Codziennie stoi przed agencją pracy. Twierdzi, że go oszukano – Interwencja

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


Polecamy krótki reportaż w cyklu “Interwencja” Telewizji Polsat o panu Wołodymyrze z Ukrainy i polskiej agencji pracy, która nie zapłaciła mu za dwa miesiące pracy w Niemczech. Oszukany pracownik stara się odzyskać skradzioną pensję, a zgłaszają się do niego kolejne osoby oszukane przez tę samą agencję. Inicjatywa Pracownicza jest w kontakcie z panem Wołodymyrem, podejmowaliśmy próby negocjacji (zarówno telefonicznie jak i bezpośrednio na miejscu), a wobec milczenia firmy sporządziliśmy przedsądowe wezwanie do zapłaty. W sprawę od początku zaangażowany jest również ukraiński związek zawodowy Solidarność Pracownicza (Профспілка Трудова солідарність / Профсоюз Трудовая солидарность), który pikietował w jego sprawie pod Ambasadą RP w Kijowie oraz zabiegał o spotkanie z Ambasadorem.

Ta sytuacja obnażyła bezwzględną machinę wyzysku i kradzieży pracy, która często jest udziałem pracowników i pracownic agencyjnych z polski i zza granicy.

Przykład Wołodymyra, do którego zgłaszają się kolejne osoby, pokazuje że warto upominać się o swoje i szukać wsparcia u związków zawodowych oraz u siebie nawzajem.

Będziemy podejmować kolejne działania w sprawie oszukanych pracowników, nie ma naszej zgody na ich przedmiotowe traktowanie!

Solidarność naszą bronią! Солідарність – наша зброя!

Codziennie stoi przed agencją pracy. Twierdzi, że go oszukano – Interwencja

Źródło
Opublikowano: 2021-09-23 14:01:10

Komisja Inicjatywy Pracowniczej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika interweniuje

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Komisja Inicjatywy Pracowniczej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika interweniuje ws. anty związkowych represji w Szkole Podstawowej nr 8 w Toruniu, gdzie reprezentantka naszego związku, Dorota Olszewska-Sioma, została jakiś czas temu zawieszona przez dyrektora placówki.

Prezydent Torunia Michał Zaleski Urząd Miasta Torunia czekamy na stanowisko władz miasta!

Nie zgadzamy się na dyskryminacyjne praktyki w SP nr 8 w Toruniu dotykające nauczycielki Doroty Olszewskiej-Siomy,która założyła komisję Inicjatywy Pracowniczej w swoim miejscu pracy, poniżej nasz list w tej sprawie przekazany prezydentowi Torunia:

Źródło
Opublikowano: 2021-09-17 09:38:40

Opiekunowie medyczni dołączają do OZZ Inicjatywa Pracownicza

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


Witamy nową komisję naszego związku – Komisję Międzyzakładową OZZ Inicjatywa Pracownicza Opiekunów Medycznych!

„Nasza organizacja powstała by zjednoczyć Opiekunów Medycznych w walce o godne warunki pracy, jasne zasady zatrudnienia opiekunów medycznych a także promocję tegoż zawodu.”

Więcej informacji znajdziecie w zalinkowanym artykule na naszej stronie.

Opiekunowie medyczni dołączają do OZZ Inicjatywa Pracownicza

Źródło
Opublikowano: 2021-09-16 21:50:11

Nie można ludzi wyzywać od małp i downów…

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


Firma Jeremias Sp. z o.o. z Gniezna jest, jak sama o sobie pisze, „wiodącym producentem systemów kominowych w sektorze mieszkaniowym, komercyjnym oraz przemysłowym”. To oddział większej grupy kapitałowej z siedzibą w Niemczech. Jednocześnie, to jeden z największych pracodawców na gnieźnieńskim rynku pracy. Zatrudnia w sumie ok. 600 osób, z tego 400 na produkcji. Połowa to kobiety. Około 190 pracowników, to osoby pochodzenia ukraińskiego zatrudnione za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

W lutym br. w Jeremias powstała komisja naszego związku – Inicjatywa Pracownicza Jeremias. Żądają 10% podwyżki, traktowania pracowników i pracownic z szacunkiem, czytelnych zasad przejmowania do pracy w Jeremias po okresie zatrudnienia w agencji, uzgadniania harmonogramu urlopów i uwzględnienia w nich potrzeb załogi, lepszych warunków BHP – w szczególności w sprawie przekraczania norm temperaturowych oraz sprzeciwiają się zmuszaniu ludzi do pracy w nadgodzinach.

O działaniach związku rozmawiamy z dwojgiem pracowników firmy:

Nie można ludzi wyzywać od małp i downów…

Źródło
Opublikowano: 2021-09-14 12:18:19

#BloodMoneyMyanmar #StopPayingToJunta #FreezeDollarToJunta

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Grupa Robocza ds. Azji Międzynarodowej Konfederacji Pracy (International Confederation of Labour – ICL) wzywa organizacje członkowskie do solidarności z naszymi towarzyszami w Mjanmie (Birmie), którzy niestrudzenie ryzykując swoje życie protestują przeciwko wojskowej juncie. Wzywamy do wzięcia udziału w kampanii Krwawe Pieniądze, zainicjowanej i opracowanej przez aktywnych członków społeczeństwa obywatelskiego w oraz oddolną federację Związków Zawodowych Pracowników Niewykwalifikowanych w Mjanmie (FGWM) i innych aktywistów.

Nasze zaangażowanie w kampanię Krwawe Pieniądze można postrzegać jako rozszerzenie naszych działań po apelu solidarności przez Ogólno-birmańską Federację Związków Zawodowych (ABFTU), Federację Pracowników Niewykwalifikowanych Mjanmy (FGWM) i Jedzenie Zamiast Bomb Myanmar. Sojusz wezwał na początku tego roku do wsparcia Ruchu Nieposłuszeństwa Obywatelskiego (CDM) i zwiększenia presji na międzynarodowe firmy, które nadal prowadzą interesy z wojskową juntą.BloodMoneyMyanmar,StopPayingToJunta,FreezeDollarToJunta

Źródło
Opublikowano: 2021-09-14 02:15:32

Już jutro dwie rozprawy przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Pozna

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


🏫Już jutro dwie rozprawy przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w sprawach o odszkodowania dla bezprawnie zwolnionych dyspozytorów transportu samochodowego w Hegelmann Transporte Sp. z o.o.
🚛Pracownicy tej spółki (reprezentatywnie dla branży transportu międzynarodowego) od lat artykułują liczne zastrzeżenia co do metod zarzadzania i traktowania załogi. W przypadku osób, co do których podjęliśmy decyzję o zainterweniowaniu – pracodawca nie wyraził nawet woli rzetelnego przedstawienia uzasadnienia wypowiedzenia umów o pracę.
📃Wskazanie przyczyny wypowiedzenia: odpowiedniej doniosłości, konkretnej i realnej, to wymóg wynikający z zasady ochrony trwałości stosunku pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warunek ten ma zresztą swoje korzenie w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.


Źródło
Opublikowano: 2021-09-13 12:59:30

Ekonomia polityczna migracji

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


Czy migracje zarobkowe blokują wzrost płac? Taką tezę jakiś czas temu postawił Rafal Wos, postulując „moratorium na imigracje”. W nowym tekście opublikowanym na naszej stronie, Jakub Grzegorczyk z Komisji Krajowej polemizuje z Wosiem i przedstawia szerszą analizę ekonomicznego wymiaru migracji zarobkowych:

👉 Presja na obniżanie płac jest stałą cechą gospodarki kapitalistycznej a migracje zarobkowe to tylko jedno z wielu „narzędzi” po które sięgać mogą pracodawcy chcąc „trzymać płace w ryzach”. Zablokowanie imigracji ani nie sprawia, że presja ta znika, ani nie ogranicza dopływu rąk do pracy z innych źródeł.

👉 Migracje to tylko jedno – i to wcale nie najważniejsze – źródło „dopływu rąk do pracy”. Dla „trzymania płac w ryzach” dużo większe znaczenie mają przemiany w rolnictwie (wypieranie drobnych gospodarstw przez rolnictwo przemysłowe) i zwolnienia związane z restrukturyzacjami i zmianami technologicznymi.

👉 Wbrew alarmistycznym doniesieniom medialnym i anty-imigranckiej retoryce partii prawicowych, imigranci i imigrantki stanowią zaledwie 3,5% ludności świata i niecałe 5% globalnej siły roboczej.

👉 W krajach rozwiniętego kapitalizmu, udział płac w PKB rósł lub utrzymywał się na stałym poziomie w okresie zwiększonych migracji (1945-1975), a zaczął spadać w połowie lat 70., czyli okresie gdy zmniejszyła się liczba imigrantów i imigrantek. Podobne zmiany w podziale bogactwa narodowego zaszły także w krajach takich jak Japonia czy Korea Południowa, które prowadzą bardzo restrykcyjną politykę migracyjna – szczelne granice nie uratowały więc płac koreańskich i japońskich robotników.

👉 Procesy globalizacji i monopolizacji sprawiają, że coraz więcej branż zdominowanych jest przez międzynarodowe korporacje, które organizują produkcję i dystrybucję towarów i usług za pomocą zakładów pracy rozrzuconych po całym świecie -firmy te mogą swobodnie wykorzystywać różnice płacowe między państwami i regionami dążąc do maksymalizacji zysków i ograniczenia kosztów pracy. np. Amazon nie musi „ściągać” imigrantów do pracy w niemieckich magazynach – budując magazyny w Polsce i otwierając tu swoją lokalną filię, w przeciągu kilku lat zyskał możliwość ekspresowego przerzucania zamówień na drugą stronę Odry np. podczas strajków.

👉 Powstanie globalnych łańcuchów produkcji i dystrybucji sprawia, że praktycznie niemożliwe jest „zamknięcie” kapitału ponownie w granicach państw narodowych i narzucenia mu regulacji chroniących pracowników. Polityka gospodarcza (niezależnie od barw partyjnych poszczególnych rządów) sprowadza się obecnie do przyciągania inwestycji za pomocą niskich płac, kosztów pracy i podatków. Klasie pracującej pozostaje tylko samoorganizacja i solidarność ponad granicami, a nie czekanie na ratunek ze strony władz państwowych.

👉 Wbrew obiegowym opiniom, pracujący imigranci i imigrantki nie są bierni. To aktywność drugiego pokolenia imigrantów z Europy Środkowej i Wschodniej oraz Czarnych robotników wymusiła na amerykańskich elitach politycznych wprowadzenie „New Dealu”. To walka imigrantek i imigrantów z Ameryki Łacińskiej w ramach kampanii „Sprawiedliwość dla dozorców” doprowadziła do narzucenia podwykonawcom z branży sprzątającej w Los Angeles układu zbiorowego pracy. To strajki magazynierów z Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji doprowadziły do dwukrotnego wzrostu płac we włoskiej logistyce. Wreszcie, także w Polsce, w protest operatorów żurawi aktywnie angażowali się budowlańcy z Ukrainy.

👉 Hasła o „moratorium na imigrację” podkopują jedynie – i tak słabą – solidarność świata pracy. Tym, czego teraz potrzebujemy jest więcej solidarności i więcej internacjonalizmu. Więcej inicjatyw takich jak Ryanair MUST Change lub Amazon Workers International gdzie pracownicy z różnych państw wysuwają wspólne żądania i koordynują swoje walki w ramach jednej korporacji lub jej krajowych filii. Tylko to jest skuteczną odpowiedzią na przemiany, jakie w ostatnich dekadach dokonały się w światowej gospodarce.

https://ozzip.pl/publicystyka/gospodarka/item/2812-ekonomia-polityczna-migracji

Ekonomia polityczna migracji

Źródło
Opublikowano: 2021-09-10 14:21:08

Rusza kampania „Krwawe Pieniądze Mjanmy” (Blood Money Myanmar)

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


adidas H&M Chevron DHL Volkswagen – to tylko niektóre z firm, które produkują i inwestują na terenie Mjanmy (dawniej Birmy) – kraju, gdzie od lutego 2021 r. władzę sprawuje wojskowa junta.

Birmańscy wojskowi mają na rękach krew co najmniej 900 osób, które zostały zabite podczas masowych strajków i protestów przeciwko zamachowi stanu. Kluczową rolę w tych protestach odgrywają pracownicy i pracownice różnych branż.

W ramach solidarności z protestami w Birmie, Grupa Robocza ds. Azji CIT ICL apeluje o wsparcie kampanii „Krwawe Pieniądze”, zainicjowanej i opracowanej przez aktywnych członków społeczeństwa obywatelskiego oraz oddolną federację Związków Zawodowych Pracowników Niewykwalifikowanych w Mjanmie (FGWM).

Kampania polega na presji na międzynarodowe korporacje, aby wycofały swoje inwestycje i zaprzestały współpracy z birmańskim reżimem. Szczegółowy opis tego, jak można się w nią zaangażować znajdziecie w zalinkowany tłumaczeniu artykułu na naszej stronie internetowej.

#BloodMoneyMyanmar #StopPayingToJunta #FreezeDollarToJunta

CC: Clean Clothes Polska

Rusza kampania „Krwawe Pieniądze Mjanmy” (Blood Money Myanmar)

Źródło
Opublikowano: 2021-09-10 08:23:35

Bycie w związku zawodowym jest trendy. Kiedy znamy swoje prawa, nie pozwalamy sobą pomiatać

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


✊💪 W wysokieobcasy Praca wywiad z naszymi działaczkami! Justyna Kurzawska i Marta Rozmysłowicz (Marta Roz)

👉: „Rola kobiet w Polsce jest niedoceniana na każdym polu, dlatego zachęcamy je do mówienia otwarcie, że są zmęczone, nie mają siły, że pracują na dwóch etatach. Bywa również, że jak za pracę zawodową dostają marne pensje, to dodatkowo chodzą np. sprzątać mieszkania, a potem, po nocy, jeszcze zajmują się swoim domem. Chcemy więc, by się organizowały, zrzeszały, zakładały i działały w związkach zawodowych i walczyły o polepszenie warunków pracy.” (…)

„Bycie w związku zawodowym jest sexy. Daje to poczucie siły, bo nie dajemy sobą pomiatać, znamy swoje prawa, wartość naszej pracy, mamy szacunek do siebie i innych pracownic i pracowników. Wiemy, co się nam należy i po prostu walczymy o swoje. I zachęcamy do tego innych.”😘

Dziękujemy za wywiad Jędrzej Dudkiewicz!

Bycie w związku zawodowym jest trendy. Kiedy znamy swoje prawa, nie pozwalamy sobą pomiatać

Źródło
Opublikowano: 2021-09-06 23:05:13

Związki zawodowe dziennikarzy przeciwko wprowadzeniu stanu wyjątkowego

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


❗5 organizacji związkowych z branży mediów wydało wspólne stanowisko krytycznie odnoszące się do decyzji Prezydenta RP, na podstawie której wprowadzono stan wyjątkowy na terenach przy granicy z Białorusią.

?”Uważamy za niedopuszczalne ograniczanie prawa do informacji mieszkańców terenów pogranicznych, a także ogółu polskiego społeczeństwa – a takie będą następstwa usunięcia dziennikarzy.”

❌”Nie widzimy też żadnych racjonalnych przesłanek, by wprowadzać czasową i miejscową cenzurę, a nasz szczególny niepokój wzbudza praktyczny zakaz patrzenia władzy na ręce, także w tak delikatnej kwestii, jaką jest przestrzeganie praw człowieka.”

?Stanowisko podpisały: komisje zakładowe Inicjatywy Pracowniczej przy Agora S.A. oraz Ringier Axel Springer, NSZZ „Solidarność” w Agora S.A. i Inforadiu, Zarząd Główny Związku Zawodowego Dziennikarzy oraz Koło Syndykatu Dziennikarzy Polskich przy Ringier Axel Springer Polska

https://ozzip.pl/informacje/ogolnopolskie/item/2810-zwiazki-zawodowe-dziennikarzy-przeciwko-wprowadzeniu-stanu-wyjatkowego

Związki zawodowe dziennikarzy przeciwko wprowadzeniu stanu wyjątkowego

Źródło
Opublikowano: 2021-09-03 15:48:41

Uczymy się lewicowej dojrzałości [rozmowa] – Portal informacyjny STRAJK

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


Zachęcamy do przeczytania wywiadu na portalu STRAJK.eu, w którym jeden z naszych działaczy opowiada o Kole Młodych:

,,Powody do działania będą pojawiały się tak długo, jak kapitał będzie dominował nad życiem pracownika i gdy prawo pracy w Polsce nie będzie go wspierało. Dla nas młodych związki zawodowe w pewnym momencie mogą stać się jedynym oparciem i pomocą. (…) Młodzi pracownicy nie mają gdzie szukać wsparcia, dlatego też wydaje się nam, że ruch związkowy jest rzeczywiście pewną przyszłością dla młodzieży rozczarowanej polityka parlamentarną czy po prostu chcącej zawalczyć o prawa innych.” – z Szymonem Gamsem, działaczem Warszawskie Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej rozmawia Wojciech Łobodziński.

Uczymy się lewicowej dojrzałości [rozmowa] – Portal informacyjny STRAJK

Źródło
Opublikowano: 2021-09-01 10:04:07

Poniżej publikujemy oświadczenie Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza p

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


Poniżej publikujemy oświadczenie Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski przeciwko promocji nienawiści w murach instytucji.

OŚWIADCZENIE

Jako pracowniczki i pracownicy zrzeszeni w Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza nr 104 przy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wyrażamy sprzeciw wobec obecności w murach naszej instytucji osób, które promują nienawiść.

Taką osobą jest Szwed Dan Park, który został zaproszony przez kuratorów Piotra Bernatowicza i Jona Lundberga do pokazania prac na wystawie “Sztuka polityczna”, której otwarcie nastąpi 27 sierpnia 2021 roku w CSW Zamek Ujazdowski. Dan Park został skazany w swoim kraju za propagowanie nienawiści oraz oskarżony o rozpowszechnianie treści rasistowskich, nienawistnych wobec mniejszości etnicznych. Park znany jest z prowokacyjnych, i w naszym mniemaniu krzywdzących, akcji jak pozowanie z emblematami nazistowskimi i palenie Koranu. Działania Parka intencjonalnie prowadzą do zamieszek i eskalacji przemocy. Zasłaniając się ironią i żartem, wykorzystuje on symbole nazistowskie, nie krytykując zbrodniczych ideologii. Nie powinno to mieć miejsca zwłaszcza w kraju tak ciężko doświadczonym przez nazizm jak Polska.

Prezydium Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza nr 104 przy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.


Źródło
Opublikowano: 2021-08-27 09:00:40

Inicjatywa Pracownicza Warszawa współorganizowała wczoraj manifestację We are dy

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


Inicjatywa Pracownicza Warszawa współorganizowała wczoraj manifestację We are dying. Help! – Solidarność z uchodźcami na granicy pod siedzibą Straży Granicznej.

Tylko ponadnarodową solidarnością, solidarnością ludzi pracy możemy walczyć o świat, w którym nikomu nie będzie odbierane prawo do godnego życia!

Wczoraj wyrażaliśmy solidarność z osobami przetrzymywanymi od wielu dni w nieludzkich warunkach na granicy polsko-białoruskiej, ale też ze wszystkimi innymi, którzy w ostatnich dniach, miesiącach i latach doświadczyli represji ze strony Straży Granicznej i innych funkcjonariuszy, utrudniających bądź uniemożliwiających im ubieganie się o azyl w Polsce.

Podczas manifestacji Weronika Parfianowicz z Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Warszawskim mówiła w naszym imieniu:

„Nie możemy zapomnieć, że to co dzieje się w Usnarzu Górnym nie jest przypadkiem odosobnionym. Sposób, w jaki państwo polskie traktuje zatrzymane tam osoby, widzimy jako element europejskiej polityki… Więcej

Źródło
Opublikowano: 2021-08-26 17:10:25

ZKZL nie podjął rozmów w sprawie ugody. Poznańskie portierki ciągle bez pieniędzy

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


7 września w Poznaniu miało dojść do rozprawy sądowej dotyczącej ewentualnej ugody w sprawie o odszkodowania za utracone zarobki portierek i portierów strzegących budynków administrowanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. ZKZL odmówił stawienia się przed sądem.

Jednocześnie ZKZL, a w tym momencie także osoba prezesa Tomasza Lewandowskiego, pogrążają się w kompletnej degrengoladzie. Nie dość, że ZKZL jako spółka prawa handlowego zyskiwała na wyzysku pracowników, to kiedy bezsprzecznie stwierdzono nadużycie, nigdy nie przyznała się do błędu i wyboru niewłaściwego wykonawcy oraz do braku jakiejkolwiek kontroli nad sposobem realizacji zleconego zadania. Nigdy też nie zaproponowano poszkodowanym żadnej pomocy ani materialnej, ani prawnej, ani jakiejkolwiek innej.

Co więcej – ZKZL zlecał i zleca dalej zadania ochrony mienia co rusz innym spółkom, a te ciągle naruszają prawo pracy. Wyzyskowi i łamaniu praw pracowniczych nie ma końca. Nie pozostaje nam nic innego jak zaostrzenie form protestu. ✊✊✊

ZKZL nie podjął rozmów w sprawie ugody. Poznańskie portierki ciągle bez pieniędzy

Źródło
Opublikowano: 2021-08-26 16:47:29

Migracje, kapitalizm, ruch pracowniczy

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


W związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, przypominamy publikację opracowaną w 2015 r. przez Warszawską Komisję Środowiskową OZZ Inicjatywa Pracownicza pt. „Migracje, kapitalizm, ruch pracowniczy” – jak piszą we wstępie autorki i autorzy przedstawia ona „zarówno historyczno-polityczny kontekst współczesnych migracji jak i próbę wyjaśnienia aktualnego kryzysu uchodźczego oraz przykłady walki o wyższe płace i godność podejmowanej przez migrantów w Niemczech, Szwecji i Włoszech.”

Broszura poddaje krytyce „politykę strachu i stanu zagrożenia, znajdujących swoje ujście w umacnianiu europejskiej fortecy. Ważnym wątkiem są również wyzwania stojące przed oddolnym ruchem pracowniczym, wynikające z obecności obywateli i obywatelek Ukrainy na polskim rynku pracy.”

Migracje, kapitalizm, ruch pracowniczy

Źródło
Opublikowano: 2021-08-24 21:37:25

Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Warszawskim o sytu

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Warszawskim o sytuacji uchodźców i uchodźczyń na granicy polsko-białoruskiej i działaniach polskich władz:

Wyrażamy solidarność z osobami bezprawnie przetrzymywanymi na granicy polsko-białoruskiej. Sposób traktowania grupy osób uwięzionej w okolicach Usnarza Górnego – utrudnianie dostarczenia wody i żywności, przetrzymywanie pod gołym niebem, w fatalnych warunkach sanitarnych, uniemożliwianie kontaktu z lekarzem, tłumaczami i prawnikami – uważamy za haniebny.

Protestujemy przeciwko łamaniu przez służby naszego państwa konwencji uchodźczej i innych przepisów regulujących procedurę ubiegania się o azyl. Domagamy się humanitarnego i zgodnego z międzynarodowym prawem traktowania osób w kryzysie uchodźczym.

Wzywamy funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb mundurowych z obu stron granicy do… Więcej
Źródło
Opublikowano: 2021-08-23 21:26:02

Zawiadomienie do prokuratury w związku z sytuacją na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


Dzisiaj w Krakowie odbyła się konferencja Lewica z udziałem Niny Podleszańskiej, członkini OZZ Inicjatywa Pracownicza w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN, posłanki Daria Gosek-Popiołek i posła Maciej Gdula .

Uczelnia zatrudnia blisko 38% pracowników na czas określony. W wyniku kontroli PIP okazało się, że co najmniej 350 pracowników było zatrudnianych na tej podstawie bezprawnie. Rektor miał mieć świadomość, że duża część umów na uczelni jest niezgodna z prawem o szkolnictwie wyższym i z Kodeksem pracy. Nie przekształcił ich na początku swojej kadencji, mimo takiego obowiązku.

Jak podkreślała związkowczyni Nina Podleszańska na uczelni dochodzi do wielu innych nieprawidłowości: „zwolnienia nie są konsultowane ani z dyrektorami, ani z radami instytutu czy wydziału, ani z pełnomocnikami specjalności, a te wszystkie tryby na uczelni należy przejść, żeby kogoś zwolnić”. Do masowych zwolnień dochodzi pod pretekstem „restrukturyzacji”. Ale żaden z podawanych powodów miał nie zostać potwierdzony wynikami kontroli PIP.

Przedstawiciele Lewicy złożyli dziś zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 218 Kodeksu Karnego tj. uporczywego naruszania praw pracowników. W związku z licznymi naruszeniami prawa domagają się też od ministra Czarnka wystąpienia do kolegium elektorów z wnioskiem o odwołanie rektora.

Uniwersytet to nie folwark!

Zawiadomienie do prokuratury w związku z sytuacją na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Źródło
Opublikowano: 2021-08-16 19:50:49

Gorgeous / Violet Dogs na Przychodni Skłot

OZZ Inicjatywa Pracownicza:Warszawskie Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej:

? Już w ten piątek zapraszamy na krótkie wykłady na temat ruchu związkowego i koncert dwóch zaprzyjaźnionych z nami zespołów!

? Odbędą się one 13 sierpnia (piątek) w godzinach 20:30 – 21:00 na Przychodnia Skłot. To okazja na zadanie pytań na interesujące was związkowe tematy, dowiedzenia się czegoś o samym OZZ Inicjatywa Pracownicza oraz zapoznania się z dynamiką związku z perspektywy młodych działaczy i działaczek. Podczas wydarzenia będziecie mieli również możliwość zabrania dla siebie dwóch kolportowanych przez nas pism czyli związkowego biuletynu oraz A-TAK Ogólnopolskie Pismo Anarchistyczne.

Tuż po wykładach odbędzie się koncert (wejście 10 zł), na którym zainteresowane osoby będą miały okazję zapoznać się z grupą młodych i starych w mniej formalny sposób 🙂

Całość środków z koncertu jest przeznaczona na ruchy społeczne i rozwój squatu Przychodnia.
➡️ https://fb.me/e/1XnU57cFI

Źródło
Opublikowano: 2021-08-10 12:49:00

Agitacja związkowa w zakładzie pracy

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

? pikiety informacyjne i akcje ulotkowe
? tablice informacyjne
?‍? spotkania z pracownikami O tym jak można w zakładzie pracy przeprowadzać te (i inne) formy agitacji związkowej przeczytacie w nowym poradniku prawnym na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do lektury!

Agitacja związkowa w zakładzie pracy

Źródło
Opublikowano: 2021-08-06 22:53:42

Długo wyczekiwane spotkanie „młodzież w ruchu pracowniczym” już trwa. Od wczoraj

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


Długo wyczekiwane spotkanie „młodzież w ruchu pracowniczym” już trwa. Od wczoraj dzielimy się doświadczeniami, spostrzeżeniami i pomysłami na rozwój ruchów społecznych i zwiększenie siły robotników. Zjazd odbywa się w poznańskim centrum społecznym Rozbrat, bez którego jego organizacja byłaby bardzo trudna. Działając razem zmienimy ten świat!

Warszawskie Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej

Źródło
Opublikowano: 2021-07-31 11:43:42

Dzięki wszystkim za udział w poznańskim proteście Jaśkowiak! Dość niewolniczej p

OZZ Inicjatywa Pracownicza:Dzięki wszystkim za udział w poznańskim proteście Jaśkowiak! Dość niewolniczej pracy w Poznaniu! Domagamy się aby miejski zarząd budynków tj ZKZL wypłacił portierkom odszkodowania za prawie 20 tysięcy godzin nieopłaconej pracy. ZKZL wypycha portierki na outsourcing, co naturalnie kończy się właśnie takimi dramatami jak darmowa praca. Firmy podwykonawcze wzięły miejskie pieniądze i rozpłynęły się, bo władze dały im tyle, że nie starczyło na pensje gdy prezesi spełnili już swe potrzeby finansowe. Outsourcing to złodziejstwo. Nie odpuścimy dopóki nie dostaniemy 250 tysiecy złotych!!!

Źródło
Opublikowano: 2021-07-30 16:41:16

In Poland, Amazon Workers Are Organizing

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

From OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon : Interview with our members! While we keep doing our job: today we are distributing our workers’ newspaper in front of Amazon warehouse near Łódź (central Poland). Check out for our paper in PDF bellow, support us financially if you can, and first of all organise your workplace! PDF: https://www.ozzip.pl/publikacje/glos-zalogi-amazona
·

In Poland, Amazon Workers Are Organizing

Źródło
Opublikowano: 2021-07-28 11:09:17