Krzysztof Adamski jest jedynką na liście Partii Razem w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w okręgu obejmującym Gdynię, Sopot, powiaty wejherowski i pucki.

Fragmenty programu samorządowego Partii Razem:

"W wielu regionach płaca minimalna nie pozwala na samodzielne utrzymanie się. Wprowadzimy zasadę, że pensje wypłacane przez samorząd nie mogą być niższe od realnego kosztu utrzymania. Tę kwotę będzie ustalał sejmik wojewódzki raz na rok".

"Wprowadzimy jawność zarobków w samorządach i spółkach samorządowych. Będziemy egzekwować zasadę równej płacy za równą pracę: osoby wykonujące te same obowiązki będą otrzymywać takie samo wynagrodzenie. We wszystkich ogłoszeniach o pracę publikowanych przez jednostki samorządowe będzie podana wysokość wynagrodzenia".

Całość programu:
➡️ http://partiarazem.pl/2018/01/program-samorzadowy/


Źródło
Opublikowano: 2018-10-01 08:15:00