W Polsce ustawa Szyszki doprowadziła do masowej, dzikiej i kompletnie nieodpowiedzialnej wycinki drzew. W wielu polskich miastach borykamy się z polityką betonowania istniejącej przestrzeni zielonej, jak skwery czy trawniki. Tymczasem w Etiopii uruchomiony został ambitny rządowy projekt zalesiania kraju. Niedawno mieszkańcom udało się pobić światowy rekord i zasadzić ponad 350 milinów drzew w 12 godzin. W planach mają zasadzenie w sumie aż 4 miliardów drzew w tym roku.

Co proponuje Lewica Razem?

? Rewilding (czyli przywracanie dużych obszarów naturze), które pozwala na przechwycenie dużej ilości CO2. Muszą to być jednak obszary rzeczywiście przywracane naturze, a nie – jak w wykonaniu Lasów Państwowych – przemysłowe “rolnictwo drewna”.

? Znowelizujmy ustawę o ochronie przyrody, żeby odblokować możliwości poszerzania i tworzenia nowych parków narodowych. Czas włączyć całą Puszczę Białowieską w obszar parku narodowego oraz stworzyć nowe parki, takie jak Jurajski, Turnicki, Mazurski, Szczeciński, Dolnej Odry. Nowe prawo jednocześnie zagwarantuje odpowiednie subwencje oraz stworzenie planu rozwoju dla gmin leżących na terenie obszarów Natura 2000 (w tym parków narodowych). Ponadto, wzmocnimy zespoły istniejących już Parków Narodowych i Krajobrazowych zasobami ludzkimi i finansowymi.

? Przekształcimy Państwowe w agencję rządową i tym samym zakończmy proceder czerpania zysków z eksploatacji polskiej przyrody. leśna większy nacisk musi położyć na spełnianie celów ekologicznych. Zdemokratyzujmy ją: poza leśnikami realny głos w sprawie wyrębu drzew na danym terenie muszą mieć również środowiska lokalne, naukowe i społecznicy. Na terenach wiejskich będziemy zachęcać właścicieli gruntów do zalesienia gruntów nieużytkowanych rolniczo, szczególnie tych położonych bezpośrednio w okolicach lasów.

Więcej naszych propozycji znajdziesz w dokumentach programowych na stronie Razem.


Źródło
Opublikowano: 2019-07-31 12:37:59