Czy jest tu użytkownik Wykopu identyfikujący się jako przegryw? Chciałabym poroz

Maja Staśko:

Czy jest tu użytkownik Wykopu identyfikujący się jako przegryw? Chciałabym porozmawiać, zapewniam pełną anonimowość

Źródło
Opublikowano: 2021-06-11 14:14:13