Rozdawnictwo za nasze pieniądze! – grzmi dzisiejsza Gazeta Wyborcza. – Kupowanie wyborców! Uleganie grupom społecznym i kalendarzowi wyborczemu!

100 złotych podwyżki brutto to nie jest rozdawnictwo. To ochłap rzucony pielęgniarkom. Na rękę pielęgniarki dostaną tyle pieniędzy, że wystarczy im na jedne zakupy w supermarkecie, albo pół biletu miesięcznego.

Pielęgniarki jednym głosem przyznają: „Nasza sytuacja jest dramatyczna”. W 2016 roku średni wiek położnej wyniósł… 49 lat. Pielęgniarki 51. Z roku na rok te liczby rosną. Młode kobiety, które się kształcą, aby pracować w tym zawodzie, często jednocześnie uczą się niemieckiego albo norweskiego. Tak, aby po zrobieniu dyplomu wyjechać zagranicę. Tam, gdzie taka praca jest szanowana i godnie wynagradzana.

Za rok na 1000 mieszkańców w Polsce przypadnie tylko 5 pielęgniarek. W 2030 roku będą to 4 zaharowane kobiety. Jak to jest w innych krajach? W Niemczech na 1000 mieszkańców pracuje 11 pielęgniarek, w Szwajcarii 16, w Norwegii 14, a w Czechach 8. Przez przejścia na emerytury będzie do tego roku ich blisko 100 tysięcy mniej.

Jeżeli już teraz nie zaczniemy wynagradzać odpowiednio pielęgniarek, wydawcy dzisiejszej okładki Gazety Wyborczej nikt w szpitalu nie pomoże.

[Opis dla osób niewidomych i niedowidzących: Grafika przedstawia wykres słupkowy. Zatytułowany jest wiek pielęgniarek. Poszczególne słupki przedstawiają: Wiek od dwudziestu jeden do dwudziesty pięciu lat pięć tysięcy sześćdziesiąt pielęgniarek. Dwadzieścia sześć trzydzieści dziesięć tysięcy dziewięćset osiem. Trzydzieści jeden trzydzieści pięć jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery. Trzydzieści sześć czterdzieści dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy. Czterdzieści jeden czterdzieści pięć czterdzieści siedem tysięcy pięćset szesnaście. Czterdzieści sześć pięćdziesiąt pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć. Pięćdziesiąt jeden pięćdziesiąt pięć czterdzieści sześć tysięcy osiemset trzy. Pięćdziesiąt sześć sześćdziesiąt czterdzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści siedem. Sześćdziesiąt jeden sześćdziesiąt pięć trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć. Sześćdziesiąt pięć plus dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset czternaście.]


Źródło
Opublikowano: 2019-02-26 14:33:03