Magdalena Biejat:


Dziś Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto wszystkich nauczycielek i nauczycieli. Praca w szkołach i przedszkolach jest bardzo wymagającym i niestety często niedocenianym zajęciem. Nauczycielom dorzuca się wciąż nowych obowiązków, za którymi nie idą ani podwyżki, ani poprawa warunków pracy. A kolejne absurdalne pomysły ministra edukacji tylko pogarszają sytuację.

Dlatego życzę Wam, aby Wasza praca, również ta niewidzialna, wykonywana po nocach w domu, kosztem rodziny, dzieci, życia prywatnego, była w końcu opłacana w sposób godny. Żeby podwyżki były realne, a nie udawane, tak jak proponuje to teraz minister Czarnek.

Życzę Wam również, żeby szkoły były bezpieczne, nie tylko w czasach COVID-u, ale także po pandemii. Żeby szkoły i przedszkola zapewniały odpowiednią higienę pracy, zarówno od strony fizycznej jak i psychicznej. Żeby były wolne od mobbingu i dyskryminacji ze względu na wyznawany światopogląd. Żeby były wolne od nacisków politycznych i ślepej indoktrynacji.

W tym dniu (i na codzień!) pamiętajmy również o nauczycielkach i nauczycielach wychowania przedszkolnego, którzy są pomijani w debatach o przyszłości edukacji. Często nie zdajemy sobie sprawy lub nie myślimy o tym, ile cierpliwości i energii wymaga codzienne zajmowanie się grupą przedszkolaków. Dzień Nauczyciela to także Wasze święto!

Dziękuję Wam za Waszą pracę i życzę Wam wszystkim, żeby dawała Wam satysfakcję. I żeby następny rząd traktował edukację priorytetowo.

#dzieńnauczyciela #wolnaszkoła #edukacja #szkoła #


Źródło
Opublikowano: 2021-10-14 09:29:49