Od kilku miesięcy polskie samorządy przyjmują uchwały, w których ogłaszają, że są strefami wolnymi od „ideologii LGBT”.

Daria Gosek-Popiołek:

Od kilku miesięcy polskie samorządy przyjmują uchwały, w których ogłaszają, że są strefami wolnymi od „ideologii LGBT”. Kamil Maczuga, Kuba Gawron, Mirka Makuchowska wraz z kilkoma innymi osobami walczą z tymi uchwałami.

To dzięki ich pracy i zaangażowaniu Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której
🌈 przypomina, że prawa osób LGBTI są prawami podstawowymi
🌈 potępia wszelką dyskryminację osób LGBTI i ich praw podstawowych przez organy publiczne (…) oraz wzywa Komisję do zdecydowanego potępienia tych przejawów dyskryminacji w sferze publicznej;
🌈 apeluje do państw członkowskich o wprowadzenia przepisów dotyczących równego uznawania małżeństw i związków partnerskich między osobami tej samej płci, tak aby zapewnić pełne poszanowanie prawa do życia prywatnego i rodzinnego
🌈 potępia każdy rodzaj dyskryminacji lub przemocy ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i cechy płciowe; zachęca Komisję do opracowania planu, który zagwarantuje równe prawa i szanse wszystkim obywatelom
16.apeluje do Komisji, by oceniła, czy utworzenie stref wolnych od LGBTI stanowi pogwałcenie swobody przemieszczania się i pobytu w UE, wzywa Komisję do stwierdzenia, czy Polska uchybiła zobowiązaniu wynikającemu z Traktatów
🌈 wzywa Komisję do monitorowania wykorzystania wszystkich unijnych źródeł finansowania, oraz do regularnego dialogu z władzami w celu przypomnienia o ich zobowiązaniu do niedyskryminacji oraz o tym, że takie środki nie mogą być w żadnym wypadku wykorzystywane do celódyskryminacyjnych;

#EqualityZonePL #PeopleNotIdeologyEqualityZonePL,PeopleNotIdeology

Źródło
Opublikowano: 2019-12-19 09:35:48