Maja Staśko:

Tax the Rich, wiadomo. Niech bogaci na bogatej imprezie widzą, co jest ich obowiązkiem. A jest nim oddanie zysków wypracowanych przez pracowników do tych pracowników i potrzebujących. Bogatym zostanie na godne życie, spokojnie. A inni też wreszcie będą mogli godnie żyć.


Źródło
Opublikowano: 2021-09-14 14:55:31