Inicjatywa Pracownicza wygrywa z Amazonem. Zwolniony pracownik przywrócony, system norm niezgodny z Kodeksem Pracy – Portal STRAJK

Maciej Konieczny:

Gratulacje! Podwójnie ważne zwycięstwo OZZ Inicjatywa Pracownicza z Amazonem. Po pierwsze przywrócono do pracy zwolnionego związkowca. Po drugie sąd zakwestionował sam rankingowy system naliczania norm, który stał się pretekstem zwolnienia. Walka pracownicza ma sens!

Inicjatywa Pracownicza wygrywa z Amazonem. Zwolniony pracownik przywrócony, system norm niezgodny z Kodeksem Pracy – Portal STRAJK

Ważne zwycięstwo bojowego związku zawodowego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. Maciej Gorajski, zwol

Źródło
Opublikowano: 2020-06-12 10:20:46

Sąd określa system norm w Amazon „spiralą w dół” i przywraca pracownika do pracy

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

PILNE‼️
Sąd przywraca członka naszego związku zawodowego do pracy! Zdaniem Sądu stosowany w Amazon system oceny pracowniczej za wydajność jest niezgodny z Kodeksem pracy.
Więcej ???

Sąd określa system norm w Amazon „spiralą w dół” i przywraca pracownika do pracy

10 czerwca 2020 r. w Poznaniu Maciej Gorajski wygrał prawomocnym wyrokiem z Amazon Fulfillment Poland. Sąd Okręgowy (sąd drugiej instancji) przywrócił Macieja do pracy i uznał jego zwolnienie z powodu niewyrabiania norm za bezprawne. Wysokość odszkodowania, które będzie musiał wypłacić…

Źródło
Opublikowano: 2020-06-10 18:06:17

Najbardziej poszkodowani są teraz pracownicy na umowach śmieciowych. „W Amazonie coraz częściej oferuje się dwutygodniowe umowy o pracę”

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

W poznańskiej telewizji WTK o antypracowniczej Tarczy 4.0 i o tym, dlaczego założenie związku zawodowego ma sens zwłaszcza teraz, Agnieszka Mróz z OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon:

Najbardziej poszkodowani są teraz pracownicy na umowach śmieciowych. „W Amazonie coraz częściej oferuje się dwutygodniowe umowy o pracę”

Jak pracownicy mogą radzić sobie z trudną sytuacją na rynku pracy? Co zmienia w ich sytuacji tak zwana Tarcza 4.0? Czego w tej tarczy brakuje?  O tym w rozmowie z Agnieszką Mróz z …

Źródło
Opublikowano: 2020-05-31 18:51:46

OŚWIADCZENIE OZZ INICJATYWA PRACOWNICZA W SPRAWIE ŚMIERCI PRACOWNICY AMAZON

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

OŚWIADCZENIE OZZ INICJATYWA PRACOWNICZA W SPRAWIE ŚMIERCI PRACOWNICY AMAZON

W nocy z 17 na 18 maja z przykrością dowiedzieliśmy się o śmierci naszej koleżanki z pracy, zatrudnionej w centrum logistycznym Amazon pod Poznaniem. Kobieta straciła przytomność po pierwszej połowie nocnej zmiany. Mimo prób reanimacji nię udało się jej uratować. W imieniu całego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia dla bliskich zmarłej. Trudno znaleźć odpowiednie słowa wobec ciosu, który spadł na rodzinę pracownicy. Możemy jedynie życzyć wiele sił do zniesienia tego bólu.
Pragniemy także zapewnić, że OZZ Inicjatywa Pracownicza nie ustanie w działaniach na rzecz tego, aby takie tragedie nie miały miejsca. Od kilku lat prowadzimy ze spółką spory dotyczące warunków pracy, skupiając się przede wszystkim na bezpieczeństwie i higienie pracy. Dwukrotnie weszliśmy w spór zbiorowy żądając m.in. zaprzestania zautomatyzowanego karania pracowników za wyniki poniżej 100% normy oraz stałych umów o pracę dla wszystkich, którzy przeszli przez 3 miesięczny okres próbny. Niejednokrotnie, w trakcie negocjacji z firmą, żądaliśmy takich zmian jak wydłużenie przerw czy umożliwienie pracownikom odpoczynku w trakcie pracy, np. poprzez możliwość korzystania z krzesła za każdym razem, kiedy pracownik poczuje się zmęczony. Po naszej interwencji w Państwowej Inspekcji Pracy Amazon został zmuszony do wprowadzenia krzeseł w miejsach odpoczynku. Jest ich jednak wciąż za mało, a ciągła presja na wydajność nie pozwala pracownikom wystarczająco często z nich korzystać.

Po ogłoszeniu pandemii Amazon zrealizował część żądań związków. Zawieszono cotygodniowe oceny za normy, wydłużono przerwy. Spółka tłumaczy w komunikacie do pracowników, że zmiany te są konieczne, aby pracownicy mogli prawidłowo zadbać o swoje bezpieczeństwo i higienę w pracy. Od lat mówimy o tym, że uzyskanie ponad 100% normy nie idzie w parze z bezpiecznymi warunkami pracy. Co ciekawe, bez ocen pracowniczych, które mają na celu wycisnąć z nas jak najwięcej pracy, Amazon wypracował ostatnio olbrzymie zyski. W marcu cały magazyn w Poznaniu wykonał od 100 do 104,9% oczekiwanego wskaźnika produktywności. Pokazuje to, że ciągłe poddawanie pracowników presji nie jest konieczne, być może nawet działa na niekorzyść spółki.

Jeśli pracownicy faktycznie mają skupić się na swoim bezpieczeństwie konieczne jest natomiast zagwarantowanie im stabilności zatrudnienia. Zmiana w postaci zawieszenia ocen pracowniczych jest fikcyjna jeśli firma zatrudnia 70% załogi na niestabilnych umowach. Szczególnie teraz, gdy praca w magazynie wiąże się z dużym ryzykiem infekcji czy konsekwencjami pracy na pełnych obrotach przy wprowadzonych restrykcjach, Amazon powinien zmienić model zatrudnienia na stabilniejszy. Tymczasem spółka zrobiła dokładnie na odwrót. Magazyny, które w przeszłości nie zatrudniały pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, obecnie to robią. Tam, gdzie agencje rekrutowały na miesięczne kontrakty, normą stały się umowy podpisywane na okres dwóch tygodni! Pracownicy, którzy źle się czują, ale mają krótkoterminowe umowy o pracę tymczasową i którzy odważą się iść na zwolnienie lekarskie, są karani poprzez nieprzedłużanie umów lub skracanie kolejnych do dwóch tygodni. Również pracownicy z niebieskim identyfikatorem (zatrudniani przez Amazon) na umowach czasowych, idąc na zwolnienie lekarskie, ryzykują, że ich umowy nie zostaną przedłużone. Ponadto nawet jeśli Amazon wstrzymał wydawanie cotygodniowych ocen, normy poszczególnych osób wciąż są rejestrowane w systemie, informuje się o nich pracowników i na tej podstawie podejmowane są decyzje o przedłużeniu umowy a nawet zgody na pracę w godzinach nadliczbowych. W dodatku punktem odniesienia są wskaźniki wydajności sprzed wprowadzenia zmian w organizacji pracy na okres epidemii. Inicjatywa Pracownicza zgłaszała do Amazon prośbę, aby podobnie jak w Niemczech, spółka zapewniła wszystkim pracownikom, iż ich umowy w okresie kryzysu będą przedłużane, bez względu na normę i zwolnienia chorobowe. Niejednokrotnie zwracamy uwagę, że poddawanie części pracowników olbrzymiej presji spowodowanej koniecznością walki o kolejną umowę rzutuje na warunki pracy w ogóle i naraża wszystkich pracowników na konsekwencje pracy w środowisku stwarzającym ryzyko dla ich zdrowia i życia.

Zmarła kobieta pracowała głównie na dziale stow, na wieży zwanej Pick Tower. W 2017 r. biegły sądowy z zakresu BHP Jarosław Łuska odwiedził tą samą wieżę w podpoznańskim magazynie sporządzając ocenę bezpieczeństwa i higieny pracy w Sadach. Zwrócił on przede wszystkim uwagę, że pracodawca w ogóle nie dostosowuje warunków i procesów pracy do możliwości psychofizycznych pracownika. Biegły podnosił też, że pracodawca powinien przewidzieć różne normy pracy w zależności od wieku. „Z wiekiem spadają bowiem możliwości psychofizyczne człowieka, dlatego szczególnie w wymuszonym tempie pracy nie powinno się stosować takich samych norm dla 20 i 50 latków”. Inne normy powinny też obowiązywać kobiety i mężczyzn. W opinii czytamy także, że Amazon w nieprawidłowy sposób organizuje czas pracy w magazynach: „Pozwany w całym procesie organizacji pracy nie wziął po uwagę w ogóle dostosowania warunków pracy do możliwości psychofizycznych człowieka-pracownika. Znając bowiem charakter pracy powinien np. skracać czas pracy, stosować częstsze przerwy w pracy a nie wydłużać go do 10.5h na dobę dając dodatkową przerwę 30 minutową odpracowywaną przez pracowników.” Biegły stwierdził, ża zarządzanie i organizowanie BHP w Amazon „nie spełnia nawet wymogów ogólnych” i powodować może urazy psychiczne i fizyczne. W jego opinii w Amazon występują takie zagrożenia psychofizyczne jak: przeciążenie pracą chodzoną, duża presja czasu spowodowana koniecznością wykonywania norm, praca zmianowa, praca w porze nocnej, przedłużony czas pracy zaburzający relacje społeczne, ograniczona partycypacja w podejmowaniu decyzji, brak wpływu na obciążenie pracą, złe warunki środowiskowe (brak oświetlenia dziennego, nie wystarczająca ilość i zbyt duże odległości do toalet, niewystarczająca ilość miejsc do odpoczynku. Biegły zauważył, że rozwiązania, które spółka wprowadza, aby zmniejszyć monotonie i ciężar pracy są pozorne.

Niestety jako pracownicy i przedstawiciele związku zawodowego zmuszeni jesteśmy przyznać biegłemu rację. Być może do tragedii, która wydarzyła się w magazynie Amazon, by nie doszło, gdyby spółka zaczęła w końcu poważnie traktować pracowników i głos strony społecznej. Ignorancję jaką Amazon wykazuje w stosunku do zdrowia pracowników obrazuje polityka dotycząca maseczek. Na początku pandemii ich zakładanie było zabronione ze względu na zakaz zakrywania twarzy. Oba związki zawodowe domagały się wtedy zniesienia zakazu i umożliwienie ich noszenia na zasadzie dobrowolności. Tak było przez jakiś czas. Ostatecznie spółka wprowadziła rygorystyczny obowiązek zakrywania nosa i ust. Jednocześnie spośród szeregowych pracowników, niespecjalizujących się w przepisach BHP, rekrutowano dodatkowe służby porządkowe dyscyplinujące innych i spisujące dane tych, którzy np. chwilowo spuścili maskę z nosa. Mimo, iż rozporządzenie Rady Ministrów przewidziało wyjątki od noszenia maski i nie wprowadziło obowiązku noszenia ich we wszystkich zakładach pracy, Amazon tych wyjątków nie przewidział. Obowiązek dotyczył wszystkich, bez względu na stan zdrowia. Takie sztywne podejście mieliśmy na myśli skandując na protestach hasło „nie jesteśmy robotami”. Spółka automatyzuje nasze ruchy, organizuje naszą pracę w sposób jak najbardziej rutynowy i monotonny, kontroluje i oblicza wszystkie nasze czynności, ustala z góry tempo pracy, nie uwzględnia tego, że pracownicy są w różnych stanie zdrowia, w różnym wieku, mają różną płeć, inne potrzeby i zmienia się ich kondycja psycho-fizyczna.

Co ważniejsze, Amazon zmieniając organizację pracy zignorował przeprowadzenie koniecznych badań wydatku energetycznego oraz zagrożeń na stanowisku pracy. Już wcześniej badania wydatków energetycznych przeprowadzone na wniosek związków przez PIP wykazały na kilku działach znaczne przekroczenia wydatków. Spółka jawnie ignoruje fakt, że stanowi to realne zagrożenie życia pracowników i ewidentnie stara się unikać wykonywania tego typu pomiarów. Złamano też zapisy Kodeksu pracy wprowadzając, na radykalnych zasadach, nowe środki ochrony osobistej bez żadnego uzgodnienia ze stroną społeczną. Amazon nie uważa związków zawodowych za partnerów w podejmowaniu decyzji. Niedawno spółka została ukarana przez Sądy we Francji za brak konsultacji z przedstawicielami pracowników w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jest to powszechna praktyka stosowana przez firmę w magazynach. Żądamy, aby firma poważnie traktowała przedstawicieli pracowników, zwłaszcza jeśli chodzi o konsultowanie zmian w organizacji pracy i ocenę ryzyka, które jest nieodłącznie związane z tymi zmianami.

Obawiamy się, że ze względu na aktualne regulacje dotyczące wypadków przy pracy, sytuacja z poznańskiego magazynu nie zostanie uznana za wypadek i łatwo będzie zamieść ją pod dywan. My – pracownicy magazynów Amazon – doskonale jednak wiemy, jak czujemy się po każdej zmianie i jak bardzo organizacja pracy w Amazon wpływa na nasze życie i niszczy nasze zdrowie. Nie zaprzestaniemy w walce o obronę naszych interesów i poprawę warunków pracy. Wzywamy wszystkich pracowników polskich magazynów Amazon do czynnego udziału w związkach zawodowych, wspierania działań związków oraz przeciwstawienia się praktykom spółki, która uderza w nasze zdrowie i naszą godność. Tylko masowa mobilizacja poprawi jakość naszych warunków pracy, a co za tym idzie życia. Wspólnie musimy wziąć odpowiedzialność za środowisko pracy, w jakim przebywamy ponad 40 godzin tygodniowo i przeforsować zmiany, które zagwarantują nam odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny. Amazon stara się wyznaczać standardy pracy i globalnie rozwijać swój monopol, a narzucenie nam dyscypliny jest kluczowym elementem tej strategii. To nie jest równa walka, jednak w zmaganiach z gigantem nie jesteśmy sami.

Działając w obronie naszych interesów współpracujemy z pracownikami innych krajów, dzięki czemu jesteśmy coraz silniejsi. 30 kwietnia razem z naszymi kolegami i koleżankami z Niemiec, Francji, Hiszpanii, USA, Słowacji wysłaliśmy list do Jeffa Bezosa domagając się, aby spółka organizowała pracę w sposób umożliwiający pracownikom dbanie o własne zdrowie przez cały rok, a nie tylko w czasie pandemii i zmieniła na stałe politykę dotyczącą norm i przerw. Amazon, który niezwykle wzbogacił się w czasie epidemii, musi w końcu uznać zdrowie swoich pracowników oraz zdrowie publiczne za priorytet, a nie pusty slogan.

Komisja Zakładowa przy Amazon Fullfilment Poland Sp. z o.o.


Źródło
Opublikowano: 2020-05-23 15:25:45

Śmierć w Amazonie. Związkowcy: Alarmowaliśmy o zbyt dużej presji na wyrabianie norm

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Związkowcy są zdania, że choć nowe zasady miały chronić pracowników, obróciły się przeciwko nim.

– Ludziom trudniej się oddycha w maseczkach i co za tym idzie – ciężej się pracuje. Pracownicy noszą maseczki nawet przez 10 godzin dziennie. Nie mogą ich zdjąć, gdyż grożą im za to konsekwencje – mówi Maria Malinowska z Inicjatywy Pracowniczej przy Amazonie w podpoznańskich Sadach.

Dwa lata wcześniej Inspekcja Pracy miała przeprowadzić badania wydatku energetycznego pracowników Amazona pod Poznaniem. Według relacji związkowców na części działów wyszły bardzo duże przekroczenia. – Mimo to Amazon nie obniżył norm. A teraz, po wprowadzeniu obowiązku noszenia maseczek i zmianie organizacji pracy w związku z pandemią, nie powtórzono tych badań, żeby zobaczyć, jak praca w takich warunkach przełoży się na zdrowie pracowników. Nie sprawdzono też zagrożeń na stanowisku pracy – mówi Malinowska.

Śmierć w Amazonie. Związkowcy: Alarmowaliśmy o zbyt dużej presji na wyrabianie norm

Na początku tygodnia zmarła pracownica Amazona pod Poznaniem. Związkowcy zarzucają firmie, że ta umyślnie zawiera krótkoterminowe umowy, by pracownicy w obawie przed utratą zatrudnienia spełniali wyśrubowane normy. – Efekt jest taki, że nawet jak ktoś źle się czuje, to biega po piętra…

Źródło
Opublikowano: 2020-05-22 15:00:13

Śmierć w magazynie Amazona. Związkowczyni: „Wyobraź sobie pracę 10 godzin, w gonitwie, z maską na nosie”

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


W nocy z 17 na 18 maja w centrum logistycznym Amazona w Sadach koło Poznania zmarła 40-letnia kobieta. Sprawę bada Państwowa Inspekcja Pracy.

Składamy szczere kondolencje rodzinie i bliskim.

Śmierć w magazynie Amazona. Związkowczyni: „Wyobraź sobie pracę 10 godzin, w gonitwie, z maską na nosie”

W nocy z 17 na 18 maja w centrum logistycznym Amazona w Sadach k. Poznania zmarła 40-letnia kobieta. Sprawę bada Państwowa Inspekcja Pracy.

Źródło
Opublikowano: 2020-05-21 12:30:34

APEL O WSPÓLNĄ WALKĘ O BYT PRACOWNIKÓW I PRACOWNIC W CZASIE PANDEMII I KRYZYSU EKONOMICZNEGO

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

‼️ APEL O WSPÓLNĄ WALKĘ O BYT PRACOWNIKÓW I PRACOWNIC W CZASIE PANDEMII I KRYZYSU EKONOMICZNEGO

Ostatnie tygodnie pandemii koronawirusa ujawniają, dzięki komu nasze społeczeństwo może przetrwać. To pracujący w logistyce, ochronie zdrowia, handlu, poczcie i w innych branżach ratują Polskę przed zapaścią. Równocześnie kierownicy przedsiębiorstw, właściciele, finansiści i politycy izolują się w swoich domach. Mogą sobie na to pozwolić, gdyż podstawowe środki utrzymania wciąż są wytwarzane i dostarczane przez armię pracowników, którzy niejednokrotnie są zatrudnieni za najniższe płace i w najgorszych warunkach. Obecnie, dodatkowo narażają się na chorobę i utratę życia. Od dekad elity pomniejszają znaczenie pracowników dla funkcjonowania społeczeństwa. Kiedy domagamy się zabezpieczeń socjalnych i wyższych płac, słyszymy, że sami mamy zadbać o siebie. Dziś elity wmawiają nam jednak, że to my musimy pracować i zadbać o ich dobrostan i że bez nas ten kraj stanie.

Rząd, wykorzystując sytuację załamania spowodowanego pandemią, uchwalił tarczę antykryzysową. Jej celem jest dalsze pogarszanie warunków pracy i kolejne przywileje dla biznesu. Obecne propozycje rzekomo socjalnego rządu nie różnią się od polityki zaciskania pasa, jakiej doświadczyliśmy po recesji z 2008 r. Wówczas za spełnienie oczekiwań biznesu w kwestii wzrostu zysków pracownicy zapłacili uelastycznieniem czasu pracy, podnoszeniem wieku emerytalnego, rozpowszechnieniem umów cywilnoprawnych i outsourcingu, zamrożeniem płac oraz wydłużeniem okresów rozliczeniowych. Zmiany te miały być tymczasowe, lecz do dzisiaj nie zostały zniesione. Gdyby nie polityka obniżania płac i obniżania podatków najbogatszym, aktualna sytuacja na rynku pracy i w ochronie zdrowia nie byłaby tak dramatyczna. Politycy nie mają pojęcia, jak wygląda sytuacja w zakładach, a swoimi działaniami tylko ją pogarszają.

Nikt o nas nie zadba. Rząd i kierownictwa przedsiębiorstw już próbują wykorzystać związki zawodowe, by wymusić ich zgodę na kolejne cięcia. Rolą związków nie jest wspieranie polityki cięć, lecz obrona interesów pracowników. Musimy samemu określić nasze potrzeby, a nie godzić się na kolejne plany oszczędnościowe lub utwierdzać załogi w przekonaniu, że nic nie da się zrobić. Bez zaangażowania siły związków zawodowych przeciwko kolejnym obostrzeniom możemy się spodziewać kolejnych lat pracy bez wytchnienia i bez perspektyw. Nie stać nas na kolejne wyrzeczenia. W obliczu antypracowniczej polityki rządu, który w swoich działaniach wspiera jedynie prywatne firmy, stworzyliśmy pracowniczą tarczę antykryzysową. Realizacja poniższych żądań jest w stanie uchronić pracowników przed kryzysem, na który próbują nas skazać elity.

Oto 13 postulatów składających się na proponowaną przez nas pracowniczą tarczę antykryzysową:

1. Skrócenie dnia pracy do siedmiu godzin bez obniżenia płac w celu ograniczenia bezrobocia.

2. Stałe umowy na czas nieokreślony dla wszystkich zatrudnionych. Umowy-zlecenia, umowy o dzieło, samozatrudnienie, praca tymczasowa i na czas określony uniemożliwiają realne dbanie o bezpieczeństwo i higienę podczas pracy i zmuszają pracowników do przychodzenia do pracy, kiedy są chorzy.

3. Wprowadzenie wysokości płac zgodnie z regułą 3:1. Oznacza ona, że najwyższa płaca w przedsiębiorstwie nie może być wyższa niż trzykrotność najniższej. Rozwiązanie to pozwala na dokonanie oszczędności w funduszu płac.

4. Uproszczenie procedury sporu zbiorowego. Należy zapewnić wszystkim pracującym faktyczny dostęp do konstytucyjnie chronionego prawa do strajku. W tym celu konieczne jest uproszczenie fazy rokowań i zniesienie obowiązku przeprowadzenia referendum strajkowego.

5. Umożliwienie związkom zawodowym udziału w firmowych „sztabach kryzysowych”, w których ustalane są procedury dotyczące bezpieczeństwa pracowników i organizacji pracy w czasie kryzysu, takich jak obecna epidemia. Obecnie w pracy „sztabów” często biorą udział wyłącznie przedstawiciele pracodawcy z pominięciem organizacji związkowych.

6. Bezterminowe zawieszenie pomocy publicznej dla dużych prywatnych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Beneficjenci pomocy państwa z branży produkcyjnej, którzy zanotowali zyski powyżej 50 mln zł w ostatnim roku, powinni przestawić produkcję na pomoc niedofinansowanym systemom opieki medycznej (respiratory i sprzęt ochrony indywidualnej) po kosztach wytworzenia materiału.

7. Wprowadzenie regularnej dezynfekcji zakładów. Dezynfekcja zakładów powinna się odbywać, kiedy pracowników nie ma na miejscu. Czas dezynfekcji powinien być przystosowany do ilości osób zatrudnionych i wielkości zakładu. Za ten okres pracownicy powinni otrzymywać w pełni płatne postojowe. Całkowita dezynfekcja zakładu powinna mieć miejsce po każdym przypadku zarażenia koronawirusem.

8. Wzrost wysokości zasiłków dla bezrobotnych, wydłużenie okresu ich wypłacania i powszechne prawo do otrzymywania takiego zasiłku dla wszystkich bezrobotnych.

9. Powszechne prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i bezpłatnych świadczeń z systemu ochrony zdrowia.

10. Ochrona emerytur i podniesienie wysokości minimalnej emerytury. Należy dążyć do stworzenia systemu emerytalnego, który zapewnia osobom starszym godne świadczenia umożliwiające pokrycie kosztów utrzymania.

11. Zamrożenie czynszów i opłat za mieszkanie, wstrzymanie eksmisji. W związku z kryzysem zagrożenie eksmisją będzie dotyczyć tysięcy ludzi. Masowe eksmisje jedynie pogłębią społeczną zapaść.

12. Przyznanie finansowaniu publicznej ochrony zdrowia priorytetu po stronie wydatków państwa.

13. Stworzenie programu fiskalnego wsparcia sektora opieki.

Zamiast „tarczy”, która chroni elity władzy i uderza w pracowników, żądamy lepszych warunków pracy, płacy i zabezpieczeń socjalnych. Obecny kryzys daje szansę na zmianę priorytetów gospodarczych. Zamiast coraz większych zysków dla najbogatszych żądamy dobrobytu dla wszystkich.

W związku z powyższym wzywamy wszystkie małe i duże związki zawodowe, federacje związków, sekcje branżowe, grupy i społeczników działających na rzecz ludzi pracy do wspólnej mobilizacji. Apelujemy o solidarność i współpracę w tych zakładach, gdzie pracownicy reprezentowani są przez kilka związków zawodowych.

Wzywamy do blokowania przez związki wszelkich prób wydłużania okresów rozliczeniowych, obniżania wynagrodzeń i zwolnień grupowych. Naszą odpowiedzią na te działania pracodawców powinno być wszczynanie sporów zbiorowych w celu zachowania stanu zatrudnienia i poziomu płac. Koszta obecnego kryzysu powinny zostać w pierwszej kolejności pokryte z bogactwa, które przez ostatnie 10 lat wytworzyli ludzie pracy, a które w większości zostało przechwycone przez pracodawców i właścicieli firm w formie zysków i dywidend. Kolejnym krokiem antykryzysowym powinno być ograniczenie nierówności płacowych i realizacja powyższych postulatów gwarantujących zachowanie siły nabywczej społeczeństwa.

Postulujemy tworzenie międzyzwiązkowych sztabów antykryzysowych na poziomie zakładów, branż i sektorów, o charakterze lokalnym i regionalnym. W obliczu obecnych ataków na elementarne zdobycze społeczne związki powinny zacząć przygotowywać się do podjęcia działań protestacyjnych włącznie ze strajkiem generalnym. Władze łamiąc prawo i konstytucję, przestały nas reprezentować. Biznes interesuje jedynie zysk zagarniany przez garstkę właścicieli firm. W sytuacji kryzysu to związki zawodowe powinny wziąć odpowiedzialność za kraj.

Komisja Krajowa OZZ Inicjatywa Pracownicza

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników „Zjednoczeni”
Zarząd Zakładowy Związek Zawodowy „Przeróbka” w LW Bogdanka
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Pracowników Amazon Polska
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność w Castorama Polska Sp. z o.o.
Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność nr 677 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Związek Zawodowy Pracowników Spółki Koleje Wielkopolskie
Komisja Zakładowa ZZAP Związek Zawodowy Aktorów Polskich przy Teatr Polski w Poznaniu od 1875
Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich Akademii Sztuki w Szczecinie

Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Volkswagen Poznań
Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon Fulfillment Poland Sp. z.o.o.
KMZ OZZ Inicjatywa Pracownicza w Danfoss Poland
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Zachęta Narodowa Galeria Sztuki / Zachęta National Gallery of Art
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie/ Museum of Modern Art in Warsaw
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy TR Warszawa
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Staromiejski Dom Kultury
Komisja Tymczasowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Komisja Dziennikarek i Dziennikarzy przy OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Warszawskim
Międzyzakładowa Komisja OZZ Inicjatywa Pracownicza PAN ASP w Warszawie
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Teatr Żydowski w Warszawie
Komisja NGO OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Zakładowa Inicjatywa Pracownicza Uniwersytet Gdański
OZZ Inicjatywa Pracownicza MWIK Bydgoszcz
Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza Sektora Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Komisja Zakładowa OZZIP przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Jagiellońskim
Warszawska Komisja Środowiskowa OZZ Inicjatywa Pracownicza Inicjatywa Pracownicza Warszawa
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza w Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
Komisja zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy RDOŚ w Lublinie
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Komisja Środowiskowa OZZ Inicjatywa Pracownicza w Krakowie Inicjatywa Pracownicza – Kraków
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Wrocławskim
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Teatr Rozrywki
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Teatr Polski we Wrocławiu
Komisja Środowiskowa Pracownic i Pracowników Kultury OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera
Komisja Międzyzakładowa przy Avon Distribution Polska Sp. z o.o.
Komisja Międzyzakładowa OZZ IP przy Teatrze Ósmego DniaTeatr Ósmego Dnia
Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownic Żłobków w Poznaniu
Komisja Zakładowa przy Accenture Services Sp. z o.o.
Poznańska Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza


Źródło
Opublikowano: 2020-04-27 08:00:14

Stop zwolnieniom w Amazon w USA! Jutro wirtualne spotkanie pracowników Amazon z Naomi Klein

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

PILNE❗️❗️❗️
Amazon w USA zwolnił współorganizatorki ruchu Pracowników Amazon na Rzecz Sprawiedliwości Klimatycznej. Jesteśmy oburzeni tymi zwolnieniami! Pomimo długoletniego stażu pracy, pracownice nie miały stabilnego zatrudnienia, podobnie jak setki tysięcy pracowników agencyjnych i tych zatrudnionych przez Amazon na umowach czasowych na całym świecie. Amazon pozbył się ich z dnia na dzień. To nie pierwszy przykład stosowania represji wobec pracowników, którzy się organizują i podejmują niewygodne dla korporacji tematy.

Ale my nie damy się uciszyć! Już w najbliższy czwartek pracownice OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon wezmą udział w spotkaniu z Naomi Klein w celu budowania powiązań miedzy pandemią, kryzysem klimatycznym i walkami pracowników Amazona.

#AmznSpeakOut

Stop zwolnieniom w Amazon w USA! Jutro wirtualne spotkanie pracowników Amazon z Naomi Klein

Amazon w USA zwolnił Emily Cunningham i Maren Costa pracujące przez 5 i 15 lat w siedzibie korporacji w Seattle. Emily odwiedziła nas w Poznaniu w listopadzie 2019 r. Rozmawialiśmy o budowaniu sojuszu między Pracownikami Amazon na Rzecz Sprawiedliwości Klimatycznej – w które obie są zaanga…

AmznSpeakOut

Źródło
Opublikowano: 2020-04-15 16:43:17

Rząd przegłosował antypracowniczą tarczę antykryzysową. Kilka dni temu ogłosił zakaz wychodzenia z domu. Na spacery możn

Maja Staśko:

Rząd przegłosował antypracowniczą tarczę antykryzysową. Kilka dni temu ogłosił zakaz wychodzenia z domu. Na spacery można wychodzić tylko w dwie osoby – lub z rodziną. Tymczasem codziennie w magazynie Amazona w Sadach pod Poznaniem przez 10 godzin tysiące osób mija się między regałami, stoi obok siebie przy pakowaniu, gromadzi się w kolejce do kibla i je na kantynie.

Gdy kończą pracę, wszyscy idą do dwóch szatni – w każdej z tych szatni naraz znajduje się ponad 1000 osób – i mijają się z kolejnymi 2500 osób z drugiej zmiany, które idą do szatni. Szatnia ma mniej niż 400 m2. By wyjść, trzeba odbić się na bramce i przejść przez obrotowe drzwi – przed bramką robią się potężne kolejki.

Jak w ogóle to można uzasadnić w świetle rządowych zaleceń? A może te 7000 osób pracujących w podpoznańskim Amazonie osób to po prostu rodzina? Może tak się kończą slogany o „rodzinnej atmosferze” w firmie?

Amazon nie przesyła produktów pierwszej potrzeby – olbrzymia większość zbieranych i pakowanych przedmiotów to zabawki, książki, breloczki czy elektronika. Nie potrzebujemy tej kolejnej zabawki czy breloczka. Damy bez tego radę, zwłaszcza gdy zamiast kupowania kolejnych zabawek część z nas może teraz poświęcić czas na relację z dzieckiem. A pracownik nie da rady bez zdrowia. Po prostu nie. Breloczek nie jest ważniejszy niż zdrowie i życie ludzi.

To wielkie korporacje narażają nas na rozprzestrzenianie się wirusa, nie beztroscy studenci czy starsi ludzie robiący zakupy. Kilkoro beztroskich studentów to naprawdę nic w porównaniu z tysiącami ludzi codziennie wystawionych na zarażenie – siebie, swojej rodziny, sąsiadów, bliskich. To wielkie korporacje będą odpowiedzialne za chorobę i śmierć tysięcy ludzi na świecie. Tylko dlatego, że nie potrafią wstrzymać żądzy zysków na kilka tygodni. A rząd jest współodpowiedzialny.

Bezos to najbogatszy człowiek świata. Stać go, by zamknąć magazyny. A jednak tego nie robi – co więcej, domaga się od ludzi wsparcia finansowego dla swoich pracowników „w tych trudnych czasach”. W takim świecie żyjemy. Teraz te wszystkie obrzydliwe zasady wypływają jak szambo: najbogatszy człowiek świata woli narazić setki tysięcy pracowników na utratę zdrowia i życia, a wraz z nimi miliony ludzi, z którymi tamci mają styczność – tylko po to, by nie stracić zysków. I jeszcze domaga się od ludzi dobrowolnie oddawanych pieniędzy „dla pracowników”.

A rząd to wspiera – w rozporządzeniach nie pozwala wychodzić z domu, chyba że do pracy, to spoko, bo, jak wiadomo, w pracy życie ludzkie nie jest tak ważne jak na spacerze. Po czym głosuje antypracownicze zmiany w ramach tarczy antykryzysowej.

Jprdl, serio jest mi niedobrze. Ale przynajmniej wiemy już, że parlament nie pomoże najbardziej potrzebującym. Czas na rewolucję. Masowa odmowa pracy to rewolucja. Strajk to rewolucja. Pomoc wzajemna to rewolucja. Organizowanie się też. Bez nas ten świat nie istnieje. I my go możemy zmienić. Teraz albo nigdy.


Źródło
Opublikowano: 2020-03-28 18:06:57

Gdy świat zwalnia, oni mają pełne ręce roboty. Kurierzy musieli „przełączyć wajchę”

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

We wczorajszych Fakty TVN zaprezentowano filmy i zdjęcia, które przedstawiają tłumy pracowników Amazona tłoczących się w szatni lub przy wyjściu z magazynów. Amazon nie odpowiedział na pytania stacji w tej sprawie. ???

„Pakujemy gry, płyty CD, luksusowe kosmetyki, buty, więc to naprawdę nie są produkty, które na chwilę obecną są aż tak ważne” – wymienia w materiale Natalia Skowrońska z OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon, pracownica magazynu Amazon w Poznaniu.

Gdy świat zwalnia, oni mają pełne ręce roboty. Kurierzy musieli „przełączyć wajchę”

W czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 są firmy, które mają więcej zamówień niż wcześniej, i które zatrudniają nowych pracowników. To firmy kuriersk…

Źródło
Opublikowano: 2020-03-28 16:00:44

Obejrzyj Prawa pracownicze w czasach koronawirusa w Amazonie

Adrian Zandberg:


„Firmy starają się wdrażać regulacje dotyczące zachowania odległości między ludźmi. W tak dużych halach są one jednak fikcyjne i nie zwiększają naszego bezpieczeństwa. W magazynach takich jak Amazon pracujemy w dużych grupach. Praca polega na tym, że mamy ze sobą stały kontakt (…) W tej chwili w magazynach Amazona pracuje około 30 tysięcy osób. W samym Poznaniu około 7 tysięcy. Firma dalej przeprowadza rekrutację, kiedy nawet zrobienie wstęnych badań medycznych jest problematyczne – narażając już te osoby które już tam pracują i nowe osoby na zwiększenie ryzyka zakażenia się wiursem.”

Magda Malinowska z OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon opowiada o sytuacji i warunkach pracy w magazynach Amazona podczas epidemii dla Studio Biedroń.


Źródło
Opublikowano: 2020-03-25 21:51:08

Znamy opinię biegłego o pracy w Amazonie: 'Może powodować urazy psychologiczne i fizyczne’

Model biznesowy Amazona opiera się na parametryzowaniu pracy w centrach logistycznych, które sięga – a niejednokrotnie przekracza – możliwości fizycznych ludzkiego ciała. Mamy na to kolejny dowód w postaci opinii biegłego, który przeprowadził kontrolę w podpoznańskim oddziale Amazona. Adriana…

Więcej

Znamy opinię biegłego o pracy w Amazonie: 'Może powodować urazy psychologiczne i fizyczne’

Źródło
Opublikowano: 2019-12-03 00:07:57

Popieram pracownice i pracowników Amazona w ich walce o lepsze warunki pracy!

Maja Staśko:

Popieram pracownice i pracowników Amazona w ich walce o lepsze warunki pracy!

Wczoraj był pierwszy dzień referendum strajkowego w Poznaniu, dzisiaj we Wrocławiu, jutro w Szczecinie. Dzisiaj głosowało tyle osób, że w pewnym momencie zabrakło kart do głosowania W Amazonie współpracują związki zawodowe OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon i Solidarność Pracowników Amazon Polska.

Głosowanie potrwa do września. Moża też głosować online: http://referendum.ozzip.pl.

A w Europie magazyny stoją. Odbył się też pierwszy strajk w Amazonie w USA. Pracownicy i pracownice walczą o swoje!

#strajkamazon #popieramreferendumwamazonie #popieramstrajkstrajkamazon,popieramreferendumwamazonie,popieramstrajk

Źródło
Opublikowano: 2019-07-16 19:21:40

Amazon wysłał pracownikom sms-y, żeby w trakcie dużej przerwy zjedli obiad na górnej kantynie i nie schodzili na dół – p

Maja Staśko:

Amazon wysłał pracownikom sms-y, żeby w trakcie dużej przerwy zjedli obiad na górnej kantynie i nie schodzili na dół – przez to nie będą przechodzić obok urn do głosowania w referendum przedstrajkowym. Tak Amazon wspiera wybory pracowników.

Sady, Poznań, Poland, profile picture

Źródło
Opublikowano: 2019-07-15 11:53:18

CHIP: Amazon Poland kontra pracownicy – mamy wypowiedzi obydwu stron | CHIP

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

— Wynagrodzenia nie rekompensują nam charakteru pracy, to znaczy poziomu zmęczenia i zniszczenia organizmów, przez to w jaki sposób ta praca jest zorganizowana. A metoda przeglądu wynagrodzeń jest niedopuszczalna. Brane są pod uwagę prace z branży, gdzie faktycznie na niższych stanowiskach nie zarabia się zbyt wiele, oprócz tego, czynniki jak poziom bezrobocia i poziom wynagrodzeń w miejscowościach, z których pochodzą pracownicy. Nie bierze się natomiast pod uwagę zysków, jakie wypracowujemy. Dlatego w Szczecinie i Sosnowcu ludzie zarabiają mniej niż w Poznaniu i Wrocławiu.

CHIP: Amazon Poland kontra pracownicy – mamy wypowiedzi obydwu stron | CHIP

Jak mówi w rozmowie z CHIP-em przedstawiciel Amazon Poland, pracownicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości 3100 złotych brutto.

Źródło
Opublikowano: 2019-05-11 07:55:30

Normy w Amazonie nie do spełnienia? Sąd: 'Nastawienie pracodawcy wyłącznie na zysk’

„Pozwany [Amazon] wypaczył ideę stosunku pracy, (…), arbitralnie przyznał sobie prawo do zwalniania najmniej wydajnych pracowników tylko dlatego, że ich wyniki są gorsze niż 90 proc. reszty załogi (…). System oceny pracowników z góry zakłada, że zawsze będą tacy, których należy ocenić negatywnie. W ocenie sądu takie ustalenie procedury stanowi przykład przedmiotowego traktowania pracownika i nastawienie pracodawcy jedynie na zysk” – pisze poznański sąd rejonowy.
Śrubowanie norm przy takiej skali jest nawet zrozumiałe: jeśli zatrudniasz w Polsce 14 tys. osób, i każda zeskanuje tylko jeden przedmiot na godzinę, jesteś o 14 tys. ajtemów na plusie, czyli oszczędzasz ok. 14 etatów.
Elegancko opisuje to szef Ryanaira Michael O’Leary, który Wasze centymetry na nogi przelicza obsesyjnie na każdy jeden dodatkowy fotel, a te – na miliony euro (także wide dawny pomysł ze zlikwidowaniem toalety, bo to pięć potencjalnych foteli).
Gargantuiczna skala jest jedną z immanentnych cech gigakorpów, z problemem mierzenia wydajności będziemy więc stykać się coraz częściej, a nie rzadziej.
No ale żeby być sprawiedliwą: to także dzięki niej zakupy na Amazonie są tanie, a loty za dwie stówki do Porto czy Neapolu istnieją.

Normy w Amazonie nie do spełnienia? Sąd: 'Nastawienie pracodawcy wyłącznie na zysk’

Sąd w Poznaniu uznał, że zasady, według których ocenia się i zwalnia pracowników, są niezgodne z kodeksem pracy. Tymczasem w USA weryfikacji wydajności pracowników w Amazonie już dokonuje sztuczna inteligencja i to ona wskazuje ludzi do zwolnienia

Źródło
Opublikowano: 2019-05-06 13:37:26

laboursolidarity.org

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

[FR]
Quarante personnes ont participé à cette rencontre.
Les échanges entre travailleuses et travailleurs d’Amazon existent depuis le printemps 2015 (à l’origine, des équipes syndicales de Pologne et d’Allemagne OZZ-IP et Ver.di). Etaient présent.es des représentantes et représentants des entrepôts Amazon de Poznan, Wroclaw et Szczecin (syndicats OZZ-IP et Solidarnosc), Bad Hersfeld, Brieselang (ville proche de Berlin) et Leipzig (Ver.di), Madrid (CGT état espagnol), Sarran et Lauwin Planque (Sud Commerce), et d’organisations syndicales et collectifs qui les soutiennent.

laboursolidarity.org

International Labour Network of Solidarity and StrugglesRed Sindical Internacional de Solidaridad y de LuchasRéseau Syndical International de (…)

Źródło
Opublikowano: 2019-03-28 08:32:07

Mają dość „wyścigu szczurów”. Związkowcy Amazona protestowali w Poznaniu

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Protest pracownic i pracowników Amazona z Polski, Niemiec, Francji i Hiszpanii.

Mają dość „wyścigu szczurów”. Związkowcy Amazona protestowali w Poznaniu

Kilkudziesięciu związkowców firmy Amazon spotkało się dziś w Poznaniu pod siedzibą jednej z agencji pracy. Protestowali przeciwko brakowi stabilnego zatrudnienia, ale i wyśrubowanym normom. Polskich związkowców wspierają koledzy z Francji, Hiszpanii i Niemiec.

Źródło
Opublikowano: 2019-03-17 23:55:02

Już w najbliższą sobotę protest i konferencja prasowa w Poznaniu przed siedzibą Adecco ul. Towarowa 35, przeciwko zatrud

Maja Staśko:

‼️Już w najbliższą sobotę protest i konferencja prasowa w Poznaniu przed siedzibą Adecco ul. Towarowa 35, przeciwko zatrudnianiu na umowach śmieciowych przez Amazon! Będą z nami pracownicy Amazon z Niemiec, Francji i Hiszpanii. Każdy może przyjść – zapraszamy!

Umowy czasowe = wyzysk stały!

16 marca, sobota
10:00 – 10:30 – Konferencja prasowa przed siedzibą Adecco – przyjdź i wyraź swoje zdanie!

#walkawamazonwalkawamazon

Źródło
Opublikowano: 2019-03-14 16:22:21

Pracownica Amazona pisze o katorżniczej pracy w święta. Firma odpowiada: 11 godzin zdarzyło się raz

Maja Staśko:

Dzień po tym artykule nasza koleżanka Maja Staśko została zwolniona z pracy.
jbć #amazon
Maja ✊✊✊

Pracownica Amazona pisze o katorżniczej pracy w święta. Firma odpowiada: 11 godzin zdarzyło się raz

Razem z dojazdem część z nas poświęca na pracę nawet 16 godzin dziennie. Pozostaje osiem godzin na życie – pisze w liście do redakcji Maja Staśko, pracownica podpoznańskiego magazynu Amazona. Firma odpiera część zarzutów i przekonuje, że krytyczny list to 'odosobniona opinia’.

amazon

Źródło
Opublikowano: 2018-12-31 10:38:48

Maja Staśko napisała, jak wygląda praca w okresie świątecznym w Amazonie z perspektywy pracowniczki. Dzień po artykule s

Maja Staśko:

Maja Staśko napisała, jak wygląda praca w okresie świątecznym w Amazonie z perspektywy pracowniczki. Dzień po artykule straciła pracę.

“Dzisiaj po południu zadzwonił do mnie pracownik agencji Adecco Poland, żeby poinformować, że nie przedłużą ze mną umowy. Jeszcze w Wigilię w pracy pytałam i dwukrotnie dostałam potwierdzenie, że moja umowa na styczeń została przedłużona. Zapisałam nazwisko osoby z agencji pracy, która przekazała mi tę informację, podeszłam do stanowiska agencji z koleżanką, żeby mieć świadka. Kiedy dziś zadzwonił do mnie mężczyzna z agencji pracy, powołałam się na to – odpowiedział: „Aha. Zmieniliśmy zdanie”.
Amazon pozbywa się pracownic, które są dla niego niewygodne. Zatrudnienie przez agencję i umowy na miesiąc dają możliwość pozbawienia pracy praktycznie każdego bez konieczności zwalniania i uzasadniania tego w jakikolwiek sposób. A my zostajemy bez pracy. Następna osoba jeszcze poważniej się zastanowi, zanim opowie o tym, jak jest traktowana w Amazonie. Stanie przed wyborem: mieć za co żyć lub móc bez cenzury powiedzieć o swoich warunkach pracy. To jest ta wolność słowa? To jest ten brak cenzury?” – poinformowała na swoim profilu fb Maja.

Tekst został opublikowany w niedzielę na portalu Gazeta.pl: https://bit.ly/2QUAIqg

Strajkujący pracownicy i pracowniczki tej firmy to krajobraz Hiszpanii, Niemiec, a ostatnio Polski. Warunki pracy w Amazonie i nierealne wymagania firmy wobec pracowników i pracowniczek opisał w 2015 r. „New York Times”, były pracownik John Rosmann napisał o pracy w Amazonie książkę. Przedwczoraj za tekst o kulisach pracy w podpoznańskim oddziale Amazona Maja Staśko została zwolniona. Każdy sprzeciw karany jest przez giganta pozwami, zwolnieniami i usuwaniem niewygodnych pracowników w trybie natychmiastowym. Porady internautów a’la Bronisław Komorowski „Zmień pracę i weź kredyt”, opinie o roszczeniowości pracowników i ich braku pokory formułowane też przez niektórych przedstawicieli mediów – Elizę Michalik („To nie elita gardzi zwykłym człowiekiem, ale zwykły człowiek gardzi elitą”), Irenę Eris („Dzisiejsza młodzież jest inna (…) hedonistyczna, czasami roszczeniowa. Dzisiaj przychodzi młody człowiek i pyta: „Ile zarobię na rękę? Co od was dostanę?”) czy Martynę Wojciechowską („niby CV mają ładne, chcą pracować, ale „wiele oczekują i wiele chcą”) pokazują, jak bardzo społeczeństwo przesiąknięte jest neoliberalnym myśleniem.

Pracowniczy wyzysk to nie wina pracowników i pracowniczek, a globalny, poważny problem całego świata. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić podwładnym godne warunki i system pracy, który nie będzie ich upokarzał.

Solidarnie z Mają!

Amazon.com, Amazon Polska


Źródło
Opublikowano: 2018-12-30 15:03:08

Pracowniczka Amazona pisze o katorżniczej pracy w święta. Firma odpowiada: 11 godzin zdarzyło się raz

Maja Staśko:

Maja Staśko mówi jak jest

Pracowniczka Amazona pisze o katorżniczej pracy w święta. Firma odpowiada: 11 godzin zdarzyło się raz

Razem z dojazdem część z nas poświęca na pracę nawet 16 godzin dziennie. Pozostaje osiem godzin na życie – pisze w liście do redakcji Maja Staśko, pracowniczka podpoznańskiego magazynu Amazona. Firma odpiera część zarzutów i przekonuje, że krytyczny list to 'odosobniona opinia’.

Źródło
Opublikowano: 2018-12-27 19:24:46

Warszawa, 1 listopada 2018r. Piloci oraz personel pokładowy LOTu mimo licznych

Warszawa, 1 listopada 2018r. Piloci oraz personel pokładowy LOTu mimo licznych prób szykanowania i zastraszania przez dyrekcję osiągają główny cel strajku – przywrócenie do pracy swojej koleżanki Moniki Żelazik oraz ponad 60 pilotów zwolnionych w odwecie za udział większości załogi w strajku.

Poznań, październik 2018r. po długiej walce związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza dyrekcja Amazona- globalnego giganta słynącego z nagminnego stosowania niedozwolonych przez prawo praktyk, takich jak zwalnianie osób przebywających na zwolnieniu lekarskim ugięła się pod presją opinii publicznej rezygnując z wyniszczających pracowników wyśrubowanych norm wydajności i kontrowersyjnego systemu oceny pracy.

To tylko niektóre z najgłośniejszych walk, jakie polskie związki zawodowe stoczyły w obronie pracowników. Prawo do zrzeszania się jest w Polsce jednym z najczęściej łamanych praw gwarantowanych przez Konstytucję RP.

Prawie milion z nas pracuje w oparciu o umowy zlecenia, zaś 121 tys. na podstawie umów o dzieło. Mamy wszystkie obowiązki pełnoetatowego pracownika. Nie mamy podstawowego poczucia bezpieczeństwa, prawa do zabezpieczeń w wypadku choroby, czy bezrobocia. Pracodawca może nas w każdej chwili zwolnić bez okresu wypowiedzenia umowy.

Nie musimy się na to biernie godzić. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych, które wejdą w życie w styczniu 2019r. pozwolą związkom reprezentować interesy osób zatrudnionych w oparciu o umowę o dzieło, umowę zlecenie, a nawet samozatrudnionych.

W praktyce 1 stycznia 2019 roku każda osoba wykonująca pracę zarobkową, a nie tylko zatrudniona na umowę o pracę, będzie mogła przystąpić do związku zawodowego, a nawet go utworzyć. To może być przełomowa informacja również dla Ciebie!

❗️12 stycznia Grzegorz Ilnicki, członek związku zawodowego OPZZ Konfederacja Pracy, specjalista od prawa pracy i prawnik od lat reprezentujący interesy pracowników przed Sądami Pracy poprowadzi bezpłatne warsztaty, na których dowiesz się:
• jak zapisać się do związku zawodowego
• jak utworzyć własną organizację związkową
• jakie prawa przysługują Ci jako pracownikowi
• jakie negocjacje z pracodawcą mogą prowadzić w Twoim imieniu związki zawodowe
Podamy też przykłady spraw pozytywnie rozwiązanych przez interwencję związków zawodowych.

❗️12 stycznia zarezerwuj swój czas. Razem zmierzymy się z Twoim problemem.


Źródło
Opublikowano: 2018-12-13 08:00:01

Karetka teraz pod Amazon, w tle „Work hard, make history”, tak wygląda okres przedświąteczny w Amazonie pod Poznaniem: d

Maja Staśko:

Karetka teraz pod Amazon, w tle „Work hard, make history”, tak wygląda okres przedświąteczny w Amazonie pod Poznaniem: dziś na zmianie nocnej wydłużono czas pracy o pół godziny, co oznacza 11 godzin na terenie magazynu, do 5 rano. Trzymamy kciuki za osobę poszkodowaną. Ich zyski, nasze zdrowie.


Źródło
Opublikowano: 2018-12-11 22:55:00

II Anarchistyczny Festiwal Filmowy

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

W dniach 29 czerwca – 1 lipca w Warszawie oraz 6-7 lipca w Łodzi, odbędzie się druga edycja Anarchistyczny Festiwal Filmowy. Wydarzenie, organizowane przez warszawskie i łódzki komisje OZZ IP, ma na celu zaprezentowanie filmów odnoszących się do bieżących problemów społecznych, ekonomicznych i politycznych z perspektywy radykalnej.

Wśród pokazów i dyskusji zaplanowano m.in. spotkanie z Agnieszką Zakrzewską-Matuszak z Inicjatywa Pracownic Żłobków i Agnieszką Mróz z OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon – bohaterkami filmu „Strajk kobiet trwa” opowiadającego o walce poznańskich żłobianek i niedawnych masowych protestach w obronie praw kobiet.

ZAPRASZAMY!

II Anarchistyczny Festiwal Filmowy

W dniach 29 czerwca – 1 lipca w Warszawie oraz 6-7 lipca w Łodzi, odbędzie się druga edycja Anarchistycznego Festiwalu Filmowego. Wydarzenie, organizo…

Źródło
Opublikowano: 2018-06-27 15:27:24