7 grudnia firma Centralne Biuro Bezpieczeństwa Personalnego pochwaliła się na swoim profilu w mediach społecznościowych,

7 grudnia firma Centralne Biuro Bezpieczeństwa Personalnego pochwaliła się na swoim profilu w mediach społecznościowych, że jej pracownicy uczestniczyli w usunięciu najemców z mieszkania w Warszawie. Wiemy, że nie była to jedyna przeprowadzona przez nich eksmisją, podczas której podszywali się pod służby państwowe. Jedyną osobą uprawnioną do przeprowadzenia eksmisji jest komornik, który może ją przeprowadzić po uprzednim wyroku sądu!
Złożyliśmy dzisiaj razem z Konrad Wiślicz-Węgorowski zawiadomienie do prokuratury w sprawie działalności Centralnego Biura Bezpieczeństwa Personalnego w sprawie przeprowadzenia bezprawnych eksmisji lokatorskich.
Zwróciliśmy się do ministra Mariusza Kamińskiego, z pytaniem dlaczego policja biernie uczestniczy w takich sprawach i do ministra Zbigniewa Ziobry z apelem o poważne potraktowanie przestępstw przeciwko lokatorom.
W poniedziałek razem z Marceliną Zawiszą złożymy zapytania poselskie. Żądamy przekazania informacji na temat liczby bezprawnych eksmisji z udziałem policji i odpowiedzi na pytanie, dlaczego policja uczestniczyła w bezprawnej eksmisji na ulicy Zbożowej w Warszawie.
Więcej na ten temat można przeczytać na profilu Razem w Warszawie


Źródło
Opublikowano: 2019-12-13 20:58:19

Składamy zawiadomienie do prokuratury w sprawie działalności Biura Bezpieczeństw

Składamy zawiadomienie do prokuratury w sprawie działalności Biura Bezpieczeństwa Personalnego!

– Prawo ochrony lokatorów jest w Polsce nagminnie łamane. Jedyną osobą uprawnioną do przeprowadzenia eksmisji jest komornik. A jednak regularnie słyszymy o działalności prywatnych firm, opróżniających mieszkania z lokatorów. Lewica Razem sprzeciwia się nielegalnym eksmisjom i zawsze stoi po stronie lokatorów – mówiła dziś na konferencji prasowej przed siedzibą Prokuratury Okręgowej posłanka Razem, Magdalena Biejat.

7 grudnia firma Centralne Biuro Bezpieczeństwa Personalnego pochwaliła się na swoim profilu w mediach społecznościowych, że jej pracownicy uczestniczyli w usunięciu najemców z mieszkania w Warszawie. Działanie pracowników firmy wywołało oburzenie wielu aktywistów i komentatorów.

– Była to nielegalna eksmisja, przeprowadzona pomimo braku podstawy prawnej oraz z pominięciem przepisów. Eksmisja odbyła się bez udziału komornika, jedynej osoby uprawnionej do przeprowadzenia tej procedury. – mówił na konferencji Konrad Wiślicz-Węgorowski z warszawskiego Razem – Doszło do niej w środku okresu ochronnego, który trwa od 1 listopada do 31 marca. Nie był to jedyny tego typu incydent, w które zaangażowani byli pracownicy biura. Podczas swoich działań pracownicy CBBP ubrani są w stroje przypominające odzież stosowaną przez organy ścigania, kominiarki, kamizelki taktyczne, w tym z wielkim napisem „CBBP”, który wyglądem odpowiada tym, stosowanym przez Centralne Biuro Śledcze Policji, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Nawet skrót „CBBP” jest mocno podobny do „CBŚP”. CBBP w swoich materiałach udostępnionych w Internecie prezentuje fotografie atrap broni, a także innego sprzętu, zazwyczaj stosowanego wyłącznie przez organy ścigania.

Politycy Lewicy Razem zwracali też uwagę, że wynajmujący lokal, którzy popadli w problemy finansowe lub zdrowotne żyją w nieustannym stresie. Obawiają się tego czy za chwilę nie znajdą się – wraz z całym dobytkiem – na ulicy. Jest to tym większy problem teraz, w zimie. Zwracali też uwagę, że tę sytuację wykorzystują pracownicy CBBP, ubrani w mundury, kominiarki, kamizelki taktyczne z napisami podobnymi do tych, stosowanych przez służby specjalne, starając się wywołać wrażenie, że nadszedł dzień, w którym komornik, wraz z asystą organów ścigania przyszedł, aby siłą opróżnić lokal.

Konrad Wiślicz-Węgorowski poinformował, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez firmę Centralne Biuro Bezpieczeństwa Personalnego, ze względu na udawanie przez nią służb państwowych. Magdalena Biejat zapowiedziała, że wspólnie z inną posłanką Razem, Marceliną Zawiszą, złożą interpelacje do Ministra Spraw Wewnętrznych z pytaniem, jakim prawem w nielegalnej eksmisji brała udział Policja. Posłanki zwrócą się też do ministra z wnioskiem o zorganizowanie dla policjantów szkoleń praw lokatorów.
Źródło
Opublikowano: 2019-12-13 15:42:57

Panie Piotrze, na skutek powództwa przeciw egzekucyjnego sąd wydał postanowienie wstrzymujące eksmisje. Ale wierzycielka

Panie Piotrze, na skutek powództwa przeciw egzekucyjnego sąd wydał postanowienie wstrzymujące eksmisje. Ale wierzycielka nie uznaje zabezpieczenia i wynajęła firmę centralne biuro bezpieczeństwa personalnego. Przyszło czterech drabów z kobietą. Chcieli nas eksmitować. Jeden z nich w kamizelce kuloodpornej z bronią w ręku. Zatrzymali moje dziecko wracające że szkoły, nie chcieli wpuścić do domu. Dopiero interwencja policji pomogła. Siedzieli pod drzwiami wiele godzin, informowali sąsiadów, że jestem złodziejką. Okleili mi drzwi i wizjer, że nie było nic widać.

Błagam o pomoc
Włamali mi się do mieszkania
Siedzi 4 drabów
Policja odmawia ich usunięcia, bo ja nie mam tytułu prawnego
Do lokalu

Sąd wstrzymał zatem eksmisję, a jednak dokonano jej przemocą, mimo zakazu sądowego, a policja jak zwykle bezradna..

Źródło
Opublikowano: 2019-09-04 16:21:44

Cześć, w okresie urlopowym Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej zaczęła zalegać z rachunkami. Prosimy o wpłaty, żebyśmy

Cześć, w okresie urlopowym Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej zaczęła zalegać z rachunkami. Prosimy o wpłaty, żebyśmy mogli dalej działać ze zdwojoną siłą. Bo źli ludzie niestety nie robili sobie w tym czasie przerwy i mamy pełne ręce roboty.

Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej
14 1020 1156 0000 7202 0083 2899

Oto przykład:

Panie Piotrze, na skutek powództwa przeciw egzekucyjnego sąd wydał postanowienie wstrzymujące eksmisje. Ale wierzycielka nie uznaje zabezpieczenia i wynajęła firmę centralne biuro bezpieczeństwa personalnego. Przyszło czterech drabów z kobietą. Chcieli nas eksmitować. Jeden z nich w kamizelce kuloodpornej z bronią w ręku. Zatrzymali moje dziecko wracające że szkoły, nie chcieli wpuścić do domu. Dopiero interwencja policji pomogła. Siedzieli pod drzwiami wiele godzin, informowali sąsiadów, że jestem złodziejką. Okleili mi drzwi i wizjer, że nie było nic widać.

Błagam o pomoc
Włamali mi się do mieszkania
Siedzi 4 drabów
Policja odmawia ich usunięcia, bo ja nie mam tytułu prawnego
Do lokalu

Sąd wstrzymał zatem eksmisję, a jednak dokonano jej przemocą, mimo zakazu sądowego, a policja jak zwykle bezradna..

Źródło
Opublikowano: 2019-09-04 16:12:51