Robert Maślak


Musiałem wyjechać na Mazury, żeby ją zobaczyć. Na Dolnym Śląsku mnie unikała. W sumie trzy modliszki i dwa kokony z jajami w czasie krótkiego spaceru kilka km od Mikołajek. Dwie na jednym ze zdjęć były 30 cm od siebie. Każdy kokon zawiera 100-200 jaj, z których wiosną wylegną się młode. Modliszki są drapieżnikami, żywią się pasikonikami i innymi owadami. Około 30% kopulacji kończy się zjedzeniem samca przez samicę. Samice dorastają do 9 cm długości i żyją ponad 3 miesiące, samce 2-3. W polskich warunkach ostatnie dorosłe owady spotyka się w październiku.
Modliszka zwyczajna do niedawna była spotykana jedynie w południowo-wschodniej części Polski, od kilku lat obserwowana jest ekspansja tego gatunku i dziś występuje w całej Polsce. Prawdopodobnie ma to związek ze zmianami klimatycznymi. Jest objęta ochroną ścisłą i figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze.

Źródło
Opublikowano: 2021-10-14 00:01:52