To było bardzo emocjonujące kilka dnia dla Warszawy i dla nas. Kreatywne has

Razem Warszawa:

To było bardzo emocjonujące kilka dnia dla Warszawy i dla nas.
Kreatywne hasła i transparenty, płomienne przemówienia, skandowanie do utraty tchu!
Dziś wrzucamy foty z „Kobiety i LGBT razem za równością”.

foty: Mikołaj Gomółka Karolina Halik Bart robi zdjęcia Krzysztof Kotkowicz


Źródło
Opublikowano: 2020-10-31 23:17:49

84 lata temu zmarł Ignacy Daszyński – socjalista, rewolucjonista i zwolennik pra

Razem Podkarpackie:

84 lata temu zmarł Ignacy Daszyński – socjalista, rewolucjonista i zwolennik prawa do aborcji.

Był bardziej postępowy niż obecnie rządząca partia i spora część polskiej opozycji z PO na czele.

My będziemy walczyć o szerszy dostęp do legalnej, bezpiecznej aborcji. Będziemy zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącym aborcji, praw kobiet i edukacji seksualnej na europejskim poziomie!


Źródło
Opublikowano: 2020-10-31 22:34:08

Dziś przemaszerowałyśmy przez Gdańsk pod biura PiS w orszaku Halloween w ramac

Razem Pomorze:


Dziś przemaszerowałyśmy przez Gdańsk pod biura PiS w orszaku Halloween w ramach Wolny wybór albo psikus! Gdańsk! Dziękujemy wszystkim za obecność i wsparcie w kryzysowych momentach, gdy zawiodła technika. Wolność, równość, pomoc wzajemna!✊

Źródło
Opublikowano: 2020-10-31 22:07:33

Dziś obchodzimy rocznicę śmierci Ignacego Daszyńskiego, wybitnego polskiego dz

Maciej Konieczny:

Dziś obchodzimy rocznicę śmierci Ignacego Daszyńskiego, wybitnego polskiego działacza socjalistycznego.


Dzisiaj, 31 października obchodzimy 84 rocznicę śmierci Ignacego Daszyńskiego – pierwszego premiera niepodległej Polski. Postaci wybitnej, działacza PPS, długoletniego posła, najpierw do parlamentu austriackiego, a następnie do sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Był również marszałkiem sejmu i pierwszym premierem Tymczasowego Rządu Ludowego w Lublinie, wreszcie założycielem i prezesem Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (TUR).

W Śląsku Cieszyńskim upatrywał doskonały grunt pod krzewienie socjalistycznych idei. Jak wspominał Emanuel Chobot – Daszyński często uczestniczył w życiu lokalnego ruchu robotniczego, a w 1900 roku wspierał strajki górników z okręgu Ostrawsko-Karwińskiego,

Daszyński nierzadko bywał także w Bystrej Śląskiej jako kuracjusz Sanatorium Przeciwgruźliczego. Zmarł tam w nocy z 30 na 31 października 1936 roku, z piątku na sobotę. Trumnę z jego ciałem żegnało wielu robotników z Bielska, Białej.i Lipnika.

W poniedziałek o 6 rano, okrytą sztandarem partyjnym, trumnę wysłano samochodem do Krakowa. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim

Źródło
Opublikowano: 2020-10-31 21:43:07

Współorganizatorka oleśnickich protestów apeluje do samorządowców – Oleśnica – MojaOlesnica.pl

Rienka Kasperowicz, mieszkanka Oleśnicy z zarządu okręgu Razem we Wrocławiu, który obejmuje także powiat oleśnicki, zwróciła się do samorządowców, a w szczególności do radnych z Oleśnicy, by poparli uchwałą protesty przeciwko wyrokowi TK ws aborcji płodów z letalnymi wadami. Takiego poparcia w czwartek udzielili radni wrocławscy.

https://mojaolesnica.pl/39900,wspolorganizatorka-olesnickic…

Współorganizatorka oleśnickich protestów apeluje do samorządowców – Oleśnica – MojaOlesnica.pl

Rienka Kasperowicz, współorganizatorka oleśnickich protestów, zwróciła się z apelem do samorządowców. Publikujemy jej wpis.

Źródło
Opublikowano: 2020-10-31 19:54:17

Dzisiaj, 31 października obchodzimy 84 rocznicę śmierci Ignacego Daszyńskiego –

Stowarzyszenie im. Tadeusza Regera:

Dzisiaj, 31 października obchodzimy 84 rocznicę śmierci Ignacego Daszyńskiego – pierwszego premiera niepodległej Polski. Postaci wybitnej, działacza PPS, długoletniego posła, najpierw do parlamentu austriackiego, a następnie do sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Był również marszałkiem sejmu i pierwszym premierem Tymczasowego Rządu Ludowego w Lublinie, wreszcie założycielem i prezesem Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (TUR).

W Śląsku Cieszyńskim upatrywał doskonały grunt pod krzewienie socjalistycznych idei. Jak wspominał Emanuel Chobot – Daszyński często uczestniczył w życiu lokalnego ruchu robotniczego, a w 1900 roku wspierał strajki górników z okręgu Ostrawsko-Karwińskiego,

Daszyński nierzadko bywał także w Bystrej Śląskiej jako kuracjusz Sanatorium Przeciwgruźliczego. Zmarł tam w nocy z 30 na 31 października 1936 roku, z piątku na sobotę. Trumnę z jego ciałem żegnało wielu robotników z Bielska, Białej.i Lipnika.

W poniedziałek o 6 rano, okrytą sztandarem partyjnym, trumnę wysłano samochodem do Krakowa. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim
Źródło
Opublikowano: 2020-10-31 19:33:13

Razem Pomorze:Źródło
Opublikowano: 2020-10-31 18:55:43

Wybrałam się dziś na Powązki, żeby wesprzeć sprzedawców kwiatów i zniczy. Rząd j

Magdalena Biejat:

Wybrałam się dziś na Powązki, żeby wesprzeć sprzedawców kwiatów i zniczy. Rząd jak zwykle, w sposób skrajnie nieodpowiedzialny, podjął decyzję o zwiększeniu rygoru sanitarnego w ostatniej chwili. Rządzący zdecydowali się jednak zamknąć cmentarze na 1 listopada, o czym poinformowali nas wieczorem 30 października. W efekcie sprzedawcy zostali z zamówionym towarem i długami.

Okażmy im solidarność! Kupmy znicze i kwiaty w ten weekend. Ja kwiaty postawiłam na balkonie a znicze zaniosłam pod siedzibę Trybunału Konstytucyjnego. Choć jestem pewna, że pod Sejmem albo biurem posła PiSu czy Konfederacji wyglądałyby równie dobrze.


Źródło
Opublikowano: 2020-10-31 18:49:55

Na ostatnią chwilę, tuż przed 1 listopada Mateusz Morawiecki zarządził zamknię

Daria Gosek-Popiołek:


Na ostatnią chwilę, tuż przed 1 listopada Mateusz Morawiecki zarządził zamknięcie cmentarzy. To dla sprzedawców zniczy, kwiatów, dla kwiaciarni, dla ogrodników prawdziwa tragedia. Wielu z nich zostanie z olbrzymimi długami, bez szans na sprzedanie towaru.
Pomóżmy im.


Źródło
Opublikowano: 2020-10-31 18:38:19

Wszystkie oczy były wczoraj zwrócone ku Warszawie – i słusznie, bo wczorajsza de

Razem Poznań:

Wszystkie oczy były wczoraj zwrócone ku Warszawie – i słusznie, bo wczorajsza demonstracja w stolicy miała historyczną skalę. Nie myślcie jednak, że w Poznaniu rezygnujemy z walki!

Tak było wczoraj. Dzisiaj też będziemy i będziemy przychodzić tak długo, aż legalna, bezpieczna aborcja na życzenie do 12. tygodnia będzie dostępna dla wszystkich!

Źródło
Opublikowano: 2020-10-31 18:23:10

Film przyrodniczy „Bohaterowie naszych czasów” Kibole Resovii Rzeszów pod po

Robert Maślak


Film przyrodniczy „Bohaterowie naszych czasów” 😆
Kibole Resovii Rzeszów pod pomnikiem Czynu Rewolucyjnego, zwanym też największą waginą w Polsce, palą flagi skradzione dzieciakom w czasie manifestacji.
Oryginał filmu w komentarzu.
Autor przeróbki: Dobrzy ludzie z Rzeszowa


Źródło
Opublikowano: 2020-10-31 17:55:18

IP zatrzymane przez policję na autostradzie w drodze na strajk kobiet – i tak do

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


IP zatrzymane przez policję na autostradzie w drodze na strajk kobiet – i tak dotarliśmy na demo w Wawie!

30 października policja zatrzymała związkowczynie i związkowców z IP na autostradzie A2, w drodze na demonstrację za dostępem do legalnej i darmowej aborcji w Warszawie.

W akcję zatrzymania 5 związkowców (w tym 2 przedstawicieli Komisji Krajowej związku i 3 osoby zrzeszone w Poznańskiej Komisji Międzyzakładowej) uczestniczyło 5 radiowozów i tuzin policjantów. Służby mundurowe także zaangażowały helikopter do namierzania samochodów związkowych na autostradzie, w dodatku do oddziałów drogówki i prewencji.

W sumie samochód zatrzymano 3 razy tego dnia. W ramach pierwszej kontroli, policja spisała wszystkie osoby wewnątrz, a w ramach drugiej przeszukała bagażnik i przeprowadziła oględziny banerów (o treści: Socjalny Kongres Kobiet!). Podczas trzeciej kontroli policja bez podania przyczyny siłą wywlekła członków KK i PKM z samochodu i skuła ich w kajdanki na środku obwodnicy. Jedna kobieta została od razu rzucona na asfalt. Wszystkich przewieziono na komisariat w Pruszkowie.

Między sobą policjanci mówili o „zatrzymaniu prewencyjnym”, jednak żadna z zatrzymanych osób nie była przesłuchiwana, nie postawiono nikomu żadnych zarzutów, po dokładnym przeszukaniu samochodu nie znaleziono żadnych nielegalnych, bądź niebezpiecznych przedmiotów, żadna z osób nie otrzymała również protokołu zatrzymania. Nasze koleżanki i koledzy byli przetrzymywani na komisariacie przez około 3 godziny. Wszystkie osoby zostały zbadane alkomatem, a kierowca dodatkowo narko-testem. Wszyscy byli trzeźwi.

Po odzyskaniu wolności zatrzymane osoby dołączyły do trwającego w Warszawie protestu.
Za zatrzymanie odpowiedzialni byli Młodszy aspirant Marcin Lisiecki (nr 915093) i Sierżant Karolina Żak (nr 967066). Złożymy oficjalne zażalenie na działania tych funkcjonariuszy, dochodzić będziemy również zadośćuczynienia za bezpodstawne zatrzymanie.

Strajk Kobiet!
Dość bezkarności policji!
Dość represji za działalność związkową!

Poznańska Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa OZZ Inicjatywa Pracownicza

IP detained by police on the highway on the way to women's strike – we reached the demo in Wawa anyway!

On October 30, police detained IP unionists and unionists on the A2 highway, on their way to demonstrate for access to legal and free abortion in Warsaw.

5 police cars and a dozen policemen participated in the arrest of 5 unionists (including 2 representatives of the National Commission of the National Relationship and 3 persons associated in the Poznań Intergovernmental Commission). Uniform services also engaged a helicopter to track union cars on the highway, in addition to traffic and prevention units.

Total car was stopped 3 times that day. As part of the first check, the police wrote down all the people inside and searched the trunk as part of the second one and conducted a viewing of banners (content: @[1964696026896020:274:Socjalny Kongres Kobiet]! ). During the third inspection, police forced KK and PKM members out of their car without giving a reason and handcuffed them in the middle of the bypass. One woman was immediately thrown on the asphalt. Everyone was transported to the Pruszkow police station.

Police officers spoke about ′′ preventive detention ′′ among themselves, but none of the detained persons were questioned, no charges were charged, no illegal or dangerous objects were found after a thorough search of the car, none of the persons received a detention protocol either. Our colleagues were held at the precinct for about 3 hours. All people have been tested with breathalyzer and the driver has also been tested with a drug test. Everyone was sober.

After regaining their freedom, people detained joined the ongoing protest in Warsaw.
Younger aspirant Marcin Lisiecki (No. 915093) and Sergeant Karolina Żak (No. 967066). We will file an official complaint against the actions of these officers, and we will also pay compensation for unfounded detention.

Women's strike!
Enough impunity for the police!
Enough repression for union activities!

Poznań Inter-Workshop Committee OZZ Employee Initiative
National Commission OZZ Employee Initiative

Translated


Źródło
Opublikowano: 2020-10-31 16:19:37

Jesteś narodowcem/nacjonalistą. Generalnie to lubisz napierdalać ludzi, ale

Czerwonobiali:

Jesteś narodowcem/nacjonalistą.

Generalnie to lubisz napierdalać ludzi, ale władze jednak czasami na to źle patrzą i można wyłapać wyrok.

Zakazują aborcji (co cię w sumie cieszy, bo gardzisz kobietami).

Ludzie zaczynają protestować.

Protesty obejmują również jedną z największych organizacji politycznych w kraju – Kościół.

Zbieracie się z ziomkami od kościołami, ale jest was mało i nadal nie wiecie co będzie, jak dojdzie do bijatyk. Niby policja nic wam nie robi, ale…

Nagle wychodzi wicepremier i prawie wprost mówi, że trzeba napierdalać protestujących.

Jesteś tak szczęśliwy, jak wtedy gdy zniszczyłeś swoją pierwszą macewę i zdewastowałeś pierwszą bramę żydowskiego cmentarza.

Macie… More


Źródło
Opublikowano: 2020-10-31 15:13:03