„Rozpowszechnianie się maszyn, których funkcjonowanie jest bardziej produktywne od ludzkiej pracy, stawia pod znakiem za

Fundacja Kaleckiego:

„Rozpowszechnianie się maszyn, których funkcjonowanie jest bardziej produktywne od ludzkiej pracy, stawia pod znakiem zapytania filozofię polityczną opierającą prawo do społecznego uznania na jednostkowej wytwórczości. Każe także pytać o sposoby wartościowania ludzkich aktywności poza polem wąsko pojmowanej produktywności ekonomicznej” – tekstem Jędrzeja Malko Fundacja Kaleckiego rozpoczyna cykl refleksji na temat pracy dla Res Publica Nowa
http://bit.ly/2dsIdRG
#FundacjaKaleckiego #społeczeństwo #ekonomiapolitycznaFundacjaKaleckiego,społeczeństwo,ekonomiapolityczna

Źródło
Opublikowano: 2016-10-23 18:01:02