Stop zwolnieniom w Amazon w USA! Jutro wirtualne spotkanie pracowników Amazon z Naomi Klein

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

PILNE❗️❗️❗️
Amazon w USA zwolnił współorganizatorki ruchu Pracowników Amazon na Rzecz Sprawiedliwości Klimatycznej. Jesteśmy oburzeni tymi zwolnieniami! Pomimo długoletniego stażu pracy, pracownice nie miały stabilnego zatrudnienia, podobnie jak setki tysięcy pracowników agencyjnych i tych zatrudnionych przez Amazon na umowach czasowych na całym świecie. Amazon pozbył się ich z dnia na dzień. To nie pierwszy przykład stosowania represji wobec pracowników, którzy się organizują i podejmują niewygodne dla korporacji tematy.

Ale my nie damy się uciszyć! Już w najbliższy czwartek pracownice OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon wezmą udział w spotkaniu z Naomi Klein w celu budowania powiązań miedzy pandemią, kryzysem klimatycznym i walkami pracowników Amazona.

#AmznSpeakOut

Stop zwolnieniom w Amazon w USA! Jutro wirtualne spotkanie pracowników Amazon z Naomi Klein

Amazon w USA zwolnił Emily Cunningham i Maren Costa pracujące przez 5 i 15 lat w siedzibie korporacji w Seattle. Emily odwiedziła nas w Poznaniu w listopadzie 2019 r. Rozmawialiśmy o budowaniu sojuszu między Pracownikami Amazon na Rzecz Sprawiedliwości Klimatycznej – w które obie są zaanga…

AmznSpeakOut

Źródło
Opublikowano: 2020-04-15 16:43:17

Obejrzyj "We won’t be silenced!" – Amazon office workers or warehouse workers together speak up

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


[polskie tłumaczenie poniżej/ ubersetzung ins Deutsche unten]

"We won't be silenced!" – Amazon office workers or warehouse workers together speak up

Amazon has threatened the Amazon Employees for Climate Justice who have dared to speak up against Amazon's substantial role in worsening the climate crisis. The employees have reacted with a campaign under the slogan "We won't be silenced!"
https://twitter.com/AMZNforClima…/status/1232336061956685824"https://twitter.com/AMZNforClima…/status/1232336061956685824

We are workers from Amazon warehouses in various countries who have met for several years to coordinate our struggle for better conditions https://amworkers.wordpress.com/"https://amworkers.wordpress.com

We have experienced similar attacks of Amazon to silence us when we organize as workers and speak up against Amazon's low wages, Amazon's strategy to divide us in permanent and temporary workers, Amazon's threats to fire anyone who does not fulfill the set targets, Amazon's exhausting shift work that makes many of us sick, and more.

We know about Amazon's ways to harm not just us in our work environment, but the natural environment, too, for instance, by worsening air pollution through trucking millions of goods from Germany to Poland just to exploit "cheaper" labor, or by wasting resources through the destruction of millions of goods customers returned. We need to stop it and make sure we all get decent wage and live in clean and healthy environment all over the world.

We express our solidarity with the Amazon Employees for Climate Justice and their cause! Amazon tries to prevent us from speaking up, whether we are office workers or warehouse workers. Only by staying united when fighting back can we win!

We won't be silenced! #AmznSpeakOut

======================================

Nie damy się uciszyć!

Amazon groził zwolnieniem „Pracownikom Amazon na rzecz Sprawiedliwości Klimatycznej”, którzy odważyli się skrytykować Amazon za to, że pogłębia kryzys klimatyczny. Pracownicy zareagowali kampanią pod hasłem „Nie damy się uciszyć!”

https://twitter.com/AMZNforClima…/status/1232336061956685824"https://twitter.com/AMZNforClima…/status/1232336061956685824

Jesteśmy pracownikami magazynów Amazon z różnych krajów, którzy spotkają się od kilku lat, starając się skoordynować naszą walkę o lepsze warunki pracy https://amworkers.wordpress.com/"https://amworkers.wordpress.com

Doświadczyliśmy podobnych ataków ze strony Amazon, by nas uciszyć, gdy zorganizowaliśmy się jako pracownicy i wypowiadaliśmy przeciwko: niskim zarobkom w Amazon, strategii dzielącej nas na pracowników stałych i tymczasowych, groźbom zwolnienia każdego, kto nie wyrabia norm, przeciwko wyczerpującej pracy w magazynach Amazon, która sprawia, że wielu z nas choruje.

Wiemy, że Amazon tworzy nie tylko nieprzyjazne pracownikom środowisko pracy, ale również zagraża środowisku naturalnemu, na przykład pogłębiając zanieczyszczenie powietrza poprzez transport milionów towarów z Niemiec do Polski tylko po to, by wykorzystywać „tańszą siłę roboczą”, lub poprzez marnowanie zasobów niszcząc milionów zwróconych przez klientów produktów. Musimy to wstrzymać i doprowadzić do tego, by wszyscy otrzymywali godziwe wynagrodzenie i żyli w czystym oraz zdrowym środowisku na całym świecie.

Wyrażamy naszą solidarność dla „Pracowników Amazon na rzecz Sprawiedliwości Klimatycznej” i dla ich sprawy! Amazon próbuje powstrzymać nas przed mówieniem na głos o problemach, bez względu na to, czy jesteśmy pracownikami biur czy magazynów. Tylko działając wspólnie, możemy wygrać!

Nie damy się uciszyć! #AmznSpeakOut

======================================

“Ihr bringt uns nicht zum Schweigen” – Ob im Büro oder im Warenlager,
Amazonarbeiter*innen erheben gemeinsam die Stimme

Amazon droht den Kolleg*innen, die bei Amazon Employess für Climate
Justice (Amazon-Beschäftigte für Klimagereichtigkeit) aktiv sind, weil
sie es gewagt hatten, Amazons Rolle bei der Zuspitzung der Klimakrise
anzusprechen. Die Beschäftigten reagierten darauf mit einer Kampagne
unter dem Slogan: “We won't be silenced!” (Deutsch: “Ihr bringt uns
nicht zum Schweigen!”)
https://twitter.com/AMZNforClima…/status/1232336061956685824

Wir sind Arbeiter*innen aus verschiedenen Warenlagern in verschiedenen
Ländern. Wir treffen uns seit mehreren Jahren, um unseren Kampf für
bessere Arbeitsbeitsbedingungen gemeinsam und transnational zu
koordinieren. (https://amworkers.wordpress.com)
Wir erleben ähnlichen Attacken von Seiten Amazons, mit dem Ziel, uns zum Schweigen zu bringen, wenn wir uns als Arbeiter*innen organisieren und die niedrigen Löhne, die Spaltung in Festangestellte und Leiharbeiter*innen, den Leistungsdruck, die anstrengende Schichtarbeit, die uns krank macht, und vieles mehr ansprechen.

Wir wissen, wie Amazaon nicht nur uns unserer Arbeitsumwelt, sondern auch der natürlichen Umwelt schadet. Zum Beispiel trägt Amazon durch den Transport von Millionen von Gütern zwischen Deutschland und Polen, wo Menschen als billigere Arbeitskraft ausgebeutet werden, zur Luftverschmutzung bei. Ein weiteres Beipsiel ist die die Zerstörung von
Millionen von Kundenrücksendungen. Das muss ein Ende haben! Wir müssen weltweit für anständige Löhne sowie eine saubere und gesunde Umwelt kämpfen.

Deswegen solidarisieren wir uns mit den “Amazon Employees for Climare
Justice”! Egal ob wir im Büro oder im Warenlager arbeiten, Amazon
versucht uns davon abzubringen, Kritik zu äußern. Nur wenn wir zusammen stehen und zurückschlagen können wir gewinnen!

Ihr bringt uns nicht zum Schweigen! #AmznSpeakOutAmznSpeakOut,AmznSpeakOut,AmznSpeakOut

Źródło
Opublikowano: 2020-03-03 20:34:01