Znamy ten scenariusz: trwa ważny protest, więc maszyna propagandowa rządu rozgrzana jest do czerwoności. Każdy strajk "jest sterowany politycznie", zawsze "jest niewielki" i spotyka się z "powszechnym sprzeciwem", a każda oferta rządu jest "szczodra" i świadczy o "chęci zakończenia konfliktu". Niezależnie od tego, czy protestują nauczyciele, opiekunowie osób z niepełnosprawnością, pielęgniarki czy młodzi lekarze.

Podwyżki dla nauczycielek i nauczycieli są w interesie nas wszystkich. Wspierajmy #StrajkNauczycieli! Potrzebujemy zwykłej, codziennej solidarności. My, pracująca większość, jedziemy na tym samym wózku. Nie możemy dać się podzielić i skłócić.

[Opis dla osób niewidomych i niedowidzących: Na górze napis: "Prawo i Sprawiedliwość wobec protestów społecznych" i większym drukiem: "BINGO". Niżej karta do gry w bingo: siatka składająca się z 5 kolumn i 5 wierszy. Na środkowym napisano: "darmowe pole". Na pozostałych czytamy: "»protestujący odrzucili hojną propozycję rządu«", "»dlaczego nie protestowali wcześniej?« (protestowali)", "pochwały dla łamistrajków", "zaniżanie skali protestów", "napuszczanie na siebie różnych grup społecznych', "podpisanie »porozumienia« z przedstawicielem własnej partii", "oskarżenia o awanturnictwo", "straszenie obcięciem pensji", "stowarzyszenie »pokrzywdzonych« (członków: 2, prezes z PiS)", "szantażowanie »powołaniem«, »misją« i »etosem«", "»sami nie wiedzą, po co strajkują«", "pasek w TVP: »X protestują mimo podwyżek«", "kanapki z kawiorem", "zapowiedź spełnienia żądań w 2029 roku", "przerzucenie odpowiedzialności na samorządy", "»pozwólcie nam rządzić«", "»pokaż X, co masz w garażu«", "»mogą zmienić zawód«", "zdjęcia strajkujących z wakacji", "»ten protest jest polityczny«", "»pomyślcie o dzieciach!«", "przywołanie wypowiedzi liderki/a protestów sprzed kilkunastu lat", "»X dzięki naszemu rządowi mogą korzystać z 500+«", "zatroskani przechodnie w TVP". Niżej logo Lewicy Razem i oznaczenie KKW Lewica Razem – Razem, Unia Pracy, RSS.]

Źródło
Opublikowano: 2019-04-08 15:15:16