W wyborach do Sejmu Ustawodawczego, których setną rocznicę obchodziliśmy wczoraj, mandaty poselskie zdobyło osiem kobiet. Jedną z nich była Irena Kosmowska – przedstawicielka lewicowego PSL "Wyzwolenie". Była działaczką ludową, oświatową i niepodległościową, która dostrzegała, jak ważne jest to, by w niepodległej Polsce obcych władców nie zastąpili rodzimi wyzyskiwacze.

Jako wiceministra polityki społecznej w rządzie Daszyńskiego była pierwszą Polką pełniącą funkcję ministerialną. Przez wiele lat zajmowała się polityką oświatową. Walczyła z handlem ludźmi i promowała spółdzielczość. Wielokrotnie stawała w obronie mniejszości narodowych, dbała o warunki pracy emigrantów i domagała się pełni życia dla wszystkich obywatelek i obywateli.

Tłumaczyła: "demokracja, z którą masa chłopska chce pójść, to nie tylko wybory – to szkoła, szpital, teatr dla wszystkich, to owa twórczość techniczna, naukowa i artystyczna, wprowadzona na orbitę planowo zaspokajanych potrzeb ogółu; to wreszcie i przemysł, zorganizowany nie dla zysku i kariery jednostek. Całokształt tej gospodarki – to solidarna i harmonijna współpraca wolnych i równych ludzi, stale i świadomie dźwigających wzwyż kulturalny poziom własnego życia".

Kosmowska głośno sprzeciwiała się sanacyjnej dyktaturze. Za "obrazę" Piłsudskiego została skazana na pół roku więzienia.

*

Cytat na grafice podajemy za artykułem Remigiusza Okraski pt. "Warszawska radykałka", dostępnym na Lewicowo.pl.

[Opis dla osób niewidomych i niedowidzących: Na grafice widnieje zdjęcie Ireny Kosmowskiej, obok którego napisano: "26 stycznia 1919 roku w wyborach do Sejmu Ustawodawczego mandat zdobyła Irena Kosmowska
– członkini lewicowego PSL „Wyzwolenie”, działaczka niepodległościowa, ludowa i oświatowa, wiceministra w rządzie Daszyńskiego". Niżej zamieszczono fragment jej wypowiedzi: "Pokolenie bojowników o niepodległość Polski grzeszyło tym, że pozwoliło opanować się poczuciu, że przez niepodległość rozstrzygną się wszystkie sprawy narodowego życia. Dziś, po latach dziesięciu, wołamy jednak jeszcze: ziemi, wiedzy i władzy dla ludu".]


Źródło
Opublikowano: 2019-01-27 18:11:28