Polska ma nie tylko jeden z najniższych współczynników dzietności na świecie,

Fundacja Kaleckiego:

Polska ma nie tylko jeden z najniższych współczynników dzietności na świecie, ale też jedną z największych różnic między dzietnością faktyczną a pożądaną. Kontynuacja tych trendów przez najbliższe pół wieku połączona z emigracją doprowadziłaby do największego wskaźnika obciążenia demograficznego ludnością starszą (old-age dependency ratio) w Europie.

Fundacja Kaleckiego, profile pictureNo photo description available.

demografia,współczynnikdzietności,fundacjakaleckiego

Źródło
Opublikowano: 2021-02-23 10:51:21

Wczoraj zaprezentowaliśmy infografikę, która pokazuje, że Polska ma jeden z na

Fundacja Kaleckiego:

Wczoraj zaprezentowaliśmy infografikę, która pokazuje, że Polska ma jeden z najniższych współczynników dzietności na świecie, a w konsekwencji bardzo wysoką różnicę między dzietnością rzeczywistą i pożądaną.

W poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania demograficzne stojące przed Polską, nasz analityk Maciej Sobociński napisał dla Instytut Spraw Publicznych raport poświęcony polityce rodzinnej w Polsce i efektywnym instrumentom wspierania dzietności. Jak wynika z przeglądu międzynarodowych badań, do najskuteczniejszych należą te rozwiązania, które prowadzą do wyrównywania sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz ułatwiają matkom i ojcom lepsze godzenie ról zawodowych i opiekuńczych.

Fundacja Kaleckiego, profile pictureNo photo description available.

demografia,zatrudnienie,rynekpracy,równośćpłci,fundacjakaleckiego

Źródło
Opublikowano: 2021-02-23 07:35:42

Fundacja Kaleckiego przygotowała dla Instytutu Studiów Zaawansowanych analizę rządowego programu „Rodzina 500+” z punktu

Fundacja Kaleckiego:

Fundacja Kaleckiego przygotowała dla Instytutu Studiów Zaawansowanych analizę rządowego programu „Rodzina 500+” z punktu widzenia jakości polityki publicznej.

W analizie skupiamy się na diagnozie problemu, sposobie określenia celów i narzędzi ewaluacji programu, doborze środków do ich realizacji, jakości procesu legislacyjnego, spójności z innymi flagowymi programami polityki rządu (zwłaszcza z planem Morawieckiego oraz reformą oświaty).

Uważamy, że program w swojej obecnej formie ma większe szanse oddziaływania na ubóstwo niż na dzietność. Jednak nawet jako środek redukcji ubóstwa wymaga gruntownej rewizji.

Cały tekst: tinyurl.com/ledlttg

#demografia #ubóstwo #500plus #fundacjakaleckiegodemografia,ubóstwo,500plus,fundacjakaleckiego

Źródło
Opublikowano: 2017-03-20 20:40:00

„Jesteśmy krajem rozdartym dwoma falami urbanizacji. Do połowy lat 60. większość z nas mieszkała na wsi. Sprawia to, że

Fundacja Kaleckiego:

„Jesteśmy krajem rozdartym dwoma falami urbanizacji. Do połowy lat 60. większość z nas mieszkała na wsi. Sprawia to, że dziś mamy gigantyczną liczbę młodych ludzi, którzy mają dziadków na wsi, rodziców w małym mieście, a sami – skuszeni obietnicami kariery – pojechali po dyplomy do dużych miast i już w nich zostali. Z jednej strony ci ludzie są pozbawieni dostępu do bezcennej instytucji dziadków. Z drugiej zaś – żyją w kraju, w którym nie ma miejsc w placówkach dla ponad 90 proc. dzieci do lat trzech. Musimy zrekonstruować nasze rozdarte urbanizacją sieci wsparcia, bazując na poszanowaniu wyboru.” – Anna Gromada z Fundacji Kaleckiego mówi w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” analizuje program 500+ z punktu widzenia jego celów, zmian społecznych i ciągłości państwa.

http://wyborcza.pl/…/7,124059,21331171,anna-gromada-nikt-ni…

#demografia #ubóstwo #500+ #fundacjakaleckiegodemografia,ubóstwo,fundacjakaleckiego

Źródło
Opublikowano: 2017-02-04 12:59:46

„Wystarczy spojrzeć na mapę dzietności we współczesnej Europie, aby dostrzec pewien paradoks. Jakim cudem te wszystkie k

Fundacja Kaleckiego:

„Wystarczy spojrzeć na mapę dzietności we współczesnej Europie, aby dostrzec pewien paradoks. Jakim cudem te wszystkie kraje z południa i wschodu kontynentu, uważane za konserwatywne (…) „społeczeństwa rodziny” mają najniższą dzietność na świecie? Natomiast te z zachodu i północy, zaszufladkowane jako „społeczeństwa indywidualistów” (…) cieszą się dzietnością o wiele bliższą poziomowi zastępowalności pokoleń?”.
Anna Gromada z Fundacji Kaleckiego pisze o zmianach, jakie zaszły w europejskiej dzietności w ostatnich trzech dekadach oraz o tym dlaczego promowanie macierzyństwa przez płacz jest nie tylko nieetyczne, ale również nieskuteczne.

Link do artykułu: www.krytykapolityczna.pl/…/promowanie-macierzynstwa-przez-p…

#demografia #praca #politykarodzinna #gospodarka #politykaspoleczna #fundacjakaleckiegodemografia,praca,politykarodzinna,gospodarka,politykaspoleczna,fundacjakaleckiego

Źródło
Opublikowano: 2015-08-03 19:30:01