„Czy szkoła, mająca za patrona św. Jana Pawła II, wyciągnęła jakieś konsekwencje

Czerwonobiali:

„Czy szkoła, mająca za patrona św. Jana Pawła II, wyciągnęła jakieś konsekwencje po tym incydencie? […] z uczniem, który opublikował – a następnie usunął – nagranie, została przeprowadzona rozmowa; podobnie jak z jego rodzicami. Nastolatek zostanie ukarany naganą dyrektora szkoły.”


Źródło
Opublikowano: 2022-01-18 20:25:15