Stanowisko Komitetu Badań nad Migracjami PAN

Fundacja Ocalenie:

Stanowisko Komitetu Badań nad Migracjami PAN
w sprawie dokumentu „ migracyjna Polski” (10 czerwca 2019 r., 70 stron) (1)
Polska migracyjna, pomimo wielu prób podejmowanych w przeszłości, nie została do tej pory w pełni ukształtowana. Składa się z kilku aktów prawnych, które są ze sobą w niewielkim stopniu powiązane, a także często sprzeczne ze sobą. Obecny RP podjął próbę ponownego sformułowania zasad polityki migracyjnej. Niestety procesowi temu towarzyszył olbrzymi chaos. Do opinii publicznej docierały bardzo różne sygnały, w tym dotyczące instytucji, która miałaby być odpowiedzialna za stworzenie projektu dokumentu. Jednocześnie próby upublicznienia głównych założeń… Więcej

Źródło
Opublikowano: