Przeklęci niech będę grzesznicy

Piotr Ikonowicz:

Przeklęci niech będę grzesznicy

W języku aramejskim, w którym mówili Jezus i apostołowie, jedno i to samo słowo oznaczało dług i grzech. Dwa tysiąclecie później długi ubogich są jak grzechy domagające się najsurowszej kary. Prawo do własności prywatnej jest niełaskawe dla tych, co są tej własności pozbawieni.

Eduardo Galeano

Źródło
Opublikowano: 2021-06-10 09:52:33