Epidemia antyszczepionkowej głupoty!

"Zasada: »lepiej zapobiegać niż leczyć« nadal nie traci na wartości. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) od kilkudziesięciu lat propaguje koncepcję zakładającą, że profilaktyka ma większy wpływ na stan zdrowia i długość życia ludności niż leczenie medyczne. Profilaktyka jest też znacznie tańsza niż skutki ekonomiczne i społeczne, jakie poniosłoby państwo w przypadku wystąpienia epidemii, choćby na skalę lokalną".

Epidemia antyszczepionkowej głupoty!

Projekt dotyczy likwidacji obowiązku szczepień ochronnych oraz pozostawienia obowiązku szczepień ochronnych jedynie dla sytuacji nałożenia tego obowiązku w drodze decyzji oraz w sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – to jest tak jakby mieć wybór między od…

Źródło
Opublikowano: 2018-10-11 14:00:00