Obejrzyj Odpowiedź dla ministra

Daria Gosek-Popiołek:


Na pewno słyszeliście o działaniach młodych ludzi zrzeszonych w organizacji Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Na początku maja wystosowali oni list do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym domagają się podjęcia przez ministerstwo działań na rzecz wprowadzenia edukacji klimatycznej do polskich szkół – w formie osobnego przedmiotu lub zmian w podstawie programowej, jak również kompleksowych szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli na temat mechanizmów zmiany klimatu.

Ich list przez dłuższy czas pozostawał jednak bez odpowiedzi. Toteż wraz z Młodzi Razem wystosowałam do Ministra Piontkowskiego zapytanie w tej sprawie. Jednak odpowiedź, której udzieliło Ministerstwo zarówno nam, jak i MSK, nie jest w żadnym stopniu zadowalająca kompleksowa ani merytoryczna.

Dlatego Młodzieżowy Strajk Klimatyczny postanowił odpowiedzieć Ministrowi i rozpoczął cykl nagrań pod hasłem #ChcemyWiedzieć. 🌏

Edukacja w dobie kryzysu klimatycznego to podstawa. Obywatele i obywatelki muszą być świadomi zmian, jakie zachodzą w świecie, w którym żyją, a także ich konsekwencji. Muszą wiedzieć, jakie działania w celu poprawy należy podejmować. Obecna podstawa programowa nie jest kompleksowa, tylko wzmiankowa. Wiedza o klimacie powinna być przekazywana jako interdyscyplinarna nauka. Nauczyciele i nauczycielki powinni otrzymać dostęp do całościowych szkoleń w tym zakresie.

Potrzebujemy społeczeństwa odpowiedzialnego i świadomego – aby tak się stało, powinniśmy działać na rzecz edukacji klimatycznej. Dlatego to nie koniec mojej korespondencji z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Was natomiast gorąco zachęcam do zapoznania się z materiałami Młodzieżowego Strajku Klimatycznego! Ci młodzi ludzie wykonują bardzo ważną pracę na rzecz świadomości klimatycznej. W komentarzu zostawiam również link do treści mojej interpelacji i do odpowiedzi MEN.ChcemyWiedzieć

Źródło
Opublikowano: 2020-07-29 16:49:31