"Starą" i "nową" Unię nadal dzielą rażące nierówności zdrowotne. "Nowi" Europejczycy szybciej tracą zdrowie i żyją krócej. Unia Europejska musi stworzyć narzędzia, które zapewnią wysoką jakość ochrony zdrowia w całej Europie.

Dlatego #LewicaRazem chce wprowadzenia Europejskiego Standardu Zdrowotnego. Będzie on określać między innymi minimalną liczbę pielęgniarek, lekarzy i łóżek szpitalnych przypadających na 1000 mieszkańców oraz wprowadzi jednolite standardy dostępu do zabiegów. Uboższe regiony, które będą miały trudności ze spełnieniem tych wymogów, otrzymają wsparcie z unijnego budżetu.

[Opis dla osób niewidomych i niedowidzących: W tle górnej części grafiki zamieszczono zdjęcie trzech osób przeprowadzających operację. Napis w tej części głosi: "Nieważne, gdzie mieszkasz: Twoje zdrowie!". Pośrodku nagłówek: "Europejski Standard Zdrowotny". W dolnej cześci grafiki napisano: "Ustanowimy minimalne normy ochrony zdrowia dla całej UE. Regiony, które będą miały trudności ze spełnieniem wymogów, otrzymają wsparcie z unijnego budżetu". Na samym dole logo Lewicy Razem i oznaczenie KKW Lewica Razem – Razem, Unia Pracy, RSS.]

Źródło
Opublikowano: 2019-03-28 19:52:01