Daria Gosek-Popiołek:


Droga wiodąca z Balic do Aleksandrowic jest wąska i brak jej pobocza, a natężenie ruchu samochodowego i pieszego jest na niej spore. Mieszkańcy od lat dopominają się u władz samorządowych, by ją wyremontowano. Gminie Zabierzów udało się w tym roku wygospodarować środki i ogłosić przetarg na budowę chodników i ścieżki rowerowej. Niestety skupienie na rozwiązaniu jednego problemu wygenerowało kolejny – drogowcy tak wyrysowali ich przebieg, że pod topór ma pójść ponad 300 drzew! O sprawie dowiedziałam się późno, dzięki osobie, która zapoznała się z dokumentacją przetargową, mamy więc do czynienia z sytuacją, w której wszystkie odpowiednie zgody i decyzje zostały wydane. Mimo to, zwróciłam się z pismem do Wójt Gminy Zabierzów z prośbą o poddanie analizie możliwości wypracowania rozwiązania ratującego jak najwięcej zieleni przed wycinką. Wierzę, że jest możliwe osiągnięcie kompromisu i nowy chodnik zamiast zastąpić aleję drzew będzie przebiegał w ich cieniu.


Źródło: Daria Gosek-Popiołek
Więcej w kategorii: Daria Gosek-Popiołek

Opublikowano: 2022-05-13 17:17:02