Oczywiście – ktoś powie, że przecież nikt nie musi pożyczać pieniędzy w

Piotr Ikonowicz:

Oczywiście – ktoś powie, że przecież nikt nie musi pożyczać pieniędzy w
banku. Tak to prawda, ale jeśli się nie pożycza, to skazuje się na wegetację, na
śmierć cywilizacyjną. Tymczasem procenty od pożyczonych pieniędzy są tym
samym, co pańszczyzna i dziesięcina w feudalizmie. W tamtym systemie pana i
plebana było widać, wszyscy go znali, później w kapitalizmie właściciela fabryki
też wszyscy znali. Właściciela banku zaś trudno znaleźć, jakby go nie było.

Źródło
Opublikowano: 2011-08-14 11:21:27

Racjonalnie jest więc mieć własność, rzecz samo pomnażającą się, taką

Piotr Ikonowicz:

Racjonalnie jest więc mieć własność, rzecz samo pomnażającą się, taką
czarodziejską różdżkę spełniającą każdą zachciankę. Ten, kto tej rzeczy nie ma,
zostaje z sieci tej wykluczony. Oczywiście, posiadacze muszą mieć pomocników.
Tak, jak rycerze ze Średniowiecza mieli swoich pachołków, giermków i
innych zarządców majątku, tak dzisiaj właściciele mają swoich pracowników.

Źródło
Opublikowano: 2011-08-14 10:43:35

Nie mają oni własności, ale służą tym, którzy tę własność mają. Są kompradorami.

Piotr Ikonowicz:

Nie mają oni własności, ale służą tym, którzy tę własność mają. Są kompradorami.
Ich szczęściem jest tylko to, i aż to, że nie są wykluczeni, że nie są jeszcze
na śmietnisku. Ale obok nich jest wielkie śmietnisko ludzkie – slumsy. Posiadaczy
przed zalewem slumsów coraz mniej chroni jeszcze system. Jak długo?

Źródło
Opublikowano: 2011-08-14 10:43:14

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o równym statusie kobiet i mężczyz

Piotr Ikonowicz:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn (druk nr 569)
Powiedziano tutaj, że między kobietą i mężczyzną jest różnica biologiczna, która skazuje ją na inną, w domyśle – gorszą, rolę w społeczeństwie. Otóż jest faktem, że między samcem a samicą w stadzie małp w grupie australopiteków była różnica biologiczna, polegająca na tym, iż samiec dominował siłą fizyczną. Dzisiejsza dominująca rola mężczyzn w społeczeństwie to jest relikt z epoki kamienia łupanego.

Źródło
Opublikowano: 2011-08-08 19:09:47

3 kadencja, 16 posiedzenie, 1 dzień (22.04.1998)

Piotr Ikonowicz:

3 kadencja, 16 posiedzenie, 1 dzień (22.04.1998)

1 punkt porządku dziennego:
Poselski wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie reformy podziału i ustroju terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 284).

Pan Marian Krzaklewski powiedział kiedyś, że chciałby być mądry mądrością narodu. Panie Marianie, jest okazja. Wystarczy podnieść rękę i nacisnąć guzik, a naród przemówi!

Źródło
Opublikowano: 2011-08-08 19:07:09

Wysoka Izbo! Występuję w imieniu milionów Polaków, którzy boją się uchwalenia ko

Piotr Ikonowicz:

Wysoka Izbo! Występuję w imieniu milionów Polaków, którzy boją się uchwalenia konkordatu.
W związku z tym, że pozostały do końca mojego wystąpienia czas absolutnie nie wystarczy, aby opowiedzieć o ogromie nieszczęść, dyskryminacji, nietolerancji, upokorzeń, które już przeżywają ludzie niewierzący bądź innej wiary w Polsce katolickiej, pozostały naszemu klubowi czas spędzę na milczeniu.
(Poseł Piotr Ikonowicz stoi na trybunie i milczy przez czas pozostały klubowi SLD)

Źródło
Opublikowano: 2011-08-08 18:43:42

Wiele partii, wielu działaczy, chcąc się przypodobać wyborcom, udaje wielce

Piotr Ikonowicz:

Wiele partii, wielu działaczy, chcąc się przypodobać wyborcom, udaje wielce
rewolucyjnych. Ale to udawanie jest zawsze ograniczone do ram i przez ramy
istniejącego porządku ekonomicznego, politycznego i ideologicznego. Dlatego,
gdy tylko zostanie wybrany, gdy zacznie korzystać z dobroci istniejącego systemu
zaraz wpisuje się do niego udając, że mówił kiedyś to, co robi teraz lub
szuka tzw. obiektywnych uwarunkowań, ogólnych tłumaczeń rzekomo wyjaśniających panującą zmowę milczenia.

Źródło
Opublikowano: 2011-08-08 10:08:00

W praktyce społecznej zauważamy to w postaci nieustannej walki o coraz

Piotr Ikonowicz:


W praktyce społecznej zauważamy to w postaci nieustannej walki o coraz
większe obszary posiadania, o pomnażanie własności, o zmuszanie innych –
słabszych do pracy, aby tę własność pomnażać. Milionerów zastępują miliarderzy.
Tych zaś jutro zastąpią bilionerzy. W obszarze toczonej walki, jako jedną z
jej form, jest neutralizacja tych wszystkich, którzy przeciwstawiają się kapitałowi.
Tych we współczesnej nomenklaturze politologicznej nazywa się terrorystami.


Źródło
Opublikowano: 2011-08-08 10:02:52