Specjalne strefy ekonomiczne to trwały element polskiego krajobrazu gospodarczego. Powstały one na mocy ustawy z 1994 r.

Fundacja Kaleckiego:

Specjalne strefy ekonomiczne to trwały element polskiego krajobrazu gospodarczego. Powstały one na mocy ustawy z 1994 r. i pierwotnie miały istnieć 20 lat, jednak w międzyczasie ten okres wydłużano – w 2013 r. rząd zadecydował, że strefy będą funkcjonować przynajmniej do końca 2026 r.

W ostatnich latach słychać coraz więcej głosów krytycznych wobec SSE. Przede wszystkim generują one bardzo wysokie koszty dla budżetu (m.in. w formie hojnych zwolnień podatkowych), tworząc przy tym rynkowe przewagi dla wybranych podmiotów gospodarczych. Raporty Ministerstwa Finansów wskazują, że wpływ SSE na redukcję bezrobocia jest wątpliwy – inwestorzy najchętniej lokują kapitał w specjalnych strefach ekonomicznych znajdujących się na obszarach lepiej rozwiniętych gospodarczo, posiadających infrastrukturę wysokiej jakości oraz charakteryzujących się względnie niskimi stopami bezrobocia. Dlatego też jeden z głównych celów istnienia specjalnych stref ekonomicznych – zrównoważony rozwój terytorialny – nie jest osiągany, a funkcjonowanie SSE w praktyce prowadzi do pogłębiania się przepaści pomiędzy biedniejszymi i zamożniejszymi regionami Polski.

Należy zadać pytanie, czy istnienie specjalnych stref ekonomicznych w ich obecnej formule jest rzeczywiście korzystne dla rozwoju polskiej gospodarki i stanu finansów państwa. Podkreślmy, że ponad 80% kapitału lokowanego w strefach należy do podmiotów zagranicznych, w tym także zarejestrowanych w krajach powszechnie znanych jako raje podatkowe (jak np. Cypr). Zaledwie 50% podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce odprowadza podatek CIT (o czym wspominaliśmy w poprzedniej infografice), tak więc do rozważanej przez Piketty’ego relacji praca-kapitał należy dodać kolejny wymiar – porównanie zwrotów z inwestycji poniesionych przez kapitał zagraniczny i krajowy.

Kapitałowi zagranicznemu w Polsce w całości poświęcimy naszą najbliższą debatę: https://www.facebook.com/events/857938650944027/ oraz
warsztaty: https://www.facebook.com/events/1620830408153391/

#SSE #gospodarka #kapitałzagraniczny #FDI #Piketty #CIT #FundacjaKaleckiegoSSE,gospodarka,kapitałzagraniczny,FDI,Piketty,CIT,FundacjaKaleckiego

Źródło
Opublikowano: 2015-03-30 20:17:15