Równe traktowanie zakochanych par, dostęp do wiedzy i szacunek do drugiego człowieka – to nie są radykalne pomysły. Każdy i każda z nas zasługuje na to, by żyć bez przemocy, poniżania i nienawiści.

Prawo i Sprawiedliwość chce, by ludzie widzieli zagrożenie w swoich sąsiadach, krewnych, znajomych z pracy czy szkoły. Na cynizm władzy odpowiedzieć trzeba solidarnością.

#LewicaRazem jest za rzetelną, opartą na aktualnej wiedzy medycznej i dostosowaną do wieku uczniów edukacją seksualną. Państwo musi przestać dyskryminować osoby LGBT. Chcemy wprowadzenia w Polsce pełnej równości małżeńskiej oraz – dla par pragnących sformalizować swój związek, ale nieodnajdujących się w formule małżeństwa – związków partnerskich.

[Opis dla osób niewidomych i niedowidzących: W górnej części grafiki dwie kobiece dłonie. Na nich napis: "Wszyscy muszą mieć prawo do bezpieczeństwa i rodzinnego szczęścia". Niżej napisano: "Równość to nie przywilej". W dolnej części grafiki tekst: "W Polsce żyją różne rodziny. Czas, by miały takie same prawa". Pod spodem logo Lewicy Razem i oznaczenie KKW Lewica Razem – Razem, Unia Pracy, RSS.]

Źródło
Opublikowano: 2019-03-19 18:49:51