43:49

Urzędnicy unikną zwolnień, ale w zamian nie mogą liczyć na podwyżki i bonusy

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Widmo redukcji zatrudnienia wisi nad urzędnikami już od kilku miesięcy. Taką możliwość wprowadzono jeszcze wiosną, ale dotąd z niej nie skorzystano.

Nieoficjalnie urzędnicy z terenu twierdzą, że szefowie uspokajają nastroje, podkreślając, że w administracji wciąż brakuje rąk do pracy. Jednocześnie niechętnie zgadzają się na przedłużanie umów terminowych na czas nieokreślony.

– Mamy oficjalne stanowisko naszego szefa, że nie będzie u nas zwolnień. Tym bardziej że przepisy, które to umożliwiają, mają obowiązywać do końca tego roku, a przecież zostały nam tylko trzy miesiące, aby poczynić jakiekolwiek oszczędności – mówi Paulina Deka z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza w Lublinie.

The spectrum of employment reduction has been hanging over officials for several months now. This possibility was introduced in spring, but it has not been used yet.

Unofficially officials from the terrain claim that the bosses calm down the mood, stressing that the administration still lacks hands to work. At the same time, they reluctantly agree to extending the term contracts for an indefinite period.

– We have our boss's official position that we won't have dismissal. All the more so that the regulations that allow this are supposed to apply until the end of this year, but after all, we only have three months left to make any savings – says Paulina Deka from the National Trade Union in Lublin.

Translated

Urzędnicy unikną zwolnień, ale w zamian nie mogą liczyć na podwyżki i bonusy

Taki jest plan na oszczędności w administracji

Źródło
Opublikowano: 2020-09-22 10:19:19

Związkowcy z polskiego oddziału Amazona chcą powrotu premii za pracę w okresie pandemii

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Praca w magazynach Amazon w czasie koronawirusa wiąże się z ryzykiem dla pracowników oraz ich rodzin. Amerykański gigant zdaje sobie z tego sprawę, dlatego na początku pandemii – pod naciskiem załóg z różnych krajów – wprowadził tymczasowy bonus 4 zł brutto do godziny pracy. Wprowadzono wiele środków zapobiegawczych i obostrzeń, które sprawiają, że nasza praca stała się cięższa (dystans, maseczki i inne). Obostrzenia zostały, a bonus wycofano. Jesteśmy zdania, iż pracownicy Amazon powinni otrzymywać godną płacę za swoją pracę przez cały rok.

Working in Amazon warehouses during coronavirus involves risks for employees and their families. The American giant is aware of this, so at the beginning of the pandemic – under the pressure of crews from different countries – introduced a temporary bonus of PLN 4 gross until working hours. Many preventive measures and restrictions have been introduced that make our work harder (distance, masks and more). Restrictions remained and bonus has been withdrawn. We are of the opinion that Amazon employees should receive a worthy pay for their work all year round.

Translated

Związkowcy z polskiego oddziału Amazona chcą powrotu premii za pracę w okresie pandemii

Związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza Amazon uważa, że pensja powinna wzrosnąć o 4 zł na godziny pracy.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-10 11:01:14

Pracownik Amazon wygrywa w sądzie odszkodowanie za wypadek

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Kolejny sukces w sądzie‼️

2 września 2020 r. przed Sądem Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zapadł zwycięski wyrok w sprawie członka naszego związku z komisji w Amazonie przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Sprawa ta pokazuje, że zakład pracy obostrzony nie wiadomo jakimi procedurami BHP nie będzie bezpieczny dla zdrowia pracowników, jeżeli praca jest nadmiernie uciążliwa, gdzie pracuje się ponad dobową normę ośmiu godzin w szybkim tempie i z ciężkimi przedmiotami – mówi pełnomocnik Michał Sobol, który prowadził sprawę. Więcej ⬇️⬇️⬇️

Another success in court!! ️

September 2, 2020 before the Poznań-Grunwald and Jeżyce District Court in Poznań, a winning sentence was passed in the case of a member of our relationship with the Amazon commission vs the Social Insurance Facility for one-time compensation for an accident at work.

This case shows that the workplace is limited, it is not known what safety procedures will not be safe for the health of employees if work is excessively difficult, where you work more than a daily standard of eight hours at a fast pace and with heavy objects – says Agent Michał Sobol, who was investigating the case … More ⬇️⬇️⬇️

Translated

Pracownik Amazon wygrywa w sądzie odszkodowanie za wypadek

2 września 2020 r. przed Sądem Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zapadł zwycięski wyrok w sprawie członka naszego związku przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy. Przed doznaniem urazu nasz kolega pracował w zakładzie Ama…

Źródło
Opublikowano: 2020-09-08 16:04:17

Kilkaset osób przyszło w poniedziałek pod legendarną bramę zakładów im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Pikietę zorgan

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Kilkaset osób przyszło w poniedziałek pod legendarną bramę zakładów im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Pikietę zorganizowały wszystkie działające w zakładzie związki zawodowe: NSZZ "Solidarność", Solidarność '80, NSZZ "Metalowcy", Związek Zawodowy Inżynierów i Techników oraz Inicjatywa Pracownicza.

Nie zgadzamy się na proponowane przez zarząd zmiany zasad wynagradzania, wypowiedzenie układu zbiorowego pracy i zwolnienia pracowników! Nie pozwolimy, by Cegielski dołączył do Stoczni Gdańskiej i innych zniszczonych przez elitę polityczną "wolnej Polski" zakładów pracy.

Nie zaciskaj pasa, zaciśnij pięść!

Several hundred people came to the legendary gate on Monday. Cegielski hippolyte in Poznań. The picket was organized by all trade unions operating in the plant: NSZZ ′′ Solidarity ", Solidarity ' 80, NSZZ ′′ Metalowcy ", Trade Union of Engineers and Technicians and the Employee Initiative.

We don't agree to the changes proposed by the board of directors to pay, terminate the collective agreement and dismissal of employees! We will not allow Cegielski to join Gdańsk Shipyard and other jobs destroyed by the political elite of ′′ free Poland ′′ jobs.

Don't tighten your belt, tighten your fist!

Translated

Źródło
Opublikowano: 2020-09-08 11:55:50

List otwarty skierowany do pracownic i pracowników na Białorusi

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

List otwarty skierowany do pracownic i pracowników na Białorusi

Открытое письмо к работницам и работникам в Беларуси: https://bit.ly/3h53zQZ

Адкрыты ліст, адрасаваны работніцам і рабочым у Беларусі: https://bit.ly/3jVIQRo

Drogie Białorusinki i Białorusini,

Cały świat w tej chwili obserwuje to, co dzieje się waszym kraju: poziom zaangażowania obywatelek i obywateli przeciwko sfałszowaniu wyborów, gwałtom w więzieniach, zabójstwom i ogólnym niesprawiedliwościom związanym z łamaniem prawa do godnego życia. Jesteśmy, Polacy oraz mieszkający w Polsce Białorusini i Białorusinki, poruszeni obecną sytuacją na Białorusi ze względu na geograficzną bliskość i podobną historię walki z dyktaturą. Chodzi przede wszystkim o masowy ruch społeczny przeciwko opresyjnemu systemowi oraz czołową rolę jaką w tym ruchu odgrywają pracownicy i pracownice zakładów pracy z całego kraju.

Nasza organizacja, OZZ Inicjatywa Pracownicza, jest oddolnym, samorządnym związkiem zawodowym, założonym z inicjatywy robotników zakładów Cegielskiego w Poznaniu i lokalnych ruchów społecznych. Nasze działania skupione są na działaniach na rzecz budowy silnego, niezależnego ruchu pracowniczego oraz kształtowaniu równego i godnego społeczeństwa dla wszystkich. Ta perspektywa pozwala nam mówić o kluczowej roli organizowania się w miejscu pracy w walce przeciwko różnego rodzaju niesprawiedliwościom.

W związku z tym zwracamy się do wszystkich pracownic i pracowników na Białorusi niezależnie od miejsca pracy ze słowami poparcia dla waszych obecnych działań. Całym sercem jesteśmy z wami, uważając, że wszyscy ludzie mają prawo do wyrażania swoich opinii poprzez protesty, będące wynikiem oburzenia na dziejącą się niesprawiedliwość. Z drugiej strony, uważamy, że wybrany przez wielu sposób walki, którym jest strajk, jest nie mniej skutecznym. To działanie jest w stanie nie tylko doprowadzić do wolnych wyborów, ale także daje możliwość do polepszenia swojego życia tu i teraz.

W tym celu organizacja wszystkich pracowników i pracownic od fabryk przez szkoły, szpitale, spółdzielnie rolnicze, po korporacje musi odbywać się na codziennym poziomie, co oznacza stały kontakt z innymi pracownikami, mającymi wspólne prodemokratyczne interesy, na konkretnych przedsiębiorstwie nie tylko poprzez bezpośredni kontakt, ale również przy pomocy sieci społecznościowych i innych komunikatorów. Zachęcamy Was do dalszej samoorganizacji. Wierzymy, że poprzez wspólne dyskusje na temat bieżących problemów w miejscu pracy i poza nim, będziecie w stanie wypracować środki wpływu na funkcjonowanie całych przedsiębiorstw. Na tym etapie bardzo ważnym jest się nie bać. Jest Was dużo i to wy macie realną władzę w miejscu pracy, ponieważ to od was zależy poziom gospodarki całego kraju. Ze swojej strony deklarujemy wsparcie Was naszym doświadczeniem w organizacji ruchu pracowniczego, bo jesteśmy przekonani, że to właśnie na oddolnym organizowaniu się polega siła zmiany na poziomie całego społeczeństwa. To wy jesteście tą SIŁĄ!

Niech Żyje Białoruś!

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza

Open letter addressed to employees and employees in Belarus

Open letter to employees and employees in Belarus: https://bit.ly/3h53zQZ

Open letter addressed to workers and workers in Belarus: https://bit.ly/3jVIQRo

Dear Belarusians and Belarusians,

The whole world is watching what is happening to your country right now: level of involvement of citizens and citizens against election falsification, prisons rape, homicide and general injustices related to violations of the right to a worthy life. We are, Poles and Belarusians living in Poland, moved by the current situation in Belarus due to geographical proximity and similar history of fighting dictatorship. It is primarily about massive social movement against the oppressive system and the leading role played by employees and employees of jobs from all over the country.

Our organization, OZZ Employee Initiative, is a bottom-up, self-governed trade union, founded on the initiative of the workers of the Cegielski plant in Poznań and local social movements. Our actions are focused on actions to build strong, independent workforce movement and to shape an equal and worthy society for everyone. This perspective allows us to talk about the key role of organizing in the workplace in the fight against various types of injustice.

Therefore, we would like to address all employees and employees in Belarus regardless of the workplace with words of support for your current activities. We are with you all our hearts, believing that all people have the right to express their opinions through protests as a result of outrage at the happening injustice. On the other hand, we believe that the chosen way of fighting, which is the strike, is no less effective. This action can not only lead to free choices, but also gives you the opportunity to improve your life here and now.

To this end, the organization of all employees and employees from factories through schools, hospitals, agricultural cooperatives, to corporations must take place on a daily basis, meaning constant contact with other employees who have common pro-democratic interests, on a specific company not only through direct contact but also via social networks and other communicators. We encourage you to continue self-organization. We believe that through joint discussions on current problems at and outside the workplace, you will be able to develop means of impact on the functioning of whole businesses. At this point it is very important not to be afraid. There are many of you and you have real power in the workplace, because it is up to you to the level of economy of the entire country. For our part, we declare your support with our experience in organizing employee traffic, because we are convinced that the bottom-up organization is the power of change at the level of the entire society. You are that STRONG!

Long live Belarus!

National Trade Union Employee Initiative

Translated


Źródło
Opublikowano: 2020-09-08 08:48:39

W wieku 59 lat zmarł David Graeber – amerykański anarchista, antropolog ekonomiczny, publicysta i aktywista. Był związan

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

W wieku 59 lat zmarł David Graeber – amerykański anarchista, antropolog ekonomiczny, publicysta i aktywista. Był związany z London School of Economics, wcześniej m.in. wieloletni pracownik Yale University (nieprzedłużono z nim umowy, mimo znaczącego dorobku z powodów politycznych). Naukowo zajmował się m.in. teoriami wartości, koncepcją długu, fenomenem "bullshit jobs" (prac bez sensu), kwestią dochodu podstawowego. Jest autorem wydanych w Polsce przez Wydawnictwo Krytyka Polityczna książek "Dług: Pierwsze pięć tysięcy lat", "Utopia regulaminów" oraz "Praca bez sensu".

Jako antykapitalistyczny działacz obywatelski angażował się w protesty przeciwko światowym szczytom ekonomicznym. Był jednym z inicjatorów ruchu Occupy Wall Street i autorem hasła „My jesteśmy 99%”. Pochodził z nowojorskiej rodziny robotniczej, należał do naszego siostrzanego związku zawodowego Industrial Workers of the World.

Zamiast minuty ciszy – całe życie w walce!

W komentarzach linki do paru tekstów Graebera, przetłumaczonych na polski. Zachęcamy do zapoznania się z jego dorobkiem.

fot. Thomas Altfather Good

At the age of 59 David Graeber – an American anarchist, economic anthropologist, publicist and activist died. He was associated with London School of Economics, earlier m. in longtime employee of Yale University (he was not extended despite significant achievements due to political reasons). Scientifically took care of m. in value theories, debt concept, phenomenon of bullshit jobs, the issue of basic income. He is the author of books published in Poland by the @[74863922834:274:Krytyka Polityczna] Publishing House ′′ Debt: First five thousand years ", ′′ Utopia of regulations ′′ and ′′ Work pointless ".

As an anti-capitalist civil activist, he was involved in protests against the global economic summits. He was one of the initiators of the Occupy Wall Street movement and the author of the slogan ′′ We are 99 %". He came from New York's working family, belonged to our sister's trade union @[197461743711006:274:Industrial Workers of the World].

Instead of a minute of silence – a lifetime in battle!

Links to a few Graeber texts translated into Polish in the comments. We encourage you to read his achievements.

fot. Thomas Altfather Good

Translated


Źródło
Opublikowano: 2020-09-03 21:25:07

Agora zwalnia kilka osób, m.in. dziennikarzy „Gazety Wyborczej”

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Dostaliśmy informację o kilku osobach, które ze względu na redukcję stanowiska pracy zostaną zwolnione. W tym gronie są dziennikarze, ale nie tylko – mówi nam Bartosz Józefiak z komisji zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Agorze. – W dwóch wypadkach będziemy negocjować z firmą wyższe odprawy dla naszych członków. W przypadku likwidacji stanowiska pracy, inaczej niż przy zwolnieniach grupowych, nasze możliwości są ograniczone. W tej chwili jest za wcześnie jeszcze, żeby mówić, jaka jest skala tych zwolnień. Jeśli jednak okaże się, że jest znaczna – to będzie powód do protestu – podsumowuje Józefiak.

Wirtualnemedia.pl o zwolnieniach w Agora SA i stanowisku naszej komisji.

We received information about several people who will be fired due to the reduction of their job position. There are journalists in this company, but not only – Bartosz Józefiak from the works commission OZZ Initiative Pracownicza near Agora tells us. – In two cases we will negotiate with the company higher clearance for our members. In the event of the job position being liquidated, unlike in group dismissal, our capabilities are limited. It's too early right now to tell us what the scale of these dismissal is. However, if it turns out that it is significant – this will be a reason to protest – Józefiak sums up.

@[186045071098:274:Wirtualnemedia.pl] about dismissal in Agora SA and the position of our commission.

Translated

Agora zwalnia kilka osób, m.in. dziennikarzy „Gazety Wyborczej”

Reporterka „Gazety Wyborczej” Katarzyna Bednarczykówna straciła pracę, bo Agora z końcem września likwiduje jej stanowisko. W podobnej sytuacji jest kilka innych osób w co najmniej siedmiu redakcjach w firmie – ustalił portal Wirtualnemedia.pl. Związkowcy ze spółki zapowiadają: jeśli…

Źródło
Opublikowano: 2020-09-03 11:27:13

Zwolnienia urzędników do końca września. Związki zawodowe nie reagują

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Obawiamy się, że zaraz będą nam wręczać wypowiedzenia. Organizacje związkowe już teraz muszą się zorganizować, bo za chwilę nie będzie o co walczyć – mówi Paulina Deka z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza” w Lublinie.

Dziennik Gazeta Prawna o zwolnieniach w administracji i reakcji (lub jej braku) związków zawodowych.

We are afraid they are about to give us notice. Relationship organizations have to organize themselves now, because in a moment there will be nothing to fight for – says Paulina Deka from the National Trade Union ′′ Employee Initiative ′′ in Lublin.

@[1890490954532482:274:Dziennik Gazeta Prawna] about dismissal in the administration and reaction (or lack of it) trade unions.

Translated

Zwolnienia urzędników do końca września. Związki zawodowe nie reagują

Wypowiedzenia dla pracowników administracji rządowej będą wręczane najpóźniej do końca września – wynika z informacji DGP. Urzędnicze związki wzywają do protestów, ale konkretów brakuje.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-02 12:03:36

Poniżej przedstawiamy stanowisko Międzynarodowej Konfederacji Pracy (CIT ICL), jednej z międzynarodowych organizacji zwi

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Poniżej przedstawiamy stanowisko Międzynarodowej Konfederacji Pracy (CIT ICL), jednej z międzynarodowych organizacji związkowych do których należy nasz związek zawodowy. Stanowisko dostępne jest również w języku angielskim na stronie ICL (link w komentarzu). ⬇️⬇️⬇️

Pełni podziwu dla nieugiętego oporu pracownic i pracowników białoruskich zakładów pracy zwracamy się z apelem o szerokie i zróżnicowanie poparcie dla ruchów pracowniczych w tym kraju.

Białoruś przez niemal trzy dekady mogła wydawać się wyspą kontynuacji socjalnej polityki społecznej, faktycznie jednak była i jest krajem, w którym za minimalne świadczenia społeczne władzę systematycznie centralizował bezwzględny dyktator. Prawa do samoorganizacji i wolności wypowiedzi są bezlitośnie tłamszone, łącznie z morderstwami politycznymi, a związki zawodowe całkowicie kontrolowane przez służby bezpieczeństwa. Ponadto klasa sprawująca władzę z paternalistycznym Aliaksandrem Łukaszanką na czele skupiła w swoim kręgu fortunę i bezwzględnie korzystała z przyznanych sobie przywilejów.

Tak było do sierpnia tego roku. W odpowiedzi na ewidentnie sfałszowane wyniki wyborów pracownicy ponad 150 białoruskich zakładów pracy (m.in. elektrowni, fabryk samochodów i ciągników, przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego i precyzyjnego, szpitali, mediów, teatrów, muzeów) wezwali do bezterminowego strajku, w którym domagają się od dyktatora i służby bezpieczeństwa wysłuchania społeczeństwa oraz uwolnienia aresztowanych w trwających od 9 sierpnia protestach. W białoruskich więzieniach i aresztach przebywają tysiące kobiet i mężczyzn, powszechnie stosuje się wobec nich bicie i tortury, zdarzają się przypadki gwałtów na osobach obydwu płci. Służby bezpieczeństwa organizowały przy tym łapanki, aresztując przypadkowe osoby. Potwierdzono dotąd śmierć co najmniej pięciu osób (a niezależne od rządu organizacje spodziewają się kilkunastu razy więcej ofiar). Równolegle państwo wprowadziło absolutną cenzurę na informacje o oporze wobec przemocy i dyktaturze. Blokuje się nakłady gazet, wycisza programy, manipuluje przekazem telewizyjnym, wyłącza internet. Przeciwko tej maszynie przemocy stoją ludzie, ograniczający polityczne pośrednictwo do minimum. Powołano jedynie Radę Koordynacyjną złożoną przedstawicieli robotników, urzędników, intelektualistów, która ma wyrazić dążenia do obalenia dyktatury.

Jeśli ktoś miał wątpliwości, czy w Białorusi toczy się walka między kapitalizmem a socjalizmem, skala represji skierowana przeciw własnemu społeczeństwu ostatecznie ukazuje faktyczny stan relacji władzy w tym państwie. Są to zmagania między oddolną inicjatywą, samorządnością, równością, prawem pracowników do samostanowienia a paternalistyczną, bezwzględną w korzystaniu z niekontrolowanej władzy dyktaturą.

Dlatego w imieniu własnym ICL zwracamy się do Was z apelem o udzielenie wszelkiego możliwego wsparcia protestującym pracowniczkom i pracownikom. Wsparcie może polegać na zaangażowaniu się w akcję informacyjną dla międzynarodowego środowiska pracowniczego i poza nie, na kontaktach ze środowiskami pracowniczymi z Białorusi, na udostępnianiu struktur organizacyjnych i technologicznych (np. serwerów do ominięcia blokady informacyjnej), na pokornej pomocy w samoorganizacyjnych działaniach.

Ponadto apelujemy o to, by nasze wsparcie miało charakter stały. Jeśli uda się odsunąć bezwzględny reżim, musimy wspomóc naszym zaangażowaniem zmiany w kierunku budowy bardziej sprawiedliwego, samorządnego społeczeństwa, unikającego zagrożeń neoliberalizmu, nacjonalizmu, czy kolejnej możliwej quasi-faszystowskiej dyktatury.

Droga, którą konsekwentnie idą białoruscy pracownicy stała się ich koniecznością, a teraz naszą koniecznością jest ich wsparcie. Nowe stosunki społeczne, które uformują się na Białorusi po upadku dyktatury są za to szansą dla realizacji postulatów wolności, równości i solidarności.

Przyszłość jest nasza! Jesteśmy przyszłością!

Below we present the position of the International Labour Confederation (@[1647168208758520:274:CIT ICL]), one of the international union organizations to which our trade union belongs. The position is also available in English on ICL website (link in comment). ⬇️⬇️⬇️

Full of admiration for the relentless resistance of employees and employees of Belarusian jobs, we appeal for broad and diverse support for employee movements in this country.

Belarus may have been an island of continuation of social social policy for almost three decades, but it was indeed and is a country where an absolute dictator systematically centralised for minimum social benefits. The rights of self-organization and freedom of expression are ruthlessly suppressed, including political murders, and trade unions completely controlled by security services. In addition, the class exercising power with paternalistic Aliaksander Lukasanka at the forefront focused a fortune in its circle and absolutely exercised the privileges granted.

That's how it was until August this year In response to clearly fake election results, employees of over 150 Belarusian jobs (m. in power plants, car factories and tractors, heavy and precise industries, hospitals, media, theatres, museums) called for an indefinite strike in which they demand from the dictator and security service to listen to the public and to release the arrested in the protests on August 9 In Belarusian prisons and arrests thousands of men and women are in prison, beating and torture are commonly applied to them, there are cases of rape on both sexes. Security services organized catching up while arresting random people. At least five people have been confirmed so far (and organizations independent of the government expect several times more victims). In parallel, the state introduced absolute censorship to information about resistance to violence and dictatorship. Newspapers are blocked, calms programs, manipulates TV transmission, turns off the internet. People are facing this machine of violence, keeping political broker to a minimum. Only the Coordination Council composed representatives of workers, officials, intellectuals were appointed to express the pursuit of overthrowing the dictatorship.

If someone had doubts whether there was a fight between capitalism and socialism in Belarus, the scale of repression directed against their own society eventually reveals the actual state of relations of power in this country. These are the struggles between bottom-up initiative, self-governance, equality, employee s' right to self-determination and paternalistic, ruthless in the use of uncontrollable power dictatorship.

That is why, on behalf of our ICL, we appeal to you to give all possible support to protesters of employees and employees. Support may involve engaging in the information action for and beyond the international employee environment, contacts with employee environments from Belarus, making organisational and technological structures available (e.g. servers to avoid the information block), humble help in self-organization activities.

In addition, we call for our support to be constant. If we can move the ruthless regime away, we must help with our commitment to change towards building a fairer, self-governed society, avoiding the threats of neoliberalism, nationalism, or another possible quasi-fascist dictatorship.

The road that Belarusian employees consistently follow has become their necessity and now it is our necessity to support them. The new social relations that will form in Belarus after the fall of dictatorship are an opportunity to meet the demands of freedom, equality and solidarity.

The future is ours! We are the future!

Translated

Źródło
Opublikowano: 2020-09-02 09:10:17

Rząd będzie zwalniał w budżetówce. Zagrożone ok. 1,5 mln osób

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Obecny rząd prowadzi politykę antykryzysową dokładnie w taki sam sposób, jak robiła to Platforma Obywatelska w latach 2009-2013. Jest to polityka cięcia płac i zatrudnienia w sektorze publicznym oraz ułatwiania pracodawcom dokonywania obniżek pensji, uelastyczniania czasu pracy i pogarszania warunków pracy w sektorze prywatnym. Polityka ta jest w całości błędna i szkodliwa.

The current government conducts anti-crisis policy exactly the same way as the Civic Platform used to do in the 2009-2013. s. It is a policy for cutting wage and employment in the public sector and facilitating employers making salary reductions, flexibility of working time and deteriorating working conditions in the private sector. This policy is entirely wrong and harmful.

Translated

Rząd będzie zwalniał w budżetówce. Zagrożone ok. 1,5 mln osób

Wiosną rząd umożliwił sobie zwolnienie milionów pracowników. 26 sierpnia zobowiązał premiera do przeprowadzenia "redukcji zatrudnienia" w budżetówce.

Źródło
Opublikowano: 2020-08-28 16:08:25

Rząd już oficjalnie przyznaje: Ruszamy ze zwalnianiem pracowników budżetówki

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Decyzja o redukcji etatów zapadła na środowym posiedzeniu rządu. Początek zwolnień już we wrześniu-październiku.

Tymczasem Ogólnopolski Związek Zawodowy „Inicjatywa Pracownicza” złożył w wniosek do Trybunału Konstytucyjnego „o stwierdzenie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących zwolnień w służbie cywilnej”.

„Rolą służby cywilnej jest zapewnienie państwu w każdych warunkach i czasie specjalistów w zakresie administrowania. Nie bez powodu to właśnie tam nawiązuje się stosunki pracy na podstawie mianowania, które charakteryzują się wzmocnioną trwałością. Dzięki takim środkom państwo zawsze dysponuje doświadczonymi ekspertami, bez przerw na szkolenie nowej załogi i bez obawy o zbytnią podległość zmieniającej się władzy. Rozwiązanie stosunków pracy powstałych na podstawie mianowania skutkować będzie naruszeniem zasady pewności prawa oraz zasady praw słusznie nabytych, wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP” – piszą związkowcy i zachęcają inne organizacje do protestów.

The decision to reduce jobs was made at Wednesday's government meeting. The start of dismissal in September-October.

Meanwhile, the National Trade Union ′′ The Employee Initiative ′′ submitted an application to the Constitutional Court ′′ for a declaration of compliance with the constitution of regulations concerning dismissal in civil service ".

′′ The role of civil service is to provide the state in all conditions and time of specialists in the field of administration. There's a reason why labour relations are established based on appointments that are characterized by increased durability. Thanks to such measures, the state always has experienced experts, without interruptions for training of the new crew and without concern for the excessive dependence of the changing power. The resolution of employment relations created on the basis of appointment will result in violations of the principle of legal certainty and the principle of rights rightly acquired, expressed in Article 2 of the Constitution of Poland ′′ – unionists write and encourage other organizations to protest.

Translated

Rząd już oficjalnie przyznaje: Ruszamy ze zwalnianiem pracowników budżetówki

Decyzja o redukcji etatów zapadła na środowym posiedzeniu rządu. Początek zwolnień już we wrześniu-październiku.

Źródło
Opublikowano: 2020-08-27 09:37:28

Stanowisko OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Volkswagen Poznań

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

‼️ Stanowisko OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Volkswagen Poznań

ZAMIAST NAS ZWALNIAĆ
DAJCIE LEPSZE WARUNKI PRACY

Pracujemy dłużej i ciężej niż Niemcy. Każdy miesiąc pracy w polskich fabrykach jest równy 5 tygodniom pracy w niemieckich fabrykach Volkswagena. Do tego dochodzi wyższe tempo pracy. Każdy z nas pracuje więc niemal dwa razy więcej niż nasi koledzy z Niemiec, lecz za 1/5 ich pensji. W wyniku naszej ciężkiej pracy VWP osiąga astronomiczne zyski. Według oficjalnych sprawozdań, w ostatnich trzech latach 2017-2019 VWP zgromadził na czysto w sumie 1 miliard 337 mln zł zysku.
W branży motoryzacyjnej wahania koniunktury są naturalne. Zarząd VWP Poznań powinien być na nie znakomicie przygotowany. Jednak praktyka zarządu dotąd jest taka, że nie pokrywa okresów gorszej koniunktury ogromnymi nadwyżkami z poprzednich lat. W zamian to nas – szeregowych pracowników – obciąża się kosztami.
Kto chce lepszych warunków, musi pracować nie na większy apetyt szefa, ale na rzecz zjednoczenia załogi. Dla nas rachunek jest prosty : albo obniżka zabójczego tempa i więcej ludzi przy stanowiskach pracy, albo tyramy jak szaleni z okrojonym stanem załogi na luksusowe życie zarządu i udziałowców VWP.
Obok gigantycznych zysków, zarząd Volkswagen Poznań cieszy się finansową kroplówką od Państwa. W ciągu swojej działalności spółka otrzymała od władz lokalnych i rządu 201 mln zł pomocy publicznej jako dotacje i zwolnienia z podatków. Jednak zamiast stabilnych miejsc pracy, lepszej płacy i warunków, mamy zwolnienia tysięcy pracowników, wzrost tempa i zysków, które są nam odbierane.
Nie możemy biernie zgadzać się na kolejne „kryzysowe” rozwiązania. Najgorsze praktyki z kryzysu 2008 pozostały w firmie w okresie długiej prosperity. Dziś znowu ludzie co wypracowali dla firmy gigantyczne zyski, w najgorszym dla siebie czasie mają być zwalniani, skazywani na głód i bezrobocie lub jeszcze więcej obowiązków.
Inicjatywa Pracownicza prowadzi spór zbiorowy z zarządem VWP pod hasłem „zamiast zwalniać ludzi: zwolnić tempo i skrócić czas pracy!”.
Tylko przy zaangażowaniu załogi, tak jak w innych krajach Europy, możemy liczyć na to by zyski spółki przekładały się na lepsze warunki pracy, a gorsze okresy w branży nie oznaczały automatycznie pogorszenia tych warunków.

Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Volkswagen Poznań i DHL Exel Supply Chain Polska

➡️ Dołącz do nas!
📧 ipvolkswagen@gmail.com
☎️ 692 875 721

!!️ Position of @[647670025595952:274:OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Volkswagen Poznań]

Instead of firing us
GIVE BETTER WORK CONDITIONS

We work longer and harder than Germany. Every month of work in Polish factories is equal to 5 weeks of working in German Volkswagen factories. There’s a higher pace of work coming to this. Each of us works so almost twice as much as our German colleagues, but for 1/5 of their salaries. As a result of our hard work, VWP reaches astronomical profits. According to official reports, in the last three years 2017-2019 VWP has collected a total of PLN 1 billion in total.
In the automotive industry, economic fluctuations are natural. The board of VWP Poznań should be perfectly prepared for them. However, the practice of the board so far is that it does not cover the periods of worse economy with huge surpluses from previous years. In return, it’s us – a series of employees – that is charged with costs.
Whoever wants better conditions must work not for the boss’s greater appetite but for the unification of the crew. For us, the bill is simple: either a reduction in the deadly pace and more people at jobs, or we work like crazy with a cut crew condition for the luxury life of the board and shareholders of VWP.
In addition to huge profits, the board of Volkswagen Poznań enjoys a financial drip from the State. During its activities, the company received PLN 201 million from local authorities and the government as subsidies and exemptions from taxes. However, instead of stable jobs, better wage and conditions, we have thousands of employees dismissal, growth and profits that are being taken away from us.
We cannot passively agree to another ‚crisis’ solution. The worst practices of the 2008 crisis remained in the company during the long prosperous period. Today again people who have developed huge profits for the company, at the worst time they are to be fired, sentenced to hunger and unemployment or even more responsibilities.
The Employee Initiative conducts a collective dispute with the board of VWP under the slogan ′′ instead of slowing down people: slowing down and shortening working time!”.
Only with the crew’s involvement, as in other European countries, can we count on company’s profits to translate into better working conditions, and worse periods in the industry do not automatically mean deteriorating these conditions.

Inter-Workshop Committee OZZ Employee Initiative at Volkswagen Poznań and DHL Exel Supply Chain Polska

➡️ Join us!
📧 ipvolkswagen@gmail.com
☎️ 692 875 721

Translated


Źródło
Opublikowano: 2020-08-25 10:46:54

Stanowisko OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon w sprawie podwyżek – „PLUS 4 zł DLA KAŻDEGO!”

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

‼️Stanowisko OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon w sprawie podwyżek – „PLUS 4 zł DLA KAŻDEGO!”

Związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza w Amazon stoi na stanowisku, że pensja powinna wzrosnąć o 4 zł do godziny pracy.

Praca w magazynach Amazon w czasie koronawirusa wiąże się z ryzykiem dla pracowników oraz ich rodzin. Amerykański gigant zdaje sobie z tego sprawę, dlatego na początku pandemii – pod naciskiem załóg z różnych krajów – wprowadził tymczasowy bonus 4 zł brutto do godziny pracy. Wprowadzono wiele środków zapobiegawczych i obostrzeń, które sprawiają, że nasza praca stała się cięższa (dystans, maseczki i inne). Obostrzenia zostały, a bonus wycofano. Jesteśmy zdania, iż pracownicy Amazon powinni otrzymywać godną płacę za swoją pracę przez cały rok! Tym bardziej że ostatnio znacznie wzrosły wydatki na utrzymanie, np. żywność, wywóz śmieci, prąd. Powoduje to, że nasze zarobki realnie spadają.

Domagamy się sprawiedliwego i proporcjonalnego podniesienia wynagrodzeń w odniesieniu do zysków firmy, a nie jak to próbuje robić Amazon: utrzymania wynagrodzeń w odniesieniu do zarobków w regionie. W ten sposób Amazon utrzymuje niski poziom płac w Polsce i utrwala niedostatek. Słyszymy nieoficjalnie, że ze względu na sytuację być może wcale nie będzie podwyżek! Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z krociowych zysków Amazona, zwłaszcza w czasie pandemii. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania szeregowych pracowników. Mimo formalnego zawieszenia oceny pracowniczej (feedbacków/adapta) i zagrożenia dla zdrowia, wywiązują się oni wzorowo ze swoich obowiązków.
Dzięki temu spółka dynamicznie się rozwija w Polsce, ale nie przekłada się to na polepszenie jakości życia zatrudnionych.

Podniesienie pensji w Amazon o 4 zł, proponowane przez nasz związek, który wciąż jest w sporze zbiorowym z Amazon, mogłoby stanowić podstawę do podpisania porozumienia między stronami. W obecnej sytuacji pandemicznej oraz intensywnego rozwoju spółki, porozumienie między związkami a zarządem może ułatwić i usprawnić współpracę, z korzyścią dla wszystkich.

OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon

➡️ Dołącz do nas!
📧 ipamazon@wp.pl
☎️ 736 850 536

!!️Position of @[391345667889807:274:OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon] regarding increases – ′′ PLUS 4 PLN FOR EVERYONE!"

Trade union Employee Initiative in Amazon stands in the position that the salary should increase by PLN 4 by working hours.

Working in Amazon warehouses during coronavirus involves risks for employees and their families. The American giant is aware of this, so at the beginning of the pandemic – under the pressure of crews from different countries – introduced a temporary bonus of PLN 4 gross until working hours. Many preventive measures and restrictions have been introduced that make our work harder (distance, masks and more). Restrictions remained and bonus has been withdrawn. We are of the opinion that Amazon employees should receive a worthy pay for their work all year round! All the more so that maintenance expenses have increased significantly recently, e.g. food, garbage export, electricity. This causes our earnings to decrease real.

We demand a fair and proportionate salary increase in the company's profits, not how Amazon tries to do it: maintaining salary in relation to wages in the region. This is how Amazon maintains low wage levels in Poland and perpetuates the shortage. We hear unofficially that due to the situation, there may be no increases! At the same time, we are aware of Amazon's short profits, especially during the pandemic. This would not be possible without the involvement of a series of employees. Despite the formal suspension of the employee evaluation (feedback / adapter) and health threats, they are exemplary of their duties.
Thanks to this, the company is dynamically developing in Poland, but this does not translate into improving the quality of life of the employed.

Raising salary in Amazon by 4 zł, proposed by our relationship, which is still in a collective dispute with Amazon, could be the basis for signing an agreement between the parties. In the current pandemic situation and the intensive development of the company, an agreement between relationships and the management board can facilitate and improve cooperation, for the benefit of everyone.

OZZ Amazon Employee Initiative

➡️ Join us!
📧 ipamazon@wp.pl
☎️ 736 850 536

Translated

Źródło
Opublikowano: 2020-08-21 12:55:41

Poznańska IP żąda realizacji porozumienia płacowego

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Na początku 2020 roku Inicjatywa Pracownicza i inne związki zawodowe skupiające pracowników i pracownice zatrudnione przez instytucje i zakłady finansowane z budżetu Poznania podpisały porozumienie z miastem w sprawie podwyżek płac na rok 2020. Pensje miały wzrosnąć od 1 września średnio o 300 zł…

Więcej

Poznańska IP żąda realizacji porozumienia płacowego

Źródło
Opublikowano: 2020-08-18 11:50:03

Poznańskie portierki i portierzy wygrywają w sądzie

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Sukces! Zapadły pierwsze – korzystne dla zatrudnionych – wyroki przeciwko firmom, które nie wypłaciły wynagrodzenia poznańskim portierkom i portierom. Firmy KAIO i CAPREA mają zapłacić czterem osobom łącznie 32.000 zł zaległych poborów w trybie natychmiastowym. Na wynagrodzenia czekają one już dwa…

Więcej

Poznańskie portierki i portierzy wygrywają w sądzie

Źródło
Opublikowano: 2020-08-17 17:08:42

Urzędnicy bez wytycznych mimo koronawirusa. W wielu urzędach kończy się praca zdalna

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

– U nas już dawno zapomniano o wirusie. Wszyscy wrócili do stacjonarnej pracy w czerwcu. Bezskutecznie prosiliśmy przełożonych, aby część z nas mogła pracować zdalnie – mówi Paulina Deka z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza w Lublinie.
Jak dodaje, z informacji od znajomych…

Więcej

Urzędnicy bez wytycznych mimo koronawirusa. W wielu urzędach kończy się praca zdalna

Źródło
Opublikowano: 2020-08-14 09:00:01

Komentatorzy w „Magazynie ekonomicznym” – Warszawa i Mazowsze – najnowsze wiadomości w RDC

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


Dziś odbywa się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, na którym związki zawodowe, pracodawcy i rząd mają przedstawić stanowiska dotyczące przyszłorocznej płacy minimalnej, zamrożenia płac w budżetówce i waloryzacji emerytur.

W dzisiejszym „Magazynie Ekonomicznym” w RDC propozycje rządu…

Więcej

Komentatorzy w „Magazynie ekonomicznym” – Warszawa i Mazowsze – najnowsze wiadomości w RDC

Źródło
Opublikowano: 2020-08-13 13:30:54

„Musiałbym mieć nadprzyrodzone moce, żeby robić szybciej”. Amazon przegrał z byłym pracownikiem

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


„Szkoliłem kiedyś grupę nowych pracowników. Nagle zobaczyłem pomiędzy regałami jedną z kobiet. Zasłania twarz, a spomiędzy palców płynie krew”.

„Mówię jej, że ma krwotok, musimy iść do lekarza. Nie, nie zaraz przestanie. Nie przestawało, ale do lekarza pójść nie chciała. Bo jej się norma obniży i…

Więcej

„Musiałbym mieć nadprzyrodzone moce, żeby robić szybciej”. Amazon przegrał z byłym pracownikiem

Źródło
Opublikowano: 2020-08-13 11:03:05