W niedzielę 30 września, wraz z Szymonem Andrzejewskim – kandydatem na radnego do sejmiku województwa pomorskiego przeprowadziliśmy akcję ulotkowo-plakatową w Tczewie. Szymon startuje z pierwszego miejsca na liście nr 6 w okręgu wyborczym obejmującym powiaty: tczewski, nowodworski, malborski, sztumski i kwidzyński.

Tczew to nie tylko zabytkowy most na Wiśle, nowo wybudowane Centrum Rekonstrukcji Wraków Statków czy festiwal Grzegorza Ciechowskiego. To również miasto dotknięte własnymi problemami jak np. Stocznia Rzeczna Tczew, gdzie pracownicy do niedawna wciąż nie otrzymywali wynagrodzeń, a sam zakład od dłuższego czasi nie może wyjść na prostą. To też duży teren po dawnej jednostce wojskowej czekający na nowego gospodarza czy też opinia miasta będącego sypialnią Gdańska.

Miasto takie jak Tczew potrzebuje pomysłu na samodzielny rozwój. Krokiem w dobrą stronę w przypadku takich miast jest zasada niestosowania zatrudnienia na umowy cywilnoprawne przez samorząd czy też przeniesienie instytucji wojewódzkich poza Gdańsk do mniejszych miast powiatowych.

Przedstawiałyśmy mieszkankom i mieszkańcom Tczewa program samorządowy partii Razem, rozdawaliśmy ulotki i słuchaliśmy ich potrzeb. Wiele osób skarżyło się na bariery architektoniczne i brak ułatwień dla tych, którzy mają problemy z poruszaniem się. Starsze osoby wskazywały także potrzebę zapewnienia opieki, choćby kilkugodzinnej w ciągu dnia. Takie często wskazywane problemy znalazły rozwiązanie w naszym programie samorządowym, który mamy nadzieję realizować:

Przygotujemy strategię likwidacji barier, z którymi w urzędach i budynkach podlegających samorządom stykają się osoby z niepełnosprawnościami. Nowe budynki będą projektowane zgodnie z najwyższymi standardami dostępności.
Stworzymy sieć ośrodków dziennego wsparcia dla seniorów.


Źródło
Opublikowano: 2018-10-02 15:30:00