W poniedziałek działacze i działaczki naszego Okręgu złożyli w Urzędzie Miasta p

Razem Poznań:

W poniedziałek działacze i działaczki naszego Okręgu złożyli w Urzędzie Miasta petycję do prezydenta Jacek Jaśkowiak o zablokowanie religijnych demonstracji anti-choice, które regularnie odbywają się pod Szpitalem Ginekologiczno-Położniczym przy ul. Polnej i zakłócają spokój zarówno pacjentkom, jak i osobom mieszkającym w okolicy.

Reakcja? Prezydent miasta twierdzi, że "nie ma narzędzi", by ukrócić ten szkodliwy proceder. Nie chce "eskalować pewnych emocji".

Najwyraźniej emocje grupki religijnych fanatyków są ważniejsze od emocji pacjentek przebywających na oddziale? Pacjentek niewątpliwie należących do rozmaitych wyznań, ale przede wszystkim: pragnących tylko w spokoju dojść do siebie po porodzie, zabiegu medycznym, chorobie?

Fajny ten nasz prezydent, taki nie za potężny.

Z naszą akcją oraz z wypowiedzią prezydenta Jaśkowiaka można zapoznać się tu: https://wtk.pl/…/62906-co-z-pikietami-przy-szpitalu-na-ul-p…


Źródło
Opublikowano: 2020-09-30 22:34:44

Dajcie nam odpocząć! | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Obywatel:

W nowym tekście na naszej stronie Jarosław Niemiec upomina się o emerytury stażowe, czyli o prawo do emerytury dla każdego, kto przepracował 40 lat, bez względu na jego wiek: "Samorealizacja zawodowa dotyczy znikomego, elitarnego grona pracowników. Dlatego argument, że są ludzie, którzy chcą pracować do późnej starości, należy odrzucić na wstępie, jako w żaden sposób nieodnoszący się do rzeczywistych warunków pracy najemnej. Sposobem na wydłużenie aktywności zawodowej wszystkich pracowników może być jedynie poprawa warunków pracy, skracanie krótkookresowego czasu pracy (dziennego, tygodniowego, rocznego) i stwarzanie możliwości samorealizacji zawodowej. Zmuszanie ludzi do pracy jak najdłużej nie działa. Kończy się skrajnym wyczerpaniem i utratą zdrowia. Emerytury stażowe są konieczne jako zabezpieczenie na wypadek utraty sił i zdrowia. Absolutnie nie załatwiają tego renty. Dotyczą one bowiem konkretnych chorób i niepełnosprawności, wypadków losowych, są orzekane arbitralnie. Chodzi o to, że, mówiąc potocznie, pracownik wprawdzie ma obie ręce i nogi, ale nie ma siły nimi władać na tyle, by nie wyniszczać kompletnie organizmu. Najwyraźniej widać to na przykładach prac zaliczanych do kategorii stanowisk robotniczych, czyli w dawnym nazewnictwie pracy fizycznej. Nie każdy sześćdziesięcioletni budowlaniec będzie zdolny do tej ciężkiej pracy, do dźwigania, wspinania się po rusztowaniach, pracy w pozycji wymuszonej. Wielu to robi, bo musi, koszty zdrowotne są więc ogromne, bo ludzie ci pracują resztkami sił. Kpiną jest wymagać od górnika, żeby po 60. roku życia zjeżdżał na dół. Wyjątki, owszem, są, ale na podstawie wyjątków nie tworzy się norm, choć czasami można odnieść wrażenie, że argumentacja zwolenników podnoszenia wieku emerytalnego opiera się wyłącznie na wyjątkach i wybranych grupach zawodowych". Całość w linku:

The new text on our website Jarosław Niemiec claims for internship pensions, i.e. the right to retirement for anyone who worked 40 years, regardless of his age: ′′ Professional self-realization concerns a small, elite group of employees. Therefore, the argument that there are people who want to work late age should be rejected at the beginning as in no way related to actual working conditions. The way to prolong the professional activity of all employees can only be to improve working conditions, shorten short-term working time (daily, weekly, yearly) and create opportunities for professional self-realization. Forcing people to work as long as possible doesn't work. It ends in extreme exhaustion and loss of health. Internship pensions are necessary as collateral in the event of loss of strength and health. Absolutely not doing this pension. They concern specific diseases and disability, random accidents, arbitrarily ruled. It's just that, commonly speaking, the employee has both arms and legs, but he doesn't have the strength to rule them enough not to completely destroy the body. Apparently, this is shown on examples of works included in the category of worker s' positions, i.e. in the former name of physical work. Not every sixty-year-old builder will be capable of this hard work, lifting, climbing scaffolding, working in a forced position. Many do it because they have to, health costs are therefore huge because these people work with leftovers of strength. It's a mockery to demand from a miner to go down after 60. years of age. Exceptions, yes, are, but on the basis of exceptions, standards are not created, although sometimes you can get the impression that the argument of supporters of retirement age is based exclusively on exceptions and selected professional groups ". The whole thing in the link:

Translated

Dajcie nam odpocząć! | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Zmuszanie ludzi do pracy jak najdłużej nie działa.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-30 21:07:17

12-letnia Zuzia z Kozienic popełniła samobójstwo, ponieważ była przez wiele mies

Razem Warszawa:

12-letnia Zuzia z Kozienic popełniła samobójstwo, ponieważ była przez wiele miesięcy szykanowana z powodu swojej orientacji seksualnej. Ponad połowa nastolatków że społeczności LGBT+ ma lub miała myśli samobójcze.
Winni są tego między innymi politycy szczujący publicznie na osoby LGBT+. Mianowanie ministrem edukacji posła Czarnka, znanego z publicznego poniżania osób nieheteronormatywnych oznacza, że rządząca partia ma sobie za nic dobro dzieci i młodzieży.
Nie bójmy się tego powiedzieć wprost, politycy PiS i ich koalicjanci są odpowiedzialni za cierpienie polskich dzieci.


Źródło
Opublikowano: 2020-09-30 21:05:47

Były już minister Piontkowski osiągnął dzisiaj poziom zera absolutnego, które za

Marcelina Zawisza:

Były już minister Piontkowski osiągnął dzisiaj poziom zera absolutnego, które zaskakuje nawet jak na standardy PiS, a tutaj trudno o zaskoczenie, bo poprzeczka dzień po dniu jest ustawiana niżej. Fakty są takie, że w nocy ktoś nasprejował na ścianie ministerstwa w alei Szucha imiona młodych osób, które zabiły się nie mogąc znieść, że były prześladowane i szczute z powodu swojej orientacji seksualnej. Pan były minister bez cienia żenady zrobił na tle tych napisów konferencję prasową i ogłosił, że to „barbarzyńcy”, „idioci” i że talibowie w Afganistanie też niszczyli pomniki Buddy (sic!). I nie, barbarzyńcami i talibami zdaniem byłego ministra nie są ci, którzy szydzą i szczują na dzieci, tylko ci, którzy przypomnieli światu ich imiona.

Komentarz, jaki dyktuje rozum, jest taki, że jeżeli dla pana byłego ministra czystość ściany ministerstwa jest ważniejsza od bezpieczeństwa dzieci w szkołach, to chyba źle pan pracę wybrał, bo ministerstwo edukacji zajmuje się edukacją, a nie elewacją. Polecam zmianę branży, serio, może śmigając ze zmyjką po ścianach lepiej pan wykorzysta swoje talenty i wrażliwość?

Komentarza, jaki dyktuje serce, nie da się przytoczyć, bo wykracza on daleko poza tzw. „język parlamentarny”. Zauważę więc tylko, że jest to surreal i horror w jednym, bo oto pan były minister polskiego rządu, stojąc przed byłą siedzibą gestapo (tam mieści się ministerstwo!), potępia tych, którzy dopuścili się aktów małego sabotażu mażąc po ścianach. Coś tu się komuś naprawdę pomieszało. Przesiąkł pan duchem miejsca, urzędując za długo w tej siedzibie? Niech ten duch panu nie da spać w nocy. Krew tych dzieci na pana, panie były ministrze!

Źródło
Opublikowano: 2020-09-30 20:42:09

Pierwszy sukces w bitwie o zachowanie warzywniaka pani Halinki!

Jan Śpiewak:

Pierwszy sukces w bitwie o zachowanie warzywniaka pani Halinki!

Miasto deklaruje, że wydłuży z nią umowę. Krzysztof Strzałkowski- Burmistrz Dzielnicy Wola
opublikował list do Rafał Trzaskowski, w którym zawnioskował o zmianę planu zagospodarowania terenu. Nie podał żadnych szczegółów, ale to już duży krok naprzód. Widać, że siła nacisku społecznego zrobiła wrażenie na władzach dzielnicy. Nie chcemy prowizorki, ale trwałego rozwiązania sprawy. Dlatego nie możemy odpuszczać. Zachęcam Was do zostawienia komentarzy u burmistrza i wysyłania e-maili 🙂

Jutro pani Halinka idzie na spotkanie do urzędu. Zobaczymy jaka będzie propozycja miasta.


Źródło
Opublikowano: 2020-09-30 20:20:12

Dla ministra Piontkowskiego krew mniej istotna jest niż farba. Ginie 12-latka, a on współczuje murom

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk:


„W Polsce pod rządami PiS pali się znicze pomnikom, ubolewa się nad murami, ale nie chroni się ludzi. Zwłaszcza tych, którzy nie pasują do obrazka PiS”.

W OKO.press komentuję dzisiejszą konferencję prasową odchodzącego ministra edukacji narodowej.

https://oko.press/dla-ministra-piontkowskiego-krew-mniej-istotna-jest-niz-farba/

Dla ministra Piontkowskiego krew mniej istotna jest niż farba. Ginie 12-latka, a on współczuje murom

"Idioci, barbarzyńcy" – wykrzykiwał w złości na konferencji minister Piontkowski. Mówił o osobach, które namalowały imiona ofiar homofobii

Źródło
Opublikowano: 2020-09-30 18:12:58

Od wczoraj dostaję wiadomości od zszokowanych i zdenerwowanych rodziców uczniów

Daria Gosek-Popiołek:

Od wczoraj dostaję wiadomości od zszokowanych i zdenerwowanych rodziców uczniów i uczennic XLIV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, a dziś uczeń i uczennica tej szkoły zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc.

Dyrektor tego liceum ogólnokształcącego zorganizował w szkole "wykład" jednego z krakowskich działaczy organizacji anti-choice. Wykład był obowiązkowy, odbywał się w godzinach zajęć i został "wzbogacony" o materiały audiowizualne prezentujące zabieg aborcji w 24 tygodniu ciąży. Działacz przedstawiał zamanipulowane fakty, straszył młodzież, szantażował emocjonalnie. Pojawiły się sugestie, że homoseksualność to choroba psychiczna, a LGBT i ideologia gender niszczy rodziny.

Powtórzę to raz jeszcze: uczniowie zostali zmuszeni do obejrzenia takiego filmu. Gdy protestowali,dyrektor kazał zamknąć im oczy i zabronił wychodzenia z sali.
O wykładzie nie zostali poinformowani rodzice, nikt z nich nie wyraził zgody na udział swojego dziecka. Nawet nauczyciele nie wiedzieli, czego dotyczyć będzie ta prelekcja.

To skandaliczna, karygodna sytuacja. Naruszone zostało prawo młodzieży do rzetelnej wiedzy, do przebywania w szkole, która powinna być przyjazna, a nie opresyjna i zmuszająca do obcowania z drastycznymi treściami. A mówimy o 14-letnich chłopcach i dziewczynach, którzy być może nie byli gotowi na takie informacje. Naruszone zostało konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Dlaczego nie zostali wcześniej powiadomieni o wykładzie i poruszanych w nim treściach?

Interweniuję w tej sprawie i domagam się wyjaśnień ze strony dyrektora, ale i osób odpowiedzialnych za edukację w Krakowie. Zwłaszcza, że oprócz pytań o sam wykład i jego treść, pojawia się także kwestia honorarium dla prowadzącego czy kwestie związane z bezpieczeństwem uczniów w sytuacji pandemii.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-30 16:11:15

„Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości”- nie mam żadnych wątpliwości, w jaki

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk:


„Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości”- nie mam żadnych wątpliwości, w jakim kierunku zmierzać będzie polska edukacja w rękach Przemysława Czarnka, nowego ministra edukacji i nauki. Będzie szczucie, podkręcanie agresji i podporządkowywanie szkoły prawicowej, wykluczającej ideologii. Strasznie smutne.

Wbrew nadziejom, Zjednoczona Prawica nie rezygnuje z ostrego kursu a la Zbigniew Ziobro. Dramatyczne, że na tym ostrzu znajdą się za moment polskie dzieci i młodzież.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-30 15:47:59

Zrzeszeni w naszym związku warszawscy pracownicy ochrony coraz bliżej odzyskania

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Zrzeszeni w naszym związku warszawscy pracownicy ochrony coraz bliżej odzyskania zaległych wypłat.
Wczoraj (29.09.2020) przedstawiciele City Security Holding podpisali porozumienie z Inicjatywą Pracowniczą o pilnej wypłacie zaległych pensji w całości wraz z ustawowymi odsetkami, w dwóch ratach. Będziemy informować o dalszym rozwoju sprawy.

Tymczasem kolejni poszkodowani pracownicy grupy City Security zgłaszają się do naszego związku. Apelujemy: jeśli po bezskutecznych, indywidualnych próbach odzyskania wypłat poprzez sądy i inspekcję pracy, szukasz wsparcia w Inicjatywie Pracowniczej, możliwie rzetelnie skompletuj dokumenty świadczące o wykonywaniu pracy w tym okresie. W załączonym piśmie – porozumieniu precyzujemy, które dane są niezbędne. Kontakt do związku: 729 302 698, kontakt@ozzip.pl.
W załączeniu spółki według naszej wiedzy powiązane z grupą kapitałową City Security, których dotyczy porozumienie.

Ava Security A1
Ava Security A2
Ava Security A3
Ava Security A4
Ava Security A5
Centrum Monitoringu i Ochrony 1
Centrum Monitoringu i Ochrony 10
Centrum Monitoringu i Ochrony 2
Centrum Monitoringu i Ochrony 3
Centrum Monitoringu i Ochrony 4
Centrum Monitoringu i Ochrony 5
Centrum Monitoringu i Ochrony 6
Centrum Monitoringu i Ochrony 7
Centrum Monitoringu i Ochrony 8
Centrum Monitoringu i Ochrony 9
Centrum Monitoringu i Ochrony
City Advanced Technologies 1
City Advanced Technologies 10
City Advanced Technologies 11
City Advanced Technologies 12
City Advanced Technologies 2
City Advanced Technologies 3
City Advanced Technologies 4
City Advanced Technologies 5
City Advanced Technologies 6
City Advanced Technologies 7
City Advanced Technologies 8
City Advanced Technologies 9
City Best Protect 1
City Best Protect 2
City Best Protect 3
City Best Protect 4
City Best Protect 5
City Best Protect 6
City Best Solution 1
City Best Standard 1
City Best Standard 2
City Best Standard 3
City Best Standard 4
City Best Standard 5
City Guard 1
City Guard 2
City Guard 3
City Guard 4
City Guard 5
City Guard
City Best Solution 2
City Best Solution 4
City Best Solution 5
City Best Solution 6
City Kontrakt 1
City Kontrakt 2
City Kontrakt 3
City Ochrona
City Patrol
City Perfect Service 1
City Perfect Service 2
City Perfect Service 3
City Perfect Service 4
City Perfect Service 5
City Perfect Service 6
City Projekt 1
City Projekt 2
City Projekt 3
City Projekt 4
City Projekt 5
City Projekt 6
City Security Corporation Group
City Security Direct
City Security Holding S.A.
City Security Polska
City Security Południe
City Security Smart Group
City Security Smart
City Security West
City System 1
City System 2
City System 3
City System 4
City System 5
City System 6
City Vision 5
City Work Service 1
City Work Service 2
City Work Service 3
City Work Service 4Źródło
Opublikowano: 2020-09-30 14:39:32

Donald Trump i Al CaponeMedia donoszą, że pierwsza debata prezydencka pomiędzy Donaldem Trumpem a Joe Bidenem była „najgorsza w historii”. No, zdziwienie poziom zero, skoro możliwe, że i kandydaci są dokładnie tacy sami.

Późno w nocy, jeszcze przed samą debatą, nagrałam krótką refleksję dotyczącą doniesień medialnych o ujawnionych w końcu, po latach batalii zeznaniach podatkowych urzędującego prezydenta USA. Wyłania się z nich całkiem – hmmmm – ciekawy obraz jego osoby.

Strona www: https://urszulakuczynska.wordpress.com/
Fanpejdż na FB: https://www.facebook.com/urszulakuczynskalewica

Źródło
Opublikowano: 2020-09-30 14:00:04

Naukowcy nie mają złudzeń. Nowe dane dotyczące polskich lasów

Obywatel:

Złe wieści i przy okazji obnażenie propagandowych opowieści leśników o tym, że "lesistość kraju wzrosła". Tymczasem: "Słyszymy, że w Polsce przybywa zasobów leśnych. To jednak nie znaczy, że dotyczy to lasów starych, naturalnych. W statystykach terenem leśnym jest też teren, gdzie drzewa już wycięto lub dopiero zasadzono. A Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o wyrąb lasu – zwracają uwagę naukowcy. – Może i przybywa nam terenów zadrzewionych, ale coraz większą mamy powierzchnię plantacji. A tego, co jest lasem naturalnym – ubywa – mówi prof. Tomasz Wesołowski, kierownik Pracowni Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego. I żartuje, że procent „lasu w lesie” zmniejsza się. Jego zdaniem jeśli chodzi o zachowanie różnorodności oraz zdolność lasu do pochłaniania i magazynowania dwutlenku węgla – sytuacja nie poprawia się, a wręcz pogarsza". Całość w linku:

Bad news and also exposing propaganda stories of foresters about the fact that ′′ forestry of the country has increased ". Meanwhile: ′′ We hear that forest resources arrive in Poland. However, this does not mean that this applies to old, natural forests. In statistics, there is also a forest area where trees have already been cut out or planted. And Poland is at the European top when it comes to the forest logging – scientists are paying attention. – We may have tree land arriving, but we have an increasing surface of plantations. And what is a natural forest – goes away – says Prof. Tomasz Wesołowski, head of the Forest Biology Studio of the University of Wrocław. And I joke that the percentage of ′′ forest in the forest ′′ is decreasing. In his opinion, when it comes to maintaining diversity and the ability of the forest to absorb and store carbon dioxide – the situation does not improve, but even worse ". The whole thing in the link:

Translated

Naukowcy nie mają złudzeń. Nowe dane dotyczące polskich lasów

Słyszymy, że w Polsce przybywa zasobów leśnych. To jednak nie znaczy, że dotyczy to lasów starych, naturalnych. W statystykach terenem leśnym jest też teren, gdzie drzewa już wycięto lub dopiero zasadzono. A Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o wyrąb lasu – zwracają u…

Źródło
Opublikowano: 2020-09-30 12:59:25

Maciej Konieczny: dla Śląska wciąż nie ma planu mądrej restrukturyzacji – Portal STRAJK

Maciej Konieczny:

"Zaczynanie transformacji energetycznej od zamykania kopalń to jakby zaczynać budowanie domu od dachu. Dopóki nasze elektrownie chodzą na węgiel, zamykanie kopalń niczego w kwestii klimatu nie zmieni.

Zdaniem Razem polski miks energetyczny powinien opierać się w maksymalnym stopniu na OZE, powinniśmy inwestować w energooszczędność na ile tylko się da, ale niezbędna też będzie stabilna, zielona baza w postaci energii jądrowej. Rozwój OZE wciąż w Polsce się ślimaczy. PiS zaorał realnie ustawą energetykę wiatrową na lądzie, nie możemy doczekać się farm wiatrowych na Bałtyku. Plany budowy elektrowni atomowych wyglądają nawet solidnie, ale pojawiły się realnie dopiero teraz, a też PiS nie wsławił się jak dotąd szczególnym mistrzostwem w prowadzeniu dużych projektów infrastrukturalnych."

Dla STRAJK.eu komentuję porozumienie rządu z górnikami:, zachęcam do lektury:

Maciej Konieczny: dla Śląska wciąż nie ma planu mądrej restrukturyzacji – Portal STRAJK

Porozumienie pomiędzy górniczymi związkami zawodowymi a rządem, podpisane 25 września (o czym na bie

Źródło
Opublikowano: 2020-09-30 11:10:07

Poczta będzie zwalniać | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Obywatel:

Publiczne przedsiębiorstwo powinno zawyżać, a nie zaniżać standardy pracownicze: "Poczta Polska zapowiada falę zwolnień, które nazywa programem „dobrowolnych odejść”. Proponowane odprawy są żenująco niskie – wynoszą maksymalnie tyle, ile pracownik zarabiał w trzy miesiące, a często to nawet pensja jednomiesięczna". Więcej informacji w linku:

A public company should overstate, not undercut employee standards: ′′ The Polish Post promises a wave of dismissal, which calls the ′′ voluntary departures ′′ program. The proposed clearance is embarrassingly low – they are maximum as much as the employee earned in three months, and often it's even a one-month salary ". More information in the link:

Translated

Poczta będzie zwalniać | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Poczta Polska zapowiada falę zwolnień, które nazywa programem „dobrowolnych odejść”. Proponowane odprawy są żenująco niskie – wynoszą maksymalnie tyle, ile pracownik zarabiał w trzy miesiące, a często to nawet pensja jednomiesięczna.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-30 10:00:50

Dziś na Radzie Miasta Krakowa punkt o powstaniu Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow. Dyskusja, która się toczy pokazuje,

Daria Gosek-Popiołek:

Dziś na Radzie Miasta Krakowa punkt o powstaniu Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow. Dyskusja, która się toczy pokazuje, że głosy mieszkańców nie są przez miasto dostatecznie brane pod uwagę.
Sprzeciw budzi forma upamiętnienia, która wymaga wycięcia kilkaset drzew, parking, który powstanie kosztem zieleni. Mieszkańcy okolicy obawiają się ruchu turystycznego, który może w negatywny sposób wpłynąć na ich życie.
Miasto powinno wziąć pod uwagę te głosy, powinno uwzględnić te wątpliwości, w realizowanym projekcie.
Z uwagą będę śledzić dzisiejsze posiedzenie Rady Miasta – i liczę, że kompromis w tej sprawie jest jeszcze możliwy.


Źródło
Opublikowano: 2020-09-30 10:00:43

Ołowiany balast – Równość

Stowarzyszenie im. Tadeusza Regera:

W książce opowiadam historię ołowicy wśród dzieci z Szopienic, która przytrafiła się mnie i moim rówieśnikom w latach 70. Wtedy nikt nie nazywał tego epidemią. Posługiwano się terminem anemii, niedokrwistości, mówiono, że to choroba z biedy. Mówiono o zatruciu, o zachorowaniach, a my widzieliśmy, że znikają nasi rówieśnicy – mówi Michał Jędryka w rozmowie z Natalią Kałużą

https://rownosc.eu/olowiany-balast/

Ołowiany balast – Równość

Rozmowa z Michałem Jędryką, autorem książki Ołowiane dzieci. Zapomniana epidemia.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-30 09:58:01

Wyobrażamy sobie, że prezes PiS wstając codziennie rano myśli „Jak by tu pobić s

Razem:

Wyobrażamy sobie, że prezes PiS wstając codziennie rano myśli „Jak by tu pobić swoje dokonania?”. Aż pewnego dnia… – Powołajmy jeszcze gorszego ministra edukacji od Romana Giertycha! – krzyknął. – Powołajmy tego, który dehumanizuje i mówi, że prawa człowieka to idiotyzmy. Przemek, dobrze się spisałeś w szczuciu na innych ludzi. Proszę, to stołek dla ciebie 🥳


Źródło
Opublikowano: 2020-09-30 09:34:44

To jest pani Halinka, którą miałem przyjemność poznać wczoraj. Pani Halinka prowadzi swój warzywniak na Woli nieopodal s

Jan Śpiewak:

To jest pani Halinka, którą miałem przyjemność poznać wczoraj. Pani Halinka prowadzi swój warzywniak na Woli nieopodal stacji metra Księcia Janusza od 20 lat. Pani Halinka jest kobietą instytucją. Sąsiedzi mogą u niej zostawić klucze, jak zapomną pieniędzy zawsze można przynieść następnego dnia, swoich klientów zna z imienia i nazwiska. Jej warzywniak jest jednym z miejsc, które tworzą coś co nazywamy miejskim klimatem i tożsamością miasta. Niestety urzędnicy z Woli mają to w nosie. Nie przedłużyli jej po 20 latach umowy, a nawet skrócili ją o trzy miesiące.

Zamiast lokalnych warzywników w naszych miastach zostaną niedługo tylko Żabki i Biedronki oraz nielegalny handel ze szczęk. Ten ostatni kwitnie a ratusz rozkłada bezradnie ręce chociaż większość stoisk należy raptem do kilku osób, które z okradania miasta zrobiły intratny biznes. Pani Halinka z przedsiębiorcy stanie się bezrobotna, miasto straci pieniądze z opłat z tytułu dzierżawy, a lokalna społeczność straci swojego dobrego ducha.

Czy chcemy żyć w takim mieście? Ja nie chcę. Zachęcam do pisania do burmistrza Woli, który postanowił pozbyć się Halinki Krzysztof Strzałkowski- Burmistrz Dzielnicy Wola. Jego adres e-mail: burmistrz.wola@um.warszawa.pl


Źródło
Opublikowano: 2020-09-30 09:12:28

Kiedy światłowodowy internet trafi do wszystkich szkół? Na sejmowej komisji cyfr

Adrian Zandberg:


Kiedy światłowodowy internet trafi do wszystkich szkół? Na sejmowej komisji cyfryzacji mówiłem o problemach z dostępem do sieci w szkołach. Prywatni dostawcy nie są zainteresowani dostarczaniem szybkich łącz do części szkół. Efekt? Rosną nierówności w edukacji. Dzieci z regionów, które są białą plamą na mapie cyfryzacji, będą mieć gorsze szanse – edukacyjne, a później zawodowe. Skoro rynek zawodzi, muszą go zastąpić w roli operatora infrastrukturalnego instytucje publiczne – w tym przypadku NASK.


Źródło
Opublikowano: 2020-09-30 09:11:02

"Jestem nauczycielem od wielu lat, po takiej wiadomości trudno się pozbierać" – kolejna ofiara homofobii, mia

Robert Maślak

"Jestem nauczycielem od wielu lat, po takiej wiadomości trudno się pozbierać" – kolejna ofiara homofobii, miała 12 lat.

"Dziewczynka popełniła samobójstwo w poniedziałek w swoim domu.

– O tej tragedii dowiedziałem się wczoraj, a rano uczniowie sami do mnie z tym przyszli – mówi nauczyciel jednej z kozienickich szkół, innej niż ta, w której uczyła się dziewczynka. – Uczę młodzież w tym samym wieku. Część z nich znała dziewczynkę, twierdzą, że została zaszczuta na tle orientacji seksualnej przez rówieśników w sieci i w realu. Podchodzę do tej tezy z rezerwą, ale jeśli się potwierdzi, to jeszcze pogłębi tragedię. To była wrażliwa, zdolna dziewczynka. Wychowywała się w normalnej, kochającej rodzinie.

Nauczyciel dodaje, że uczniowie przekazali mu też informację, że na początku roku szkolnego z klasy, w której uczyła się dziewczynka, do równoległej klasy przeniosła się jedna z uczennic. Też skarżyła się na szykany.

– Jestem nauczycielem od wielu lat, po takiej wiadomości trudno się pozbierać – mówi. – Co doprowadziło do tego, że dziecko zostało tak zaszczute?

Szkoła, w której uczyła się dziewczynka, ma ponad 700 uczniów.

– Nie ma szans na organizację takiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jakiej byśmy oczekiwali – zauważa nauczyciel. – Jest jeden pedagog szkolny dla wszystkich uczniów i narzucane zadania z góry, najważniejsze są te pompatyczne, a na realną pracę z dzieckiem nie ma czasu.

Prokurator Beata Galas, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu, potwierdza, że śledczy badają przyczyny samobójstwa dziewczynki.

Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Kozienicach, dopiero się ono rozpoczęło – mówi. – Czekamy na wyniki sekcji zwłok, zostały zabezpieczone telefon i komputer. Dopiero biegły, który przełamie hasło i przeanalizuje dane, będzie mógł stwierdzić, jaka była sytuacja i co lub kto skłonił dziecko do takiego kroku, bo w tym kierunku śledztwo jest prowadzone: nakłonienia do samobójstwa.

Młodzi ludzie o swoich problemach mogą opowiedzieć na jednym z funkcjonujących telefonów zaufania. Tam znajdą pomoc w trudnych sytuacjach. Pod numerem telefonu 116 111 działa telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. 800 120 002 to numer Niebieskiej Linii dla ofiar przemocy w rodzinie. Oba numery są czynne całodobowo. Telefon wsparcia dla osób LGBT+ i ich rodzin oraz bliskich prowadzi Lambda w Warszawie. Numer 22 628 52 22 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 18-21."
Artykuł: https://radom.wyborcza.pl/…/7,48201,26350132,12-letnia-dzie…


Źródło
Opublikowano: 2020-09-29 22:28:14