OZZ Inicjatywa Pracownicza:


Firma Jeremias Sp. z o.o. z Gniezna jest, jak sama o sobie pisze, „wiodącym producentem systemów kominowych w sektorze mieszkaniowym, komercyjnym oraz przemysłowym”. To oddział większej grupy kapitałowej z siedzibą w Niemczech. Jednocześnie, to jeden z największych pracodawców na gnieźnieńskim rynku pracy. Zatrudnia w sumie ok. 600 osób, z tego 400 na produkcji. Połowa to kobiety. Około 190 pracowników, to osoby pochodzenia ukraińskiego zatrudnione za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

W lutym br. w Jeremias powstała komisja naszego związku – Jeremias. Żądają 10% podwyżki, traktowania pracowników i pracownic z szacunkiem, czytelnych zasad przejmowania do pracy w Jeremias po okresie zatrudnienia w agencji, uzgadniania harmonogramu urlopów i uwzględnienia w nich potrzeb załogi, lepszych warunków BHP – w szczególności w sprawie przekraczania norm temperaturowych oraz sprzeciwiają się zmuszaniu ludzi do pracy w nadgodzinach.

O działaniach związku rozmawiamy z dwojgiem pracowników firmy:

Nie można ludzi wyzywać od małp i downów…

Źródło
Opublikowano: 2021-09-14 12:18:19