Wczoraj w Europarlamencie miało miejsce głosowanie w sprawie #ACTA2. Na konferen

Wczoraj w Europarlamencie miało miejsce głosowanie w sprawie #ACTA2. Na konferencji Porozumienia Warszawskiego w imieniu Razem w Warszawie głos zabrała Justyna Drath:

Wielkie korporacje internetowe są częścią naszego życia i codziennie
zmieniają nasz świat nie pytając nas o zdanie. Niepokoi nas jak bardzo ingerują w nasze życie, czerpiąc zyski i nie ponosząc jednocześnie za to odpowiedzialności.
Wierzymy, że w demokratycznej Europie możemy tworzyć prawa, które będą takie korporacje ograniczać – i chronić nas, obywateli. Prawa takie, jak Rozporządzenie o
Danych Osobowych, które przywróciło nam prawo do prywatności.

Nie każde prawo jest jednak dobre i nie każde z nich będzie nas chronić.
Niektóre, jak nowa Dyrektywa W Sprawie Praw Autorskich, próbując słusznie
ograniczyć korporacje rykoszetem uderza w obywateli, zwykłych użytkowników internetu, niezależnych blogerów i twórców.
Przez zbyt ogólny język, przez brak zastanowienia się nad konsekwencjami może ona doprowadzić do wprowadzenia cenzury na terenie całego europejskiego internetu.

Artykuł 11 i 13 słusznie obarczają fejsbooka i googla odpowiedzialnością za poszanowanie własności intelektualnej. To kierunek, w którym być może należałoby podążać. Jednak te zapisy nie odpowiadają jednocześnie na potrzebę wolności użytkowników, w bardzo małym stopniu zapewniając swobodę w zakresie tworzonych przez nich treści.

Żyjemy w kulturze remiksu, kolażu, wolności udostępniania treści. Przepisy powinny chronić prawa twórców do swobodnego wyrażania swojego głosu, także takiego, który jest parodią, pastiszem,cytatem, komentarzem.

List w sprawie nowych przepisów został podpisany przez 200 naukowców z całej Europy, ale także, co istotne, przez bibliotekarki. Dostęp do wiedzy czy kultury to dziś nie tylko czytanie zakurzonych książek, ale przede wszystkim korzystanie z możliwości jakie nam daje internet.

Prawo do cytowania jest prawem człowieka!

[Zdjęcie przedstawia członkinię Razem Justynę Drath przemawiającą podczas konferencji w sprawie głosowania ACTA2 w Europarlamencie]ACTA2

Źródło
Opublikowano: 2018-07-06 18:24:02