Rząd przedstawił dziś propozycje walki ze smogiem. Rozwiązaniem ma być większa k

Rząd przedstawił dziś propozycje walki ze smogiem. Rozwiązaniem ma być większa kontrola spalanego węgla i wycofanie ze sprzedaży najbardziej trujących środowisko pieców. Przygotowane przez rząd rozporządzenie ma wyeliminować ze sprzedaży kotły, które nie spełniają norm w zakresie emisji pyłów i innych szkodliwych związków. To nie rozwiązuje jednak problemu już zainstalowanych pieców, które trują nas wszystkich.

"Nie da się skutecznie wyeliminować wysokoemisyjnych pieców bez wsparcia socjalnego dla tych, którzy dotąd ich używali. Żeby nowe regulacje były skuteczne, trzeba je połączyć z programem walki z ubóstwem energetycznym" – mówi Marcelina Zawisza z Razem. "Popularność "kopciuchów" wynika w dużym stopniu z biedy. Wielu ludzi nie stać na inne paliwo niż to najtańsze. Jeśli państwo dofinansuje wyłącznie wymianę kotłów, to rzesze ubogich nie będą miały czym w tych kotłach palić. Żeby oczyścić powietrze w polskich miastach, musimy zbudować realny system wsparcia dla tych, których dotyka ubóstwo energetyczne".

Plany rządu skomentował również Adrian Zandberg: "Te rozwiązania są potrzebne, ale nie wystarczą. Potrzebujemy wielkiego programu rozbudowy sieci ciepłowniczej i wsparcia dla tych, których dotyka ubóstwo energetyczne".

#smog #alarmsmogowy

[Grafika: Z prawej strony grafiki znajduje się zdjęcie Marceliny Zawiszy, stojącej profilem do obiektu aparatu, udzielającej wywiadu mediom. Na górze jest tytuł: "Zawisza o walce ze smogiem:". Poniżej jest cytat z wypowiedzi: "Wielu ludzi nie stać na inne paliwo niż to najtańsze. Jeśli państwo dofinansuje wyłącznie wymianę kotłów, to rzesze ubogich nie będą miały czym
w tych kotłach palić. Żeby oczyścić powietrze w polskich miastach, musimy zbudować realny system wsparcia dla tych, których dotyka ubóstwo energetyczne".]smog,alarmsmogowy

Źródło
Opublikowano: 2017-01-17 13:47:20