Dla liberałów życiem ponad stan nie są milionowe pensje bankowców, tylko wypłaca

Piotr Ikonowicz:


Dla liberałów życiem ponad stan nie są milionowe pensje bankowców, tylko wypłacanie zasiłków bezrobotnym. Bo podobno im więcej wyszukanych dań znajdzie się na stole bogaczy, tym więcej okruchów skapnie pełzającym pod stołem biedakom. Kawior podobno zaostrza apetyt. A im większy apetyt, tym większa przedsiębiorczość. Im głodniejsi obywatele, tym chętniej podejmą pracę na umowę śmieciową, albo bez umowy za pieniądze, które wprawdzie nie wystarczą na zapłacenie rachunków i utrzymanie rodziny, ale pozwolą przez jakiś czas jeszcze nie przymierać głodem. Liberalne państwo Balcerowicza, tnąc wydatki na pomoc najuboższym, zmusi obywateli by podejmowali niewolniczą pracę za wynagrodzeniem o wiele niższym od płacy minimalnej.


Źródło
Opublikowano: 2012-07-27 19:39:26

Dzwonimy do wiceprezydenta miasta Łodzi, Radosława Stępnia. Domagamy się jawnośc

Piotr Ikonowicz:


Dzwonimy do wiceprezydenta miasta Łodzi, Radosława Stępnia. Domagamy się jawności!
Miasto Łódź przyjęło najbardziej w Polsce haniebne zasady wynajmowania i gospodarowania mieszkaniami komunalnymi. Np. lokale komunalne opróżnione po eksmisjach nie są zasiedlane lokatorami z kolejki mieszkaniowej tylko wystawiane na przetarg. Miasto sprzedaje budynki komunalne prywatnym osobom, w tym łódzkim prominentnym politykom wraz z lokatorami. Kiedy zadzwoniłem do Urzędu miasta z prośbą o poinformowanie mnie jak znaleźć na stronie internetowej miasta uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łódź, pani z zajmującego się tym Wydziału szukała sama na własnej stronie przez pół godziny. W tym szaleństwie jest metoda. Ponieważ uchwała jest antyspołeczna, ma być nie do znalezienia na stronie miasta.
Apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli o dzwonienie do urzędu miasta Łodzi z żądaniem zamieszczenia tej uchwały na stronie głównej miasta, tak aby każdy mieszkaniec mógł ja tam od razu odnaleźć. Przy czym domagać się należy zamieszczenia tekstu jednolitego wraz z wszystkim zmianami, bo uchwała jest z roku 2002, a zmian dokonywano od tego czasu niemal co roku. Prosimy dzwonić do Radosława Stępnia odpowiedzialnego za lokale komunalne pod numer : +48 (42) 638-41-16 ewentualnie przez centralę: tel.: +48 (42) 638-40-00.


Źródło
Opublikowano: 2012-07-21 10:25:31

„Gdyby wybory mogły coś zmienić, już dawno by ich zakazano”, powiedział kiedyś K

Piotr Ikonowicz:


„Gdyby wybory mogły coś zmienić, już dawno by ich zakazano”, powiedział kiedyś Ken Livingstone, czerwony mer Londynu. Od tej gorzkiej prawdy jest jeden wyjątek. Gdy wybory są następstwem mobilizacji społeczeństwa przeciw aktualnej formie rządów. Takiej mobilizacji na razie nie ma, więc przedterminowe wybory wydają się być zbędnym wydatkiem. Czymś w rodzaju odnowienia przysięgi małżeńskiej między ogłupiałym społeczeństwem a władzą. Być może dla Donalda Tuska takie potwierdzenie mandatu, zanim dojdzie do zmasowanych protestów społecznych, a sądzę, że dojdzie, byłoby korzystne. Dla społeczeństwa, wręcz przeciwnie.

Źródło
Opublikowano: 2012-07-19 07:44:53

Zgodnie z polskim prawem bezrobotny ma prawo do pobierania zasiłku przez 6 lub 1

Piotr Ikonowicz:


Zgodnie z polskim prawem bezrobotny ma prawo do pobierania zasiłku przez 6 lub 12 miesięcy (prawo do dłuższego pobierania zasiłku mają osoby mieszkające w rejonie, gdzie stopa bezrobocia jest o 50 procent wyższa niż średnia stopa bezrobocia dla całego kraju. W całym kraju z prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzysta 305 tysięcy osób – a więc ok. 15,9 proc. wszystkich bezrobotnych. Oznacza to, że większość zarejestrowanych bezrobotnych nie może znaleźć pracy od ponad roku.

W starych krajach UE zasiłki dla bezrobotnych pobiera ok. 80 proc. osób pozostających bez zatrudnienia. W Polsce odsetek ten wynosi… 16 proc. W ciągu ostatnich dwóch lat odsetek ten zmniejszył się w naszym kraju o ponad 4 punkty procentowe – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

– W starych krajach Unii Europejskiej 70-80 proc. bezrobotnych otrzymuje zasiłki – zwraca uwagę prof. Mieczysław Kabaj z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Według niego Polska powinna stworzyć analogiczny system – pozwalający brać zasiłek dla bezrobotnych nawet do 24 miesięcy, a gdy prawo do zasiłku wygaśnie, przyznający zasiłek socjalny.

Źródło
Opublikowano: 2012-07-17 17:54:50

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku w I kwartale 2012 roku liczba

Piotr Ikonowicz:


W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku w I kwartale 2012 roku liczba wolnych miejsc pracy ogółem spadła (o 28,9%) i wynosiła 52,7 tys. Liczba bezrobotnych (zarejestrowanych) wynosiła 1 883 tys., tak więc na jedną ofertę pracy przypadało 37 bezrobotnych.

Najbardziej liczba wolnych miejsc pracy spadła w jednostkach prowadzących działalność w zakresie budownictwa (o 58,8%), edukacji (o 51,4%).
W Polsce brakuje około 1 800 000 mieszkań. Brakuje miejsc w żłobkach i przedszkolach. Wciąż ważnym powodem bezrobocia są niewystarczające kwalifikacji osób poszukujących zatrudnienia.
Jednak zatrudnienie najbardziej spada w sektorach, które ze względów oczywistych powinny pracować pełną parą i rosnąć. Rynek już zrobił co mógł. Teraz przyszła kolej na państwo i jego decyzje oraz działania.

Źródło
Opublikowano: 2012-07-17 17:32:54

Z punktu widzenia przyrostu miejsc pracy największe znaczenie ma branża budowlan

Piotr Ikonowicz:

Z punktu widzenia przyrostu miejsc pracy największe znaczenie ma branża budowlana. Przelicznik jest prosty, na jedną osobę pracującą w budownictwie przypada pięć etatów w branżach, które z nią współpracują. Najlepsze wyniki osiąga budownictwo państwowe mieszkań pod najem. Niestety, w Polsce to kuleje. W ubiegłym roku średnio jedna gmina wybudowała jedno mieszkanie – tłumaczy prof. Kabaj.

Źródło
Opublikowano: 2012-07-17 13:12:40

W okresie od 1999 do 2010 stosunek liczby oferowanych na rynku miejsc pracy do i

Piotr Ikonowicz:

W okresie od 1999 do 2010 stosunek liczby oferowanych na rynku miejsc pracy do ilości bezrobotnych V/U (vacancies/unempolyed) utrzymywał się na bardzo niskim poziomie i wynosił od 0,003 do 0,047. Te wartości wskazują na duże trudności w znajdowaniu pracy przez pracowników i względnie dużą łatwość znalezienia pracownika przez pracodawców, skoro przeciętnie na jedna ofertę pracy przypadało w tym okresie 70 pracowników.

Źródło:Labour market matching – the case of Poland; Ewa Gałecka-Burdziak 3 January 2012.

Źródło
Opublikowano: 2012-07-17 09:51:36

Peter Diamond (Nobel z ekonomii 2010) mówi o ubezpieczeniu od bezrobocia:

Piotr Ikonowicz:


Peter Diamond (Nobel z ekonomii 2010) mówi o ubezpieczeniu od bezrobocia:

„Według niego rynek pracy staje się bardziej efektywny dzięki temu, że ubezpieczenie od bezrobocia pozwala pracownikom rezygnować z podejmowania określonych prac. Bez tego ubezpieczenia pracownicy byliby zmuszeni do podejmowania każdej zaoferowanej pracy, nawet takiej, która jest znacznie poniżej ich kwalifikacji. To prowadziłoby do nieefektywnego dopasowania pracownika z firmą i zamykałoby drogę do podjęcia tej pracy przez kogoś o bardziej odpowiednich do tej pracy kwalifikacjach. Dając pracownikom czas na znalezienie pracy, do której bardziej się nadają, staja się oni bardziej efektywni co przyczynia się do większego wzrostu. Tak więc przekonanie, że wyższe zasiłki dla bezrobotnych zawze prowadzą do nieefektywności, twierdzenia które ostatnio tak często słyszeliśmy w debacie nad tym czy wydłużyć okres wypłacania zasiłku, zostało w tej pracy podważone.


Źródło
Opublikowano: 2012-07-13 11:46:15