Julia Zimmermann:


Jak najszybsze osiągnięcie neutralności klimatycznej jest ogromnym, najpoważniejszym wyzwaniem, przed jakim stoją Polska i świat.

Kluczowym dla ochrony klimatu działaniem jest transformacja elektroenergetyki. Nasze odchodzenie od pozyskiwania energii elektrycznej ze spalania paliw kopalnych musi być możliwie szybkie, a przy tym głębokie: nie możemy sobie pozwolić na to, by docelowo znaczący udział w miksie energetycznym Polski zyskał – reklamowany czasami jako czystsza alternatywa wobec węgla – gaz ziemny. Dlatego musimy równolegle rozwijać różne i niekiedy błędnie przedstawiane jako wykluczające się niskoemisyjne metody produkcji energii elektrycznej oraz inwestować w efektywność energetyczną. Takie założenia przyświecają programowi energetycznemu mojej partii Razem, a jednocześnie są to wnioski płynące z najnowszego komunikatu interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie Polska Akademia Nauk.

Zamiast fetyszyzować konkretne technologie (fałszywy spór „OZE czy atom”) czy prawno-organizacyjne (równie nieprawdziwa dychotomia „ wyłącznie rozproszona czy skoncentrowana”) powinniśmy zdawać sobie sprawę z zalet i wad różnych niskoemisyjnych metod produkowania energii elektrycznej i dążyć do tego, by wzajemnie się one uzupełniały.

Nie możemy sobie więc pozwolić na to, by postawić wszystko na energetykę jądrową – będzie dostarczać energii najwcześniej za kilkanaście lat i nawet wtedy pokryje część zapotrzebowania. A emisje musimy przecież ciąć teraz, zaraz – do czego świetnie nadają się technologie takie jak fotowoltaika czy wiatrowa na morzu i lądzie. Z drugiej strony musimy pamiętać, że transformacja energetyczna musi zakładać zachowanie stabilności dostaw energii elektrycznej i docelowo domknięcie dekarbonizacji. Z tym nie poradzą sobie same OZE, a wielką rolę do odegrania ma właśnie energetyka jądrowa.

Nie szukajmy złudnych oszczędności i nie kręćmy nosem na sprawdzone i skuteczne rozwiązania. klimatyczny wymaga od nas pełnej mobilizacji sił i środków.

PS Po dłuższej przerwie wracam do regularnego zamieszczania treści na tej stronie. Przy okazji zachęcam Was serdecznie do obserwowania działań mojego okręgu Razem Podwarszawski. 🙂

[Opis dla osób niewidomych i niedowidzących: W tle grafiki znajduje się zdjęcie elektrowni wiatrowej i chłodni kominowych stanowiących część elektrowni jądrowej w Saint-Paul-Trois-Châteaux we Francji. Tekst na grafice głosi: „Polska Akademia Nauk: Dekarbonizacja energetyki powinna uwzględniać wszystkie nieemisyjne źródła energii, zarówno OZE jak i energetykę jądrową”. W prawym dolnym rogu logo partii Lewica Razem i tekst „Julia Zimmermann”.]


Źródło
Opublikowano: 2021-04-21 16:45:15