Za każdym razem gdy pojawia się temat górnictwa wraca mit o absurdalnie wysokich zarobkach górników. Mają one rzekomo wynosić nawet 10 tysięcy złotych miesięcznie. Prawda jest zupełnie inna. Średnia płaca w górnictwie faktycznie jest wysoka – ale zawyżają ją nie górnicy, a prezesi i zarządy spółek górniczych.

Według różnych badań średnia płaca wśród górników pracujących pod ziemią waha się od około 3000 do 6000 zł brutto. To praca w trudnych warunkach, w której ryzykuje się życiem i zdrowiem. Tyle zarabia i tak tylko część górników – ci, którzy zatrudnieni są bezpośrednio przez kopalnię. Inni, którzy są zatrudniani przez agencje pracy mają gorzej – otrzymują niższe stawki i na gorszych warunkach (np. praca na śmieciówkach).

Dla porównania – prezesi spółek górniczych zarabiają po 50, 60 czy nawet 80 tysięcy złotych miesięcznie! A do tego otrzymują np. premie roczne w wysokości kilkuset tysięcy złotych!

Największy zysk z górnictwa nie idzie do górników czy innych, szeregowych pracowników spółek górniczych – tylko do wyższej kadry menedżerskiej, prezesów i akcjonariuszy. To oni są prawdziwymi beneficjentami gospodarki opartej na węglu.

Odejście od węgla i innych paliw kopalnych to konieczność w obliczu walki ze zmianami klimatu. Ale musi być to transformacja planowa, która stworzy równocześnie dobrze płatne miejsca pracy w innych sektorach, w tym w państwowym przemyśle.

[Opis dla osób niewidomych i niedowidzących: Na górze grafiki jest tytuł wielkimi literami: "Prawda o zarobkach w górnictwie". Poniżej grafika podzielona jest na pół – z lewej strony jest zdjęcie górników wychodzących z kopalni i tekst: "Górnik – z reguły zarabia 3000-6000 zł miesięcznie". Z prawej strony jest zdjęcie prezesa w garniturze z napisem: "Prezes spółki górniczej – z reguły zarabia 40000-80000 zł miesięcznie". Na dole jest tekst: "Zastanów się, zanim zaczniesz szczuć na górników!", pod nim jest logotyp Razem.]


Źródło
Opublikowano: 2018-12-19 15:37:45