Susza. Rekordowa liczba pożarów lasów. Zamiecie piaskowe. To nie postapokaliptyczna dystopia – to kwiecień 2019 roku w Polsce.

Wcale nie musi tak być. Obecne zmiany klimatyczne nie są procesem naturalnym, tylko wywołanym ludzką działalnością. Naukowcy są co do tego pewni. Po jednej stronie są rzetelne badania i konsensus naukowy, po drugiej – wielki biznes szerzenia wątpliwości. Gigantyczne koncerny i ich polityczne sługusy chcą Ci wmówić, że nauka to spisek, za to wsłuchiwanie się w ich propagandę nazywają "samodzielnym myśleniem". Nie daj zrobić z siebie frajera. Walcz w obronie życia swojego i przyszłych pokoleń, a nie pieniędzy braci Koch.

Wielu zmian nie da się już odwrócić. Ale to nie znaczy, że katastrofa jest nieuchronna, a my jesteśmy wobec niej bezradni. Jeśli będziemy działać zdecydowanie i odważnie, wciąż możemy wiele zmienić.

CHCEMY ZIELONEJ TRANSFORMACJI NA CAŁYM KONTYNENCIE!
🌿 Europa musi rzucić potężne środki na głęboką transformację kontynentu. W Parlamencie Europejskim zaproponujemy Zielony Nowy Ład: ogromny program inwestycyjny, który będzie przeznaczał 500 miliardów euro rocznie na przebudowę europejskiej gospodarki.
🌿 Niskoemisyjny transport, energetyka jądrowa i oparta na odnawialnych źródłach, nowe miejsca pracy w zielonym przemyśle – to wszystko pozwoli nam osiągnąć cele klimatyczne wyznaczone przez ekspertów ONZ.
🌿 Skończymy z finansowaniem projektów, które niszczą klimat, trują nas wszystkich i godzą w dobrostan zwierząt.
🌿 Powiększymy sieć obszarów chronionych Natura 2000, obszarów o szczególnej wartości przyrodniczej oraz korytarzy ekologicznych i obszarów buforowych. Zainicjujemy sadzenie nowych lasów.
🌿 Jednocześnie zadbamy o to, by w obliczu susz, powodzi i wichur rolnicy i społeczności lokalne nigdy nie pozostali bez należytego wsparcia.

To jest największe wyzwanie, przed jakim dziś stoimy. Przestańmy słuchać propagandy wielkiego biznesu i skończmy z czczym gadaniem, a damy radę!

[Opis grafiki dla osób niewidomych i niedowidzących: Górna część grafiki przedstawia postać w masce przeciwgazowej na środku drogi. W tle tumany kurzu uniesione przez burzę piaskową, a w oddali palący się las. Po prawej od postaci w masce napisy: „Pożary i wichury w Polsce. Straż pożarna interweniowała we wtorek pięć tys. razy” – Wprost, „Silny wiatr nad Polską. Burze piaskowe i pożary” – Onet Wiadomości, „Groźne pożary lasów w całym kraju” – RMF 24. Po lewej od postaci stylizowany na logotyp popularnego filmu napis „Mad Max. Polskie drogi”. Poniżej, na czerwonym tle oddzielającym połowy grafiki tekst: „To nie musi być nasza droga!”. W dolnej części grafiki, na białym tle napis: „Nie chcesz skończyć jak w Mad Maxie? Pomóż nam zmienić system! Razem pokonamy chciwe korporacje i ich polityczne marionetki. Zielona transformacja teraz!” Niżej logo Lewicy Razem i oznaczenie KKW Lewica Razem – Razem, Unia Pracy, RSS.]


Źródło
Opublikowano: 2019-04-24 15:14:14