Sesja Rady Miasta Gdynia – grudzień 2017Nagranie pochodzi z transmisji na żywo zorganizowanej przez władze Gdyni. Włodarze nie chcą udostępniać nagrań z obrad Rady Miasta po zakończeniu transmisji. Obrady i transmisja odbywają się w godzinach kiedy większość z nas pracuje lub uczy się.

W trosce o transparentność działań Rady Miasta postanowiliśmy nagrywać transmisje zorganizowane przez miasto i udostępniać je na naszym kanale YouTube, by były dostępne zawsze i dla wszystkich.

Źródło
Opublikowano: 2017-12-22 19:22:05

Sesja Rady Miasta Gdynia – sierpień 2017Po roku wyręczania władz Gdyni w dbaniu o transparentność oraz złożeniu petycji w sprawie nagrywania i udostępniania nagrań z posiedzeń Rady Miasta w internecie gdyńskie Razem odniosło sukces. Nasz postulat zostanie zrealizowany. Na sierpniowej sesji miasto zorganizowało testowe nagrywanie posiedzenia. Od następnej sesji nagrania będą publikowane w internecie.

3:38 – Zdjęcie z obrad obywatelskiego projektu dofinansowania zabiegów in vitro.

1:10:06 – Absurd dekomunizacji: Rada zmienia nazwę ulicy Pionierów na Pionierów.

2:33:14 – Zmiana uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

2:35:51 – Kontrowersyjna pomysł zniżki abonamentu parkingowego dla osób posiadających drogie samochody elektryczne i hybrydowe. Kierowanie zachęt finansowych do wąskiej grupy najbardziej zamożnych gdynian i gdynianek wydaje się mijać z celem ze względu na stosunkowo niewielką liczbę adresatów i adresatek oraz finansowy charakter tej zachęty. Takie podejście budzi szczególny sprzeciw po odrzuceniu na poprzedniej sesji Rady obywatelskiego projektu uchwały o darmowej komunikacji autobusowej dla dzieci w wieku szkolnym.

2:36:47 – Prezentacja na temat car-sharingu (usługi współdzielenia samochodu). Rozwiązanie wydaje się być ciekawym, wygodnym i przyszłościowym uzupełnieniem publicznej komunikacji zbiorowej, szczególnie biorąc pod uwagę niepokojąco wysoką i nadal rosnącą w Gdyni liczbę samochodów przydającą na 1000 mieszkańców.

Porządek obrad: http://gdynia.pl/bip/rok-2017-2,6379/xxxiv-sesja-z-dnia-30-sierpnia-2017-r,497382

Źródło
Opublikowano: 2017-09-05 04:44:25

Konferencja w sprawie transparentności władz GdyniW piątek 4 sierpnia zorganizowaliśmy konferencję oraz złożyliśmy petycję w sprawie nagrywania posiedzeń Rady Miasta, komisji oraz instalacji elektronicznego, imiennego systemu głosowania w Gdyni.
W imieniu gdyńskiego okręgu Razem głos zabrał Michał Kowalewski. Domagaliśmy się większej transparentności.

Źródło
Opublikowano: 2017-08-10 19:43:52

Sesja Rady Miasta Gdynia – czerwiec 2017 cz.2Porządek obrad: http://gdynia.pl/bip/rok-2017-2,6379/xxxxiii-sesja-rady-miasta-gdyni-z-dnia-28-czerwca-2017-r,491864

Inicjatywa Polska przedstawia projekt uchwały „Dzieciaki bez biletów”: https://youtu.be/73wdBNiQb18?t=1h37m57s

W związku długością posiedzenia nie byliśmy w stanie nagrać jego całości tym razem.

Źródło
Opublikowano: 2017-07-07 07:49:02

Sesja Rady Miasta Gdynia – czerwiec 2017 cz.1Już 10 miesiąc wyręczamy władze Gdyni w dbaniu o transparentność działania Rady Miasta poprze nagrywanie i udostępnianie nagrań z posiedzeń.

Porządek obrad: http://gdynia.pl/bip/rok-2017-2,6379/xxxxiii-sesja-rady-miasta-gdyni-z-dnia-28-czerwca-2017-r,491864

Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium Prezydentowi miasta Gdyni za rok 2016: https://youtu.be/qo7RDFlpp1k?t=54m24s

Źródło
Opublikowano: 2017-07-07 07:27:48

Sesja Rady Miasta Gdynia – kwiecień 2017Minął 8. miesiąc odkąd wyręczamy władze Gdyni w dbaniu o transparentność działań Rady Miasta i udostępniamy nagrania z jej posiedzeń.

Porządek obrad: http://gdynia.pl/bip/rok-2017-2,6379/xxxi-sesja-z-dnia-26-kwietnia-2017-r,483406

Fragmenty szczególnej wagi:
– Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030 – 0:38:06
– Program Osłonowy wsparcia mieszkańców Wzgórza Gen. Orlicz-Dreszera na  lata 2017-2021 – 1:21:39
– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej (tzw. Międzytorza) – 2:28:40
– W większości odrzucone uwagi Miasta Wspólnego, Rowerowej Gdyni i Martyny Regent do planu zagospodarowania Międzytorza – 2:48:41

Źródło
Opublikowano: 2017-05-04 12:51:10

Sesja Rady Miasta Gdynia – marzec 2017Już od 7 miesięcy wyręczamy Radę Miasta Gdynia w dbaniu o transparentność jej działań. Rada nie zgadza się na nagrywanie i udostępnianie nagrań ze swoich posiedzeń w Internecie.

Na marcowej sesji tłumnie obecni byli mieszkańcy Wzgórza Orlicz-Dreszera, którym grozi utrata dachu nad głową w związku z roszczeniami właścicieli gruntów na których stoją ich domy. Mieszkańców wspierali przedstawiciele pomorskiego Ruchu Sprawiedliwości Społecznej oraz członkowie i członkinie gdyńskiego okręgu partii Razem.

Zaskoczone tak tłumną obecnością mieszańców i wspierającego ich Piotra Ikonowicza władze próbowały przedstawić sytuację jako najazd i wtrącanie się w sprawy Gdyni przez „gości z Warszawy”. Z sali obrad padały uwagi sugerujące całkowity brak zrozumienia pojęcia solidarności oraz przekonanie, że brudy powinno się prać we własnym gronie.

Posiedzenia Rady Miasta odbywają się w godzinach niedostępnych dla większości pracujących i uczących się gdynian i gdynianek, nie są nagrywane, mieszkańcy nie mają możliwości zabrania na nich głosu, ani sposobu by dowiedzieć się jak głosowali radni i radne, gdyż głosowania nie są imienne, a większości sali obrad nie widać z balkonu dla widzów. Dodatkowo za próbę wywieszenia transparentów grozi kara do 500zł. Władze Gdyni nie szanują mieszkańców na tyle, by zadbać o transparentność swoich działań oraz wysłuchać ich głosów. W takiej sytuacji zdesperowanym ludziom pozostaje bycie razem, solidarność i krzyk.

Porządek obrad i projekty uchwał: http://gdynia.pl/bip/rok-2017-2,6379/z-dnia-29-marca-2017-r,471355

Nasz post o sytuacji mieszkańców Wzgórza Orlicz-Dreszera: https://www.facebook.com/razem.pomorze/photos/a.835838563201793.1073741828.835823859869930/1234679793317666/?type=3

Źródło
Opublikowano: 2017-03-31 05:28:53

Sesja Rady Miasta Gdynia – luty 2017Już od 6 miesięcy wyręczamy Radę Miasta Gdynia w dbaniu o transparentność jej działań. Większość Radnych nie zgadza się na nagrywanie i udostępnianie nagrań z posiedzeń Rady przez miasto.

Na lutowym posiedzeniu raportowany był stan przygotowań do reformy szkolnej PiS w Gdyni.

Partia Razem zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum szkolne. Chcemy żeby obywatelki i obywatele sami zadecydowali w referendum czy chcą wprowadzenia w życie tej źle przygotowanej, szkodliwej reformy.

Źródło
Opublikowano: 2017-03-04 07:34:49

Sesja Rady Miasta Gdynia – grudzień 2016Nagranie pochodzi z ostatniej sesji Rady Miasta w 2016 roku. W zbliżającym się 2017 od władz Gdyni chcielibyśmy:
– dofinansowania leczenia niepłodności
– komunikacji miejskiej pozwalającej zlikwidować korki
– nagrywania i udostępniania nagrań z posiedzeń Rady Miasta
– rozwiązania problemu plagi nielegalnego parkowania

Już od 5 miesięcy wyręczamy Radę Miasta Gdynia w dbaniu o transparentność jej działań.

Źródło
Opublikowano: 2016-12-27 21:33:24

Sesja Rady Miasta Gdynia – listopad 2016Listopadową sesję Rady Miasta Gdynia poprzedził protest gdyńskiego okręgu Razem przeciwko wspieraniu przez miasto faszyzujących, szerzących nienawiść, rasizm i antysemityzm organizacji.

Protest dotyczył udostępniania sali we współfinansowanym przez miasto Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych na cele spotkania zorganizowanego przez skrajnie prawicowe organizacje. Po reakcji lokalnych aktywistek i aktywistów ostatecznie spotkanie nie odbyło się. Jednak zarówno GCOP, urząd miasta jak i część radnych nie dostrzegają problemu w udostępnianiu lokalu organizacjom, które są znane z nawoływania do przemocy, ksenofobii i kwestionowania praw człowieka.

Radnym rozdaliśmy ulotki z fragmentami deklaracji ideowych radykalnie prawicowych organizacji, przypominaliśmy im jakie wartości wyznają, jakie hasła skandują na swoich demonstracjach i jaką mają historię. Mamy nadzieję, że po odświeżeniu pamięci, wyposażeni w nasze „ściągi” radni i radne przestaną bagatelizować problem i następnym razem zdecydowanie zainterweniują.

Więcej w naszym poście:
https://www.facebook.com/razem.pomorze/photos/?tab=album&album_id=1111177839001196

Polecamy Waszej uwadze stronę:
zero-tolerancji.pl (można tam zgłaszać przypadki współpracy państwa i samorządów ze skrajną prawicą)

Nasza opinia o decyzji Rady Miasta (głosami Samorządności) o nie wspieraniu osób borykających się z niepłodnością:
https://www.facebook.com/razem.pomorze/photos/a.835838563201793.1073741828.835823859869930/1119472181505095/?type=3

Źródło
Opublikowano: 2016-12-05 05:06:34

Sesja Rady Miasta Gdynia – październik 2016Kontynuujemy wyręczanie Rady Miasta Gdyni w dbaniu o transparentność jej działania.
Przed posiedzeniem ponownie upominaliśmy się o nagrywanie i udostępnianie posiedzeń Rady w Internecie.
Upominaliśmy się także o zajęcie się przez Radę plagą nielegalnego parkowania. Nielegalne parkowanie prowadzi do niszczenia trawników i chodników, blokowania szlaków komunikacyjnych pieszych, rowerzystów i kierowców, tworzy sytuacje niebezpieczne i psuje estetykę miasta. Niestety władze miasta nie mają odwagi by egzekwować prawo w stosunku do nielegalnie parkujących kierowców, bo mogłyby spotkać się z ich gniewem przy urnach wyborczych.

Linki do najważniejszych omawianych dokumentów:

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w roku szkolnym 2015/2016: http://www.gdynia.pl/g2/2016_10/113465_fileot.pdf

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gdyni: http://www.gdynia.pl/g2/2016_10/113466_fileot.pdf

PORZĄDEK OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA GDYNI: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/8588_116697.html

Źródło
Opublikowano: 2016-10-29 19:48:59

Domagamy się nagrywania posiedzeń Rady GdyniNa sierpniowej sesji Rady Miasta Gdynia domagaliśmy się by obrady Rady były nagrywane i udostępniane mieszkańcom w internecie. Domagaliśmy się uczynienia z transparentności priorytetu władz Gdyni. Wierzymy, że jest ona warunkiem koniecznym do świadomego podejmowania decyzji przez mieszkańców. Niestety Rada skąpi na ten cel pieniędzy. Woli by nikt nie patrzył jej na ręce. Zasłania się brakiem pieniędzy, a jednocześnie wydaje je na tak kontrowersyjne inwestycje jak budowa nowego pomnika Chrystusa Króla i dofinansowanie festiwalu Open’er.

Źródło
Opublikowano: 2016-09-29 13:43:16