Miała być odbudowa sieci PKS-ów, będzie dopłacanie prywatnym przewoźnikom. Miało być 1,5 miliarda złotych w 2019 roku, ale szybko okazało się, że będzie tylko 800 milionów. Teraz dowiadujemy się, że nawet tamta kwota nie zostanie osiągnięta. Dziś rządowy projekt zakłada już tylko 400 mln złotych w tym roku. Strach pomyśleć, co zostanie z tej obietnicy za kilka miesięcy.

W Polsce 13 milionów osób żyje bez dostępu do komunikacji publicznej. To dobrze, że tak dużo dziś o tym mówimy. Ale dostrzec społeczny problem to dopiero początek drogi.

Potrzebujemy publicznego przewoźnika autobusowego, dzięki któremu możliwe będzie dostosowanie połączeń do społecznych potrzeb. Dofinansowywanie setek małych prywatnych firm przewozowych nie ułatwia ani wspólnego organizowania przewozów autobusowych i kolejowych, ani dbania o dobre warunki podróży. #LewicaRazem chce utrzymywania określonej minimalnej liczby kursów do każdej wsi sołeckiej. Inwestycje w publiczny transport pomogą złagodzić nierówności społeczne i ograniczyć szkody ekologiczne związane z indywidualnym transportem samochodowym.

[Opis dla osób niewidomych i niedowidzących: W górnej części grafiki w tle zdjęcie przedstawiający przystanek autobusowy na wsi. Nagłówek głosi: "Ile zostało z obietnicy Kaczyńskiego?". Niżej skrawek papieru, na którym napisano "1,5 miliarda złotych w 2019 roku na odbudowę sieci PKS-ów!". Kwota "1,5 miliarda złotych" jest przekreślona. Nad nią napisano "800 milionów złotych", jednakże ta kwota również jest przekreślona, a obok niej napisano "400 milionów złotych". Podobnie skreślone są słowa "odbudowę sieci PKS-ów", pod którymi dopisano "dotowanie prywatnych przewoźników". Ostatecznie zdanie brzmi więc "400 milionów złotych w 2019 roku na dotowanie prywatnych przewoźników". Pośrodku grafiki napisano: "Transport dla wszystkich". W dolnej części czytamy: "Zamiast transportowej wydmuszki Lewica Razem chce publicznego, taniego i ekologicznego przewoźnika!". Niżej logo Lewicy Razem i oznaczenie KKW Lewica Razem – Razem, Unia Pracy, RSS.]
Źródło
Opublikowano: 2019-04-18 16:25:01