Zaprezentowany dziś przez przedstawicieli Episkopatu raport na temat pedofilii wśród księży to nie żaden przełom, ale zwykła farsa.

Podczas konferencji prasowej arcybiskup Jędraszewski porównał sytuację księży katolickich w Polsce do losu Żydów w hitlerowskich Niemczech. Arcybiskup Gądecki przekonywał natomiast, że pedofilia w Kościele to „ideologiczny konstrukt”, bo gwałty na dzieciach zachodzą wszędzie. Jednocześnie winne są według Gądeckiego „programy seksualizacji dzieci”, tworzone w celu zwiększenia sprzedaży środków antykoncepcyjnych.

Sam raport to pic na wodę. Nawet jego autorzy zauważają, że „pomiędzy poszczególnymi diecezjami i jurysdykcjami zakonnymi występowały różnice w rzetelności wypełnionych ankiet”, a dane „były niepełne oraz niespójne”. Hierarchia kościelna dokonała w najlepszym wypadku autoewaluacji.

Księża prezentujący raport ani słowem nie chcieli odnieść się do sprawy najważniejszej: zadośćuczynienia dla ofiar.

Potrzebujemy prawdziwego, rzetelnego śledztwa w sprawie pedofilii w polskim Kościele katolickim. Dlatego #LewicaRazem postuluje:

1️⃣ powołanie niezależnej speckomisji ds. zbadania przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich w Kościele katolickim;
2️⃣ utworzenie urzędu Rzecznika osób, które doświadczyły wykorzystywania seksualnego jako małoletnie, na wzór niemieckiego Niezależnego Komisarza ds. nadużyć seksualnych wobec dzieci;
️️3️⃣ usunięcie okresu przedawnienia przestępstw związanych z przemocą seksualną wobec małoletnich;
4️⃣️ wprowadzenie automatycznego wszczynania śledztwa dotyczącego możliwego niezgłoszenia informacji o popełnieniu przestępstwa wraz z wszczęciem śledztwa w sprawie samego czynu pedofilnego;
5️⃣ ułatwienie osobom poszkodowanym uzyskania zadośćuczynienia od instytucji, w kontekście której doszło do czynu pedofilnego;
6️⃣ wzmocnienie gwarancji, że prokuratura i sądy będą działać wyłącznie według prawa państwowego i międzynarodowego, a nie kościelnego prawa kanonicznego; ujawnienie „tajnych” akt kościelnych;
️️7️⃣️ monitoring organizacji pracujących z dziećmi.

Najwyższy czas na prawdziwą sprawiedliwość.

[Opis dla osób niewidomych i niedowidzących: W górnej części grafiki napisano:”Episkopat nie może być śledczym i sędzią we własnej sprawie!”. W tle zdjęcie z konferencji prasowej przedstawicieli Episkopatu. Mężczyźni w sutannach siedzą przy podłużnym stole, na którym ustawione są mikrofony. Niżej napis: „Chcemy prawdy, a nie szopki”. W dolnej części grafiki napisano: „Domagamy się powołania niezależnej od biskupów komisji ds. przestępstw pedofilnych w Kościele katolickim”, a pod spodem zamieszczone jest logo Lewicy Razem i oznaczenie KKW Lewica Razem – Razem, Unia Pracy, RSS.]Źródło
Opublikowano: 2019-03-14 20:26:28