Szkoła Solidarności 2020

Paulina Matysiak:Serdecznie polecam czwartą edycję Szkoły Solidarności organizowanej przez Fundacja Równanie.

Szkoła Solidarności to intensywny cykl zajęć rozwijający postawy i umiejętności potrzebne do skutecznego działania na rzecz dobra wspólnego. W trakcie tygodnia debat, warsztatów i wykładów uczestniczki i uczestnicy poznają praktyczne zastosowanie myśli progresywnej i lewicowej.

Źródło
Opublikowano: 2020-07-31 21:08:21

<skrzyyyp, wieko krypty unosi się>

Adriana Rozwadowska:

<skrzyyyp, wieko krypty unosi się>
Cześć, to ja!
Z racji niemal półrocznego niebytu wśród żywych wiele mnie ominęło. Za kilka dni wracam do pracy.
Jeśli więc w tym pandemium macie jakieś swoje lub nieswoje sprawy, o których sądzicie, że powinnam napisać lub zwrócić na nie uwagę, to jestem znowu żywa i zaglądająca na Messeńdżera.
I dziękuję wszystkim tym, którzy w międzyczasie do mnie napisali – nawet jeśli nie odpisałam, za co przepraszam. Było to bardzo podbudowujące!

Źródło
Opublikowano: 2020-07-31 16:29:34

Pamiętacie, jak dostaliśmy naganę, bo protestowaliśmy przeciwko przemocy na łódzkiej filmówce przy okazji przyjazdu Roma

Maja Staśko:

Pamiętacie, jak dostaliśmy naganę, bo protestowaliśmy przeciwko przemocy na łódzkiej filmówce przy okazji przyjazdu Romana Polańskiego? Odwołałam się od tego wyroku – bo to nie sprzeciw wobec przemocy powinien być napiętnowany, tylko przemoc i jej ignorowanie. Dzisiaj dostałam informację, że 7 października odbędzie się rozprawa w Łodzi – będę mogła opowiedzieć, dlaczego protestowałam i jak wygląda sytuacja osób po przemocy w Polsce. Zapraszam Was wszystkich, bądźmy tam razem. To będzie dla mnie wielkie wsparcie – i dla wszystkich osób, które doświadczyły przemocy. Nie przestanę ich wspierać, nie dam się zniechęcić! ✊?


Źródło
Opublikowano: 2020-07-31 16:00:34

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport pt. “Wsparcie osób z autyzmem i zesp

Daria Gosek-Popiołek:

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport pt. “Wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania”. Raport obejmuje dwa, bardzo istotne aspekty dorosłego życia: edukację i życie zawodowe. Wynika z niego, że o ile opieka na etapie edukacji przebiega w Polsce poprawnie, o tyle problematyczną staje się kwestia podejmowania studiów i zatrudnienia.

? Według raportu osoby z autyzmem i zespołem Aspergera mogą w Polsce rozpocząć pracę na otwartym lub chronionym rynku pracy, jednak działające w Polsce warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), oferujące rehabilitację społeczną i zawodową, a także zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), są dla nich dostępne tylko formalnie. W województwach, w których przeprowadzono kontrolę, tylko w ok. 19% ZAZ i w 22% WTZ wspierano osoby z autyzmem, jednak w większości były to specjalne placówki przeznaczone tylko dla nich.

? Jakie są powody niechęci do korzystania z zajęć WTZ? Brak pracującej tam pełnowymiarowo kadry specjalistek i specjalistów. To właśnie zindywidualizowane podejście do osoby z autyzmem znacznie zwiększa rezultaty prowadzonej terapii zajęciowej i zawodowej.

? NIK zwraca uwagę na zatrważający fakt: żadna z placówek objętych kontrolą nie otrzymała od samorządu dodatkowych środków finansowych na wsparcie osób z autyzmem!

? Brakuje też danych statystycznych o liczbie studentów, studentek, doktorantów i doktorantek ze spektrum autyzmu. Wiadomo o tym, że osoby te podejmują studia na uczelniach wyższych i że ich problemy są zauważane, nie ma jednak danych o tym, jak są one rozwiązywane i ile z tych osób studia kończy.

Niewystarczające jest również wsparcie dla osób z autyzmem i ich rodzin w kwestiach codziennych, społecznych. W Polsce brakuje specjalistycznych ośrodków dla dorosłych osób z autyzmem. Odpowiednie warunki, nieprzerwana terapia i stała opieka są koniecznością, jeśli nie chcemy doprowadzić do utraty nabytych umiejętności i wiedzy, a takich warunków nie są w stanie zapewniać domy pomocy społecznej czy szpitalne oddziały psychiatryczne, gdzie również trafiają autystyczki, autystycy czy osoby z zespołem Aspergera.

Wraz z posłankami i posłami Razem – Marcelina Zawisza, Magdalena Biejat, Paulina Matysiak, Adrian Zandberg i Maciej Konieczny, wystosowałam interpelacje do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pytamy w nich m.in. o to:

?czy MNiSW gromadzi dane odnośnie studiujących osób z autyzmem i zespołem Aspergera

?czy zostaną wydzielone środki finansowe dla uczelni, przeznaczone na świadczenia dla wskazanej grupy studentek i studentów

?ile studentek i studentów z autyzmem i z zespołem Aspergera korzysta ze wsparcia asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej; czy uczelnie przekazują informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

a także o:

? możliwość stworzenia optymalnego systemu przyjmowania na studia i warunków do prowadzenia pracy naukowej, dostosowanych do potrzeb wskazanej grupy

? dotacje finansowe dla WTZ i ZAZ

? możliwość stworzenia kompleksowego wsparcia zawodowego w postaci WTZ, ZAZ i ŚDS w każdym powiecie

? o kwestię rozdziału środowiskowych domów samopomocy na te przeznaczone dla osób ze spektrum autyzmu i dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną, a także o opiekę w systemie 1:3.

Bez finansowania na odpowiednio wysokim poziomie, zbierania informacji na temat osób z autyzmem i zespołem Aspergera, ich potrzeb i sytuacji życiowych, państwo nie jest w stanie stworzyć dobrze funkcjonujących programów i narzędzi, które będą pomocne w codziennym życiu i w sferze zawodowej. Polityka państwa dotycząca osób z niepełnosprawnościami powinna być całościowa, a szczególnie wrażliwymi jej obszarami są właśnie edukacja i aktywizacja zawodowa.

Dlatego czekamy na odpowiedzi ministerstw i sprawdzamy, jakie kroki rząd podejmie w tej sprawie.

Źródło grafiki: pfron.org.pl


Źródło
Opublikowano: 2020-07-31 15:50:09

Niestety w Polsce ciągle mamy ogromną różnicę w zarobkach kobiet i mężczyzn. W s

Paulina Matysiak:Niestety w Polsce ciągle mamy ogromną różnicę w zarobkach kobiet i mężczyzn. W sektorze prywatnym wynosi ona 28 procent, a w sektorze państwowym 19 procent na niekorzyść Polek. To jeden z najgorszych wskaźników w Europie.

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu omawialiśmy nowelizację kodeksu pracy zakładającą poszerzenie definicji mobbingu o nierówne zarobki kobiet i mężczyzn pracujących na tych samych stanowiskach. To dobry, chociaż niewystarczający ruch.

Z problemem wyrównania pensji kobiet i mężczyzn zmaga się cały świat. Dlatego jest to sprawa, którą trzeba się zająć jak najszybciej. Niestety proponowana nowelizacja nie zmieni tego w takiej mierze, w jakiej byśmy chcieli. Z doświadczeń innych państwa wynika, że najlepszym sposobem realizacji tego celu jest wprowadzenie jawności płac, która pokazuje czy pracodawcy rzeczywiście traktują kobiety tak samo jak mężczyzn.

Cieszę się, że rządzący widzą problem nierówności płac ze względu na płeć. Jednak mam nadzieję, że już niedługo wykażą się większą odwagą i wprowadzą jawność płac. Nie ma mojej zgody na nierówności płacowe wynikające tylko z tego, czy się jest kobietą czy mężczyzną!


Źródło
Opublikowano: 2020-07-31 14:04:14

Czy polski Kościół dokonał już schizmy? – wPunkt

WPunkt:

„Czy kościelne elity i prawicowi politycy dokonali faktycznej schizmy, czy polski Kościół stworzył właśnie nowy odłam ekstremistycznego katolicyzmu opartego na nowym dogmacie 'nienawiści’?” – pisze Patryk Janczewski dla wPunkt.

Czy polski Kościół dokonał już schizmy? – wPunkt

Polski Kościół od lat już nie mówi językiem Franciszka – za to chętnie się od niego dystansuje. Wbrew nakazowi papieża, polscy biskupi w dalszym ciągu kryją siatkę księży pedofili.

Źródło
Opublikowano: 2020-07-31 11:14:06

Poradnia Prawna Partii Razem została uruchomiona w czasie kryzysu związanego z

Marcelina Zawisza:

Poradnia Prawna Partii Razem została uruchomiona w czasie kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Dzięki wsparciu naszych prawników pomogliśmy wielu osobom, których sytuacja drastycznie pogorszyła się lub stała się zupełnie niestabilna w ostatnim czasie.

W ramach pomocy posłowie i posłanki Lewicy apelowały, interweniowały, wysyłały interpelacje. W ich imieniu i swoim – dziękuję Wam za zaufanie.

W związku z zawieszeniem razemowej działalności Poradni Prawnej zachęcam Was do skorzystania z darmowej pomocy prawnej dostępnej w każdym powiecie. Tutaj znajdziecie listę placówek i dane kontaktowe: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow/

Polecam również swoje Biuro Poselskie do pomocy. Jestem tu dla Was! Kontakt drogą mailową:
? marcelina.zawisza@sejm.pl


Źródło
Opublikowano: 2020-07-31 10:00:15

Czy sprzeciw wobec klasizmu ma sens? – wPunkt

WPunkt:

[OPINIE] "Robotnik, chłop czy bezrobotny naprawdę nie musi głosować na PIS, naprawdę może być dużo inteligentniejszy i oczytany niż to się wydaje „przyjaciołom ludu”. Nie musi chodzić do kościoła, słuchać disco polo, jeść mięsa albo być homofobem. „Ludomaniacy” mają skłonność do podtrzymywania stereotypów" – pisze dla wPunkt Cyprian Kraszewski.

Czy sprzeciw wobec klasizmu ma sens? – wPunkt

„Lewica ludowa” zakłada istnienie tzw. „klas ludowych”. Czym właściwie jest ten socjologiczny twór i czy pomaga w rozumieniu rzeczywistości?

Źródło
Opublikowano: 2020-07-31 09:38:54