Największy właściciel mieszkań komunalnych Europy

Piotr Ikonowicz:


Największy właściciel mieszkań komunalnych Europy

Spośród około 1,6 miliona mieszkańców Wiednia co czwarty mieszka w mieszkaniu komunalnym. Miasto Wiedeń posiada ogółem około 220 000 mieszkań komunalnych. Jest przez to największym administratorem komunalnym Europy. Rocznie Wiedeń przyznaje około 10 000 mieszkań komunalnych.

Od roku 1994 wybudowano prawie jedną trzecią nowych mieszkań (68 842 mieszkania). Ponad połowa tych komunalnych mieszkań została w latach 1994-2005 wyremontowana i wyposażona zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami, przekłada się to na następujące liczby: 2 522 budynki wraz z 122 000 mieszkaniami. Koszty remontowe wyniosły 2,9 miliarda euro. Łącznie miasto Wiedeń zainwestowało od 1994 roku w nowoczesne budownictwo mieszkaniowe, prawie 5 miliardów euro (4,829 miliardów euro).

Również w przyszłości Wiedeń będzie oferować pomoc dla osób potrzebujących. W roku 2000 zasiłek socjalny otrzymało w Wiedniu 41 700 osób. Cztery lata później już więcej niż 75.700 pobierało zasiłki pomocy socjalnej – jest to wzrost o 82 %. Liczba ta nadal wzrasta, tak jak nadmiernie wzrasta liczba tych osób, które ze względu na swoje niskie dochody (zasiłek dla bezrobotnych, emerytura itd.) otrzymują socjalne zasiłki wyrównujące. Sytuacja ta jest spowodowana rosnącym bezrobociem (szczególnie długo trwającym bezrobociem) jak również zaostrzeniem sytuacji socjalnej na szczeblu federalnym.


Źródło
Opublikowano: 2012-09-24 11:57:42

Uwaga komornik Pardus łamie prawo!

Piotr Ikonowicz:


Uwaga komornik Pardus łamie prawo!

Komornik Aleksander Pardus specjalizuje się w łamaniu prawa. W ostatnim czasie wyeksmitował dwie rodziny, pomimo, że sąd zawiesił eksmisje. Proszę o pisanie do Warszawskiej Izby Komorniczej e-mali i telefonowanie w tej sprawie, jak również do Kancelarii Pana komornika Pardusa. W najbliższy piątek zapowiedział wyeksmitowanie rodziny z małymi dziećmi, do noclegowni. Poniżej podaje namiary:

Rada Izby Komorniczej
w Warszawie

Przewodniczący Rady Izby:
Stefan Paweł Gintowt

Biuro Rady:
Aleje Jerozolimskie 133/62
02-304 Warszawa
telefon: +48 22 824 13 88
telefon: +48 22 824 13 22

email: izba.warszawska@komornik.pl

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM
DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE
PARDUS ALEKSANDER
UL. OKRĘŻNA 3A, 02-916 WARSZAWA
TEL.: 22 8425353
EMAIL: warszawa.pardus@komornik.pl

Źródło
Opublikowano: 2012-09-20 10:06:13

3 października spotkam się z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim. Rozmowa b

Piotr Ikonowicz:

3 października spotkam się z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim. Rozmowa będzie dotyczyła współpracy nowo tworzonego oddziału Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej w Krakowie z władzą samorządową. Proszę mieszkańców Krakowa zainteresowanych spotkaniem 3 X ws. powołania oddziału KSS o zgłoszenie sie tu na FB.


Źródło
Opublikowano: 2012-09-15 09:25:27

Dziś Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej po raz kolejny uniemożliwiła bezprawn

Piotr Ikonowicz:


Dziś Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej po raz kolejny uniemożliwiła bezprawną eksmisję rodziny z 2-letnim dzieckiem. Dziś o godz 12 zawiadomiono KSS i organy Policji o możliwym siłowym wyrzuceniu rodziny na bruk, bez nakazu eksmisji. Ka
ncelaria Sprawiedliwości Społecznej znając podejście Policji do rozwiązań wspierających siłowe przejęcia lokali mieszkalnych, przez rzekomych właścicieli licytowanego mieszkania postanowiła wkroczyć do akcji broniącej mieszkańców lokalu. KSS z pomocą Biura Poselskiego Dariusz Joński i Dyrektora Biura Jarosław Olbrychowski zawiadomiła Rzecznika Praw Człowieka przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi o możliwości błędnej interwencji patrolu Policji. Historia podobnych przypadków wskazywała nam, że istnieje prawdopodobieństwo poparcia przez Policję stanowiska nowego właściciela zlicytowanego lokalu. Po przedstawieniu praw mieszkańców lokalu, Policja nakazała odstąpienie od siłowego wyrzucenia lokatorów. Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej po raz kolejny udowodniła jak z wielką krzywdą, niesprawiedliwością spotykają się ludzie biedni i bezbronni wobec tych którzy mają pieniądze i są przekonani, że prawo zawsze stoi po ich stronie. Dziękujemy wszystkim tym, którzy nas wspierali.

Źródło
Opublikowano: 2012-09-13 20:43:00