W Pomorskiem nie zapominamy o Kaszubach i Kaszubkach i nasz przekaz kierujemy także do nich:

Zbiérny transpòrt mùszi bëc wszãdze przistãpny. Më do kòżdégò gardu a szôłtësczi wsë doprowadzymë aùtobùsë. Jachanié do ùrządu, dochtora czë na rehabilitacjã mùszi bëc wigódné a bezpieczné.

Dostosëjemë ùrzãdë do pòtrzebów lëdzy stôrëch a niefùlsprawnëch. Më zamienimë przitczé trapë na gwindë, a wësoczé nórtowniczi na prosté pòdjazdë.

W samòrządowëch jinsztitucjach Partia Razã wszëtczim zagwësni traktowanié z pòczestnotą a ùwôżanim. Òstrzódczi zdrowiégò, bòlëce a dozérniczo-òpiekùńczé zakładë mùszą bëc niedalek – më mdzemë ò to dbelë!

Pòlskô – wigódny dodóm.
Dlô wszëtczich.


Źródło
Opublikowano: 2018-10-19 07:00:00