Uwaga! Najnowsze badanie #Deloitte „Global #Millennial Survey 2019” wykazuje, że

Uwaga! Najnowsze badanie #Deloitte „Global #Millennial Survey 2019” wykazuje, że pokolenia 20-latków i 30-latków są coraz bardziej pesymistyczne, niepewne i pozbawione ufności, co do swojej sytuacji zawodowej – oraz ogólniej: wobec świata, w którym żyją.

Badanie objęło 13 416 przedstawicieli pokolenia Y i Z (urodzonych w latach 1983–1999) z 42 krajów, w tym z Polski.

Kluczowe wnioski z badania 🔬

📌 Poziom optymizmu odnośnie sytuacji ekonomicznej i społeczno-politycznej jest rekordowo niski. Respondenci nie ufają tradycyjnym instytucjom społecznym, w tym mediom.
📌 Milenialsi są pozbawieni złudzeń. Nie są specjalnie zadowoleni ze swojego życia, sytuacji finansowej, pracy, przywódców politycznych ani liderów biznesowych.
📌 Pokolenie Y poszukuje wrażeń. Chętniej podejmuje decyzje o podróży czy pomocy swojej społeczności lokalnej, niż o założeniu rodziny.
📌 Pokolenie Z jest sceptyczne wobec biznesu. Pozostają lojalni wobec organizacji, którym przyświecają podobne wartości pozafinansowe.Deloitte,Millennial

Źródło
Opublikowano: 2019-09-11 14:48:07