Emil Reszczyński, licealista, członek Partii Razem o strajku nauczycieli:

„Popieram strajk nauczycieli, ponieważ ich problemy dotyczą nas wszystkich. Godnie zarabiający nauczyciele i nauczycielki są podstawą dobrego systemu edukacji, a dobry system edukacji kreuje wykształcone, otwarte i świadome swoich praw społeczeństwo.

Obecnie nauczyciele dostają śmiesznie niskie pensje i aby zarobić godnie, muszą pracować w kilku szkołach, brać dodatkowe zajęcia i udzielać korepetycji. Są przemęczeni i przepracowani, co odbija się na ich zaangażowaniu i sposobie prowadzenia lekcji.

Już najwyższy czas to zmienić i wprowadzić do polskiej szkoły europejskie standardy”


Źródło
Opublikowano: 2019-04-24 17:59:00