Przepis na dobrą Polskę: doceniani, godnie opłacanie nauczyciele, silne związki zawodowe, społeczeństwo stające solidarnie za strajkującymi, gdy walczą o godne warunki pracy. Bez docenianych nauczycieli nie ma dobrej szkoły. Bez związków zawodowych niemożliwa jest walka z wyzyskiem. Bez strajków…


Źródło
Opublikowano: 2019-04-26 09:25:53