Wyższe płace, niższe czynsze i bezpłatne leki są możliwe. To inwestycja w społeczeństwo, w naszą jakość życia, zdrowie i bezpieczeństwo oraz gospodarkę.

#LewicaRazem

Wyższe płace, niższe czynsze, bezpłatne leki na recepty – oto ich postulaty. Przekonujące?

Lewica Razem chce walczyć z dyktatem firm farmaceutycznych
Źródło
Opublikowano: 2019-03-07 08:12:29